Aantal toekomstmakers groeit hard vanuit het hart

Verderdenkers, toekomstmakers, stadmakers, omdenkers, doeners, samenbrengers, mooimakers. Lijkt het maar zo, of neemt het aantal toe? En wat ze gemeen hebben? Hard werken vanuit het hart! Change Inc, het platform voor duurzame toekomstmakers, groeide de afgelopen maanden hard. In de afgelopen weken sloten al zestig grote bedrijven zich aan, samen met tientallen startups en individuen. Bedenker Yoeri van Alteren ziet een community voor zich waar de leden van elkaar leren en samen vraagstukken oplossen, om zo sneller naar…

Lees verder

Van ramp naar renaissance – Hans Leewens

In de geschiedenis gebeurt niets toevallig. Uit nauwkeurige studie blijkt dat alle Renaissances in de westerse Beschaving werden voorafgegaan door grootscheepse rampen. In dit licht gezien biedt de Corona epidemie kansen naast haar bedreigingen en schade. door Hans Leewens, 14 7 2020 Met dit artikel wil ik aantonen hoe wij allen nu de sleutels dragen die deuren kunnen ontsluiten naar de vele aspecten van een ware renaissance. Zoals in goede tijden, zo ook in slechte, is er geen plaats voor domheid. Domheid in de zin van…

Lees verder

Wat is jouw talent? Boekbespreking en verloting (we verloten 2 exemplaren)

Wat is jouw talent? Dit vrolijke (voorlees en doe) boek is een aanrader voor jonge hoogbegaafde kinderen, die willen ontdekken wat het is dat hen bijzonder maakt. Waarom beleven zij er, bijvoorbeeld, toch zoveel plezier aan zaken ánders te doen dan anderen. Wat is jouw talent? helpt kinderen om een positief zelfbeeld te krijgen en zichzelf te accepteren zoals ze zijn. boekbespreking door Petra Hiemstra, 13 juli 2020 Wat is jouw talent? Gloria van Donge, moeder van hoogbegaafde kinderen en partner van een hoogbegaafde man…

Lees verder

Ministerie voor Alternatieven – Walter Dresscher

Ministerie voor Alternatieven – Zolang we met elkaar in dezelfde “boot” zitten én voldoende fluïde, veerkrachtig en verbeeldingskrachtig zijn om alternatieven te bedenken, zijn alle problemen oplosbaar, gelooft Walter Dresscher. In dit artikel betoogt hij dat: Collectief leren denken in alternatieven ongelooflijk veel Positief Toekomst Perspectief biedt; Alternatieve mobiliteit betekent dat je in 2 uur met de ET3 in Beijing kunt zijn; Natuurlijk wonen in steden heel goed mogelijk is; We veel energiezuiniger…

Lees verder

NL Leert Door – gratis ontwikkeladvies / loopbaan coaching voor iedereen

NL Leert Door – gratis ontwikkeladvies voor iedereen – Deze week heeft Minister Koolmees laten weten dat je deze zomer aan de slag kunt met een gecertificeerde loopbaanadviseur als je dat wilt. Het Rijk schrijft: “Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn”. Om het mensen makkelijk te maken aan het werk te blijven of een…

Lees verder

Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier

In onze zoektocht naar Ministeries voor de Nieuwe Tijd, stuitten we op het ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier. Dit ministerie is een initiatief van sociaal wetenschapper, schrijver, onderzoeker en Tai Chi docent Wilco Kruijswijk, en heeft als doel om op een lichtvoetige wijze geluk te vergroten en te verspreiden in de wereld. Leuk! Wilco: “Gelukszaken vormt het laboratorium van het Ministerie. Plannen en ideeën stromen hier met als doel om een glimlach op je gezicht te toveren, je aan het denken te zetten…

Lees verder

Ministerie voor Vrede? Ideeën welkom!

In 1843 werd het ministerie van Oorlog opgericht. In 1959 werd dit het ministerie voor Defensie. Is het in de Nieuwe Tijd, tijd voor een Ministerie voor Vrede? En zo ja, hoe gaan we dat ministerie dan invullen en vormgeven? In 2012 vervulde Jörgen Raymann in het kader van de ‘Pax Vredesweek’ al een paar weken de functie van Minister van Vrede. Een functie die al eerder werd vervuld door schrijver en oud-minister Jan Terlouw. Raymann riep op om het aspect vrede zwaar te laten wegen bij het bepalen van het stemgedrag.…

Lees verder

Ministerie voor de (hele) Lange Termijn – Ingeborg Been

Als econoom, en vooral als inwoner van Nederland, ben ik zeer geboeid door de vragen: in wat voor Nederland willen wij wonen over 50 jaar? En over 300 jaar? En wat betekent dat concreet voor ons handelen in het hier en nu? Daarom pleit ik, als “Minister voor de ontzettend Lange Termijn”, voor: Een breed debat over Nederland in 2050 of 2080. Hoe ziet ons land er uit als we écht groot durven dromen?; Een ‘Chief Future Officer’ in iedere organisatie; Een jongeren-check bij beleidsvoorstellen: zij zijn de Raad voor…

Lees verder

Ministerie voor Lokale Gemeenschappen – Anne-Marie Benschop

Stel dat we collectief besluiten lokale gemeenschappen optimaal te faciliteren en te steunen. Hoeveel waarde en welzijn zou dat opleveren voor mens, samenleving en milieu? Anne-Marie Benschop stelt hiertoe de volgende maatregelen voor: Erken het talent, de uniciteit én de betekenis van ieder mens, plant en dier voor de gemeenschap; Ontwikkel lokale gemeenschappen als lerende netwerken; Koop het liefst lokaal, niet omdat het moet maar omdat het leuk is!; Faciliteer een inkomen voor wijkwerkers; Veranker het belang van lokale…

Lees verder

Podcast – Op weg naar een RIJK leven (19 minuten)

Podcast – In opdracht van Nelis Company hebben we onze eerste podcast gemaakt! In 19 minuten krijg je inzichten uit literatuur, wetenschap én ondernemerspraktijk aangereikt, waarmee je jouw weg richting een RIJK LEVEN kunt vormgeven. Hoe ga je als ondernemer om met financiële versus creatieve spanningen die er altijd zijn? Wat kun je daarbij leren van mensen die het écht moeilijk hadden in het leven? Kunnen visualisaties van een rijk leven écht werkelijkheid worden? En: hoe schakel je van je ‘rode stress’…

Lees verder

Ministerie voor Gezonde Generaties – Tessa Roseboom

In dit artikel pleit professor Tessa Roseboom voor 5 maatregelen die de gezondheid en het levensgeluk van alle generaties ten goede komen: Pure preventie: door preconceptiezorg en gratis anticonceptie; De beste basis: door ontwikkelbudget en ruim betaald ouderschapsverlof (2 x 9 maanden); Onderwijs in ‘Tafel van ZIJN’ ondersteunt goede ontwikkeling; Goede hechting: begint met luisteren, lezen en lessen in liefde; Groene omgeving = gezonde generatie. Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege Ontwikkeling en gezondheid…

Lees verder

Ministerie voor Toegankelijkheid – Marianne Dijkshoorn

Beperkingen zijn vaak geen probleem. Het is toegankelijkheid! En daar kunnen we heel makkelijk iets aan doen, betoogt Marianne Dijkshoorn (zelf slecht ter been en deskundige) in dit artikel. Zij pleit voor vijf makkelijke maatregelen die het leven van mensen mét én zonder beperking een stuk leuker maken: Denk b r e e d als het om toegankelijkheid gaat; Vermeld je toegankelijkheid op je website; Train jezelf, je medewerkers en opleiders in ‘de institutionele ja’; Betrek ervaringsdeskundigen én experts bij het maken…

Lees verder

Ministerie voor stilte – Erik Roelofsen

Onze taal is vele gezegdes rijk die stilte waarderen: Spreken is zilver, zwijgen is goud. Stille wateren hebben diepe gronden. Je wordt ergens stil van…. In dit artikel pleit Erik Roelofsen voor vier maatregelen die ‘stiltewinst’ en daarmee meer individueel en collectief welzijn opleveren: Stimuleren en creëren van stille- en rustige gebieden in de stad Actieve aanpak zwerfgeluid in gedrag en handhaving Duurzame stilte als inkoopcriterium voor organisaties en gemeenten Aandacht voor optimaal akoestisch ontwerp in…

Lees verder

Ministerie voor Nuance – Ian Smeyers

Sociaal ondernemer Ian Smeyers pleit namens het Ministerie voor Nuance voor deze 5 doelstellingen de komende tijd: Oog en oor ontwikkelen voor de historische context en tijdgeest der dingen; Van horkerigheid naar hoffelijkheid op straat; Stop vervuilend gedrag; Betrek ondernemers bij het maken van werkgelegenheidsbeleid; Creëer Nelis-banen – de duurzame wijk conciërge. Ian Smeyers is een Hagenees met Belgisch bloed, echtgenoot, vader en directeur/eigenaar van Nelis Company en de Werkfabriek. Nelis zet zich in om jongeren…

Lees verder

Ministerie voor verbinding – Anouschka Laheij

In dit interview pleit Anouschka Laheij voor (hernieuwde) verbinding met: Integratie – van jij en zij naar wij; Samen-leven; Mensen die aan de zijlijn staan; ‘Minder is meer’; Het recht op verplaatsing. Anouschka Laheij studeerde politicologie en psychologie. Vanuit haar bedrijf Laheij Gespreksleiding, Training en Projecten werkt ze als dagvoorzitter, coach, bestuurder en toezichthouder. Ze is lid van de raad van toezicht van Stichting Kopwerk/Schooltij en voorzitter van de Raad van Bestuur van SHOP, het expertisecentrum…

Lees verder