Heelheid – Lexicon voor positieve gezondheid – we verloten twee exemplaren!

Heelheid - Dit lexicon beschrijft vijftig verschillende geneeswijzen vanuit het vierlichamenmodel: fysiek, energetisch, mentaal en spiritueel. Aanrader voor iedere coach, psycholoog, arts en zorgverlener die zijn of haar cliënt meer wil kunnen aanreiken in het proces naar heling en gezondheid.
Heelheid – Lexicon voor positieve gezondheid Gezondheid: harmonieus samenspel van alle systemen van het menselijk lichaam. Heelheid: totale gezondheid van lichaam, energie en geest. Ziekte: de uitnodiging tot groei, verheffing en ontwikkeling van lichaam, energie en geest. “Een boek dat altijd genezing garandeert bestaat niet. Dat geldt net zo goed voor dit lexicon. Je kunt met dit boek ontdekken welke combinatie van geneeswijzen jou zouden kunnen helpen om weer totale gezondheid te ervaren. Dit boek helpt je…

Lees verder

Samen-management in de zorg – Holistische zorgrelaties zijn idealiter wederkerig door Anja Wolters

Holistische Zorg - Samen-management schept voor zorgpraktijk de beste mogelijke setting om vanuit 'weten' en 'niet weten' tot heling of creatieve oplossingen te komen voor soms zeer langdurige en complexe zorgproblemen.
Samen-management – Over zelf-management in de zorgpraktijk is al veel nagedacht en gezegd. Het begrip ‘zelf-management’ heeft in de zorgsector de afgelopen decennia vele transformaties doorgemaakt, zowel qua definitie als qua interpretatie en invulling. Gelukkig wel! Meer en meer wordt de zorgvrager erkend als iemand die in staat is zelf de kwaliteit van zijn of haar leven gunstig te beïnvloeden. Ook van de zijde van de zorgaanbieder wordt erkend dat de biomedische invalshoek te nadrukkelijk eenzijdig…

Lees verder

Heelheid ervaren is holistisch kijken naar gezondheid door Jan-Willem van Aalst

Jan-Willem van Aalst beschrijft in dit artikel o.a. het vierlichamenmodel van heelheid dat hij ontwikkeld heeft. Het model reikt jou als arts, coach, psycholoog of verzorgende verschillende gezichtspunten aan vanwaaruit je de ziekte van je cliënt kunt onderzoeken en al vragenderwijs helpen helen.
Heelheid ervaren is holistisch kijken naar gezondheid In 2015 werd door de Wereld gezondheid organisatie een nieuwe definitie van gezondheid omarmd, geformuleerd door Machteld Huber: “gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Dit gaat veel verder dan gezondheid simpelweg zien als de afwezigheid van lichamelijke ziekte. Het voldoen aan deze nieuwe definitie vraagt om aandacht voor fysieke, energetische,…

Lees verder

Over de schoonheid van woorden – ‘Ik heb liever mooie dan modewoorden’

Woorden. Ze doen ertoe. Binnen Haagse Hoogvliegers leiden wij Liefdevolle Leiders op in Sprekend en Grootluisterend Leiderschap. In dit artikel laat tekstschrijver Carla van den Bergen je verschillende oude en nieuwe woorden passeren, om je te laten voelen hoe deze bij jou (en je publiek) resoneren.
Over de schoonheid van woorden I Als je je wilt bekwamen in Sprekend en Grootluisterend Leiderschap, ben je gespitst op woorden. Dat kan bijna niet anders. Woorden die zingen als je ze hoort, die direct álles zeggen wat er maar te zeggen valt, of die soms ook een barricade opwerpen. In gesprekken laat ik me graag verleiden door woorden. Door móóie woorden wel te verstaan. Neem bijvoorbeeld ‘bolleboos’: als je dat hoort of zelf gebruikt klinkt er vrolijkheid in de lucht. Bolleboos: een woord dat elke uit de kast gekomen…

Lees verder

Winnaars boek Hoogbegaafde volwassenen – Zet je gaven intelligent en positief in

"Who in the world am I? Ah, that's the great puzzle" - Lewis Carroll, Alice in Wonderland
De winnaars van het boek “Hoogbegaafde volwassenen – Zet je gaven intelligent en positief in” zijn Ank van Rosmalen en Johan Verdouw. Het boek komt deze week naar jullie toe. Van harte gefeliciteerd en veel leesplezier gewenst. Over het boek “Hoogbegaafde volwassenen – Zet je gaven intelligent en positief in” Veel hoogvliegers in onze praktijk worstelen met zichzelf en hun omgeving. Zij voelen zich ‘anders dan de rest’ met hun snelle denkvermogen, veelheid aan interesses (en…

Lees verder

Winnaar boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken

  De winnaar van het door Ingeberte Uitslag beschikbaar gestelde boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken door Bart Brandsma is vandaag gewonnen door Hans Leeflang. Het boek komt deze week naar je toe. Van harte gefeliciteerd en veel leefplezier gewenst! Boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken van Bart Brandsma In dit basisboek Polarisatie, beschrijft filosoof Bart Brandsma de dynamiek van polarisatie en de rollen die in dat proces te onderscheiden zijn.…

Lees verder

Win: Hoogbegaafde Volwassenen – Zet je gaven intelligent en positief in

"The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function - F.Scott Fitzgerald"
Win het boek Hoogbegaafde volwassenen – Zet je gaven intelligent en positief in I  Veel hoogvliegers in onze praktijk worstelen met zichzelf en hun omgeving. Zij voelen zich ‘anders dan de rest’ met hun snelle denkvermogen, veelheid aan interesses (en dus snel gebrek aan focus) en intense gevoeligheden. Het valt niet altijd mee om je als Ferrari te ‘handhaven’ tussen Oldtimers, Eendjes, Golfjes en BMW’s. In onze coachgesprekken gaan we op zoek naar de patronen in jouw conflicten en hoe…

Lees verder

Over de kracht en de ‘sweet spot’ van constructieve conflicten in organsiaties

Hoe zou ons land er over enkele jaren uit zien als we tenminste 1.000.000 mensen trainen in het Liefdevol Communiceren en in de bemiddelende dialoog (medation)? #MinisterieVoorVrede #LiefdevolLeiderschap #IkLuisterJeGroot
Over de kracht van constructieve conflicten in organisaties Dare to Disagree. Met deze woorden vat Margaret Heffernan* in haar TED talk samen wat je te doen staat als je de mogelijke kracht van het conflict wilt opzoeken. Zij zegt: Zoek mensen die het niet (zomaar) met je eens zijn. Om te zorgen dat je je eigen denken aanscherpt en een beter resultaat krijgt. Of een betere argumentatie opbouwt. In deze TED talk vertelt Margaret Heffernan er alles over aan de hand van het verhaal van de Engelse arts Alice Stewart. Zij zocht…

Lees verder

Leer problemen laten waar ze horen. Dat geeft rust in je hoofd.

Hoe zou ons land er over enkele jaren uit zien als we tenminste 1.000.000 mensen trainen in het Liefdevol Communiceren en in de bemiddelende dialoog (medation)? #MinisterieVoorVrede #LiefdevolLeiderschap #IkLuisterJeGroot
Problemen laten waar ze horen geeft rust. Leer goed omgaan met conflicten van anderen Mensen met kleine kinderen (in de omgeving) herkennen waarschijnlijk de volgende situatie: twee kinderen dreigen hetzelfde speelgoed te pakken. Je voelt aankomen dat dit bonje op gaat leveren. En jawel hoor: ‘Die is van mij!’,  ‘Nietes, ik had ’m ‘t eerst!’, ‘Maar ik had ‘m van oma gekregen!’, ‘Maar ik was er nu mee aan ‘t spelen!’. door Ingeberte Uitslag, DPC trainer in samenwerking met Jaap van der Sar Jij! Nee,…

Lees verder

Conflicten zijn kostbaar. Ze kosten je organisatie snel duizenden Euro’s

Welke impact zou het hebben als de komende jaren tenminste 1.000.000 medelanders worden opgeleid in Liefdevolle Communicatie en de bemiddelende dialoog (mediation)? #IkLuisterJeGroot #LiefdevolLeiderschap #MinisterievanVrede
Conflicten zijn kostbaar –  ga er bewust en productief mee om Conflicten zijn logisch en onvermijdelijk. Zonder wrijving geen glans, wordt wel gezegd. Soms zijn conflicten nodig voor de groei van een team. Dan kunnen conflicten ook productief zijn. Van andere ‘conflicten’ hebben we eigenlijk geen last. Voorbeeld: Als een kind uit de schoenen groeit, dan doet dat geleidelijk wat pijn. Als het langer duurt, dan gaat die pijn opvallen, zeuren. En dan krijgen anderen het te horen. Gevolg is bijna steeds: nieuwe schoenen.…

Lees verder

Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken I Bart Brandsma

Polarisatie – Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen. Je maakt je zorgen over de toenemende polarisaties in je omgeving, het land de wereld. Je wilt niet passief langs de zijlijn staan, je wilt iets doen, leiderschap tonen. Het is tijd om meer begrip te creëren (als we nou al eens konden starten in het onderwijs….). Je wilt groeperingen bij elkaar brengen, mensen met elkaar in contact brengen. Je wilt het tegengeluid de ruimte geven. Bruggenbouwer, ken je valkuil! door Ingeberte Uitslag, 26 oktober 2017 Polarisatie…

Lees verder

De impact en baten van de bemiddelende dialoog (mediation) in de praktijk

Deze afbeelding is afkomstig van het project de Vreedzame Wijk in Utrecht - www.mekaarutrecht.nl
De impact en baten van de bemiddelende dialoog (gebaseerd op mediation) in de praktijk Open gesprekken voeren – Mensen groot luisteren. Drie woorden waarin een grote uitdaging zit. En die tot grote resultaten kunnen leiden op persoonlijk, organisatorisch, stedelijk of zelfs wereldlijk niveau. Hieronder geef ik met plezier een aantal voorbeelden uit mijn trainingsprakijk waaruit blijkt hoe impactrijk het inzetten van een vreedzame dialoog kan zijn op alle niveaus. door Jaap van der Sar en Ingeberte Uitslag, 26 oktober…

Lees verder

Hoogbegaafd, ik? Nee!!! Toch even checken? Doe hier de gratis test

Hoogbegaafd, ik? Nee!!! Een ding weten alle hoogvliegers heel zeker als ze bij mij komen: hoogbegaafd of een hoogvlieger zijn ze ABSOLUUT NIET! Ze weten immers reuze goed wat ze allemaal NIET kunnen en weten. Goed, het niveau van een Einstein, Anna Marie van Schuurman, Leonardo Da Vinci, Marie Curie, Mozart, Hildegard von Bingen of vader en zoon Huygens halen ze wellicht (nog) niet. Zulke veelzijdige briljante geesten die én goed zijn in wiskunde, én in talen, én in muziek, én in intermenselijke contacten, én in de…

Lees verder

Over het geluk van eenzaamheid – door Petra Hiemstra

Over het geluk van eenzaamheid Waarom schrijvers, kunstenaars en Liefdevolle Leiders met liefde periodiek de prijs van eenzaamheid betalen “Het gaat niet om de vraag of we kunnen leven zonder mensen om ons heen. Het gaat om het onvermogen alleen te zijn, stil te zitten zonder lawaai en rustig te zijn. Waarom willen wij altijd weg, zijn we bang er niet bij te zijn, niet gezien te worden? Waarom kiezen wij er niet voor om af en toe eens rustig in onze eigen geestelijke tuin te wandelen en de overwoekerde paden te vegen;…

Lees verder

Verhalen tevoorschijn luisteren – Interview met Theo Hettema

Verhalen tevoorschijn luisteren – Liefdevol Leiderschap is luisteren. Je kunt mensen tevoorschijn luisteren door ze hun verhaal te laten vertellen. Luisteren is óók kijken naar wat een situatie aan je geeft en van je vraagt. En: geen dingen verlangen van een situatie die er niet in liggen Theo Hettema (1965) promoveerde als theoloog in de godsdienstfilosofie, werkte als predikant en is op dit moment docent dogmatiek (geloofsleer) en gemeenteopbouw aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Als vrijwilliger…

Lees verder