Persberichten Ministeries voor de Nieuwe Tijd voor journalisten en recensenten

2 Persberichten over boek Ministeries voor de Nieuwe Tijd voor journalisten en recensenten

Persbericht 1 – Baanbrekend boek plaveit weg voor zekere toekomst

De ministeries zoals we die nu in Nederland kennen, zijn aan een compleet nieuwe gedaante toe. Willen we écht recht doen aan wat de toekomst van ons vraagt, dan is het wijs om ons landelijk bestuur op andere leest te schoeien, met veel meer aandacht voor welzijn, welvaart in brede zin en een vreedzaam samenzijn. Dat is de strekking van het in december 2020 verschenen boek Ministeries voor de Nieuwe Tijd, dat door carrière coach Petra Hiemstra (lees hier het interview: waarom doe je wat je doet?) is geschreven.

Welvaart, welzijn en vreedzaam samenzijn

In het boek gaan ondernemers, wetenschappers, kunstenaars en scholieren in op de vraag hoe zij hun ideale toekomst voor zich zien, aan de hand van een door henzelf bedacht ministerie. Als het aan de toekomstmakers van nu ligt, hebben we straks geen ministerie van Defensie meer, maar een ministerie voor Vrede en Digitale Veiligheid. Dan hebben we geen Ministerie voor VWS meer, maar bijvoorbeeld een Ministerie voor Gezonde Generaties en Gendergelijkheid en een Ministerie voor Toegankelijkheid. Dan hebben we geen ministerie voor Economische Zaken meer, maar zullen de politici die we in maart kiezen dit ministerie transformeren naar een ministerie voor Organische Groei of een ministerie voor Lokale Gemeenschappen. Als we de belangrijkste beleid makende en wetgevende instituties in ons land ándere titels meegeven, zal daar ook ánder beleid uit voortvloeien, dat dienend is aan de wereld zoals leiders van nu die graag zien: stil, sociaal, solidair, circulair en vol schoonheid.

Nieuwe renaissance

“Wat ons betreft is het tijd voor een nieuwe renaissance”, zegt Petra Hiemstra. “In het verleden lieten we ons inspireren door grote denkers als Anna Maria van Schurman, Spinoza en Kant. Dit boek laat zien dat we als samenleving toe zijn aan een nieuw tijdperk. Een tijd waarin ruimte ontstaat om naast het hoofd, ook ons hart en onze ziel te betrekken bij alle beslissingen die we nemen. Een tijd waarin de Homo Sapiens – de denkende mens – evolueert naar de Homo Amore Universalis – de liefdevolle mens die zich bij alles afvraagt: Wat Zou Liefde Doen? Dat klinkt misschien erg zweverig en soft, maar dat is dit boek juist niet. Het boek barst van de hele eenvoudige, praktische en concrete voorstellen, waar ieder iets mee kan.

Van de korte naar de hele lange termijn

De in het boek besproken ministeries passen naadloos bij de behoeftes van nu en gaan veel verder dan de wereld van overmorgen, stellen de auteurs. Petra Hiemstra: “Wat me bijzonder verraste is dat alle geïnterviewde ‘Ministers’ veel holistischer (verder)denken dan ik had gedacht. Ze zien én pleiten voor veel meer verbindingen tussen de diverse beleidsvelden. Ze zijn duidelijk klaar met alle vormen van vervuiling en snakken naar méér schoonheid in letterlijke en figuurlijke zin. Ook een heldere rode draad is de roep om meer menselijkheid in beleid en in ons onderwijs. Tenslotte is dit boek een oproep aan ons allemaal om in iedere organisatie ‘Chief Future Officers’ te benoemen: mensen die de belangen van alle toekomstige generaties behartigen”. Dit boek biedt een Positief Toekomst Perspectief waar ieder op geheel eigen wijze aan kan bijdragen.”

Reviews

Mariëtte Hamer, Voorzitter Sociaal-Economische Raad: “Ik vind het altijd mooi als op een opbouwende manier als in “Ministeries voor de Nieuwe Tijd” de (Haagse) realiteit op zijn kop wordt gezet. Door de respectvolle en creatieve manier waarop het in dit boek wordt gedaan is het een indringende uitnodiging om onze dagelijkse logica onder de loep te nemen en opnieuw te bedenken hoe we álle mensen het beste kunnen dienen.”

Jan van Zanen, Burgemeester van Den Haag: “Zeer relevant en herkenbaar.”

Marjan Minnesma, Stichting Urgenda: “Nederland staat in de top 20% van alle landen wereldwijd, als het gaat om landen die de grootste bijdrage leveren aan (over)consumptie en de daarmee verbonden uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Ik denk dat het voor veel Nederlanders inmiddels duidelijk is, zoals jullie dat in je boek helder aangeven, dat het tijd is dat we de komende 10 jaar gezamenlijk heel veel pittige knopen gaan doorhakken, als we willen dat de temperatuurstijging binnen de perken blijft. We kunnen wel naar anderen blijven kijken, ik denk dat het de hoogste tijd is om onze eigen voor- en achtertuin versneld in orde te brengen. Daar kan een verbindend burgerberaad op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, waar Walter Dressher voor pleit, zeker een positieve bijdrage aan leveren. Net als een Ministerie voor Crisis, Klimaat en Biodiversiteit. Zo’n ministerie hebben we hard nodig!”

Paul ’t Hart, Professor Bestuurskunde Universiteit van Utrecht: “Eerste indruk: creatief, inspirerend, buiten de gebaande paden, optimistisch, just what we need at a time like this. Ik ga het onder de kerstboom lezen.”
Martine de Bas, Programmamanager Regionale Samenwerking WMO H4 gemeenten (Westland/Delft/Midden Delfland/Rijswijk): “Aan de hand van nieuwe ministeries nemen de schrijvers ons mee in slimmere manieren van samenwerken binnen het bestuur, anders kijken en vooral: veel meer werken vanuit de bedoeling van het bestuur en daarmee ook links/rechts overstijgend. Mijn favoriete hoofdstuk is ‘ministerie voor lokale gemeenschappen’: als er iets is wat we moeten onthouden van deze COVID tijd, is het dat daar de basis ligt van onze samenleving. Wat mij betreft is dit boek echt een aanrader om inspiratie op te doen!”

Interviews & Artikelen

PERSBERICHT 2 – Ministeries voor de Nieuwe Tijd door Petra Hiemstra

In het jaar waarin alles anders werd, waarin afstand houden de norm werd, besloot Petra Hiemstra, op zoek te gaan naar  vernieuwde verbinding. Als ‘grootluisteraar’ bevroeg ze verschillende mensen over hun ideeën voor de nieuwe tijd.

Zou het mogelijk zijn om uit deze ‘ramp‘ een ‘renaissance‘ te laten ontstaan? Zouden we in de Nieuwe Tijd een samenleving kunnen maken die ‘stil, speels, schoon, sociaal en circulair’ is? Welke ministeries zouden er nodig zijn in de Nieuwe Tijd?

Door ‘groot te luisteren’ destilleerde Hiemstra, samen met de geïnterviewden, concrete plannen voor nieuwe ministeries. Ministeries voor de Nieuwe Tijd. Ministeries waarin burgers, bedrijven en bestuurders samen optrekken. Ministeries die passen bij de behoeftes van nu en verder gaan dan de wereld van overmorgen. Ministeries die verschillend lijken maar veel met elkaar gemeen hebben.  Met gedeelde waarden, en verbindingen tussen de ministeries, zoals mensen ook met elkaar en de natuur verbonden zijn.

Door anders te investeren, door te kiezen voor verbinding, nuance en de menselijke maat verdwijnen schadeposten die we anders zouden hebben. De menselijke winst die dat oplevert, is onbetaalbaar! Dit boek biedt hoop en concrete plannen waarin de wereld van morgen en overmorgen mooier en menselijker wordt. Zo kan het ook!

Gratis Meet & Greet met Ministers & Boeklancering op 29 januari 2021 (online)

De (gratis) online lancering op 29 januari 2021 (van 16-17.30 uur) biedt de gelegenheid om met de geïnterviewde ministers én collega toekomstmakers in gesprek te gaan over jouw plannen en wensen voor de nieuwe tijd. Iedereen die zich wil aansluiten bij deze positieve beweging en wil bijdragen, of mogelijkheden ziet om de positieve plannen werkelijkheid te laten worden, is van harte welkom.

Petra Hiemstra (1975) is loopbaan- en carrière coach van professionals die op zoek zijn naar innerlijke groei, focus en reflectie. Met dit boek toont ze haar meesterschap in het ‘grootluisteren’ en biedt ze samen met de ‘Ministers van de Nieuwe Tijd’ een hoopvol perspectief op de nieuwe tijd.

Meer informatie

Recensie exemplaren, bestelling of verder informatie kan worden verkregen bij: Petra Hiemstra, Haagse Hoogvliegers, 06-33803867 of per mail petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl

Ministeries voor de Nieuwe Tijd

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Doe-het-zelf coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe-het-zelf coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe-het-zelf-coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment te duur of wil je éérst een aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan ons e-book en ga (alvast) zelf aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als je het zelf moet betalen […]

Nieuw: Biografie & Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book)

Nieuw: Biografie & Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book)

Biografie & Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Carrière-, Life-, Ondernemers- en Executive coaching – Den Haag – 6 gesprekken

Carrière-, Life-, Ondernemers- en Executive coaching – Den Haag – 6 gesprekken

Carrière Coaching  – Mogelijk wil je een volgende stap zetten in je carrière of sta je op een kruispunt in je leven en vraag je je af …  wat nu? Wellicht heb je behoefte aan meer focus? Of een heldere, energie gevende visie voor de komende tijd? Of kriebelt er iets …, maar: wat? Veel […]