Ministerie voor Duurzame Delta’s – Gudrun Bosch

Als Minister voor Duurzame Delta’s pleit Gudrun Bosch voor een systemische aanpak die rivieren en natuur de ruimte geeft en betaalbaar circulair wonen in florerende steden mogelijk maakt. Wat haar betreft, zijn ‘maar’ 4 maatregelen nodig om onze klimaatdoelstellingen ‘cum laude’ te halen: Schoon water is een mensenrecht, dat moeten we koesteren en borgen!; 100% inzet op volledig emissievrij transport en vervoer per 2030; Leefbaarheid in steden verhogen door aanleg aantrekkelijke ecologische hoofdstructuren…

Lees verder

NL Leert Door – 3 x 1,5 uur gratis carrière coaching!

NL LEERT DOOR – De overheid biedt alle werkenden in Nederland de mogelijkheid om voor 700 Euro tenminste 4 uur gratis carrière coaching te ontvangen door een gecertificeerde coach. Tegen een kleine eigen bijdrage van 26 Euro kun je daarvoor bij Haagse Hoogvliegers 3 sessies van 1,5 uur ontvangen (normaal: 726 Euro). Ook krijg je een gratis handboek. Daarmee kun je zelf aan de slag, voor we van start gaan. In deze 3 gesprekken, werken we gericht aan: * je biografie-analyse; * je waarden-analyse; * je vaardighedenanalyse;…

Lees verder

Ministerie voor Liefde – Marianne Zuur

Marianne Zuur nodigt je uit om bij alles wat je doet jezelf en anderen één vraag te stellen: ‘WAT ZOU LIEFDE DOEN?’ Marianne Zuur (1971) werkt als programmamaker, gespreksleider, tekenaar en groepsfacilitator. Met focus op het begeleiden van projecten rond bewonersparticipatie in energie- en voedseltransitie. Het fascineert haar dat de duurzame energieprojecten in de éne groep zoveel weerstand oproepen en in de andere juist tot vereende samenwerking leiden. Zij zet systemische kennis en creatieve werkvormen in om…

Lees verder

Ministerie voor Organische Groei – Marije van Duijne Strobosch

Marije van Duijne Strobosch gelooft dat als we het principe van ‘organische groei’ omarmen – en we op alle niveaus (weer) durven luisteren naar wat ons hoofd, hart én handen ons in gelijkwaardigheid te zeggen hebben – we opnieuw in balans kunnen leven met onszelf, elkaar en onze wereld. Wat haar betreft vraagt dit van ons allemaal, dat we: Lichaamsbewust-zijn omarmen; Meten én weten; Onder- en bovenstromen kunnen expliciteren; Zaken die niet meer dienend zijn durven loslaten én de rouw daarover…

Lees verder

Ministerie voor samenLEVEN! – Ben Lachhab

Het is de hoogste tijd dat we als mens en samenleving van overleven naar samenLEVEN gaan, stelt sociaal ondernemer Ben Lachhab. En dat is gelukkig heel eenvoudig. Er zijn maar twee zaken voor nodig: Stoppen met onze hang naar (te) hard werken en status, en: Beginnen met elkaar kleine én grote vragen stellen (en écht luisteren naar het antwoord). Ben Lachhab (1978) kwam als 11 jarige met zijn familie vanuit Marokko naar Nederland waar zijn vader al ver voor zijn geboorte al als gastarbeider in Nederland werkte. Hij werd…

Lees verder

Ministerie voor Jeugd & Gezin

Omar Ghandour’s (18) grootste wens is dat ieder kind gelijke kansen krijgt. Daartoe stelt hij de volgende maatregelen voor: Volwassenen: geef het goede voorbeeld wees een rolmodel!; Creëer kleinere klassen – liefst 12 tot 18 kinderen per klas – beter voor leerlingen én docenten; Deel meer kennis over Puberpsychologie op school; Bied ieder kind kansen met breed basis onderwijs. Omar Ghandour (2002) werd geboren in Egypte. Op zijn 11e kwam hij met zijn ouders en broertjes, naar Nederland, vanwege het werk…

Lees verder

Van ramp naar renaissance – Hans Leewens

In de geschiedenis gebeurt niets toevallig. Uit nauwkeurige studie blijkt dat alle Renaissances in de westerse Beschaving werden voorafgegaan door grootscheepse rampen. In dit licht gezien biedt de Corona epidemie kansen naast haar bedreigingen en schade. door Hans Leewens, 14 7 2020 Met dit artikel wil ik aantonen hoe wij allen nu de sleutels dragen die deuren kunnen ontsluiten naar de vele aspecten van een ware renaissance. Zoals in goede tijden, zo ook in slechte, is er geen plaats voor domheid. Domheid in de zin van…

Lees verder

Ministerie voor Alternatieven – Walter Dresscher

Ministerie voor Alternatieven – Zolang we met elkaar in dezelfde “boot” zitten én voldoende fluïde, veerkrachtig en verbeeldingskrachtig zijn om alternatieven te bedenken, zijn alle problemen oplosbaar, gelooft Walter Dresscher. In dit artikel betoogt hij dat: Collectief leren denken in alternatieven ongelooflijk veel Positief Toekomst Perspectief biedt; Alternatieve mobiliteit betekent dat je in 2 uur met de ET3 in Beijing kunt zijn; Natuurlijk wonen in steden heel goed mogelijk is; We veel energiezuiniger…

Lees verder

NL Leert Door – gratis ontwikkeladvies / loopbaan coaching voor iedereen

NL Leert Door – gratis ontwikkeladvies voor iedereen – Deze week heeft Minister Koolmees laten weten dat je deze zomer aan de slag kunt met een gecertificeerde loopbaanadviseur als je dat wilt. Het Rijk schrijft: “Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn”. Om het mensen makkelijk te maken aan het werk te blijven of een…

Lees verder

Ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier

In onze zoektocht naar Ministeries voor de Nieuwe Tijd, stuitten we op het ministerie van Geluk, Welbevinden en Plezier. Dit ministerie is een initiatief van sociaal wetenschapper, schrijver, onderzoeker en Tai Chi docent Wilco Kruijswijk, en heeft als doel om op een lichtvoetige wijze geluk te vergroten en te verspreiden in de wereld. Leuk! Wilco: “Gelukszaken vormt het laboratorium van het Ministerie. Plannen en ideeën stromen hier met als doel om een glimlach op je gezicht te toveren, je aan het denken te zetten…

Lees verder

Ministerie voor Vrede? Ideeën welkom!

In 1843 werd het ministerie van Oorlog opgericht. In 1959 werd dit het ministerie voor Defensie. Is het in de Nieuwe Tijd, tijd voor een Ministerie voor Vrede? En zo ja, hoe gaan we dat ministerie dan invullen en vormgeven? In 2012 vervulde Jörgen Raymann in het kader van de ‘Pax Vredesweek’ al een paar weken de functie van Minister van Vrede. Een functie die al eerder werd vervuld door schrijver en oud-minister Jan Terlouw. Raymann riep op om het aspect vrede zwaar te laten wegen bij het bepalen van het stemgedrag.…

Lees verder

Ministerie voor de (hele) Lange Termijn – Ingeborg Been

Als econoom, en vooral als inwoner van Nederland, ben ik zeer geboeid door de vragen: in wat voor Nederland willen wij wonen over 50 jaar? En over 300 jaar? En wat betekent dat concreet voor ons handelen in het hier en nu? Daarom pleit ik, als “Minister voor de ontzettend Lange Termijn”, voor: Een breed debat over Nederland in 2050 of 2080. Hoe ziet ons land er uit als we écht groot durven dromen?; Een ‘Chief Future Officer’ in iedere organisatie; Een jongeren-check bij beleidsvoorstellen: zij zijn de Raad voor…

Lees verder

Ministerie voor Lokale Gemeenschappen – Anne-Marie Benschop

Stel dat we collectief besluiten lokale gemeenschappen optimaal te faciliteren en te steunen. Hoeveel waarde en welzijn zou dat opleveren voor mens, samenleving en milieu? Anne-Marie Benschop stelt hiertoe de volgende maatregelen voor: Erken het talent, de uniciteit én de betekenis van ieder mens, plant en dier voor de gemeenschap; Ontwikkel lokale gemeenschappen als lerende netwerken; Koop het liefst lokaal, niet omdat het moet maar omdat het leuk is!; Faciliteer een inkomen voor wijkwerkers; Veranker het belang van lokale…

Lees verder

Podcast – Op weg naar een RIJK leven (19 minuten)

Podcast – In opdracht van Nelis Company hebben we onze eerste podcast gemaakt! In 19 minuten krijg je inzichten uit literatuur, wetenschap én ondernemerspraktijk aangereikt, waarmee je jouw weg richting een RIJK LEVEN kunt vormgeven. Hoe ga je als ondernemer om met financiële versus creatieve spanningen die er altijd zijn? Wat kun je daarbij leren van mensen die het écht moeilijk hadden in het leven? Kunnen visualisaties van een rijk leven écht werkelijkheid worden? En: hoe schakel je van je ‘rode stress’…

Lees verder

Ministerie voor Gezonde Generaties en Gendergelijkheid – Tessa Roseboom

In dit artikel pleit professor Tessa Roseboom voor 5 maatregelen die de gezondheid en het levensgeluk van alle generaties ten goede komen: Pure preventie: door preconceptiezorg en gratis anticonceptie; De beste basis: door ontwikkelbudget en ruim betaald ouderschapsverlof (2 x 9 maanden); Onderwijs in ‘Tafel van ZIJN’ ondersteunt goede ontwikkeling; Goede hechting: begint met luisteren, lezen en lessen in liefde; Groene omgeving = gezonde generatie. Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege Ontwikkeling en gezondheid…

Lees verder