Salons 2100 I Programma in ontwikkeling I Denk en doe mee!

Salons 2100 – Denk & doe mee! – In de 17e eeuw waren ‘salons’ populair. Met name in Italië en Frankrijk kwamen schrijvers, journalisten, dichters, filosofen, wetenschappers en kunstenaars periodiek bij elkaar om met elkaar ‘in academie’ te zijn. Ze bespraken, deelden en onderzochten zaken op het gebied van literatuur, poëzie, filosofie, kunsten en politiek. Zo droegen deze salons actief bij aan de ontwikkeling van het literaire en politieke leven en waren daarmee o.a. van invloed op bijvoorbeeld de Verlichting. Ik geloof dat het tijd is voor een Verlichting 2.0 waarin we ons verbinden met elkaar en onze aanstaande toekomst zoals wij die graag voor ons zien – een toekomst waarin een evenwicht is tussen mens en natuur, tussen markten en de staat en tussen de korte en de (hele) lange termijn.

In 2023 wil Haagse Hoogvliegers de voorlopers, vooruitvoelers, trendwatchers, toekomstdromers en trendmakers van onze tijd bijeen brengen om hen met elkaar te verbinden rond een aantal specifieke thema’s – die uiteraard holistisch met elkaar samenhangen. Wij geloven dat het de hoogste tijd is dat we met elkaar in gesprek gaan over de Grote Vragen van deze tijd én we nodigen je van harte uit om deze salons mede vorm- en inhoud te geven. Want het actief en concreet vormgeven van de Nieuwe Tijd gééft ons energie. We hopen jou ook. Ook geloven wij dat iedereen die (groots) durft te dromen een stukje van de sleutel voor de Nieuwe Tijd in handen heeft. Of die dromen nu gaan over groene straten, betaalbare woningen, kleinere klassen of nieuwe vormen van democratie. Wij geloven dat als we al deze stukjes bij elkaar brengen er een Positief Toekomst Perspectief ontstaat waarin we ons allemaal kunnen herkennen, waarin we ons thuis voelen en waarvoor we ons ook nog eens met liefde willen inzetten.

Wat we graag van jou willen weten: over welke thema’s zouden onze salons moeten gaan, als we het jou vragen? Wie zou je tijdens de salons willen ontmoeten: als spreker, deelnemer of kunstenaar? Wil je wellicht zelf een bijdrage leveren? Bijvoorbeeld als dagvoorzitter, spreker, grootluisteraar, betekenaar, getuige, mede-host, notulist of als co-auteur van een artikel over de bijeenkomst? Welke inspiratiebronnen, artikelen, boeken films, TED talks en (internationale) voorbeelden wil je ter voorbereiding op onderstaande thema’s aanbevelen? Zijn er onderwerpen die jij graag in een salon aan de orde ziet komen? Wat maakt een salon voor jou tot een onvergetelijk en RIJK evenement? Heb je de voorkeur voor een online of life salon? Wat mag deelname aan zo’n salon kosten en zouden we (een deel van) de eigen bijdrage ook kunnen en willen inzetten om onze idealen versneld te realiseren?

In 2023 willen we ons inzetten voor deze 3 thema’s. Mogelijk vloeien hier organisch volgende evenementen of nieuwe thema’s uit voort.

1. Salon 2100 – Bevolkingsomvang in relatie tot ons Sociaal Contract
Achtergrond: Bevolkingsomvang is een thema dat op dit moment in de politiek en in onze samenleving nog weinig besproken wordt. Toch is onze (ideale) bevolkingsomvang bepalend voor vrijwel elke beleidsbeslissing die we voor onze toekomst zullen nemen.
Grootluistervragen: Wat is het verwachte/ideale inwoneraantal van Nederland in 2100, als we:
* onze verantwoordelijkheid nemen voor 7 generaties voor én na ons;
* uitgaan van de meest sombere klimaatvoorspellingen;
* onze verantwoordelijkheid nemen voor aangedane klimaatschade internationaal;
* qua consumptie binnen de planetaire grenzen en ecologische foodprint willen blijven?
En: wat betekent dit inwoneraantal voor het Sociale Contract dat we met elkaar te sluiten hebben? Welke inspanningen en bijdragen willen we van elkaar (mogen) verwachten als het gaat om het behouden en realiseren van duurzame welvaart voor de hele lange termijn voor ons allemaal? Wat zeggen oude én nieuwe filosofen over dat Sociale Contract? Wat wensen ‘gewone mensen’ zoals wij t.a.v. dat Sociale Contract? Een filosofische, abstracte én tegelijkertijd ook concrete én praktische vraag.

2. Salon 2100 – Holistische Gezondheidzorg – op naar 12 heelhuizen, 12 centra voor gezin en geluk én 18 maanden (riant) betaald ouderschapsverlof

Achtergrond: Onze curatieve zorg bevindt zich op het allerhoogste niveau ter wereld. Daar mogen we supertrots op en dankbaar voor zijn. En kan het nóg beter? Wij denken van wel. In ons ideale scenario kunnen alle artsen in 2030 holistisch naar klachten luisteren, hun patiënten/cliënten grootluisteren en hen naar tenminste 50 verschillende zorg- of andere professionals doorverwijzen. Ook hebben we in ons droomscenario in 2030 geen ziekenhuizen meer, maar heelhuizen (bekijk om een idee te krijgen het Previwell project): fijne, schitterend vormgegeven gebouwen waar zorgverleners en patiënten instant gelukkig van worden, waar het allerlekkerste lokale en biologische voedsel bereid wordt en de héle mens centraal staat.

Naast 12 heel huizen willen we ook 12 centra voor Gezin en Geluk realiseren. Want Holistische Zorg en een goede levensstart voor ieder kind begint immers al (ruim) voor de geboorte. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ieder kind gezond en welkom ter wereld komt? En hoe creëren we een setting waarin ouders optimaal gefaciliteerd worden om voor de allerbeste levensstart en hechting te zorgen? Stel nu dat we ieder ouderpaar van 18 maanden riant betaald ouderschapsverlof zouden kunnen voorzien. Welk effect zou dat hebben op de gezondheid en het welzijn van alle generaties die na ons komen?

En tenslotte: hoe willen we eigenlijk straks zelf verzorgd worden als we 90+ en hulpbehoevend zijn? Hoe betalen en organiseren we die liefdevolle kundige laatstelevenszorg – wat willen we dan van elkaar kunnen verwachten?

Grootluistervragen: Hoe zorgen we er samen voor dat Nederland in 2030:
* 12 holistisch heelhuizen telt;
* 12 centra voor Gezin & Geluk telt;
* holistisch werkende zorgprofessionals heeft die iedere client naar wel 50 bekwame collega’s kan doorsturen?;
* alle jonge ouders voorziet van tenminste 18 maanden riant betaald ouderschapsverlof?

3. Salon 2100 – Een nieuw voor iedereen begrijpelijk Economisch-Fiscaal-Financieel-Model

Achtergrond: Snap jij hoe ons huidige financieel-economisch model eruit ziet? Waar ons geld vandaan komt? Hoe het gedekt is? Hoe ons pensioensysteem werkt? Wat de logica is achter de Belasting Toegevoegde Waarde op arbeid? Wat maakt dat het zo lastig is om het BTW tarief van biologisch groente, fruit, vis en vlees naar 0% te verlagen? Wat de ideale verhouding is tussen inkomsten, woonlasten en zorgkosten? Hoe groot idealiter het verschil is zijn tussen de laagst en hoogst betaalde professional in een organisatie?

Wij verlangen naar een eerlijk systeem dat iedereen kan snappen en dat onderlinge solidariteit bevordert. Een economisch-financieel-fiscaal systeem dat schittert in al z’n eenvoudige schoonheid. Is dat een illusie? We willen dat graag samen met je onderzoeken!

In 2022 bedachten Ministers voor de Nieuwe Tijd dit systeem. Daar zal héél veel op aan te merken zijn én al die kritiek is meer dan welkom. Liever nog ontvangen we voorstellen hoe het nóg beter, slimmer, eenvoudiger kan. We zijn benieuwd: waar in Nederland bevinden zich op dit moment de praktische visionairs die vrolijk het spelletje ‘ik zie ik zie wat jij (nog) niet ziet’ met ons willen spelen?
Grootluistervragen: Hoe ziet een nieuw financieel-economisch model eruit dat voor iedereen begrijpelijk is en dat iedereen een ontspannen leefbaar leven en pensioen garandeert?

Mail je gedachtes, voorstellen en wensen voor sprekers graag naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl

Kunst
De prachtige pentekening die we als afbeelding voor deze Salons mogen gebruiken (waarvoor dank!) is gemaakt door de Haagse kunstenares Ellen Endhoven en te koop via www.ellenendhoven.com –  Ellen’s werk wordt gekenmerkt door een typische lijnvoering en humor. Ze volgde haar opleiding aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam. Voor Ellen zijn de mens, de stad en de maatschappij een onuitputtelijke bron van inspiratie. In haar collages, tekeningen, schilderijen, muurschilderingen, stickers, animaties, 3d objecten en installaties zie je alledaagse dingen. Althans, op het eerste gezicht. Want wie verder kijkt ziet een knappe verbeelding van onze menselijke tekortkomingen en onrealistische verwachtingen.

 


Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 01/03/2023 - 31/12/2023
00:00

Categorieën

Beschikbare plaatsen:
0

0 SCHRIJF EEN REACTIE

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.