1000ste exemplaar Ministeries voor de Nieuwe Tijd uitgereikt aan Marjan Minnesma!

Met trots hebben we het 1000ste exemplaar van ons boek Ministeries voor de Nieuwe Tijd uitgereikt aan Marjan Minnesma, als dank en grote waardering voor alles waar zij zich met haar Stichting Urgenda sterk voor maakt. We maakten van de gelegenheid gebruik om haar te vragen naar het ministerie dat zij ons allen zou gunnen, na de verkiezingen in 2021. Dat is het Ministerie voor Crisis, Klimaat en Biodiversteit.

door Petra Hiemstra en Ingeborg Been, 23 12 2020

Marjan: “Nederland staat in de top 20% van alle landen wereldwijd, als het gaat om landen die de grootste bijdrage leveren aan (over)consumptie en de daarmee verbonden uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Ik denk dat het voor veel Nederlanders inmiddels duidelijk is, zoals jullie dat ook in je boek aangeven, dat het tijd is dat we de komende 10 jaar gezamenlijk heel veel pittige knopen gaan doorhakken, als we willen dat de temperatuurstijging binnen de perken blijft. We kunnen wel naar anderen blijven kijken, ik denk dat het de hoogste tijd is om onze eigen voor- en achtertuin versneld in orde te brengen. Daar kan een verbindend burgerberaad op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, waar Walter voor pleit, zeker een positieve bijdrage aan leveren.

De tijd om te polderen is definitief voorbij. De urgentie om nú het juiste te doen is enorm. En het mooie is: iedereen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren! De vraag die iederéén zich kan stellen, is: “Wat kan IK doen, op de plek waar ik nu zit, om verschil te maken? Aan welke knoppen kan IK draaien, om versneld de transitie naar een 100% stille, schone en circulaire samenleving te maken, die een p o s i t i e v e bijdrage levert aan het in stand houden of verhogen van onze biodiversiteit? We hoeven niet te wachten tot onze politici éindelijk het voortouw nemen, we kunnen héél veel zélf doen! Of het nu gaat om het overstappen naar groene energie, het isoleren van je huis, het planten van een boom in je tuin, het kopen van minder en daarvoor liefst biologische producten of het inzaaien van kruidenrijk gras …., heel veel maatregelen zijn haalbaar, effectief én betaalbaar. En ja, ook de politiek is aan zet om kosten van iedere vorm van vervuiling veel strenger aan te pakken en fors te beboeten. Daar mag wat mij betreft véél strenger op gehandhaafd worden. We kunnen echt wel wat ‘commandotroepen’ gebruiken als het gaat om het handhaven van de plicht voor bedrijven om energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terug verdienen. Daarnaast zou het goed zijn om milieuschadelijke activiteiten door te vertalen in bijvoorbeeld de prijs van een goed of dienst (“CO2-belasting”).”

Meer weten over Stichting Urgenda?

Stichting Urgenda is een Nederlandse organisatie voor innovatie en duurzaamheid die is opgericht op initiatief van Marjan Minnesma en zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken. Door de stichting werden in 2010 in Nederland 50.000 zonnepanelen verkocht. Voor meer info klik hier!

 

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *