Ambassadeur zijn van Haagse Hoogvliegers

Dat waarderen en belonen we!

Hoogvliegers zijn mensen met een bijzonder rijk bedraad brein en intens (voor)voel vermogen. Wij gaan graag de samenwerking aan met mensen die zich net als wij willen inspannen om hoogvliegers optimaal tot hun recht te laten komen in hun leven en hun werk. Zodat zij, door volledig zichzelf te mogen zijn, hun bijzondere gaven volledig kunnen inzetten voor wat onze organisaties, bedrijven, wijken, steden nodig hebben. Wij geloven dat juist mensen met een bijzonder brein en sensitieve ziel van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor de maatschappelijke en systemische transities waar we als samenleving voor staan.

Bij alles wat we doen streven we naar meervoudige waardecreatie voor alle betrokken partijen (win-win-win) én hanteren we het 'Giving Back'-principe. Hierbij krijgt de hoogvlieger die je ons toestuurt de beste ondersteuning bij zijn of haar persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. En wij worden beiden vergoed voor de tijd en aandacht die we samen aan het begeleidingsproces besteden. Wij geloven dat we op deze manier transparant, vruchtbaar en evenwichtig met elkaar samenwerken.

Ambassadeur zijn

Je bent ambassadeur, als je:
 • Hoogvliegers in wiens potentie jij gelooft, doorstuurt voor carrière-, life-, ondernemers- of executive coaching;
 • Hoogvliegers doorstuurt voor trainingen;
 • Hoogvliegers aandraagt voor Liefdevol Leiderschap leergangen.

Hoe werkt het?

Als je hoogvliegers doorstuurt voor coaching, trainingen of leiderschapsleergangen, van wie je vermoed dat er tussen hen en ons een klik is, dan:
 • Vragen we je vriendelijk: bel, app of mail even, zodat we zeker weten dat we voldoende ruimte hebben om jouw relatie te geven wat hij/zij nodig heeft. Als dat het geval is:
 • Stuur ons dan een bericht per mail met daarin de naam / namen van diegenen die je over onze dienstverlening hebt geïnformeerd, en indien daarvoor toestemming is gegeven ook zijn of haar telefoonnummer;
 • Desgewenst nemen wij contact op met diegene die je voor- of aandraagt.
 • Laat je ons weten naar welke waardering bij een succesvolle match jouw voorkeur uitgaat (zie hiernaast).
 • Zodra de coachee / deelnemer het coachtraject, de training of leergang betaald heeft, sturen wij je een berichtje dat je jouw coachconsult / trainingssessie kunt inplannen of je je factuur kunt sturen.

Wat levert deze samenwerking je op?

We bieden je de volgende mogelijkheden:
 • Bij bestedingen tussen de 250 en 1250 Euro: gratis deelname aan onze eerstvolgende training Ik Luister Je Groot;
 • Bij bestedingen tussen de 1250 en 1600 Euro: een gratis coach-consult van 1,5 uur voor jezelf of voor iemand uit je persoonlijke netwerk t.w.v. 242 Euro, of;
 • deelname aan een dagtraining naar keuze t.w.v. 242 Euro;
 • Bij bestedingen hoger dan 1600 Euro (excl. BTW): 15% van het bedrag dat jouw relatie uitgeeft in het eerste jaar van zijn/haar coaching / training / de leergang bij ons.
 • Omdat wij met vaste tarieven werken voor coaching en trainingen, heb je snel inzicht in wat een doorverwijzing je kan opleveren.

En hoe werkt dat omgekeerd? Wat als Haagse Hoogvliegers mensen naar mij doorstuurt?

Ook dan laten we het Giving Back principe graag voor ons beiden werken. Wij sturen met liefde en in alle vertrouwen onze cliënten naar je toe, als we samen hebben vastgesteld dat onze manier van werken goed bij elkaar past. Als we denken dat jij met jouw dienstverlening onze cliënten gericht verder kunt helpen, zullen we eerst bij jou checken of je ruimte hebt. We geven jou vervolgens de naam en indien daarvoor toestemming is gegeven, ook het telefoonnummer door. Jij informeert ons of de cliënt contact heeft gezocht en welke afspraken je gemaakt hebt.

Over alle dienstverlening die je onze cliënt aanbiedt in de eerste 12 maanden, draag je 15% van je omzet aan ons af. Je informeert ons zodra de cliënt jouw dienstverlening betaald heeft, zodat wij je onze factuur kunnen sturen.

"From what we get, we can make a living; what we give, however, makes a life.” ~ Arthur Ashe