Jaarbericht 2017 Haagse Hoogvliegers & onze nieuwjaarswens voor jou

We wensen je een liefdevol en luisterrijk nieuw jaar toe en hopen dat 2018 vele verrassende vogelvluchten en fijne momenten voor je in petto heeft!
JAARBERICHT HAAGSE HOOGVLIEGERS 2017 LIEFDEVOL EN LUISTERRIJK Haagse Hoogvliegers bestaat in januari 2018 4 jaar. In 2017 hebben we de stap gemaakt van professionaliteit naar Meesterschap.  Net als we besluiten ons actief in te zetten voor kennisoverdracht aan én tegelijkertijd te leren van de nieuwe generatie, dient Borja zijn verzoek in om stage te mogen lopen. Hij wordt onze eerste vierdejaars student-stagiair, toegepaste psychologie. Zijn reflecties op onze werkwijze doen met frisse ogen kijken naar onze aanpak. Dolblij…

Lees verder

Winnaars boek Heelheid – Lexicon voor positieve gezondheid

De belangstelling voor dit boek ‘Heelheid – Lexicon voor positieve gezondheid’ bleek groot! Schrijver Jan-Willem van Aalst stelt 4 extra exemplaren ter beschikking. De winnaars zijn: Marjolein Doesburg, Maria Luyckx, Hans Koudijs, Corine van Die, Chuesy Klein en Connie van Merrewijk. Van harte gefeliciteerd. Het boek komt zo spoedig mogelijk jullie kant op. We hopen dat het boek van grote toegevoegde waarde in jullie zorgpraktijk mag zijn. Heelheid Gezondheid: harmonieus samenspel van alle systemen van…

Lees verder

Winnaars boek ‘De helende kracht van de werkelijkheid’

De winnaars van het door uitgeverij Noorderlicht ter beschikking gestelde exemplaren van ‘De helende kracht van de werkelijkheid’ zijn: Jeroen Stam, Anne Sijtzema en Ingeberte Uitslag. Van harte gefeliciteerd. Het boek komt volgende week naar jullie toe. Veel leesplezier gewenst! De helende kracht van de werkelijkheid – Familieopstellingen en het werk van Bert Hellinger I Wilfried Nelles In onze praktijk werken we steeds meer met de kracht van opstellingen. Familieopstellingen, organisatie opstellingen,…

Lees verder

Winnaars boek ‘Eend en konijn laten zien wat zorg is’

Goede zorg vraagt aandacht. Voor het kleine verhaal. Telkens opnieuw. En dát op grote schaal. Luc Pluijmen
  De winnaars van het door de auteurs beschikbaar gestelde exemplaren van het boek Eend en konijn laten zien wat zorg is, zijn: Betty Jaasma en Jeroen Prop. Van harte gefeliciteerd! Het boek wordt deze week naar jullie verstuurd. Veel leesplezier gewenst. Goede zorg ontstaat niet vanzelfsprekend, goede zorg ontstaat naar de ander luisterend. In dit prachtig door Luc zelf geïllustreerde boekje leggen Luc Pluijmen en Carin Hoogstraten, ogenschijnlijk in ‘kindertaal’ uit wat zorg is. Met eenvoudige vragen…

Lees verder

Samen-management in de zorg – Holistische zorgrelaties zijn idealiter wederkerig door Anja Wolters

Holistische Zorg - Samen-management schept voor zorgpraktijk de beste mogelijke setting om vanuit 'weten' en 'niet weten' tot heling of creatieve oplossingen te komen voor soms zeer langdurige en complexe zorgproblemen.
Samen-management – Over zelf-management in de zorgpraktijk is al veel nagedacht en gezegd. Het begrip ‘zelf-management’ heeft in de zorgsector de afgelopen decennia vele transformaties doorgemaakt, zowel qua definitie als qua interpretatie en invulling. Gelukkig wel! Meer en meer wordt de zorgvrager erkend als iemand die in staat is zelf de kwaliteit van zijn of haar leven gunstig te beïnvloeden. Ook van de zijde van de zorgaanbieder wordt erkend dat de biomedische invalshoek te nadrukkelijk eenzijdig…

Lees verder

Heelheid – Lexicon voor positieve gezondheid – we verloten twee exemplaren!

Heelheid - Dit lexicon beschrijft vijftig verschillende geneeswijzen vanuit het vierlichamenmodel: fysiek, energetisch, mentaal en spiritueel. Aanrader voor iedere coach, psycholoog, arts en zorgverlener die zijn of haar cliënt meer wil kunnen aanreiken in het proces naar heling en gezondheid.
Heelheid – Lexicon voor positieve gezondheid Gezondheid: harmonieus samenspel van alle systemen van het menselijk lichaam. Heelheid: totale gezondheid van lichaam, energie en geest. Ziekte: de uitnodiging tot groei, verheffing en ontwikkeling van lichaam, energie en geest. “Een boek dat altijd genezing garandeert bestaat niet. Dat geldt net zo goed voor dit lexicon. Je kunt met dit boek ontdekken welke combinatie van geneeswijzen jou zouden kunnen helpen om weer totale gezondheid te ervaren. Dit boek helpt je…

Lees verder

Heelheid ervaren is holistisch kijken naar gezondheid door Jan-Willem van Aalst

Jan-Willem van Aalst beschrijft in dit artikel o.a. het vierlichamenmodel van heelheid dat hij ontwikkeld heeft. Het model reikt jou als arts, coach, psycholoog of verzorgende verschillende gezichtspunten aan vanwaaruit je de ziekte van je cliënt kunt onderzoeken en al vragenderwijs helpen helen.
Heelheid ervaren is holistisch kijken naar gezondheid In 2015 werd door de Wereld gezondheid organisatie een nieuwe definitie van gezondheid omarmd, geformuleerd door Machteld Huber: “gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Dit gaat veel verder dan gezondheid simpelweg zien als de afwezigheid van lichamelijke ziekte. Het voldoen aan deze nieuwe definitie vraagt om aandacht voor fysieke, energetische,…

Lees verder

Eend en konijn laten zien wat zorg is – We mogen 2 exemplaren verloten!

Goede zorg vraagt aandacht. Voor het kleine verhaal. Telkens opnieuw. En dát op grote schaal. Luc Pluijmen Goede zorg ontstaat niet vanzelfsprekend, goede zorg ontstaat naar de ander luisterend. In dit prachtig door Luc zelf geïllustreerde boekje leggen Luc Pluijmen en Carin Hoogstraten, ogenschijnlijk in ‘kindertaal’ uit wat zorg is. Met eenvoudige vragen nodigen zij jonge én volwassen lezers uit om mensen echt te zien. Hippocrates zei het al: Het is belangrijker om te weten wie de mens is die de ziekte…

Lees verder

Gewoon zorg door Luc Pluijmen

Zinnige zorg, persoonsgerichte zorg, waardegedreven zorg, passende zorg, liefdevolle zorg. Allemaal termen die veel partijen in en rondom de zorg bezigen. Termen die lekker bekken en het ongetwijfeld goed doen voor wat betreft campagnes, marketing, beleidsplannen, projectvoorstellen, subsidieaanvragen en het vullen van congressen en bijscholingen. Waar in deze ‘zorgpraktijk’ nog vaak en makkelijk aan voorbij gegaan wordt is dat zorg altíjd zinnig, persoonsgericht, waardegedreven, passend en liefdevol is. Is…

Lees verder

Het Lichaam als Lemniscaat – Interview met Ilse van Haastrecht

Het lichaam als lemniscaat I Ilse van Haastrecht
Luisteren naar de werking en expressie van je lichaam – Op het moment dat ik als danser meer ging luisteren naar mijn lichaam als totaal, speelden mijn spieren, die ik eerst vanuit wilskracht aanstuurde, ineens een hele andere rol. Het werden veel meer geleiders van expressie en interactievormen. Ook nu kunnen mijn spieren nog steeds stevige begeleiders zijn van kracht, maar komt die kracht vanuit een totaliteit. Als ik vanuit mijn lichaam zelf dans, ben ik minder gericht op hoe de ander het zal zien of ervaren. Daardoor…

Lees verder

Luisteren en heling in het veld van holistische zorg – Interview met Corine Jansen

Luisteren en heling in het veld van holistische zorg – Wat het mooiste maar ook het moeilijkste is aan luisteren, is jezelf beschikbaar maken voor ‘de ander’. Want als je de ander wilt kunnen erkennen en herkennen, zal je eerst jezelf moet kunnen erkennen en herkennen. Jezelf erkennen en herkennen? Dat is een leven lang leren, toch? Dat is de grootste uitdaging van luisteren voor mij. Als ik spreek over De Ander moet ik meteen denken aan Emmanuel Levinas. Hij stelt: “Het is niet jij die de wereld een plaats…

Lees verder

Over velden van weten en hoe een enkel woord kan helen – Interview met Marcoleon Baas

Velden van weten – In mijn werk als Chinees arts, acupuncturist en herbalist zit mijn grote geluk in diep luisteren. Dat gebeurt al in de eerste milliseconden van de ontmoeting, waarin ik de ander volledig in zijn context waarneem en aanvoel wat er nodig is. In deze paar seconden trek ik me eerst in mezelf terug. Als ik dat niet doe, dan ga ik in mijn rol stappen, of ga ik “zoeken”. Dan pas ik klassieke methodes toe en ga ik invullen. Als ik me terugtrek, dan kom ik in een ‘veld van weten’ wat vrij radicaal…

Lees verder

Door ‘niet doen’ leer je beter wat je wel kunt doen om je cliënt te helpen zichzelf te helen

Goed luisteren betekende als vroedvrouw vooral eerst: ‘niet doen’: intuïtief kijken, voelen, observeren, vertrouwen op mijn intuïtie. Als mesoloog richt ik richt me op mensen met chronische klachten of ziektes. Daarbij maak ik gebruik van kennis en kunde uit de westerse geneeskunde, Ayurveda, Chinese Geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en homeopathie. Doordat ik op een andere manier naar problemen en disfuncties in het menselijk lichaam en systeem kijk, kan ik vanuit andere hoeken oplossingen aandragen. interview…

Lees verder