Petra Hiemstra – Directeur Haagse Hoogvliegers

Mijn naam is Petra Hiemstra. Ik ben een opgewekte, nuchtere en ‘oprjochte’ Friezin, met een passie voor de schoonheid van het woord, poëzie, filosofie en literatuur. Als echte ‘Giving Backer’ ontmoet (en verbind) ik graag mensen die, net als ikzelf, ambitieus en maatschappelijk betrokken zijn. Mensen die hun dromen verwezenlijken en die ervoor openstaan om elkaar daarbij te ondersteunen. Ik geloof dat juist de mensen die veel geven, ook zelf regelmatig inspiratie en ‘voeding voor de ziel’ verdienen.

Sinds 2010 begeleid ik, als Persoonlijk Loopbaan- of Carrière Coach & Social Business Commissaris, vooral succesvolle zelfstandig ondernemers. Deze groep mensen is veelal heel tevreden met hun leven, en zij willen dat graag zo houden. Zij hebben behoefte aan regelmatige ‘groei-inspiratie’, focus en reflectie, zodat ze vanuit rust langdurig kunnen blijven stralen. Maar ik richt me niet alleen op hen. Ik zorg er ook voor dat ambitieuze professionals in organisaties de volgende stap in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling bereiken en (eindelijk) gaan doen wat ze écht graag willen.

Ik ben Register Loopbaanprofessional (RL – op het hoogste niveau C) en sta ingeschreven bij het CMI.

Mocht je het leuk vinden om even een kijkje te nemen in ons kantoor, klik dan hier. In deze video laat ik je ons kantoor zien en vertel ik zowel iets over onze coachtrajecten als over de grootluisterleergangen die we aanbieden.

Coach stijl

Ik schrik niet van jouw ambities. Van je intense energie en snelle denkvermogen. Sterker nog, ik gebruik diezelfde kwaliteiten om aan te sluiten bij je verhaal. En om in kaart te brengen wat je (allemaal) wil en daar focus in aan te brengen. Je mag van mij verwachten dat je 100% aandacht krijgt voor jouw verhaal. Daar ga ik integer mee om. Zie mij als chiropractor van de ziel.

Specialisaties:

 • Hooggedrevenheid
 • Hoogsensitiviteit
 • Hoogbegaafdheid & (extra)intelligentie
 • Eenzaamheid
 • Faalangst & succesangst
 • Eerste hulp bij of preventie van burn- en bore-outs
 • Optimaal leven, werken en besturen als perfectionist
 • Advies hoe hoogvliegers optimaal te laten floreren in je organisatie
 • Coaching in het Nederlands, Fries, Engels en Duits

Loopbaan begeleiding en Carrière Coaching met 95% succes garantie

Mijn achtergrond als bestuurskundige, fondsenwerver en assessor maakt dat ik snel kansen zien én die voor je kan creëren. In 95% van mijn trajecten lukt het om samen de gewenste doelstellingen te bereiken en om die leuke nieuwe (goed betaalde) baan, klus, klanten, levensinvulling of ambassadeurs te vinden. Bij grotere opdrachten voor organisaties werk ik samen met gecertificeerde collega-coaches en trainers. Dat netwerk maakt het ook makkelijk om je voor specifieke vragen door te verwijzen naar iemand anders.

Wie je ook bent, en wat je vraag ook is: bij Haagse Hoogvliegers zijn
vanuit het hart betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen sleutelwoorden;
en zijn liefde voor mensen, vertrouwen en veiligheid de essenties.

Je bent van harte welkom. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten!

Mijn 10 beloften

 1. Betrouwbaarheid: ik kom, begin en eindig op tijd en houd me aan onze afspraken.
 2. Eerlijkheid: ik geef feedforward gebaseerd op concrete waarnemingen en ben daarin vrij nuchter. Ik draai er niet omheen.
 3. Gastvrijheid: je ontvangt van mij altijd zoveel koffie, thee, water als je wilt. Ga ik onverhoopt helemaal op in je verhaal? Vraag rustig om meer.
 4. Gedrevenheid: ik schenk je mijn vakmanschap altijd voor 100%
 5. Geheimhouding: ik luister met aandacht en respect naar je verhaal en ga sensitief om met gevoelige onderwerpen. Al het besprokene blijft tussen ons.
 6. Gerichtheid: in onze gesprekken en trainingen richt ik me voor 100% op jouw vragen, wensen en werk- en leefsituaties.
 7. Geschiktheid: wil je mij inhuren voor een traject of training waarvoor ik mezelf niet geschikt acht? Dan verwijzen ik je door naar een gespecialiseerde vakgenoot.
 8. Luchtigheid: coaching, training en bemiddeling is een serieuze aangelegenheid. Ondertussen maken we plezier. Plezier vergroot immers je leervermogen.
 9. Toegankelijkheid; Ik ben laagdrempelig en stel je op je gemak. Bel je en ben ik in gesprek? Spreek een bericht in en ik bel zo snel mogelijk terug.
 10. Vrijgevigheid: Ik stel mijn netwerk graag voor je open. Ik stel het op prijs als je in ruil voor de tijd, aandacht en gulle suggesties van je gesprekspartner, een attentie meeneemt en je hem/haar op de hoogte houdt van de uitkomsten van je gesprek (b.v. bij het vinden van die nieuwe baan, klus of toegevoegde waarde van vervolggesprekken). Ik vertrouw erop dat je op een later moment ook zelf je tijd en netwerk ter beschikking wilt stellen aan een hoogvlieger.

Meer over mij en de initiatieven die ik steun

Ambassadeur van Stichting Giving Back
Coaching yn it Frysk - Frysk prate? Ja dat kin!
Ambassadeur van Stichting Nelis

Stichting Giving Back heeft tot doel talentvolle en ambitieuze middelbare scholieren (4/5 havo en 5/6 vwo) met uitstekende schoolprestaties, die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben op een succesvolle carrière, twee jaar lang d.m.v. workshops en coaching te ondersteunen in hun ontwikkeling. www.givingback.nl. Eenmaal per jaar organiseert Haagse Hoogvliegers samen met de DebatAcademie het Giving Back Debat Toernooi. Dit is een van de grootste en zeker het meest hoffelijke debattoernooi voor scholieren. Ieder jaar leiden we 90 scholieren op in de edele kunst van eloquent argumenteren. Als hoogvlieger kun je als vrijwilliger meedoen en een bijdrage leveren aan de organisatie als gastheer of vrouw, als adminstrateur de verwerking van de gegevens verzorgen, of deelnemen in de jury. We zoeken ieder jaar 15 tijdwaarnemers, juryleden persoonlijke presentatie en voorzitters (altijd ervaren debaters). Stuur dan een email naar: info@givingback.nl en dan zetten we je op de lijst.

Al wa’t wend is Frysk te sprekken, hoecht him/har hjir net te ferbrekken.

Elts hat wolris ferlet fan in skouderklopke, ek al is ‘t mar mei in fingertopke. In pear kear yn ‘t jier moetsje wy Friezen om utens. Dy’t by ús komme en by de kofje altiten in Frysk dúmke fine. En ús dan faaks wat foarsichtich witte litte dat sy it leafst prate yn de eigen memmetaal. Dat mei en kin! Want de taal fan de siel makket it ús safolle makliker om ús inerlik libben op te sykjen. En derút wei de wurden te finen foar ferbannen dêr’t wy yn wurkje en ferkeare. Foar wat miskien wat tefolle is en foar wat we eins werklik wolle. Do bist fan herten wolkom. It mei yn it Frysk, mar it hoecht net.

Coaching yn it Frysk

Coaching yn it Frysk Haagse Hoogvliegers Den Haag

Haagse Hoogvliegers is ambassadeur van Stichting Nelis. Stichting Nelis is opgericht om jongeren die (langdurig) werkloos zijn, zo snel mogelijk weer bij het arbeidsproces te betrekken. Dit doet Stichting Nelis door werkgelegenheidsprojecten op te starten, specifiek voor jongeren, en gericht op de schoonmakers- en glazenwassersbranche. www.stichtingnelis.nl.