Heelheid in gebrokenheid – Over leefstijlgeneeskunde als levenshoudingsgeneeskunde en Holistische Zorg in 2030

december 3, 2018
Over Holistische Zorg, Leefstijlgeneeskunde en Levenshoudinggeneeskunde
Deze reflectieve samenvatting is uitgesproken op 28 november 2018 om 17.30 uur als slot van de Expertbijeenkomst Heel de mens waarin 55 artsen, psychologen, haptonomen, fysiotherapeuten, verpleeg- en heelkundigen bijeenkwamen om samen een ‘Signatuur Holistische zorg 2030’ te schrijven. Graag verzorg ik een samenvatting van deze gehéle dag, maar ik was niet bij alle programma onderdelen aanwezig en sprak bij lange na niet met iedereen. Ik moet er dus op vertrouwen dat ik een samenvatting geef die in al zijn…

Lees verder

Winnaars boek New Power – Hoe macht verschuift en wat dat voor ons betekent

oktober 19, 2018
De winnaars van de de boeken New Power, beschikbaar gesteld door Uitgeverij Business Contact, zijn: Lara Minnaard en Monique Bodde. Van harte gefeliciteerd. De boeken zijn naar jullie onderweg. Veel leesplezier gewenst! New Power – Eeuwenlang waren de regels van de macht glashelder. Macht was iets dat je moest grijpen, om het vervolgens niet meer los te laten. Onder deze ‘oude macht’ leefden we in een wereld van heersers en onderdanen. Maar dat is veranderd: de oude macht (OM) staat tegenwoordig naast een nieuwe…

Lees verder

Wachten – waar wacht je op?

september 26, 2018
Wachten – waar wacht je op? Het schilderij in onze nieuwsbrief van oktober 2018 over ‘Macht en draagvlak’ is van kunstenares Marcella Maltha. Zij schreef er deze tekst bij:  Een groot deel van ons leven besteden we aan wachten. We wachten: als we jong zijn op groter worden; op de uitslag van een examen; op dansles of iemand jou uitkiest; op de komst van je kind; op een test of onderzoek in een ziekenhuis; of je weer het leven kan voelen na een groot gemis, bv van je kind of partner; we wachten in het…

Lees verder

Geniet meer van je macht

‘O, nee hoor, ik heb helemaal geen macht’, zei de directeur en hij trok er een gezicht bij dat weerzin uitdrukte. ‘Ik vind macht zo’n naar woord; het doet denken aan machtswellust en machtsmisbruik.’ Toch beschikt deze man over veel machtsbronnen. En het ontkennen van je eigen macht vergroot juist de kans op ongewenste effecten ervan. Dit zie je in organisaties bijvoorbeeld wanneer mensen bang zijn zich uit te spreken als ‘de grote baas’ erbij is. Of in de verhalen die recent onder #metoo naar buiten…

Lees verder

ESF subsidie voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers I Max. 12.500 Euro

Vanuit Haagse Hoogvliegers bieden we graag de volgende subsidiabele trajecten aan voor en met jouw mensen: Ik Luister Je Groot I Baas in eigen energie I Conflictmanagement I Sprekend Leiderschap I Mobiliteitstrainingen d.m.v. een 'coachtraject in één dag'
ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid – Je kunt in 2018 een aanvraag indienen van 12 t/m 16 november 2018. In 2019 kan een aanvraag worden ingediend van 8 april 2019 t/m 12 april 2019. Voor dit tijdvak wordt in totaal € 15 miljoen euro beschikbaar gesteld.  Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financiële instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en sociale samenhang. Onder ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt verstaan…

Lees verder

Hechting I De eerste 1000 dagen: het fundamentele belang van een goed begin

Unless the investment in childern is made, all of humanity's most fundamental long-term problems will remail fundamental long-term problems - UNICEF
Hechting I Boekbespreking De eerste 1000 dagen – Het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief door Tessa Roseboom door Petra Hiemstra, 20 augustus 2018 It is easier to build strong childern than to repair broken men – Frederic Douglass Een goed begin… de eerste 1000 dagen In de eerste 1000 dagen van het leven, vanaf de bevruchting tot de tweede verjaardag, worden we gevormd tot wie we zijn. Ons hart wordt aangelegd, ons brein gevormd, onze zintuigen…

Lees verder

Samenwerken is niet echt mijn ding – Van solitair samenwerken naar teamgeluk

augustus 19, 2018
Samenwerken? "Oh, was hij/zij/waren de anderen maar net zo snel, slim en sensitief als ik..." Dat zou het leven en werken voor de gemiddelde hoogvlieger een stuk eenvoudiger maken. Toch maken velen van ons rond de 40 de ommezwaai van solitair samenwerken naar teamgeluk.
Samenwerken is niet echt mijn ding “Heb jij wel eens van ‘overleg’ gehoord!?” vraagt mijn lief me regelmatig. Hij zal de eerste zijn om te erkennen dat samenwerken niet mijn grootste kwaliteit is. Ik ben ook niet voor niets ondernemer geworden. Het snel met mezelf eens zijn en beslissingen kunnen nemen, scheelt een hoop tijd en gedoe. Ik geniet in hoge mate van de vrijheid om die ik heb om mijn bedrijf en visie te ontwikkelen. Als ondernemer kan ik mezelf alle tijd, ruimte, leegte en stilte geven,…

Lees verder

Zet je sensitieve intelligentie slim in en leer verschillende bewustzijnsniveaus lezen door Janine Koppers

Sensitieve intelligentie. Als hoogvlieger voel je vaak veel. Ben je een veelvoeler zogezegd. Heb je minimaal 1000 fysieke antennes die je de hele dag door informatie verschaffen. Die ervoor zorgen dat je strak afgestelde zenuwstelsel veel informatie te verwerken krijgt over de organisatie waarin je werkt en de mensen om je heen. Daar loop je makkelijk op leeg. Hoe zorg je ervoor dat je deze sensitieve intelligentie zodanig leert inzetten dat ze vóór je gaat werken? Janine Koppers, sociaal agoog, energetisch therapeut,…

Lees verder

Trauma en geheugen – Somatic experiencing door Peter A. Levine – Winnaars

Trauma, geheugen en heling - Hoe brein en lichaam traumatische ervaringen levend houden.
De winnaars van het boek Trauma en geheugen zijn: Jolanda Dobbe en Annemie Knibbe. Van harte gefeliciteerd. Het boek komt zo snel mogelijk jullie kant op. Veel leesplezier gewenst. Wederom dank aan uitgeverij Mens! Voor het ter beschikking stellen van de exemplaren. door Petra Hiemstra, 6 augustus 2018 Trauma en geheugen In zijn nieuwste boek ‘Trauma en geheugen’ buigt medisch biofysicus en psycholoog Peter A. Levine, tevens grondlegger van de methode Somatic Experiencing (SE), zich over een van de lastigste en meest…

Lees verder

Gevoelsdenken I De prinses op de erwt I Nieuwsbrief Juli 2018

Er was eens een prins die graag een échte prinses aan zijn zijde wilde. Hij reisde de hele wereld rond, maar vond haar niet. Op een avond brak er een heftig onweer los. Toen aan de kasteeldeur werd geklopt, deed de oude koning open. Een sterk verregende dame zei dat ze een echte prinses was en vroeg onderdak. Dé kans voor de oude koningin om de prinses aan een test te onderwerpen. Onder 20 matrassen legde ze een erwt. “Hoe heb je geslapen?”, vroegen ze haar de volgende ochtend. “Verschrikkelijk“,…

Lees verder

Excelleren in vrijheid – Winnaars boek

De winnaars van het boek Excelleren in vrijheid van Peter Roemeling zijn:  Gerrit Jan Valk en Ageeth Iepema! Van harte gefeliciteerd. Het boek komt volgende week naar jullie toe. Veel leesplezier toegewenst. Het boek zal jullie vast en zeker extra veerkracht geven voor dat wat jullie willen doen de komende tijd! Excelleren in vrijheid Deze maand is Roemelings prachtig vormgegeven handboek Excelleren in vrijheid verschenen. Het boek is een aanrader voor iedereen die zijn of haar persoonlijk meesterschap wil vergroten.…

Lees verder

Leven met Lyme – Holistische aanpak bij ziekte van Lyme wél effectief

Leven met Lyme – Holistische aanpak bij ziekte van Lyme wél effectief – Per jaar worden tussen de 1 en 1,5 miljoen mensen gebeten door een teek. Ongeveer 25.000 mensen krijgt jaarlijks de Ziekte van Lyme door de Borrelia bacterie die de teek met zich mee kan dragen. Als je na een tekenbeet direct een goede antibiotica kuur krijgt, kunnen latere klachten voorkomen worden. Echter, een tekenbeet wordt niet altijd opgemerkt. Dan kunnen klachten pas na maanden ontstaan. Zoals bij Jill (17) die een tekenbeet opliep…

Lees verder

Gezondheidswinst: 10 makkelijke maatregelen voor het verhogen van onze collectieve gezondheid, heelheid en fitheid

Onze gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld maar leidt niet tot collectieve gezondheid en fitheid - De grootste problemen in kaart gebracht plus 10 makkelijke maatregelen die onze gezondheid duurzaam verbeteren.
Gezondheidswinst – Gezondheid en heelheid behoren tot de fundamentele pijlers waarop ons gevoel van individueel welzijn rust. Hoe gezonder we zijn, hoe vollediger we ons potentieel kunnen ontwikkelen. Dat maakt ons gelukkig. Voor mijn boek Liefdevol Leiderschap-in-wording heb ik gekeken hoe we in Nederland scoren op deze pijlers. Het goede nieuws is: onze gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld! Daar mogen we terecht trots op zijn. Echter, we op het gebied van onze gezondheid, heelheid en fitheid scoren we…

Lees verder

Grootluisteren geeft de beste garantie op goede seks

Grootluisteren - “Ultimately, a good listener allows the person they are listening to, to hear THEMSELVES.” - Chris Zydel
Grootluisteren en liefdevol leiderschap zijn het vermogen om op ieder moment in iedere persoon en iedere situatie het potentieel te zien en dit potentieel tot ontplooiing te laten komen ten behoeve van het grotere geheel – Petra Hiemstra Grootluisteren geeft de beste garantie op goede seks – door Petra Hiemstra, 14 februari 2018 Vrouwen willen het liefste grootgeluisterd worden Een goede vraag die tot nadenken aanzet, is voor een intelligente vrouw net zo stimulerend en bevredigend als goede seks. Mannen met…

Lees verder

Liefdevol leiderschap in de zorg – van zelfregie naar collectieve gezondheid en heelheid

februari 7, 2018
Een positieve toekomstvisie op de zorg - De toenemende mate van zelfregie kan een grote positieve impact hebben op de collectieve gezondheid en heelheid van de samenleving, schrijven Van Aalst en Wolters.
Liefdevol leiderschap in de zorg: van zelfregie naar collectieve gezondheid – De huidige revolutie in nieuwe inzichten over wat werkelijk ziekte en gezondheid beïnvloedt en hoe we gezond kunnen blijven, nodigt zowel patiënt als zorgverlener uit om de eigen rol in het zorgproces te heroverwegen. Voor beiden is een herbezinning aan de orde op de vraag “Wat is liefdevol leiderschap in de zorg?” Een positieve toekomstvisie op de zorg door Jan-Willem van Aalst en Anja Wolters, www.heelheid.nu, 6 februari 2018 Steeds…

Lees verder