Privacybeleid Haagse Hoogvliegers

Privacybeleid Haagse Hoogvliegers

Privacybeleid – Wij danken je voor je vertrouwen in onze dienstverlening. We nemen onze verantwoordelijkheid om goed met jouw persoonlijke informatie om te gaan dan ook zeer serieus. Alle informatie die je met ons deelt wordt vertrouwelijk behandeld en enkel na jouw uitdrukkelijke toestemming met relevante anderen gedeeld.

Op deze pagina vertellen we je hoe we met de door jou aan ons verstrekte informatie en gegevens omgaan. Zo weet je precies hoe wij werken, weet je welke gegevens we bewaren en waarom en hoe we dat doen.

Privacy – over hoe wij met jouw gegevens omgaan

Coaching, trainingen en leergangen

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om  je persoonsgegevens (adres, email en telefoonnummer) te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om je te bereiken als training/coaching of leergang onverhoopt niet door kan gaan en om je onze factuur te kunnen toezenden. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Haagse Hoogvliegers.

Communicatie (Coaching en Trainingen)

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Zeker bij coaching vragen we je om, als je dat wilt, vooraf persoonlijke gegevens (je biografie analyse) toe te sturen. Dat is zeker geen verplichting, maar zorgt ervoor dat we in het eerste gesprek snel tot de kern kunnen komen en jij het maximale rendement uit het gesprek haalt. Ook voor overige sessies vragen we je om ons zoveel mogelijk relevante informatie per mail toe te zenden.

Van ieder gesprek maken wij handmatig en digitaal een gespreksverslag. Soms schrijven bepaalde subsidieregelingen van de overheid voor dat we bepaalde gegevens, zoals aanmeld- en verantwoordingsformulieren fysiek bewaren (meestal 7 jaar). Deze formulieren en verslagen bewaren we in een afgesloten kast. De digitale verslaglegging gebeurt op een stand-alone pc.

Desgewenst krijg je na afloop van het traject alle schriftelijke stukken mee en/of worden de digitale gegevens gewist. De reden waarom we stukken bewaren is omdat cliënten regelmatig na een aantal jaren bij ons terugkomen. Zo kunnen we snel scannen wat we destijds besproken hebben en je voortgang goed monitoren.

Wij zullen nooit in een één-op-één situatie met je leidinggevende, of derden opdrachtgevers spreken over jouw coachtraject, behalve in een drie-gesprek waar jijzelf bij aanwezig bent en het liefst ook zelf het woord voert.

Commissariaat

Het is ons doel om jou te laten stralen en excelleren. Als we samen helder hebben wie je bent, wat je wilt en wat het leven van jou wil, stellen we je graag actief voor uit mensen uit ons netwerk die je kunnen helpen om jouw doelen te realiseren. We vragen je altijd om toestemming om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres en b.v. je Linkedin-profiel aan deze persoon/personen toe te mogen zenden. Vaak zullen we schriftelijk of mondeling kort jouw wens en vooral je kwaliteiten toelichten en roemen.

Intervisie

In sommige gevallen zullen we jouw casus doornemen tijdens intervisiebijeenkomsten met collega coaches of trainers, om te checken of zij waardevolle suggesties hebben, waarmee we je nog beter van dienst kunnen zijn. Tijdens intervisie worden casussen van cliënten altijd geanonimiseerd, zodat het niet te herleiden is over wie het precies gaat.

Stagiaires

Wij hechten er waarde aan om ons meesterschap te delen en de jonge generatie coaches, trainers en psychologen op te leiden. Als een stagiaire meeloopt vragen we je altijd om toestemming of hij/zij bij het gesprek aanwezig mag zijn. De stagiair krijgt geen inzage in de gespreksverslagen. Als jij daarvoor toestemming geeft, krijgt de stagiair, in aanvullende tijd, de ruimte om jou ook enkele vragen te stellen, zodat hij of zij hiervan kan leren.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Je kunt je gratis inschrijven voor onze nieuwsbrief via onze website www.haagsehoogvliegers.nl Jouw gegevens (naam en email adres) worden bewaard op de servers van www.mailchimp.com. Je kunt je op ieder gewenst moment uitschrijven.

Winacties

Regelmatig verloten wij interessante boeken via onze website. Als je voor een boek of artikel in aanmerking wilt komen, vragen we je om je adres gegevens. Deze worden niet opgeslagen en ook wordt deze informatie niet met derden gedeeld. Wel publiceren we in het kader van transparantie de namen van de winnaars op onze website.

Cookies

Wij verzamelen in beperkte mate gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in hoe onze website gelezen en gebruikt wordt, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze dienstverlening en website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze dienstverlening en/of website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring als dat voor jou belangrijk is.

Inzien van persoonsgegevens

Wij bieden je altijd de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van de persoonlijke informatie die je aan ons hebt verstrekt.

Affiliate links

Op onze website verwijzen we je graag naar literatuur die ons aanspreekt en waarvan we denken dat het ook voor jou belangrijk is. Als er een boek bij zit wat je aanspreekt, nodigen we je van harte uit dit boek vooral bij je bieb, de schrijver zelf of plaatselijke boekhandel te bestellen. We maken gebruik van Affiliate links van bol.com en managementboek.nl

De kleine vergoeding die dit oplevert gebruiken we voor het publiceren van boeken over luisterend leiderschap of voor het aanbieden van gratis coaching aan mensen die in Nederland recht op asiel hebben gekregen.

Vragen en feedforward over ons privacy beleid?

We controleren regelmatig of we aan de wetgeving rondom privacy-beleid voldoen. Als je vragen hebt of suggesties hebt hoe het (nog) beter kan, neem dan graag contact met ons op:

Haagse Hoogvliegers
Nassaulaan 13
2521CR Den Haag
06-33803867
petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl