Mindful conflicten oplossen met de ‘PAUSE’ aanpak I Interview met Rosalie Puiman

Mindful conflicten oplossen met de ‘PAUSE’ aanpak – In 2019 bracht Rosalie Puiman het boek ‘The Mindful Guide to Conflict Resolution‘ uit. In haar boek introduceert zij het concept van ‘Interconnectiviteit’ als onderliggend principe op basis waarvan iedereen op een goede manier conflicten kan oplossen. In dit interview zoomen we in op dit principe en op andere waardevolle tips die zij in het boek aanreikt. Interview door Petra Hiemstra, 6 november 2020 Interconnectiviteit tijdens…

Lees verder

Met scholingsregeling ‘Blik vooruit’ kun je als Rijksambtenaar gratis onze trainingen volgen

Scholingsregeling Blik vooruit Zou je als Rijksambtenaar graag enkele van onze dagtrainingen willen bijwonen? Check dan of je in aanmerking komt voor de Scholingsregeling Blik vooruit. Daarvoor kun je voor maximaal € 1.000 (incl. BTW) zelf een cursus, training of opleiding kiezen, die past bij de stap(pen) die jij in jouw carrière wilt zetten. In principe zijn al onze dagtrainingen en leergangen geschikt voor deze subsidie. Mocht je meerdere trainingen willen volgen, is het raadzaam om die als totaalpakket in één keer…

Lees verder

Navigating Conflict and Change I Winnaars

De winnaars van het boek Navigating Conflict and Change zijn: Catharine Koster en Herman Nieuwenhuis. Van harte gefeliciteerd. Het boek komt vandaag per post naar jullie toe! Niet gewonnen? Niet getreurd. Hieronder vind je een korte samenvatting van het boek. door Petra Hiemstra, 10 oktober 2019 Navigating Conflict and Change – Coaches, trainers, ondernemers, politici en en (project)leiders staan steeds opnieuw voor de vraag: hoe leiden we onze mensen goed door (versnelde) veranderingsprocessen die nodig zijn of die…

Lees verder

Navigating Conflict and Change I Boekbespreking en verloting

Navigating Conflict and Change – Coaches, trainers, ondernemers, politici en en (project)leiders staan steeds opnieuw voor de vraag: hoe leiden we onze mensen goed door (versnelde) veranderingsprocessen die nodig zijn of die we beogen? Welke weerstanden komen we daarbij tegen? En hoe gaan we daar goed mee om? Met andere woorden: hoe kunnen we goed inspelen op de (potentiële) conflicten tussen onszelf, onze cliënten, in onze teams of zelfs tussen landen en volken? En hoe kunnen we onze vermogens praktisch en effectief …

Lees verder

Wat een toestand, hè, bij die ING…. Dilemma’s, dilemma’s….

Dilemma’s: Je zal dezer dagen je aanstaande schoonouders maar voor het eerst ontmoeten en bij het tweede kopje koffie voorzichtig ter sprake brengen dat je bij de grootste bank van Nederland werkt. Ze weten wel…: de landbankier met de oranje leeuw in zijn vaandel die het georganiseerde criminele circuit ruimhartig faciliteert. Of dat je bij VW werkt. Ze weten wel. Van de sjoemelsoftware… Of bij Oxfam Novib of Heineken. Die zich recentelijk moesten verantwoorden voor het ongepast omgaan met kwetsbare mensen.…

Lees verder

Team Geluk – Winnaar spel Leo Bormans

Het spel Team Geluk bestaat uit kaarten met vier onderdelen die samen het woord TEAM vormen.
De winnaar van het spel Team Geluk is Marja Paardekooper. Van harte gefeliciteerd. Het spel komt zo spoedig mogelijk naar je toe! Spel Team Geluk Leo Bormans In 2018 heeft Leo Bormans een spel op de markt gebracht: Team Geluk. Zijn stelling is: ‘Een gelukkig team geeft een goed gevoel, geeft de kans je op jouw manier te engageren en geeft meer richting en zin aan je leven‘. Leo Bormans is zelfbenoemd Ambassadeur van geluk en levenskwaliteit. Hij is bekend van onder andere het wereldwijd verkochte boek Geluk…

Lees verder

Durf te kiezen I De beste beslissingen beginnen met een goed debat

Durf te kiezen - Er is moed voor nodig om op te staan en te spreken, maar er is ook moed voor nodig om te gaan zitten en luisteren - Winston Churchill
In zijn nieuwste boek Durf te kiezen presenteert debatleider en directeur van de DebatAcademie Gijs Weenink 21 stellingen waar elke organisatie over moet debatteren. Aanbevolen voor iedere professional, leidinggevende, manager, proces- of projectleider die zijn of haar persoonlijke debatvaardigheden wil verbeteren ten behoeve van betere besluiten in de eigen organisatie. door Petra Hiemstra, 21 mei 2018 Keuzes hebben consequenties. Niet kiezen ook. Gijs: “We moeten in Nederland leren dat weerstand prima is. En dat…

Lees verder

Winnaar boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken

  De winnaar van het door Ingeberte Uitslag beschikbaar gestelde boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken door Bart Brandsma is vandaag gewonnen door Hans Leeflang. Het boek komt deze week naar je toe. Van harte gefeliciteerd en veel leefplezier gewenst! Boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken van Bart Brandsma In dit basisboek Polarisatie, beschrijft filosoof Bart Brandsma de dynamiek van polarisatie en de rollen die in dat proces te onderscheiden zijn.…

Lees verder

Win: Hoogbegaafde Volwassenen – Zet je gaven intelligent en positief in

"The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function - F.Scott Fitzgerald"
Win het boek Hoogbegaafde volwassenen – Zet je gaven intelligent en positief in I  Veel hoogvliegers in onze praktijk worstelen met zichzelf en hun omgeving. Zij voelen zich ‘anders dan de rest’ met hun snelle denkvermogen, veelheid aan interesses (en dus snel gebrek aan focus) en intense gevoeligheden. Het valt niet altijd mee om je als Ferrari te ‘handhaven’ tussen Oldtimers, Eendjes, Golfjes en BMW’s. In onze coachgesprekken gaan we op zoek naar de patronen in jouw conflicten en hoe…

Lees verder

Over de kracht en de ‘sweet spot’ van constructieve conflicten in organsiaties

Hoe zou ons land er over enkele jaren uit zien als we tenminste 1.000.000 mensen trainen in het Liefdevol Communiceren en in de bemiddelende dialoog (medation)? #MinisterieVoorVrede #LiefdevolLeiderschap #IkLuisterJeGroot
Over de kracht van constructieve conflicten in organisaties Dare to Disagree. Met deze woorden vat Margaret Heffernan* in haar TED talk samen wat je te doen staat als je de mogelijke kracht van het conflict wilt opzoeken. Zij zegt: Zoek mensen die het niet (zomaar) met je eens zijn. Om te zorgen dat je je eigen denken aanscherpt en een beter resultaat krijgt. Of een betere argumentatie opbouwt. In deze TED talk vertelt Margaret Heffernan er alles over aan de hand van het verhaal van de Engelse arts Alice Stewart. Zij zocht…

Lees verder

Leer problemen laten waar ze horen. Dat geeft rust in je hoofd.

Hoe zou ons land er over enkele jaren uit zien als we tenminste 1.000.000 mensen trainen in het Liefdevol Communiceren en in de bemiddelende dialoog (medation)? #MinisterieVoorVrede #LiefdevolLeiderschap #IkLuisterJeGroot
Problemen laten waar ze horen geeft rust. Leer goed omgaan met conflicten van anderen Mensen met kleine kinderen (in de omgeving) herkennen waarschijnlijk de volgende situatie: twee kinderen dreigen hetzelfde speelgoed te pakken. Je voelt aankomen dat dit bonje op gaat leveren. En jawel hoor: ‘Die is van mij!’,  ‘Nietes, ik had ’m ‘t eerst!’, ‘Maar ik had ‘m van oma gekregen!’, ‘Maar ik was er nu mee aan ‘t spelen!’. door Ingeberte Uitslag, DPC trainer in samenwerking met Jaap van der Sar Jij! Nee,…

Lees verder

Conflicten zijn kostbaar. Ze kosten je organisatie snel duizenden Euro’s

Welke impact zou het hebben als de komende jaren tenminste 1.000.000 medelanders worden opgeleid in Liefdevolle Communicatie en de bemiddelende dialoog (mediation)? #IkLuisterJeGroot #LiefdevolLeiderschap #MinisterievanVrede
Conflicten zijn kostbaar –  ga er bewust en productief mee om Conflicten zijn logisch en onvermijdelijk. Zonder wrijving geen glans, wordt wel gezegd. Soms zijn conflicten nodig voor de groei van een team. Dan kunnen conflicten ook productief zijn. Van andere ‘conflicten’ hebben we eigenlijk geen last. Voorbeeld: Als een kind uit de schoenen groeit, dan doet dat geleidelijk wat pijn. Als het langer duurt, dan gaat die pijn opvallen, zeuren. En dan krijgen anderen het te horen. Gevolg is bijna steeds: nieuwe schoenen.…

Lees verder

Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken I Bart Brandsma

Polarisatie – Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen. Je maakt je zorgen over de toenemende polarisaties in je omgeving, het land de wereld. Je wilt niet passief langs de zijlijn staan, je wilt iets doen, leiderschap tonen. Het is tijd om meer begrip te creëren (als we nou al eens konden starten in het onderwijs….). Je wilt groeperingen bij elkaar brengen, mensen met elkaar in contact brengen. Je wilt het tegengeluid de ruimte geven. Bruggenbouwer, ken je valkuil! door Ingeberte Uitslag, 26 oktober 2017 Polarisatie…

Lees verder

De impact en baten van de bemiddelende dialoog (mediation) in de praktijk

Deze afbeelding is afkomstig van het project de Vreedzame Wijk in Utrecht - www.mekaarutrecht.nl
De impact en baten van de bemiddelende dialoog (gebaseerd op mediation) in de praktijk Open gesprekken voeren – Mensen groot luisteren. Drie woorden waarin een grote uitdaging zit. En die tot grote resultaten kunnen leiden op persoonlijk, organisatorisch, stedelijk of zelfs wereldlijk niveau. Hieronder geef ik met plezier een aantal voorbeelden uit mijn trainingsprakijk waaruit blijkt hoe impactrijk het inzetten van een vreedzame dialoog kan zijn op alle niveaus. door Jaap van der Sar en Ingeberte Uitslag, 26 oktober…

Lees verder

Secure bases I We zijn onvoldoende met elkaar in dialoog over onze pijnlijke ervaringen

Secure bases I Juist in de mogelijkheid om met je pijnlijke ervaringen thuis te kunnen komen, in dialoog te kunnen gaan, ontwikkelen we grotere veerkracht. Interview met Jakob van Wielink, oprichter van De school voor Transitie Door Ina Veldman, 17 oktober 2017 “De rode draad in mijn werk is de mens die op zoek is naar de wortels van zijn persoonlijk leiderschap en de betekenis van die wortels voor wie hij vandaag is. De leider die wil onderzoeken hoe hij anderen kan meekrijgen in een beweging, heeft ook te reizen…

Lees verder