Waarom doe je wat je doet? Persoonlijk portret van Petra Hiemstra

“Alleen wanneer er echt geluisterd wordt, kunnen we ontdekken hoe we samen moeten bouwen aan de wereld van morgen.”- Petra Hiemstra Waarom doen mensen wat ze doen? Deze vraag bracht me via een reeks toevallige ontmoetingen bij coach en schrijfster Petra Hiemstra. Ze heeft net haar eerste boek ‘Ministeries van de nieuwe tijd’ gepubliceerd. Daarin stelt ze 16 toekomstmakers de vraag: ‘Als jij je ideale ministerie mag vormgeven, hoe zou jouw ministerie dan heten en welke vijf speerpunten staan er centraal?’…

Lees verder

Plato tackles climate change I Boekbespreking & verloting

In de serie “No Common Sense – Philosophy Tackles Climate Change” heeft filosoof Matthew Pye dit jaar een nieuw boek uitgebracht: Plato tackles climate change (2020). Dat we het niet goed doen als het gaat om goed omgaan met de wereld, is zo langzamerhand wel duidelijk. Volgens ourfutureuncompromised.org staat Nederland op plek 10 – en daarmee zwaar in het ‘rood’ als het gaat om de landen die de hoogste scoren op consumptie en CO2 uitstoot als gevolg van die consumptie (2018). Pye: als…

Lees verder

Bestel nu jouw exemplaar van Ministeries voor de Nieuwe Tijd – Zo kan het ook!

Ministeries voor de Nieuwe Tijd – Het corona-virus heeft de wereld op zijn nummer gezet, niemand die eraan ontkomt. Te midden van ontreddering hebben we kunnen ruiken aan schonere luchten en virtuele bijeenkomsten. Een weg terug is er niet, maar welk pad ligt nu voor ons? Met ons boek ‘Ministeries voor de Nieuwe Tijd – Zo kan het ook!’ geven wij, 17 gewone Nederlanders, een verzameling van doordachte en speelse vooruitzichten, met een heldere rode draad: JIJ! Wij geloven dat het mogelijk is om uit…

Lees verder

Ministerie voor Financiële Eenvoud (en Rijkdom voor iedereen) – Petra Hiemstra (e.a.)

‘Politiek is de kunst van het mogelijke’, stelde de Duitse staatsman Otto von Bismarck ooit. In dit boek hebben we vele vrolijke vergezichten geschetst en concrete voorstellen gedaan, om het politiek-bestuurlijke systeem dat we samen hebben gebouwd, net dat ene tikje, net dat ene duwtje te geven, zodat het systeem beter kan bijdragen aan de toekomst zoals wij die idealiter voor ons zien. Een toekomst die beter is dan ooit voorspeld … En natuurlijk is geen voorstel compleet zonder financiële paragraaf. Daarom pleiten…

Lees verder

De Toekomst (a.s.) – Ga er maar aanstaan I Gedicht Merel Morre

De Toekomst (a.s.) staat het je aan wat aanstaande is ga er maar aan staan het is aan jou jij kijkt verder reikt verder verrijkt jij luistert groot het grotere geheeld ga er maar aan staan het is aan jou en aan mij zullen we dat tikje dat duwtje dat beetje dat telt net anders beter dan ooit voorspeld Merel Morre Dit prachtige gedicht is geschreven als voorwoord bij ons boek-in-wording ‘Ministeries voor de Nieuwe Tijd’. In dit boek komen 17 verderdenkers aan het woord. Zij geven antwoord op de vraag die ik hen…

Lees verder

Ministerie voor Meer Muziek – Bart Schneemann

Bart Schneemann, primus inter parus, hoboïst en artistiek leider van het Nederlands Blazers Ensemble, pleit ervoor om: Muziek weer een sterke plek in het onderwijs en de samenleving te geven, als basis voor gezonde zelfexpressie en wereldvrede; Muziek als medicijn z’n werk te laten doen en te leren van soundhealers; Pleinen in dorpen en steden in te richten als muzikale vrijplaatsen;  Meesters in de muziek een voorbeeldfunctie te geven in holocratisch leiderschap; Meerjarig subsidiegeld ook te geven aan de individuele,…

Lees verder

Ministerie voor Sport – Jan Raateland     

Sinds 2017 hebben sportverenigingen de status van immaterieel erfgoed gekregen. Fantastisch! Dat geeft wel aan hoe belangrijk we de sportstructuur voor onze samenleving vinden. Toch kan de basis van die structuur veel steviger volgens Minister voor Sport Jan Raateland. Hij bepleit in dit artikel 5 maatregelen die de sportsector in staat stellen om juist in de post-coronatijd haar bijdrage aan het ‘sportief, gezond en vitaal houden van onze samenleving’ optimaal te (blijven) vervullen: Besef dat sport primair een lokale…

Lees verder

Ministerie voor Duurzame Delta’s – Gudrun Bosch

Als Minister voor Duurzame Delta’s pleit Gudrun Bosch voor een systemische aanpak die rivieren en natuur de ruimte geeft en betaalbaar circulair wonen in florerende steden mogelijk maakt. Wat haar betreft, zijn ‘maar’ 4 maatregelen nodig om onze klimaatdoelstellingen ‘cum laude’ te halen: Schoon water is een mensenrecht, dat moeten we koesteren en borgen!; 100% inzet op volledig emissievrij transport en vervoer per 2030; Leefbaarheid in steden verhogen door aanleg aantrekkelijke ecologische hoofdstructuren…

Lees verder

Ministerie voor Liefde – Marianne Zuur

Marianne Zuur nodigt je uit om bij alles wat je doet jezelf en anderen één vraag te stellen: ‘WAT ZOU LIEFDE DOEN?’ Marianne Zuur (1971) werkt als programmamaker, gespreksleider, tekenaar en groepsfacilitator. Met focus op het begeleiden van projecten rond bewonersparticipatie in energie- en voedseltransitie. Het fascineert haar dat de duurzame energieprojecten in de éne groep zoveel weerstand oproepen en in de andere juist tot vereende samenwerking leiden. Zij zet systemische kennis en creatieve werkvormen in om…

Lees verder

Ministerie voor Organische Groei – Marije van Duijne Strobosch

Marije van Duijne Strobosch gelooft dat als we het principe van ‘organische groei’ omarmen – en we op alle niveaus (weer) durven luisteren naar wat ons hoofd, hart én handen ons in gelijkwaardigheid te zeggen hebben – we opnieuw in balans kunnen leven met onszelf, elkaar en onze wereld. Wat haar betreft vraagt dit van ons allemaal, dat we: Lichaamsbewust-zijn omarmen; Meten én weten; Onder- en bovenstromen kunnen expliciteren; Zaken die niet meer dienend zijn durven loslaten én de rouw daarover…

Lees verder

Ministerie voor samenLEVEN! – Ben Lachhab

Het is de hoogste tijd dat we als mens en samenleving van overleven naar samenLEVEN gaan, stelt sociaal ondernemer Ben Lachhab. En dat is gelukkig heel eenvoudig. Er zijn maar twee zaken voor nodig: Stoppen met onze hang naar (te) hard werken en status, en: Beginnen met elkaar kleine én grote vragen stellen (en écht luisteren naar het antwoord). Ben Lachhab (1978) kwam als 11 jarige met zijn familie vanuit Marokko naar Nederland waar zijn vader al ver voor zijn geboorte al als gastarbeider in Nederland werkte. Hij werd…

Lees verder

Ministerie voor Jeugd & Gezin

Omar Ghandour’s (18) grootste wens is dat ieder kind gelijke kansen krijgt. Daartoe stelt hij de volgende maatregelen voor: Volwassenen: geef het goede voorbeeld wees een rolmodel!; Creëer kleinere klassen – liefst 12 tot 18 kinderen per klas – beter voor leerlingen én docenten; Deel meer kennis over Puberpsychologie op school; Bied ieder kind kansen met breed basis onderwijs. Omar Ghandour (2002) werd geboren in Egypte. Op zijn 11e kwam hij met zijn ouders en broertjes, naar Nederland, vanwege het werk…

Lees verder

Van ramp naar renaissance – Hans Leewens

In de geschiedenis gebeurt niets toevallig. Uit nauwkeurige studie blijkt dat alle Renaissances in de westerse Beschaving werden voorafgegaan door grootscheepse rampen. In dit licht gezien biedt de Corona epidemie kansen naast haar bedreigingen en schade. door Hans Leewens, 14 7 2020 Met dit artikel wil ik aantonen hoe wij allen nu de sleutels dragen die deuren kunnen ontsluiten naar de vele aspecten van een ware renaissance. Zoals in goede tijden, zo ook in slechte, is er geen plaats voor domheid. Domheid in de zin van…

Lees verder

Ministerie voor Alternatieven – Walter Dresscher

Ministerie voor Alternatieven – Zolang we met elkaar in dezelfde “boot” zitten én voldoende fluïde, veerkrachtig en verbeeldingskrachtig zijn om alternatieven te bedenken, zijn alle problemen oplosbaar, gelooft Walter Dresscher. In dit artikel betoogt hij dat: Collectief leren denken in alternatieven ongelooflijk veel Positief Toekomst Perspectief biedt; Alternatieve mobiliteit betekent dat je in 2 uur met de ET3 in Beijing kunt zijn; Natuurlijk wonen in steden heel goed mogelijk is; We veel energiezuiniger…

Lees verder

Ministerie voor Vrede? Ideeën welkom!

In 1843 werd het ministerie van Oorlog opgericht. In 1959 werd dit het ministerie voor Defensie. Is het in de Nieuwe Tijd, tijd voor een Ministerie voor Vrede? En zo ja, hoe gaan we dat ministerie dan invullen en vormgeven? In 2012 vervulde Jörgen Raymann in het kader van de ‘Pax Vredesweek’ al een paar weken de functie van Minister van Vrede. Een functie die al eerder werd vervuld door schrijver en oud-minister Jan Terlouw. Raymann riep op om het aspect vrede zwaar te laten wegen bij het bepalen van het stemgedrag.…

Lees verder