Pleidooi voor liefdevol, luisterend leiderschap

‘Velen hebben het gevoel in een land zonder luisteraars te leven’ sprak de Koning bezorgd in zijn Kerstrede 2016. Maar hoe makkelijk is dat als ‘argumenten en feiten ondergeschikt worden aan de overtuiging van het eigen gelijk die de illusie biedt van een zekerheid die de angst beteugelt?, vroeg Ilja Leonard Pfeiffer zich af. De komende jaren wil Haagse Hoogvliegers de nieuwe leiders van onze organisaties en samenleving opleiden in hoffelijk, eloquent en bovenal liefdevol, luisterend leiderschap. Hiernaast lees je het 'wat en hoe', hieronder het waarom we doen wat we doen.

Uit verbinding

Acht procent van onze landgenoten is eenzaam. Bijna een miljoen gebruiken antidepressiva. Terwijl Youp van het Hek bijna eigenhandig de ontluisterend slechte kwaliteit van klantenservices in het bedrijfsleven verbetert, kan dat bij de overheid nog veel, veel beter. ‘We ergeren ons groen en geel aan het gebrek aan communicatieve vaardigheden van ambtenaren’, stelt onze Ombudsman. Collectief ervaren we een chronisch gebrek aan bezieling in de zorg, het onderwijs en bij de politie. ‘Ons Europa’ staat onder grote druk door sociale, ideologische en economische beproevingen. De instroom van vluchtelingen legt onze angst bloot voor geweld, honger en armoede. We kunnen die angst niet meer op afstand houden omdat ook onze eigen toekomst onzekerder wordt. En angst is, zoals we allemaal weten, een slechte raadgever. Angst verbreekt intermenselijke relaties, terwijl we elkaar in onze gespecialiseerde samenleving hard nodig hebben om welzijn en welvaart te behouden.

Een prettig perspectief: onze samenleving is nooit af!

“Willen we als samenleving deze problemen oplossen”, zo schreven Aslander en Witteveen in hun boek ‘Nooit af’, “dan zullen we dingen anders moeten organiseren. Dan moeten we afscheid nemen van sommige oude gewoontes die nu niet meer werken, doordat de wereld om ons heen veranderd is. De financiële crisis, de schuldencrisis, de valutacrisis, de huizencrisis, de milieucrisis, de arbeidsmarktcrisis: het zijn stuk voor stuk problemen van organisatorische aard. De manier van organiseren is nog grotendeels afgestemd op de omstandigheden uit de vorige eeuw, gebaseerd op spelregels die niet meer werken, doordat de technologie en de samenleving niet hebben stilgestaan”. Wat betekent dit voor het leiderschap dat wij aanstellen?

Consequenties van versnelling voor Leiderschap

Om al deze veranderingen, onzekerheden en kansen professioneel en adequaat bij te benen en daar tijdig op te kunnen anticiperen, is het wenselijk – noodzakelijk zelfs – dat wij allemaal, en in het bijzonder onze managers, leidinggevenden, ondernemers, bestuurders en politici, inzicht hebben in de verschillende snelheden waarmee mensen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met deze ontwikkelingen omgaan. En dat wij allen sensitiever worden voor deze veranderingen op persoonlijk, organisatorisch en maatschappelijk niveau. Dat we leren hoe we met een open geest, een groot hart en van goede wil leiding kunnen geven aan de toekomst die zich aandient:

"The ability to shift from reacting against the past to learning how to lead from the emerging future is probably the single most important leadership capacity today."- Otto Scharmer

In verbinding: Grootluisteren is de basis voor Liefdevol Leiderschap en een ontspannen samenleving.

Leiders van nu en de toekomst moeten dus goed kunnen omgaan met de toenemende versnellingen en de mate waarin mensen, bedrijven, organisaties en structuren in staat zijn deze veranderingen te omarmen en verinnerlijken. Dat betekent: kunnen luisteren naar tempoverschillen, naar groeipijn en weten hoe deze pijn positief te transformeren. Wij noemen dit transformationele leiderschap Liefdevol Leiderschap.

Liefde als essentie van goed leiderschap – wat is dat?

Wat betekent het voor je dagelijkse handel en wandel als je je voorneemt om dat op een Liefdevolle manier te doen? Welke consequenties heeft dat voor jezelf, je medewerkers, je beleid, je organisatie? Moeten we werkelijk wachten tot de laatste boom is gekapt en de laatste vis gevangen tot we ons realiseren dat we geld niet kunnen eten? Het vraagt grootsheid om groot te denken en om als leider een nieuw duurzaam-sociaal statuut te schrijven en verwezenlijken. Hieronder geven we je enkele overwegingen mee:

1. Leer jezelf, je naasten, je collega’s en burgers grootluisteren, opdat ze gaan stralen en excelleren. Leer hoe je voorkomt dat je cliënten, klanten en burgers als een langspeelplaat blijven draaien, door ervoor te zorgen dat zij zich door jou gezien, gehoord en erkend voelen. Leer hoe je persoonlijke, organisatorische en zelfs generationele pijn (die tussen generaties wordt overgedragen) kunt erkennen, helen en veranderen in positieve perspectieven voor en mét betrokkenen.
2. Laat je uitsluitend interviewen door journalisten die oprecht geïnteresseerde, open vragen stellen en luisteren naar je antwoord.
3. Vraag je bij alle te nemen besluiten af: is dit een liefdevol besluit? Worden je cliënten, klanten of burgers er gelukkig van?
4. Wees een goed rentmeester. Durf voorbij je eigen beleidstermijn te denken, in de voetsporen te treden van staatsmannen en -vrouwen die op de wezenlijke momenten de juiste dingen deden, ergens vóór durfden te kiezen en de consequenties aanvaarden.
5. Wees nationalistisch. Luister in eerlijkheid wat onze geschiedenis ons vertelt en zet alles op alles om de rijkdom van onze talen, dialecten, culturen, gebruiken en erfgoed te bewaren en te stimuleren voordat we door China geconfisqueerd zijn.
6. Én denk mondiaal – luister naar de trends die zich op het wereldtoneel afspelen en pak onze vrede-stimulerende en leidende rol binnen en buiten Europa opnieuw op.

Laat ons wind onder je vleugels blazen

Bij Haagse Hoogvliegers geloven wij in persoonlijk leiderschap. Iedereen kan vanuit zijn of haar eigen positie van wezenlijk belang zijn voor onze samenleving. Wij begeleiden individuen en teams op hun weg naar liefdevol luisterend leiderschap. .Jaarlijks nodigen we 2 x 8 hoogvliegers uit ons netwerk uit, om deel te nemen aan onze Leergang Liefdevol Leiderschap op macroniveau. In dit traject onderzoek je jouw persoonlijke 'wat en waarom' en nodigen we je uit om het hoe samen met anderen vorm te geven. De deelnemers geven deze leergang voor een groot gedeelte zelf vorm door hun persoonlijke meesterschap met elkaar te delen. We weten: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Juist als je grote ambities hebt, wil je een warm netwerk hebben om je te steunen en om op terug te kunnen vallen.

Haagse Hoogvliegers is gespecialiseerd in het verzorgen van up-tempo trainingen en presentaties voor, door en met hoogvliegers. Mensen die net als wijzelf hoog gedreven, sensitief en hartelijk zijn. Die het wezenlijke werkelijkheid willen laten worden. Onze docenten zijn altijd experts op hun vakgebied aan wie je je kunt optrekken. Zij doceren, faciliteren en verbinden met theorie en gerichte oefeningen die aansluiten bij je dagelijkse praktijk. We zorgen voor voldoende beeldmateriaal en fysieke beweging. Onze trainingen zijn altijd ADHD en SVB (Snel Verveeld Brein) bestendig.

Leerladder voor liefdevolle leiders


Bij Haagse Hoogvliegers leiden wij de Liefdevolle Leiders en Grootluisteraars van de toekomst op. Wij bieden je de volgende leerladder aan. Lees hem rustig door en kijk wat je aanspreekt. Onze open trainingen vind je onder onze agenda. Uiteraard maken we alle onderstaande modules op maat voor je organisatie, team of businessclub.
1

Ik houd van mij

Een liefdevolle omgang met jezelf is je basis voor een liefdevolle omgang met anderen.


Meer over "Ik houd van mij"

Wie ben jij als mens en als liefdevol leider? Waar sta je voor? Welke kwaliteiten en competenties heb je al? Welke wil je ontwikkelen om in de toekomst de door jou beoogde persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke transities te bewerkstelligen? In dit persoonlijke coach-, leer- en ontwikkeltraject staan de volgende drie vragen centraal: Wie ben je? Wat wil je? en Wat wil het leven van jou?

In vier, acht of twaalf sessies creëren we jouw persoonlijke en zakelijke Utopie
In gesprek 1-4 onderzoeken we je persoonlijk leiderschap aan de hand van een analyse van je biografie, je waarden, je vaardigheden, een 360-graden feedforward en I-statement: wie ben je, wat wil je, waar sta je nu en waar wil je naar toe? Al deze informatie vat je samen in heldere persoonlijke en professionele doelstellingen op acht leefgebieden voor de komende drie maanden tot drie jaar.

In gesprek 5-8 verrijk je je leiderschapsrugzak en krijg je de ruimte om met nieuw gedrag te spelen – Waar nodig openen en verstevigen we je hoofd-hart-buik verbinding, buigen we samen eventuele belemmerende overtuigingen om, onderzoeken we hoe je jezelf en anderen kunt grootluisteren, perfectioneren we je gespreks-, presentatie en/of presentietechnieken en beschrijven we jouw persoonlijke waarom, wat en hoe die ten grondslag liggen aan de wezenlijke thema’s waaraan jij een bijdrage wilt leveren of die je samen met anderen wilt vormgeven. In deze fase krijg je alle ruimte om in je huidige werkomgeving in een veilige setting te oefenen en spelen met nieuw gedrag rondom thema’s als perfectionisme, omgaan met kritiek en weerstand, hoog sensitiviteit, grenzen stellen, problemen laten waar ze horen, leren loslaten, en bouwen aan vertrouwen, etc.

Grootluisteren is het vermogen om jezelf, anderen, je organisaties én de wereld om je heen te laten stralen en excelleren door met een open geest, open hart en open wil steeds opnieuw te vragen: waar heb jij behoefte aan? Wat kan ik daarin voor jou betekenen?

In gesprek 9-12 vergroot je je sensitiviteit voor de kansen en mogelijkheden in je omgeving – Je spreekt actief met mensen binnen én buiten je werk, je wordt sensitief voor kansen en synchroniciteit en je brengt je netwerk en kennispijl op orde voor je ideale baan/levensinvulling. We stellen je actief voor aan interessante mensen uit ons netwerk die voor de realisatie van jouw dromen en wensen van betekenis kunnen zijn.
Ieder gesprek duurt 1,5 uur en vindt plaats op onze prachtige locatie in het historisch hart van Den Haag: Haagse Hoogvliegers, Nassaulaan 13, kantoor 2.20 in Den Haag.

Je investering:
Deel I € 800,- exclusief 21 procent BTW, omvat vier sessies
Deel I + II € 1.600, exclusief 21 procent BTW, omvat acht sessies
Deel I + II + III € 2.400,-exclusief 21 procent BTW, omvat twaalf sessies

Een evaluatiegesprek met je leidinggevende van de deelnemer na sessie vier, acht of twaalf duurt een uur, en kost € 135,- exclusief 21 procent BTW.

De eerste vier sessies vinden binnen twaalf weken plaats na de start, en worden gepland op een moment dat het jou goed uitkomt. Gesprekken vier t/m acht vinden gemiddeld om de vier weken plaats, en de laatste vier gesprekken om de zes tot acht weken.

Is dit precies wat je nodig hebt, op dit moment? Bel voor een korte telefonische kennismaking om te kijken of het klikt. We kijken altijd of we je verder kunnen helpen, ook als dat niet bij ons is. Bel met: Petra Hiemstra - 06-33803867 of mail: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl
2

Grootluisteren

Leer hoe je door actief en diep naar jezelf en anderen te luisteren, het potentieel van jezelf, je gesprekspartner, je organisatie of zelfs je stad of ons land liefdevol kunt laten ontvouwen.


Meer over "Grootluisteren"

"De ambtenaar van nu moet heel goed in staat zijn om te luisteren. Naar de samenleving, naar de organisatie en naar zichzelf. Daarom hebben we dit onderdeel opgenomen in het opleidings-programma van onze VNG GemeenteTrainees. Petra weet in haar interactieve training goede en heldere uitleg te geven en al in de praktijk te doen wat ze over wil brengen. Het lijkt makkelijke materie, maar het heeft echt even tijd nodig om te landen en in te bedden in de dagelijkse communicatie." Jeroen van Dijk - Manager VNG GemeenteTrainee at VNG

Ons 5-U-model leert je:
• Luisteren met je hele lichaam en luisteren vanuit zijn i.p.v. doen;
• Wat de Universele Behoefte is van ieder mens;
• Een veilige luister- en gespreksruimte creëren waarin je gesprekspartners tot bloei kunnen komen en waarin vrijwel alles bespreekbaar is;
• Optimaal luisteren naar jezelf, naar anderen en naar je omgeving met een open geest, open hart en open wil;
• Luistermoeheid herkennen en voorkomen;
• Wat je eigen luistervoorkeur is en hoe die van je gesprekspartner te herkennen;
• Hoe je ontlokkend en transformerend kunt luisteren op micro, meso en macroniveau;
• Wat de meest gemaakte luisterfouten zijn;
• Hoe je jezelf en anderen grootluisteren;
• Hoe je zodanig naar jezelf en anderen kunnen luisteren zodat je/jullie gaan stralen en excelleren;
• Hoe je met een leeg hoofd kunt luisteren zodat je meer rust in hun hoofd hebt om op macroniveau te luisteren naar de toekomst die zich aandient, terwijl je tegelijkertijd op persoonlijk en organisatorisch niveau de maximale creativiteit en loyaliteit van je medewerkers of project betrokkenen bewerkstelligt;
• Welke persoonlijke ontwikkelingscycli je medewerkers en naasten gemiddeld doorlopen, zodat je tijdens manager-medewerker gesprekken weet hoe je je collega’s optimaal kunt steunen en te stimuleren in hun werk;
• Hoe open te kunnen luisteren als anderen uitbarsten of dichtklappen;
• Hoe grootluisteren de basis legt voor Liefdevol Leiderschap.

Wij geven deze training in twee bijeenkomsten van vier of acht uur, met zes tot twaalf weken tussentijd. In deze tussentijd krijg je of krijgen jullie een ‘LUISTERCHALLENGE op maat, waarin je alle vaardigheden in de praktijk oefent en wekelijks bespreekt met een leerpartner.

Dagdeel € 1.250,- exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dagdeel € 2.500,-
Maximaal aantal deelnemers: 45
Dag € 2.500,-
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dag € 5.000,- (Twee trainers)
Maximaal aantal deelnemers: 45
Inclusief: Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training

“Listening well is the single most important skill involved in the process
and learning to value our selves, and all those with whom we live and work.”
3

Motiverende Gespreksvoering

Verhoog de kwaliteit van je gesprekken door je reflectiekader te verrijken met Motiverende Gespreksvoering. Met MGV expert Bert Bakker.

Meer over "Motiverende Gespreksvoering"

Motiverende gespreksvoering is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands motivatie en bereidheid tot verandering ontlokt en versterkt. De volgende inzichten en vaardigheden worden actief getraind:
• Een goed gesprek, wat is dat eigenlijk?
• Het stellen van open vragen
• Reflectief luisteren
• Bevestigen/bekrachtigen
• Samenvatten
• Informatie delen
• Relatie bouwen en onderhouden
• De Twaalf blokkades van Thomas Gordon
• Verandertaal herkennen en ontlokken
• Reageren op verandertaal en op behoudtaal
• Werken aan vertrouwen
• Versterken van betrokkenheid
• Een gesprek starten
• Omgaan en ombuigen van de

Deze training duurt twee dagen met zes weken tussentijd, en wordt verzorgd door Petra Hiemstra en MGV expert Bert Bakker. Aantal deelnemers: maximaal twaalf, verdeeld over twee zalen, met voldoende beweeg- en buitenruimte.

Dagdeel € 2.500 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12 (Twee trainers)
Dag € 5.000
Maximaal aantal deelnemers: 12 (Twee trainers)
Literatuur (boeken) € 65 per persoon (ongeveer)
Inclusief Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training

4

Grip op je gesprek

Als manager, leidinggevende of ondernemer moet je voortdurend lastige gesprekken voeren. Leer vriendelijk en vastberaden zijn op cruciale momenten


Meer over "Grip op je gesprek"

Als professional, projectleider of leidinggevende wil je te allen tijde grip hebben op je gesprekken. Weten wat je wanneer kunt zeggen en hoe dat optimaal te doen. Zeker bij gesprekken waar het écht over gaat. Cruciale gesprekken dus. Een cruciaal gesprek is een discussie tussen twee personen waarbij 1. veel op het spel staat 2. de meningen uiteenlopen en 3. de emoties hoog oplopen.

Als je met een cruciaal gesprek wordt geconfronteerd, heb je grofweg drie opties:
1. Je kunt het gesprek vermijden
2. Je kunt er slecht mee omgaan
3. je kunt er goed mee om gaan.

Deze training verzorgen we met een trainer en een trainingsacteur in vier of acht uur op basis van persoonlijke casuïstiek en vragen vanuit de deelnemers. We werken bewust in kleine groepen voor een optimaal leerrendement.
Onderwerpen die bijvoorbeeld geoefend kunnen worden zijn:

• Hoe mensen je je kunt voorbereiden op situaties waar veel op het spel staat;
• Hoe je woede en frustraties om te zetten in een krachtige dialoog;
• Hoe je met overtuiging kunt spreken, zonder stekeligheid of te kwetsen;
• Hoe Lastige situaties en wrijving te voorkomen;
• Omgaan met je eigen weerstand en wrijving, en die van je gesprekspartner;
• Hoffelijk omgaan met veelpraters;
• Omgaan met mensen die wel willen veranderen, maar bij wie dat niet lukt;
• Omgaan met iemand die gestuurd is;
• Omgaan met zwartkijkers en doemdenkers;
• Omgaan met mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen of verplichtingen niet nakomen;
• Omgaan met mensen die terugvallen in oud gedrag, wat nu?;
• Hoe je voorkomt dat je gesprekken steeds uitlopen;
• In gesprekken kunt blijven focussen op het positieve, zonder pijn te bagatelliseren;
• Hoe je een ‘Goed Gesprek’ kunt omzetten in actie en resultaat;
• Constructieve manager-medewerker gesprek voeren (Fuges/Beoordeling).

Dagdeel € 2.500 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 8 (Twee trainers)
Dag € 5.000 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 8 (Twee trainers)
Inclusief: Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training
5

Hoffelijk Debatteren

Leer stevig staan bij verbale weerstand en je publiek hoffelijk en eloquent aan je dromen en doelstellingen te verbinden.


Meer over "Hoffelijk debateren"

Deze training behoort is populair bij traineegroepen en politici in spe, die willen groeien in hun professionele vaardigheden.

Onze debattrainingen behoren tot de trainingen met het meeste meervoudige rendement. In korte tijd leren deelnemers: argumenten formuleren, structureren en labelen, met prettige presentie presenteren, interrupties plegen, met interrupties omgaan, etc. Zo blijven ze in hun eigen kracht en staan ze sterk(er) in situaties met verbaal geweld. Wij kiezen daarbij voor de hoffelijke variant en leggen de nadruk op welbespraaktheid en humor, omdat we geloven dat je daarmee het meest ontwapenend en stimulerend bent.

In onze debattraining leren we je:
• Argumenten eloquent, helder en gestructureerd over het voetlicht overbrengen;
• De Standaard Geschil Punten – punten waar mensen het in gesprekken en in beleid vaak over oneens zijn (ook handig voor het maken van beleidsstukken);
• Vanuit het hoofd, hart en wil contact maken met een publiek;
• Overtuigend spreken;
• Publiek overtuigen door Ethos, Logos en Pathos te gebruiken;
• Interrupties plegen, omgaan met interrupties;
• Een publiek of de jury verbaal verleiden;
• Veelpraters hoffelijk doch onverbiddelijk de mond snoeren;
• Hun expertstatus versterken;
• Feedforward geven en ontvangen in plaats van feedback;
• Drogredeneringen herkennen;
• Nooit meer bang zijn om in vergaderingen hun mening te geven;
• Plezier krijgen in het spreken voor en met grote groepen.
Bij twaalf deelnemers werken we met één trainer, bij 24 met twee. Desgewenst bieden we na zes weken een herhaaltraining aan, waarin we de lat nog een stukje hoger leggen en het magnetisch charisma van de deelnemers versterken. Ook kunnen we een debattoernooi organiseren. Deelnemers ontvangen eerst een training en gaan dan ‘officieel’ met elkaar in Debat, inclusief finale. Hiervoor zijn tenminste 7 trainingszalen voor 10 personen nodig.
Dagdeel € 1.250 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dagdeel € 2.500 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 24 (Twee trainers)
Dag € 5.000 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 24
Toernooi € 6.500 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 24 (Twee trainers en 4 juryleden)
Inclusief: Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training
6

Liefdevol leiderschap voor teams

Verhelder je positieve waarden propositie en leer hoe je uitgroeit tot een TOPteam


Meer over "Liefdevol Leiderschap voor teams"

Wordt als team liefdevol drager en vormgever van organisatorische en maatschappelijke transities die jullie belangrijk vinden. Op maat maken we interactieve programma’s voor teammiddagen en heisessies waarin we terugkeren naar de identiteit van jullie als team binnen je organisatie. We beantwoorden (opnieuw) de vragen: wie zijn we (identiteit)? Waar staan we nu? Waar staan/gaan we vóór? Wat is onze positieve waardenpropositie? Wat wil de organisatie/maatschappij/samenleving van ons? Welke toegevoegde waarde willen we leveren aan wie en waarom? Wat doen we en hoe doen we dat? Waar willen we naar toe en wat hebben we daarvoor nodig om daar te komen? De uitkomsten en resultaten kunnen gebruikt worden voor het maken van een strategisch-, beleids- of jaarplan.

In vier, acht of twaalf uur bepalen de deelnemers:
• De biografie en identiteit van hun organisatie en team - waar komen ze vandaan, waar staan ze nu, en waar willen ze uiteindelijk uitkomen?;
• Reeds aanwezige kernwaarden;
• Hun kernkwaliteiten en vaardigheden;
• De rol(len) en formele en informele taakverdeling binnen het team
• Wat Transformationeel en Liefdevol Leiderschap voor hen betekent. Wat hun visie op de toekomst is. Waarom doen we wat we doen? Wat doen we? Hoe doen we dat? Welke toegevoegde waarde willen wel leveren aan wie? Wat is onze positieve waardenpropositie waar onze doelgroep zich vanuit zichzelf aan wil verbinden?
• Waarop ze focussen en welke richting ze kiezen;
• Welke doelen ze willen bereiken, en met wie;
• Wat ze nodig hebben om de eerste stappen te zetten in het leiding nemen en geven vanuit de toekomst die zich aandient;
• Hoe ze verder bouwen aan hun eigen narratief, zodat ze hier in- en extern drager van kunnen zijn.

Desgewenst wordt een LEIDERSCHAPSCHALLENGE op maat aangereikt die deelnemers tussen sessie I en II kunnen doen. Deze leiderschapschallenge wordt door tweetallen uitgevoerd.

Kosten voor een teammiddag/dag:
Dagdeel : € 1.250,- exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dagdeel : € 2.500,-
Maximaal aantal deelnemers: 45
Dag: € 2.500,-
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dag: € 5.000,- (Twee trainers)
Maximaal aantal deelnemers: 45

Training

Assessment voor ondernemers - Gericht groeien in je bedrijf I Najaar 2019

2019-09-01

Soort ticketPrijsPlaatsen
Assessment voor ondernemers - Gericht groeien in je bedrijf€945,01

Hierbij bevestig ik akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden


7

Omgaan met pijn

Leer aan de hand van de 'Pijnleerladder' hoe je persoonlijke, organisatorische en zelfs generationele pijn kunt helpen helen en in parels transformeren door er prettig over te praten.


Meer over "Omgaan met pijn"

Alleen het woord ‘pijn’ roept bij velen rillingen op. Pijn voelen we liever niet. Verdoven we waar mogelijk. Toch word je, als Liefdevolle leider (in spe), onvermijdelijk voor situaties geplaatst waarin je geconfronteerd wordt met pijn van jezelf of van anderen.

In een dag of dagdeel leren we je hoe:
• het omgaan met je eigen pijn en schaduwzijden doorwerkt in je functioneren;
• je in contact kunt zijn met je eigen pijnstukken en tegelijkertijd professioneel kunnen blijven;
• je warm en waardig om kunt gaan met pijn van grote groepen mensen, denk aan oud (organisatie)zeer, of generationele pijn. Pijn die van generatie op generatie wordt overgedragen.
• bepalend een goede geschiedkundige basis is voor goed functioneren op topniveau; je wordt sensitief voor onderstromen in onze maatschappij;
• je mensen kunt helpen hun pijn te verzachten of zelfs helen;
• je vanuit je functie omgaat met 'lijken uit de kast' en pijn die ze niet door jou veroorzaakt is, maar waarvoor je mogelijk wel verantwoordelijkheid draagt.


Dagdeel € 1.250 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dag € 2.500 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Inclusief: Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training

Training

Assessment voor ondernemers - Gericht groeien in je bedrijf I Najaar 2019

2019-09-01

Soort ticketPrijsPlaatsen
Assessment voor ondernemers - Gericht groeien in je bedrijf€945,01

Hierbij bevestig ik akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden

8

Gedoemanagement

Last van GEDOE in je werk en/of leven? Leer hoe je UIT je stressbrein blijft en IN je creatieve brein komt. Hilarische workshop!


Meer over "Gedoemanagement"

Is leiderschap eigenlijk nog nodig in een wereld waar alles vanzelf gaat? Dat lijkt ons niet. Wij kunnen zelfs nog iets verder gaan : leiderschap bestaat bij de gratie van gedoe. Zonder gedoe ook geen leiderschap.

Het vreemde is dat ondanks deze logica veel managers, bestuurders en leidinggevenden vol overgave kunnen klagen over het gedoe waar ze dagelijks mee te maken hebben. Het lijkt wel alsof klagen over gedoe leiderschap een zekere glans geeft. Alsof gedoe een meerwaarde heeft. Het is tenslotte een hele prestatie om je staande te houden met al dat gedoe. Maar is dit het soort leiderschap waar jij door geroepen wordt, waar jij voor zou tekenen?

Je eigen gedoe ontstijgen
Goede leiders willen meestal juist het gedoe ontstijgen: ideeën en mensen verder brengen en het juiste doen. Waarom blijkt de praktijk dan zoveel weerbarstiger? Het is niet omdat er gedoe is, want dat hoort bij leiderschap. De valkuil waar veel leiders intrappen is niet het gedoe van de omstandigheden, de mensen om hen heen, maar het gedoe van henzelf. Het gedoe van henzelf is zo vertrouwd en vooral zo vanzelfsprekend, dat juist dáár de blinde vlekken zitten.
Obama: een voorbeeld van zelfexpressie

Een mooi voorbeeld vinden wij Barack Obama. Tijdens zijn hele presidentschap heeft hij overduidelijk veel gedoe op zijn bord gekregen. De meesten van ons zouden daarvan in hun rode stressbrein schieten en cynisch worden over politiek. Al onze innerlijke gevoeligheden spelen dan op, wat ook waarneembaar was bij de Amerikaanse president. Zijn kracht bleek echter om juist níet zijn innerlijke gedoe de overhand te laten krijgen, maar wel zijn visie, zijn liefde voor het land en de mensen te blijven eren en deze boodschap van verbinding tijdens zijn gehele presidentschap van acht jaar te blijven herhalen. Keer op keer en bij iedere tegenslag.

Vrij zijn mét gedoe is de bron voor sprekend leiderschap
Of je het met Obama eens bent of niet, het gaat erom dat hij vrij is met vrijwel alles wat er gebeurt. Als spreker en leider blijft hij bijna altijd in zijn kracht, ongeacht de omstandigheden. Dát is het sprekende van zijn leiderschap, meer nog dan zijn intens mooie speeches. Een soort leiderschap waarin zelfexpressie overeind blijft en jouw woorden boven het gedoe uitstijgen.

Om dit te realiseren is het heus niet nodig grootse verantwoordelijkheden zoals die van Barack Obama te hebben. Ook voor de kleinere goden op deze planeet is dit goed bereikbaar. Het gaat er om dat men het eigen gedoe beheerst en beheert, zodat uiteindelijk expressie de ruimte krijgt zich te ontwikkelen: zelfexpressie waarmee men ideeën krachtig neerzet en een leven mee kan vormgeven. Het is een simpel en verbazingwekkend krachtig principe. En in de praktijk opent het deuren die voorheen gesloten bleven.

Gedoemanagement
In deze workshop nemen we onze trainees mee in de wereld van gedoe en hoe daar eenvoudig invloed op te krijgen. De deelnemers:
• Krijgen inzicht in hun eigen gedoe – ieders gedoe is anders;
• Leren hoe ze invloed krijgen op hoe anderen omgaan met hun gedoe, waardoor het echt mogelijk wordt gezamenlijke doelen te verwezenlijken;
• Ervaren dat gedoe de golf is waarop leiderschap kan surfen en zich kan ontwikkelen. Natuurlijk, we gaan óók regelmatig kopje onder in het gedoe. Maar komen ook weer proestend boven, klimmen op ons surfplankie en pakken snel de volgende golf;
• Leren dat zolang ze steeds hetzelfde gedoe ontmoeten en ervaren, hun leiderschap zich niet aan het ontwikkelen is;
• Verwerven de vrijheid om te spreken door hun gedoe te omarmen.

Dagdeel € 1.250,- exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dagdeel € 2.500,- (twee trainers)
Maximaal aantal deelnemers: 50
Dag € 2.500,-
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dag € 5.000,- (Twee trainers)
Maximaal aantal deelnemers: 50

Inclusief: Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training
Deze training kan ook voor groepen van 51 tot 1000 mensen worden gegeven. Daarvoor maken we offertes op maat.
9

Magnetisch Charisma

Een inspirerend praatje houden kun je al. Wil je meer? Investeer dan in je vermogen om mensen in het hart te raken en hun wil aan te wakkeren.


Meer over "Magnetisch Charisma"

Liefdevolle leiders willen niet alleen dat hun publiek en gesprekspartner naar ze luisteren: ze willen dat ze geboeid aan hun lippen hangen! Een liefdevol leider is óók een sprekend leider. Ze willen grote groepen mensen bereiken met en enthousiasmeren voor hun initiatief, project, doel, idee of verhaal. Tijdens deze training:

• ontwikkelen deelnemers een uitstraling waarmee ze de aandacht trekken die zij willen, zowel zakelijk als privé;
• leren ze hoe ze zichzelf overtuigender en inspirerend kunt presenteren door effectief om te gaan met hun innerlijke energie en hoe ze de energie in de ruimte kunnen beïnvloeden;
• ervaren ze wat het met henzelf en met hun publiek doet als ze echt contact maken;
• groeien ze van zelfbewustzijn naar zelfvertrouwen;
• worden ze effectiever in hun sales- en netwerkgesprekken;
• leren ze applaus opwekken en ontvangen.

Dagdeel € 1.250 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dag € 2.500 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Inclusief: Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training

Training

Sprekend leiderschap voor gevorderden - Magnetisch en energetisch publieksmanagement I Najaar 2019

2019-09-01

Soort ticketPrijsPlaatsen
Sprekend & magnetisch Leiderschap - Energetisch publieksmanagement€302,50

Hierbij bevestig ik akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden

10

Sprekend Leiderschap

Wil je mensen leren raken, schaken én vermaken met jouw verhaal? Meer spreekplezier en resultaten gegarandeerd.


Meer over "Sprekend Leiderschap"

Iedereen kan een presentatie houden. Sommigen doen dat best inspirerend. Er zijn echter maar weinig leiders die hun publiek met hun boodschap kunnen raken, schaken én vermaken. Die de wil om dingen samen voor elkaar te krijgen kunnen aanwakkeren en die op ieder gewenst moment met gemak de door hen beoogde gedragsverandering kunnen bewerkstelligen. Die in staat zijn zovele mensen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen dat zij gezamenlijk wezenlijke maatschappelijke transformaties kunnen bewerkstelligen.

Deze training bestaat uit drie, zes of negen dagen en bevat de volgende onderdelen:
• Ik Luister Je Groot
• Excellent Presenteren
• Magnetisch Charisma
• Optimaliseer je persoonlijke stijl
• Gedoe management
• Beeldend Presenteren

6 Dagdelen € 15.000 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
6 Dagen € 30.000 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemer: 12
9 Dagen € 45.000 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Inclusief: Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training, tussentijdse opdrachten
De lesdagen vinden om de 4 tot 6 weken plaats. Van deze training is een uitgebreide brochure beschikbaar. Deze is te vinden op onze website of opvraagbaar bij: Petra Hiemstra, petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl of 06-33803867

Training

Sprekend leiderschap voor gevorderden - Magnetisch en energetisch publieksmanagement I Najaar 2019

2019-09-01

Soort ticketPrijsPlaatsen
Sprekend & magnetisch Leiderschap - Energetisch publieksmanagement€302,50

Hierbij bevestig ik akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden

11

Genieten van Genialiteit

Leer hoe je op het hoogste niveau kunt luisteren naar je eigen genialiteit en ruimte schept voor die van je collega's.


Meer over "Genieten van Genialiteit"

Hoe ga je als teammanager zelfverzekerd om met mensen die intelligenter of anders intelligent zijn dan jij? Hoe laat je jouw (lastige) hoogvliegers stralen en excelleren zodat zij van optimale toegevoegde waarde zijn voor je organisatie én daarbuiten?

In deze training leer je:
• Het verschil tussen hoge intelligentie en hoogbegaafdheid;
• Wat hoogvliegers van managers, bestuurders en leidinggevenden nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren en daardoor te excelleren;
• Hoe de hoogvlieger in de eigen organisatie te spotten;
• Een functie- en werkomschrijving op maat te maken;
• Over de overexitabilities van Dabrowski;
• Hoe om te gaan met faalangst en perfectionisme van hoogbegaafde medewerkers (nee zij kunnen niet alles en hebben ook veel complimenten nodig);

De persoonlijkheidstheorie van Dabrowski laat zien hoe (hoog)begaafden kunnen groeien, en wat de waarde is van de zogenoemde overexcitabilities. Om prettig te kunnen leven, dien je je sensitiviteit en intensiteit -je overexcitabilities-, te accepteren en te integreren. Blijf niet steken in de gedachte dat je ‘te’ bent. Zolang je je ‘zelf’ negatief bekijkt; jezelf om die reden afwijst, je gevoelens rationaliseert in plaats van erkent, en je jezelf niet durft neer te zetten in de wereld, doe je jezelf (en de wereld) te kort.

Dagdeel € 1.250 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Dag € 2.500 exclusief 21 procent BTW, locatie en catering
Maximaal aantal deelnemers: 12
Inclusief: Digitale leermiddelen, voor- en nazorg training

PS: Deze training kan ook als spreekbeurt worden ingekocht voor uw seminar, hiervoor maken we offertes op maat. Tevens kunnen we voor een inhoudelijk programmavoorstel maken rondom het thema hoogbegaafdheid op de werkvloer, vroeg-signalering (bij kinderen) en onderwijs aan hoogvliegers, samen met onze collega experts.

Training

Coachtraject in één dag - voor ondernemers en professionals I 3 september 2019

2019-09-03

Soort ticketPrijsPlaatsen
Coachtraject in één dag (Intensief) - 13 juni 2019€302,50

Hierbij bevestig ik akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden