Gastvrij luisteren loont I Een heilige en veilige gespreksruimte creëren (The art of hosting)

Gastvrij luisteren loont! I Een heilige en veilige gespreksruimte creëren

Plato’s opvatting was dat we allemaal veel meer weten dan we denken te weten. Hij stelde dat er in ieder van ons een diepere wijsheid besloten ligt en dat er alleen een behulpzame vroedvrouw voor nodig is om die wijsheid aan het licht te brengen. In de luisterkunde wordt het creëren van een gastvrije, heilige, veilige gespreksruimte (de ‘holding space’) aangeduid met de letter U, omdat de letter U de vorm heeft van een baarmoeder.

Uterus

De baarmoeder (Uterus) staat symbool als vruchtbare drager en voeder van het gesprek, de ontwikkeling van het potentieel van ieder Uniek individu. Om dat potentieel kunnen laten ontvouwen willen gesprekspartners zich gezien, gehoord en erkend voelen. Dat kan alleen in een heilige, veilige setting waarin ze vrijelijk kunnen spreken, onderzoeken en delen, om hoofd, hart en buik op één lijn te brengen. De Uterus als symbool biedt die ruimte om aan die Universele Behoefte van mensen tegemoet te komen. Het heeft een zachte, sterke wand, die bescherming, beschutting en stevigheid biedt. De baarmoeder mond staat open, zodat gesprekspartners vrijelijk in en uit de ruimte kunnen als zij dat willen.

Kinderen en ook medewerkers vertrouwen ook op die sterke wand voor hun begeleide groei en bescherming. Ze willen tegen jouw wand kunnen leunen en zich in jouw beschutting kunnen terugtrekken. En natuurlijk testen ze hem ook af en toe. Mogelijk vieren ze hun frustraties op je bot door tegen jouw ‘muren’ te schoppen. Dit in het vertrouwen dat de bedding die je biedt in je gezin of organisatie zacht én sterk is én niet zal wijken.

Als gespreksfacilitator wil je jezelf en je gasten een heilige en veilige luisterruimte bieden om vanuit het hoofd, hart en de buik te spreken. Een Engels spreekwoord luidt: “Once a woman can bring to life the Divine Feminine in her womb space for herself, she can then uphold for the world.” Energetisch is de ‘womb space’, de Uterus, verbonden met het oranje sacraal chakra. Net onder de navel bevindt zich de sacraal chakra. Als dit chakra in balans is, voel je je creatief, toegewijd en voel je je goed en energiek.

Luisteren en grootluisteren doe je met je hele lichaam. Je bent alert op alle signalen die je lichaam geeft tijdens het gesprek, zodat je die kunt gebruiken in je reflecties. “Ik voel mijn maag samentrekken nu je dit vertelt”. Het benoemen van je eigen gevoel kan de ander helpen dichter bij zijn gevoel te komen of hier ruimte aan te geven. Je bent ook alert op consistentie en congruentie: kloppen de gebaren en gezichtsuitdrukking van je gesprekspartner met de inhoud van zijn verhaal? “Ik hoor een vrolijk verhaal, maar je ogen vertellen me iets anders. Klopt dat?”

“In de organisaties die ik aanstuur krijgen mijn medewerkers, klanten en (co)auteurs maximale ruimte om te vertellen wie ze zijn. Het is mijn taak als leidinggevende, ondernemer en bestuurder om een veilige ruimte te scheppen zodat mensen zich kunnen ontplooien. Ik heb door schade en schande geleerd dat een bedrijfsmatige omgeving niet bij voorbaat een veilige omgeving is voor iedereen. Dat vraagt dus iets van mij en iets van het bedrijf, maar ook van de personen met wie wij werken. Luisteren naar je eigen leerpunt, doen mensen pas als ze zich vrij voelen om dat te delen en niet de angst voelen voor beoordeling. Datzelfde geldt voor het vinden van oplossingen voor problemen. Het helpt daarbij als mensen iets van zichzelf willen delen, zich willen openen, in die ruimte willen stappen. We hebben wel eens iemand gehad die liever ging roken. Op ieder moment dat wij samen waren, ging hij er van door. Die situatie hield niet lang stand en wellicht was dat maar goed ook. Het actief meedoen aan sociale activiteiten is nodig voor het totale lerende vermogen van de organisatie”. Ondernemer te Leiden.

Check je fysieke luisterhouding

Hoe zit jij erbij op dit moment? Hoe open of gesloten is je houding? Kun je al je ledematen goed voelen? Of blokkeer je je eigen energiestromen door met gekruiste armen of benen te zitten? Een open luisterhouding betekent: dat je met ontsloten knieën staat of met beide benen in een hoek van 90 graden en je voeten goed geaard op de grond zit. Je staat of zit ontspannen rechtop en je handen liggen ontspannen langs je lichaam, of liggen open op je schoot of op tafel. Je lichaam is actief gericht op je gesprekspartner(s). Je kunt hem/haar/hen goed aankijken. Als grootluisteraar ben je altijd 100% in contact met je eigen lichaam én 100% met je aandacht bij het verhaal van je gesprekspartner. Dit is relationele topsport.

Check de gesprekssetting en de specifieke culturele context

Gesprekken vinden altijd plaats binnen een door een culturele omgeving bepaalde setting. Het is daarom niet wenselijk een standaard vragenlijst samen te stellen die je kunt gebruiken. Belangrijker is het om je vooraf goed in te leven in de specifieke cultuur en achtergrond van je gesprekspartner. In andere culturen dan de onze wordt beduidend meer tijd besteed aan het opbouwen van een goede relatie voordat tot zaken doen wordt overgegaan. Is die voorbereidingstijd er niet, komt het aan op je alertheid op signalen. Hoe gaan je gesprekspartners met elkaar om? Wat verwachten zij van jou? Ben je je bewust van je eigen (voor)oordelen? Kun je die tijdelijk parkeren? Als je het gesprek ingaat met een open geest, open hart en open wil, kun je ontvangen wat komt en kun je je luisteren intensiveren, verdiepen of verbreden al naar gelang het gesprek vordert.

Gastvrij luisteren Loont – ‘The art of hosting’

“Als bedrijf nemen wij het creëren van een heilige veilige luisterruimte zeer serieus. Bij aanbestedingstrajecten organiseren wij een volledige doorloop. Dat betekent dat we 24 uur voordat het gesprek met zakenpartners zal plaatsvinden, het hele gespreksproces vanuit de positie van de gast belichten. We doorlopen en checken alles om onplezierige verrassingen te voorkomen en de kans op succes te maximaliseren. Waar overnacht de gast? Ligt er, als dat passend is, een attentie klaar? Hoe komt de gast naar kantoor? Hoe wordt de gast daar begroet? Wat ziet onze gast onderweg? Wie vangt de gast op en begeleidt de naar de gespreksruimte? Hoe is deze vormgegeven? Staan er verse bloemen? Hebben de kleuren in de ruimte of de bloemen een specifieke betekenis in het land van herkomst van de gasten? Wat wordt er geserveerd? Past dit in de traditie van de gesprekspartners? Welke zitplaats krijgt welke gast? Zijn onze presentaties optimaal voorbereid? Werkt alle techniek? Tot het moment van uitgeleide wordt alles gedubbelcheckt. Iedereen is daarbij belangrijk: van de jongste bediende tot bestuurder. Deze aandachtigheid wordt gewaardeerd. Wij merken in onze resultaten duidelijk dat gastvrijheid loont. “ – Topmanager bij engineeringbedrijf.

Bekijk hier ook een prachtig kort filmpje (1.43 min) over wat het werkelijk betekent om een heilige, veilige luisterruimte voor iemand te bieden en wat het kan betekenen.

Gastvrij motiverende gesprekken (bege)leiden – vier rollen

Vanuit de motiverende gespreksvoering zijn er drie bekende rollen die je als gespreksleider of gesprekspartner kunt innemen:

  1. Sturen
  2. Gidsen
  3. Volgen

Ik voeg daar graag de rol van:

  1. ‘getuige’ aan toe.

De basis luister- en gespreksstijl van Motiverende Gespreksvoering is ‘gidsen’. Gidsen houdt het midden tussen ‘volgen’ en ‘sturen’. Een sterk sturende rol van de gespreksleider of begeleider maakt mensen passief, of zorgt ervoor dat ze zich gaan verzetten. Een volgende rol van de gespreksleider of begeleider gaat er van uit dat mensen alles zelf kunnen, en kan hen enigszins stuurloos maken. Een gids stemt zijn begeleiding af op de behoeften van zijn gesprekspartner / zijn publiek en kan binnen die kaders de leiding nemen.

Getuige

Een rol die we aan deze drie kunnen toevoegen is die van ‘getuige’. Net als we getuigen nodig hebben als we gaan trouwen, hechten veel mensen aan een ‘getuige’ van hun actieve en innerlijk leven, in de persoon van familieleden, vrienden en soms in die van een arts, coach, psycholoog, psychiater of geloofsgenoot.

Vroeger gingen mensen ‘te biecht’ bij hun kerkvader. De biecht, ook wel boete sacrament, sacrament van de vergeving of sacrament van boete en verzoening genoemd, is een van de zeven sacramenten van de Katholieke Kerk. In dit sacrament kan de priester in Christus’ naam zonden vergeven. Deze priesterlijke functie wordt biechtvader genoemd.

De Van Dale beschrijft een Getuige als iemand die op verzoek of toevallig aanwezig is of was bij een gebeurtenis. Soms hebben we iemand nodig om tegen te praten. Iemand die naar ons luistert omdat hij of zij het belangrijk vindt wat we willen zeggen, die oordeelloos wil ontvangen wat wij willen uiten. Iemand die ons een poosje, vanaf de zijlijn volgt, om te zien of het goed met ons gaat, iemand die zich in ons verdiept zodat hij of zij ons aan onze eigen waarden kan herinneren op een moment dat we daar vanaf dreigen te raken.

Goed starten en beëindigen van gesprekken

In trainingen van ‘The art of hosting’ leren deelnemers om bijeenkomsten te beginnen met de vraag: Hoe zit je er bij vandaag? Deze vraag nodigt deelnemers uit om eventuele zorgen waar ze mee zitten te uiten. Dit schept direct meer innerlijke ruimte om te kunnen ‘landen’ en aandachtig aanwezig te zijn op de plek waar ze op dat moment zijn.

Even waardevol is het goed besluiten van de bijeenkomst door te vragen: wat neem je mee van vandaag? Dit is voor de gespreksleider een goede toets of de dag in de perceptie van de gast naar wens is verlopen. Het geeft de gelegenheid eventuele open punten af te ronden. En het verankert de opgedane kennis of het betrokkenheid bij de gekozen acties bij de deelnemers. Bedrijven als Ikea realiseren zich hoe waardevol het laatste moment is, voor de perceptie van de gastbeleving. Zij bieden zeer betaalbare ijsjes en hotdogs aan. Hoe enerverend of vermoeiend het shoppen ook was voor gezinsleden, dit laatste moment geeft mensen de mogelijkheid gul te zijn zodat alle bezoekers met een goed gevoel naar huis gaan. De beste garantie voor een volgend bezoek!

Innerlijk uitgeleide doen van cliënten

Om optimaal in het nu te kunnen zijn en blijven zodat zich kan manifesteren wat de bedoeling is,creëren sommige coaches, trainers, masseurs en artsen een ‘afscheidsritueel’ voor ieder consult. Het innerlijk uitgeleide doen van een cliënt, zorgt ervoor dat je goed in je eigen energie blijft en weer ruimte kunt scheppen voor een volgend consult en voorkomt luistermoeheid. En net als ik dit schrijf, ontvang ik onderstaand bericht uit ‘The Universe’, wat ik graag met je deel tot besluit:

Manifesting works like compound interest.
You get back more than you put in.

Let’s make a deposit.
The Universe

Petra Hiemstra
April 2017

De inhoud van dit blog maakt deel uit van mijn Ik Luister Je Groot boek in wording, waarin het verschil tussen horen-luisteren-en-grootluisteren beeldend wordt uitgelegd en waarin ik de relatie tussen grootluisteren en liefdevol leiderschap in de praktijk onderzoek. De citaten komen van hedendaagse liefdevolle leiders die ik geïnterviewd heb en wiens interviews nog in revisie zijn. Vandaar de anonieme quoten. Naar verwachting zal het boek in september 2017 klaar zijn voor publicatie. 

 

Schrijf je in voor onze luistertraining ‘Ik Luister Je Groot’

Wil je als liefdevol leider je gastvrijheids- en grootluistervermogen naar een nóg hoger niveau brengen? Schrijf je dan in voor een van de volgende Ik Luister je Groot Trainingen. We leren je diep luisteren met een open geest, open hart en open wil naar jezelf én de ander, je organisatie en het grotere geheel. Hierdoor krijg je meer rust in je hoofd, ontstaat er meer werkelijk contact in ál je gesprekken en vergroot je het creatief potentieel van alle mensen in je directe omgeving, zodat zij met liefde het beste van zichzelf laten ontvouwen. Goed gezelschap gegarandeerd. We ontvangen je met open armen!

 

PS: Hier een interessante video voor architectuur liefhebbers over de intimiteit van schoonheid in het ontwerpen van inclusieve heilige plaatsen.

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]