Ministerie voor Vrede? Ideeën welkom!

In 1843 werd het ministerie van Oorlog opgericht. In 1959 werd dit het ministerie voor Defensie. Is het in de Nieuwe Tijd, tijd voor een Ministerie voor Vrede? En zo ja, hoe gaan we dat ministerie dan invullen en vormgeven?

In 2012 vervulde Jörgen Raymann in het kader van de ‘Pax Vredesweek’ al een paar weken de functie van Minister van Vrede. Een functie die al eerder werd vervuld door schrijver en oud-minister Jan Terlouw. Raymann riep op om het aspect vrede zwaar te laten wegen bij het bepalen van het stemgedrag.

Voormalig militair topadviseur van het Amerikaanse leger David Kilcullen pleit in dit artikel van Lennart Hoffman voor een ministerie voor Veerkracht. Hij stelt: “Oorlog verandert: het is overal, maar je ziet het niet. En het draait al lang niet meer vooral om wapens. Daardoor moeten we ons idee over oorlog radicaal herzien”. Daarbij ziet hij een belangrijke rol weggelegd voor burgers.

Dat brengt mij tot de volgende vragen. Als jij een minister zou mogen voordragen, wie zou dat dan zijn? En als je mede het beleid zou mogen bepalen, welke (concrete) maatregelen zou je dan voorstellen?

Laat het graag weten! En stuur je reactie naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl

 

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *