Grootluisteren als nieuw cultureel erfgoed

Grootluisteren als nieuw cultureel erfgoed – Interview met Petra Hiemstra, Grootluisteraar en Directeur Haagse Hoogvliegers Door Petra Verweij, gepubliceerd in Hypnotherapie, vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, Thema: Andere culturen, jaargang 35, september 2019 In deze uitgave staat ´Cultuur´ centraal. Cultuur is, volgens Wikipedia, ´dat wat de mens schept´. Het begrip staat tegenover ´natuur´, dat wat aangeboren is, wat spontaan en zonder menselijk toedoen is ontstaan. Cultuur…

Lees verder

Klanttevredenheid 2019: 8,7

september 16, 2019
Klanttevredenheid 2019 – Iedere twee jaar laat Haagse Hoogvliegers een extern bureau de klanttevredenheid onderzoeken. Immers: alleen zo blijf ik en blijven we scherp! In 2019 waarderen onze gesprekspartners onze coaching met een 8,7. Onze opdrachtgevers waarderen onze coaching & trainingen zelfs met een 8,8. Daar ben ik en zijn we superblij mee! door Petra Hiemstra, 16 september 2019 In totaal is de vragenlijst naar de 60 individuele gesprekspartners gestuurd, die in de maanden januari t/m juni 2019 één of…

Lees verder

Hoe gaan we dit uitleggen door Jelmer Mommers – Boekbespreking & verloting

"Schone energie en schone lucht voor iedereen, een enorme economische impuls, vreedzamere geopolitieke verhoudingen, zorg voor elkaar en voor de natuur - dat kunnen we in deze eeuw allemaal waarmaken". Jelmer Mommers
Hoe gaan we dit uitleggen – We zijn het ‘tippingpoint’ inmiddels voorbij. De meesten van ons zijn inmiddels doordrongen van de urgentie van het ‘klimaatprobleem’. Wat maakt dan dat het aanpakken ervan zo lastig is of lijkt? Jelmer Mommers, schrijver voor De Correspondent, geeft er in zijn recent verschenen boek ‘Hoe gaan we dit uitleggen’ (juni 2019) een helder antwoord op. boekbespreking door Petra Hiemstra, 16 september 2019 Hoe gaan we dit uitleggen? Mommers schrijft: “De…

Lees verder

‘Normaal’ zijn is een schitterend ideaal – Quote Jung / Roberto Assagioli

‘Normaal’ zijn is een schitterend ideaal voor hen die geen succes hebben, voor hen die nog niet aangepast zijn. Voor mensen die veel méér capaciteiten hebben dan de middelmaat, en die er nooit moeite mee hadden om succes te hebben en om hun aandeel te leveren in het gewone werk – voor hen betekent de beperking tot het normale het bed van Procrustes, ondragelijke verveling en een afschuwelijke steriliteit en uitzichtloosheid. Dientengevolge zijn er zowel veel mensen die neurotisch zijn omdat zij slechts normaal zijn,…

Lees verder

Gedicht: Wellicht zijn alle draken… – Rainer Maria Rilke

Wellicht zijn alle draken in ons leven Uiteindelijk prinsessen Die er in angst en beven slechts naar haken Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken. Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft In diepste wezen wel niets anders dan iets Wat onze liefde nodig heeft. Rainer Maria Rilke

Lees verder

Gedicht: Dunkelstunden – Rainer Maria Rilke

Ich liebe meines Wesens Dunkelstunden; in welchen meine Sinne sich vertiefen; in ihnen habe ich, wie in alten Briefen, mein täglich Leben schon gelebt gefunden und wie Legende weit und überwunden.   Aus ihnen kommt mir Wissen, dass ich Raum zu einem zweiten zeitlos breiten Leben habe. Und manchmal bin ich wie der Baum, der, reif und rauschend, über einem Grabe den Traum erfüllt, den der vergangne Knabe (um den sich seine warmen Wurzeln drängen) verlor in Traurigkeiten und Gesängen. Rainer Maria Rilke

Lees verder

Vrouw zonder principes

Vrouw zonder principes – Mijn broer zei tot een jaar of vijf geleden over mij, dat ik nogal een zwart-witte kijk op de wereld had. Zelf zag ik dat niet zo, ik vond mezelf juist heel ruimdenkend en breed geïnteresseerd.  door Iris Schlagwein, 13 augustus 2019 Zwart-wit Ik had zeker mijn mening klaar, maar was daar zo van overtuigd dat ik die uiteraard niet zwart-wit noemde. Goed beargumenteerd kon ik mijn mening toelichten en de discussie aangaan – ik had tenslotte gelijk. Oftewel, ik vond dat er met mij een…

Lees verder

Navigating Conflict and Change I Boekbespreking en verloting

Navigating Conflict and Change – Coaches, trainers, ondernemers, politici en en (project)leiders staan steeds opnieuw voor de vraag: hoe leiden we onze mensen goed door (versnelde) veranderingsprocessen die nodig zijn of die we beoogen? Welke weerstanden komen we daarbij tegen? En hoe gaan we daar goed mee om? Met andere woorden: hoe kunnen we goed inspelen op de (potentiële) conflicten tussen onszelf, onze cliënten, in onze teams of zelfs tussen landen en volken? En hoe kunnen we onze vermogens praktisch en effectief …

Lees verder

Er was eens een Zieltje… I Boekbespreking en verloting

boekbespreking door Petra Hiemstra, 6 augustus 2019 “Er was een een Zieltje, dat van bovenaf de aarde bekeek. Ze was erg onder de indruk van wat zich daar beneden allemaal afspeelde en het leek haar geweldig om daar ook te zijn. Elke dat rende ze naar de plek vanwaaruit ze de aarde goed kon overzien en steeds zuchtte ze diep: ‘Kon ik daar ook maar naar toe…” “Er was eens een Zieltje”, is het eerste kinderboek van Marie-Claire van der Bruggen en is gebaseerd op het verhaal uit haar bestseller…

Lees verder

#HB Gedicht – Be greeted psychoneurotics! door Dabrowski

Be greeted psychoneurotics! For you see sensitivity in the insensitivity of the world,  uncertainty among the world’s certainties. For you often feel others as you feel yourselves. For you feel the anxiety of the world, and  its bottomless narrowness and self-assurance. For your phobia of washing your hands from the dirt of the world,  for your fear of being locked in the world’s limitations.  for your fear of the absurdity of existence. For your subtlety in not telling others what you see in them. For your…

Lees verder

De Eenling – inspiratieverhaal van Theije Twijnstra

De eenling – door Thije Twijnstra Waarom woont u in het bos, vroeg Frederike, waarom woont u niet bij ons in het dorp? Omdat ik een eenling ben, zei de vreemde man. Eenlingen wonen op zichzelf. Wat is een eenling, vroeg Frederike? Iedereen is een eenling, zei de vreemde man, maar bijna niemand weet het. Frederike keek hem ernstig aan. Waarom niet? Omdat de meeste mensen bang zijn voor zichzelf. Ze willen liever samen eenzaam zijn. Ben ik ook een eenling? vroeg Frederike. Ja, jij ook, zei de vreemde man. Zal ik later…

Lees verder

Hoogbegaafd, ik? Nee!!! Toch even checken? Doe hier de gratis test

Hoogbegaafd, ik? Nee!!! Een aantal zaken weten alle hoogvliegers heel zeker als ze bij mij komen: ze zijn géén leider en hoogbegaafd of een hoogvlieger zijn al helemáál niet! Ze weten immers reuze goed wat ze allemaal NIET kunnen en weten. Goed, het niveau van een Einstein, Anna Marie van Schuurman, Leonardo Da Vinci, Marie Curie, Mozart, Hildegard von Bingen of vader en zoon Huygens halen ze wellicht (nog) niet. Zulke veelzijdige briljante geesten die én goed zijn in wiskunde, én in talen, én in muziek, én in intermenselijke…

Lees verder

Wie luistert, voelt zich gehoord

door Lotte van Lith, 9-6-2019 We maken een onderscheid tussen luisteren en spreken. Waardevol: door het verschil te erkennen, wordt ons waarnemingsvermogen van wat luisteren in beginsel is, op scherpgesteld. We stellen ons bewust in: jij doet jouw verhaal en ik onderhoud ‘binnenin’ de ruimte, vrijheid en betrokkenheid om dit verhaal te ontvangen. Dat is nogal een eed, want we zijn in gedachten op -tig plaatsen tegelijkertijd, onze aandacht wijds richten vraagt ervaringsrijke beoefening. We hebben gevoelens die…

Lees verder

Compassion Fatigue – zelfzorgchecklist voor betrokken zorgverleners

Veel hoogvliegers zijn dagelijks intensief betrokken bij het wel en wee van anderen. Stimuleren hun naasten, collega’s en cliënten in hun groei en ontwikkeling. Dat doen ze goed en met plezier. Een te hoge mate aan persoonlijke of professionele betrokkenheid of zorgverlening kan pijn doen. En schadelijk zijn. Als je, als psycholoog, coach, trainer, mantelzorger, hulp- of dienstverlener je focus volledig of te veel bij de ander legt, zonder goed voor jezelf te zorgen, kun je daarop leeglopen. Met hoeveel liefde je…

Lees verder

Jihad van liefde – Welke nieuwe wereldorde willen wij?

Liefde en Leiderschap – Ril je, als je deze woorden leest? Je zou de eerste niet zijn. Zodra ik ergens meld dat ik #LiefdevolleLeiders opleid en begeleid, om vorm en inhoud te geven aan de grote maatschappelijke transformaties waar we voor staan, word ik geregeld wat ‘viezig’ aangekeken. Dus waarom dan een pleidooi voor een Jihad van liefde? nieuwsbrief Haagse Hoogvliegers 30 april 2019 door Petra Hiemstra Liefdevol Leiderschap klinkt immers zo… soft…. zo… zweverig, zo… ieeeehhhh!!! Liever spreken…

Lees verder