Secure bases I We zijn onvoldoende met elkaar in dialoog over onze pijnlijke ervaringen

Secure bases I Juist in de mogelijkheid om met je pijnlijke ervaringen thuis te kunnen komen, in dialoog te kunnen gaan, ontwikkelen we grotere veerkracht. Interview met Jakob van Wielink, oprichter van De school voor Transitie Door Ina Veldman, 17 oktober 2017 “De rode draad in mijn werk is de mens die op zoek is naar de wortels van zijn persoonlijk leiderschap en de betekenis van die wortels voor wie hij vandaag is. De leider die wil onderzoeken hoe hij anderen kan meekrijgen in een beweging, heeft ook te reizen…

Lees verder

“Als je jezelf niet kunt leiden, kun je anderen niet leiden” – Interview met Jakob van Wielink

Leiderschap is voor 98% leerbaar. Het begint bij leiderschap over jezelf. Wat is jouw roeping, jouw richting, jouw bron van inspiratie? Als je dat weet, kun je vanuit secure bases en in dialoog anderen leiden. Wat is voor jou dialoog? “Een uitwisseling van gedachten waarin mijn hart, ziel, intellect en lichaam in verbinding komen met die van een ander. Dialoog betekent dat je als gesprekspartners het gevoel hebt dat je gezien, gehoord en begrepen wordt, met inbegrip van de verschillen die er zijn. Het betekent dat je…

Lees verder

Grafisch faciliteren brengt de essentie in beeld – Interview met Willemijn Lambert

Grafisch faciliteren brengt de essentie in beeld – In mijn werk en leven geef ik invulling aan liefdevol leiderschap door mensen te zien, met alles wat ze zijn. Het is een ronde manier van waarnemen. Om vervolgens, als ik mensen gehoord en gezien heb, vanuit mijn hart terug te geven dat wat er terug gegeven moet worden. Ook als dat confronterend is. Ook dat is voor mij liefdevol. Ik wil immers het beste voor ‘de ander’. Ik probeer puur te kijken naar het beste voor ‘de ander’ in dat moment. Dat zou het summum…

Lees verder

Het Lichaam als Lemniscaat – Interview met Ilse van Haastrecht

Het lichaam als lemniscaat I Ilse van Haastrecht
Luisteren naar de werking en expressie van je lichaam – Op het moment dat ik als danser meer ging luisteren naar mijn lichaam als totaal, speelden mijn spieren, die ik eerst vanuit wilskracht aanstuurde, ineens een hele andere rol. Het werden veel meer geleiders van expressie en interactievormen. Ook nu kunnen mijn spieren nog steeds stevige begeleiders zijn van kracht, maar komt die kracht vanuit een totaliteit. Als ik vanuit mijn lichaam zelf dans, ben ik minder gericht op hoe de ander het zal zien of ervaren. Daardoor…

Lees verder

´Ha heerlijk, een conflict!´ – door Eveline Hinfelaar

´Ha heerlijk, een conflict!´ –  Het omarmen van conflicten als basis voor de groei tot topteam I Conflicten, klein en groot, komen voor in alle omgevingen waarin meerdere mensen met verschillende belangen samen zijn. En bovendien zijn conflicten en het managen daarvan, een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en volwassenwording van betreffende team-, groeps- of gezinsleden individueel en van de groep als geheel. Je zou zelfs kunnen stellen: zonder conflict geen volwassenheid. Stel je voor: je pubers krijgen…

Lees verder

Intuïtief samenspel – Volledig aanwezig zijn en van daaruit verder – Interview met Dymphi Peeters

Intuïtief samenspel – “Liefdevol luisteren lucht op en versterkt de potentie in jezelf en de ander. Voor mij betekent luisteren en grootluisteren dat ik in connectie met mijn eigen bron van liefde en aandacht volledig aanwezig ben in het moment. En dat ik mij, vanuit die verbinding met mezelf en met alle kennis en vaardigheden die ik tot mijn beschikking heb, afstem op de andere muzikanten en ons publiek, in het vertrouwen dat we samen de muziek kunnen laten stromen. In dat intuïtieve samenspel, is het voor…

Lees verder

Over velden van weten en hoe een enkel woord kan helen – Interview met Marcoleon Baas

Velden van weten – In mijn werk als Chinees arts, acupuncturist en herbalist zit mijn grote geluk in diep luisteren. Dat gebeurt al in de eerste milliseconden van de ontmoeting, waarin ik de ander volledig in zijn context waarneem en aanvoel wat er nodig is. In deze paar seconden trek ik me eerst in mezelf terug. Als ik dat niet doe, dan ga ik in mijn rol stappen, of ga ik “zoeken”. Dan pas ik klassieke methodes toe en ga ik invullen. Als ik me terugtrek, dan kom ik in een ‘veld van weten’ wat vrij radicaal…

Lees verder

Hoe subtiele emoties onze sociale interacties beïnvloeden – Interview met Marsika Kret

Hoe subtiele emoties onze sociale interacties beïnvloeden – Bij mensen weten we inmiddels hoe belangrijk sociale hechting is tussen kind en opvoeder. En hoe wezenlijk het herkennen, erkennen en aanleren van emoties is voor een ‘stevig zelf’. Goed begrijpen welke subtiele signalen wat betekenen, in intermenselijke, interculturele en interdierlijke context, is cruciaal voor goed begrip van elkaar. In mijn Lab ‘Comparative Psychology and affective Neuroscience’, bestuderen wij de subtiele emoties. Bij mensen…

Lees verder

Liefdevolle leiders: durf pijn te doen en leer pijn in welzijn transformeren

Interview met Mathilde Maas Kuper in het kader van ons project ‘Liefdevolle Leiders luisteren groot’, Petra Hiemstra, 14 maart 2017 Leiders moeten pijn durven doen – dat is nogal een stelling. Vertel! Als kind wilde ik dictator worden. Alles ging in mijn perceptie zo sloom: neem een besluit, dacht ik vaak! Inmiddels weet ik wel dat dictatorschap ook niet de ideale bestuursvorm is. Bij een democratie zoals de onze, horen verschillende geluiden, hoort het samen tot oplossingen te komen. Een rol die ik niet wil…

Lees verder

Relatiegericht luisteren biedt de beste resultaten in de praktijk I Interview met Freek de Haas

Van inhoud naar relatiegericht luisteren. Heel vaak praten we enkel over de functionaliteit van iets. De vraag is: wat is het verhaal achter het de vraag? Wat is de context? Hoe is het probleem of de wens tot stand gekomen? En vooral: wat doet dit met JOU, dit probleem? Pas als ik weet welke impact je zakelijke vraag op jou persoonlijk heeft, kan ik je goed helpen. Relatiegericht luisteren biedt de beste resultaten in de praktijk Freek: “Ik geef leiding aan de afdeling Corporate Debt and Treasury Advisory bij EY Montesquieu,…

Lees verder

Onderzoek naar de relatie tussen Luisteren en Liefdevol Leiderschap – Sta jij straks in mijn nieuwe boek?

Onderzoek naar de relatie tussen (groot)Luisteren en Liefdevol Leiderschap – Sta jij straks in mijn nieuwe boek? Hi Hoogvlieger! In 2016 ben ik begonnen aan mijn eerste boek.  In dit boek onderzoek ik de relatie tussen (groot)luisteren en liefdevol leiderschap. Grootluisteren omschrijf ik als het vermogen om 100% te luisteren naar je eigen lichaam en tegelijkertijd 100% met je aandacht bij de ander te zijn. Het is een vorm van relationele topsport waarbij je zo actief en diep naar jezelf, je naasten, je organisatie…

Lees verder