Coaching Hoogbegaafdheid Haagse Hoogvliegers

Prijzen coachsessies (Nederlands, Frysk, English, Deutsch)

Een coachsessie van 1,5 uur kost bij Haagse Hoogvliegers 250 Euro. Dit bedrag is inclusief ons gratis handboek en een half uur voor- én nabereiding van het gesprek van onze kant. Dit bedrag is inclusief BTW voor particulieren en ZZP’ers en exclusief BTW voor MKB bedrijven, grote bedrijven en overheidsorganisaties.

We plannen met plezier een eerste coachconsult in. Bevalt dat goed, dan kun je aangeven hoeveel sessies je wilt boeken. Je kiest dan voor een pakket, waaraan we ons beiden commiteren.

Gemiddeld kiezen onze gesprekspartners voor 4, 6 of 8 gesprekken. Je betaalt het hele traject vooruit na de 1e sessie.

  • 4 x 1,5 uur voor € 1.000 (Basis op orde)
  • 6 x 1,5 uur voor € 1.500 (Basis op orde & Leiderschap)
  • 8 x 1,5 uur voor € 2.000 (Van werk naar werk)
  • PLUS-pakket Bij Haagse Hoogvliegers werken we holistisch. We weten heel goed wat we zélf goed kunnen én waarin andere professionals toegevoegde waarde kunnen leveren. Naast het coachtraject dat je bij Haagse Hoogvliegers volgt, kun je kiezen voor een aanvullend PLUS-pakket. Dit pakket bestaat gemiddeld uit 4 of 5 sessies bij gespecialiseerde collega coaches en trainers. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een sessie ‘leren omgaan met weerstand met een Aikido-meester of bokstrainer’, voor een privé sessie of dagtraining systemisch werken (familie/organisatieopstellingen b.v. bij het Hellinger Instituut), coaching met paarden, assessmentvoorbereiding met een trainingsacteur, een bezoek aan een mesoloog of aan bioresonantie specialist (die checkt in hoeverre je vitamines en mineralen op orde zijn). We reiken je graag een heel pallet aan mogelijkheden aan én het is uiteraard ook helemaal prima als je zelf voorstellen doet. Zo’n aanvullende pakket kost gemiddeld 1.250/1.550 Euro – excl. BTW en incl. administratiekosten (van respectievelijk 250/300 Euro excl. BTW).
  • Coachtrajecten worden, na de 1e sessie, in z’n geheel vooruit gefactureerd. Dit maakt dat ik ook mijn collega’s direct na dienstverlening kan betalen.
  • Goed te weten: bij ons kies je voor een pakket, waaraan we ons beiden committeren. Financiële restitutie van (een deel) van het ingekochte traject is enkel mogelijk binnen 30 dagen nadat de factuur voor het hele traject is verzonden. Mocht je besluiten eerder het traject te willen stoppen, ben je daarin geheel vrij. Je krijgt dan geen geld retour. Wel mag je de resterende sessies, in goed overleg, aan iemand anders cadeau doen.
  • Haagse Hoogvliegers kan geen financieel tegoed ‘over het jaar heen’ voor je bewaren. Ingekochte PLUS-trajecten dienen bij voorkeur in het zelfde kwartaal en uiterlijk in hetzelfde jaar van aanvraag te worden uitgegeven.
  • Kijk op onze website bij blogs of er actuele subsidies zijn of vraag je HR adviseur / A&O fonds naar de mogelijkheden. Rijksambtenaren bijvoorbeeld, hebben ééns in de 5 jaar recht op een gratis coachtraject via het A&O Fonds Rijk.
  • Medewerkers van waterschappen hebben recht op een persoonsgebonden budget.
  • Sommige verzekeraars bieden ZZP’ers die verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid enkele uren gratis coaching per jaar zodat zij duurzaam gezond kunnen blijven vliegen. Kijk bijvoorbeeld bij Movir.

Op al onze gesprekken en trajecten zijn onze beloftes en algemene voorwaarden van toepassing.

Gesprekken kunnen tot 3 werkdagen van te voren kosteloos worden geannuleerd.

Je investering voor trainingen & leergangen

Onze trainingen en spreekbeurten kosten gemiddeld 1.250 Euro excl. BTW per dagdeel per trainer/spreker voor een groep van maximaal 12 medewerkers/deelnemers. Deze prijs is inclusief onze voor- en nabereiding en excl. de kosten voor locatie en catering.

Voor groepen groter dan 12 personen en sprekersklussen bedraagt ons tarief doorgaans 2500 Euro excl. BTW per dagdeel, per trainer.

Zelf ontvangen we onze groepen het liefst in het Carlton Ambassador Hotel in Den Haag. Zij bieden een hele fijne ruime trainingsruimtes en uitstekende catering en service. Een warm welkom is daar gegarandeerd. Uiteraard maken we al onze trainingen op maat.

En ja, een coachtraject of een training is altijd een (hele) investering. Voor dit bedrag kunnen we de kwaliteit leveren, die we graag willen. Wij vragen het beste van onze trainers.  En willen hen daar dus ook passend voor waarderen. We streven ernaar om onze trainers direct na dienstverlening te kunnen betalen.

We kunnen ons voorstellen dat onze prijzen of ons trainingstarief niet voor iedere organisatie haalbaar is. Bel gerust om de mogelijkheden te verkennen. Dan onderzoeken we samen wat wél haalbaar is en of er ook andere manieren zijn om elkaars dromen concreet stappen verder te brengen.

Klachtenregeling – Niet tevreden? Meld het!

Het aangaan van een coachtraject is voor zowel de coach als de coachee een spannend proces. Samen onderzoeken we, binnen de veiligheid van de coach-coachee relatie, wat jij nodig hebt voor een volgende stap in je persoonlijke of zakelijke leiderschap. Je mag van mij verwachten dat ik bij de start van het traject helder aangeef welke ‘route’ we kunnen doorlopen, zodat jij daarin heldere keuzes kan maken. Dan is het helder wat we wanneer gaan doen en hoe dit (hopelijk) leidt tot een betere baan en/of een fijner leven.

Coaching is bij uitstek een relationeel proces dat we samen aangaan. Bijvoorbeeld om te onderzoeken waar zaken niet stromen of zelfs stageneren en hoe we hier samen weer beweging in kunnen krijgen. We kijken samen naar de eventuele trauma’s hieraan ten grondslag liggen en naar gedragspatronen die wellicht nu niet meer dienend zijn. Samen gaan we op zoek naar wat wél werkt voor jou (en je omgeving). Je mag me te allen tijde vragen waarom ik voor een bepaalde aanpak kies en wat daarbij de gewenste uitkomst of het gewenste resultaat zal zijn. Dan krijg je altijd eerlijk antwoord. Een belangrijk onderdeel van persoonlijk leiderschap is steeds helderder (leren) uitspreken waar je behoefte aan hebt, zodat ik daar gehoor aan kan geven.

Mocht je dus zaken liever anders zien? Meld het! Dan vinden we vast en zeker een goede oplossing.

Haagse Hoogvliegers is aangesloten bij het NOLOC. Deze beroepsorganisatie heeft een klachtenregelement. Klachten worden behandeld door Raad voor Klachtenbehandeling. Dat is de organisatie waar je terecht kunt, mochten wij er samen niet uitkomen. Het secretariaat is gevestigd Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk ( Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk), telefoon 033-2473475.

Als je een klacht hebt, moet deze schriftelijk, bij voorkeur per e-mail en anders per aangetekende post met
ontvangstbevestiging, worden ingediend bij het secretariaat.

De klager dient in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken:
– naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klager;
– naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van het Noloc-lid waarop de klacht betrekking
heeft;
– algemene gegevens over het begeleidingstraject incl. een kopie van de begeleidings-
overeenkomst;
– een omschrijving van de klacht;
– alle relevante informatie over de klacht (volgtijdige feiten en omstandigheden en de gevoerde
correspondentie over de klacht);
– informatie over hetgeen door klager is gedaan om tot oplossing van de klacht te komen en over
de reactie van het Noloc lid hierop;
– datering en ondertekening door de klager.

De Raad beslist zo spoedig mogelijk of hij tot verdere behandeling van de klacht zal overgaan. Deze beslissing zal worden genomen binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht en de eventuele aanvullingen daarop. Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen indien:
– de klager onbevoegd is;
– de klacht betrekking heeft op een feit dat heeft plaatsgevonden voor het ingaan van het Noloc lidmaatschap van de beklaagde;
– de klacht betrekking heeft op een feit dat te ver in het verleden plaats heeft gevonden; dit is altijd het geval indien, nadat het gewraakte feit ter kennis is gekomen van klager, er meer dan een jaar is verstreken voordat de klacht werd ingediend;
– een klacht jegens dezelfde beklaagde omtrent hetzelfde feit door de Raad eerder is behandeld;
– de klacht op evident onjuiste gronden is gebaseerd, zowel wat betreft de feiten als de toepassing van de Gedragscode.

Klik hier voor de website van het Noloc en het Regelement voor klachtafhandeling.