Liefdevol Leiderschap I Verbinding door ontbinding door Rob Huiskes

‘Connessione’! Daar moest ik toch wel even van bijkomen hoor. Het besef dat alles met elkaar verbonden is, de heelheid der dingen en de bijbehorende systemen. Garanties voor een stroom aan associaties en inspiratie voor gedichten, teksten en goede gesprekken te over. Maar ook een moeilijk begrip om los te laten voor iemand die met een filosofische bril kijkt naar de beelden die al die associaties en inspiratie bij hem oproepen. En dat op een abstractieniveau dat het ook mogelijk maakt om de verbinding tussen alles te gaan beleven. Je zou er paranoïde van worden. Ware het niet dat de werelden die er ontstaan juist zoveel interessants te bieden hebben dat de creatieve, scheppende, energie de overhand krijgt.

Maar hoe duidt je die systemen nu? Hoe schilder je ze? In welke kleuren, met welke materialen? En voor welk publiek gebruik je welke technieken? En wat vertel je wie? Op welke manier? En de allerbelangrijkste vraag: hoe vind je de aansluiting bij al die anderen die wellicht iets minder conceptueel zijn ingesteld en behoefte hebben aan concrete taal?

Nu ben ik niet behept met een actieve vocabulaire die rijk is aan technisch idioom of doorspekt is van aristocratische taal. Toch blijkt dat allerminst een garantie voor wederzijds begrip. Het is me meermaals duidelijk geworden dat het ook met simpele woorden heel goed mogelijk is om de aansluiting compleet te verliezen.  Hoe verbonden iedereen ook moge zijn, feit is ook dat elk individu de wereld op zijn eigen manier waarneemt en beleeft. Dat vraagt dan weer om nuances in de begripsoverdracht.

En daar zit hem nu net de kneep. Waar mijn voorstellingsvermogen zeer abstract kan zijn, is het begrip op gevoelsniveau zeer rijk en gedetailleerd. En het begrip is nu juist hetgeen dat de overdracht waardig maakt. Beseffende dat elk detail in het gevoel zijn eigen rol heeft in het geheel is het schilderen van een juist beeld de last van de meester. Een last die ik dikwijls gevoeld heb in de communicatie op met name de werkvloer.

Want hoe beschrijf je de systemen en patronen die je ziet op een dusdanige manier dat niet alleen de boodschap aankomt en beklijft, maar ook nog eens voldoende inspireert om de veranderingen die nodig zijn te laten plaatsvinden? Hoe geef je leiding aan de nodige transformaties vanuit je eigen zijn? Een transformatie die vaak plaats moet vinden in andere, bestaande systemen. Systemen met hun eigen krachtenveld. Mogelijk niet passend bij de spelregels die je zelf graag zou zien.

Liefdevol leiderschap van binnenuit. Niet alleen jezelf accepteren voor wie je bent, maar ook ieder ander. Dat is in mijn beleving het belangrijkste uitgangspunt. Zeker wanneer er op talig en beeldend begripsniveau nog een kloof is te overbruggen. Want de brug naar wederzijds begrip wordt gebouwd uit stenen van vertrouwde verbondenheid.

Mijn oplossing om te kunnen leven en werken in bestaande systemen, om dragerschap voor systeemtransformaties vorm te kunnen geven, is gelegen in twee heel concrete aspecten van mijn dagelijkse zijn: vertrouwd verbonden raken door iedereen open en onbevooroordeeld tegemoet te treden en het overbruggen van verschillende gewaarwordingsniveaus door gebruik te maken van de, uit de praktijk van het NLP afkomstige, techniek van het ‘chunken’.

Door in gesprekken een actieve, vragende en onderzoekende, houding aan te nemen probeer ik op verschillende abstractieniveaus informatie te verkrijgen van mijn gesprekspartners. Soms vragend naar de hogere betekenis, om een waarde of doel te achterhalen. Dan weer naar een voorbeeld, om meer specifieke details te krijgen en mijn eigen beeldvorming te kleuren met de verf die de ander aanlevert. Of een paar zijstappen om het speelveld af te bakenen en de relevante aspecten van ‘connessione’ te identificeren.

De laatste jaren heb ik mijn eigen systeem drastisch veranderd door mijn eigen proces liefdevol te leiden vanuit, maar ook met name voor, mezelf. Het verzamelen van informatie over het speelveld en de manier waarop de spelers in de arena naar de activiteiten op dat veld kijken, heeft met geholpen bij het filteren van de ter zake doende delen van de feitelijk ondeelbare heelheid der dingen.

Rob Huiskes | Opent en dicht kaders

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

Nieuw: Biografie & Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book)

Nieuw: Biografie & Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book)

Biografie & Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]