Ministeries voor de Nieuwe Tijd

Ministeries voor de Nieuwe Tijd – Een publiek pleidooi voor een stille, schone, sociale, solidaire en circulaire samenleving als basis voor gezonde generaties.

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet, niemand die eraan ontkomt. Te midden van ontreddering hebben we kunnen ruiken aan schonere luchten en virtuele bijeenkomsten. Een weg terug is er niet, maar welk pad ligt nu voor ons? Dit boek geeft een verzameling van doordachte en speelse vooruitzichten, met een heldere rode draad: JIJ!

Deskundigen uit alle hoeken van de samenleving laten zien hoe we die vooruitzichten kunnen realiseren, met nieuwe ministeries die passen bij de behoeften van nu en verder gaan dan de wereld van overmorgen. Ministeries die op het eerste gezicht verschillend lijken, maar veel met elkaar gemeen hebben. Door oog en oor te hebben voor elkaar, door veel meer open te staan voor de menselijke maat en onze innerlijke waarden bewust te omarmen, zijn we in staat het samen te rooien.

De voorstellen in Ministeries voor de Nieuwe Tijd zijn concreet en haalbaar. Door te investeren in zaken die dichtbij onszelf liggen, verdwijnen schadeposten die anders ‘vanzelf’ zouden ontstaan. En de menselijke winst is onbetaalbaar! Dit boek biedt handelingsperspectief voor iedereen. Een must voor jou dus!

Over de auteur

Petra Hiemstra (1975) is loopbaan- en carrièrecoach van professionals die op zoek zijn naar verdere innerlijke groei, focus en reflectie. Petra is een verbinder van het eerste uur, zoals ze ook met de interviews in dit boek laat zien: ‘Ik geloof dat juist de mensen die veel geven, ook zelf regelmatig inspiratie en “voeding voor de ziel” verdienen.

Reviews van Ministeries voor de Nieuwe Tijd

Mariëtte Hamer – “Ik vind het altijd mooi als op een opbouwende manier als in “Ministeries voor de Nieuwe Tijd” de (Haagse) realiteit op zijn kop wordt gezet. Door de respectvolle en creatieve manier waarop het in dit boek wordt gedaan is het een indringende uitnodiging om onze dagelijkse logica onder de loep te nemen en opnieuw te bedenken hoe we álle mensen het beste kunnen dienen.”

NBD Biblion – “In deze bundel interviews dromen zestien deskundigen uit alle hoeken van de samenleving en de auteur over de vraag hoe we ons politiek-bestuurlijk systeem kunnen inrichten met ministeries die passen bij de Nieuwe Tijd. Dat resulteert in inspirerende verhalen over hoe maatschappelijke issues anders benaderd en anders georganiseerd moeten worden. Vanuit de gedachte van een meer verbindende samenleving wordt ook de lezer persoonlijk aangesproken op wat hij/zij daaraan kan bijdragen. Als we alle boodschappen van de nieuwe ‘ministers’ mogen geloven, gaan we een heel positieve toekomst tegemoet. De thema’s zijn niet nieuw, maar de vorm waarin ze hier gepresenteerd worden, zal menig lezer aanspreken. En dat met de lessen van de toeslagenaffaire en de corona crisis op het netvlies. Naast de interviews zijn er een inleiding en een uitgebreide uitleiding met suggesties hoe hiermee aan het werk te gaan. Je kunt de kruisjeslijst zelf invullen”. Recensent: Dr. G.H. Hagelstein

Jan van Zanen, Burgemeester van Den Haag – “Zeer relevant en herkenbaar.”

Marjan Minnesma, Stichting Urgenda – “Nederland staat in de top 20% van alle landen wereldwijd, als het gaat om landen die de grootste bijdrage leveren aan (over)consumptie en de daarmee verbonden uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Ik denk dat het voor veel Nederlanders inmiddels duidelijk is, zoals jullie dat in je boek helder aangeven, dat het tijd is dat we de komende 10 jaar gezamenlijk heel veel pittige knopen gaan doorhakken, als we willen dat de temperatuurstijging binnen de perken blijft. We kunnen wel naar anderen blijven kijken, ik denk dat het de hoogste tijd is om onze eigen voor- en achtertuin versneld in orde te brengen. Daar kan een verbindend burgerberaad op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, waar Walter Dressher voor pleit, zeker een positieve bijdrage aan leveren. Net als een Ministerie voor Crisis, Klimaat en Biodiversiteit. Zo’n ministerie hebben we hard nodig!”

Paul ’t Hart, Professor Bestuurskunde Universiteit van Utrecht – “Eerste indruk: creatief, inspirerend, buiten de gebaande paden, optimistisch, just what we need at a time like this. Ik ga het onder de kerstboom lezen.”

Martine de Bas, Programmamanager Regionale Samenwerking WMO H4 gemeenten (Westland/Delft/Midden Delfland/Rijswijk) – “Aan de hand van nieuwe ministeries nemen de schrijvers ons mee in slimmere manieren van samenwerken binnen het bestuur, anders kijken en vooral: veel meer werken vanuit de bedoeling van het bestuur en daarmee ook links/rechts overstijgend. Mijn favoriete hoofdstuk is ‘ministerie voor lokale gemeenschappen’: als er iets is wat we moeten onthouden van deze COVID tijd, is het dat daar de basis ligt van onze samenleving. Wat mij betreft is dit boek echt een aanrader om inspiratie op te doen!”

Gerhard Hausner – Oud Lobbyist Gemeente Tilburg – “Bij het lezen van het boek val ik van de ene verbazing in de andere; er zijn zo veel vernieuwende interessante ideeën verzameld die schreeuwen om te worden overgenomen. Waarschijnlijk zal dat (helaas) nog even duren, maar zo ging dat ook heel vaak met de ideeën van Andrée van Es. Toen zij namens de PSP, een van de GroenLinks-voorlopers, in de Tweede Kamer zat, lanceerde zij heel vaak zaken die later door vertegenwoordigers van andere partijen als “hun gedachtegoed” naar voren werden gebracht en daadwerkelijk gerealiseerd konden worden. Volgens mij was zij een groot(f)luisteraar avant la lettre… Dit boek geeft de lezer prachtige handvatten om zaken in de bestaande Haagse wereld te plaatsen en dus te veranderen. Je hebt niet alleen aangegeven wat je rond het Binnenhof kunt doen, maar ook op gemeentelijk niveau, in organisaties en op persoonlijk vlak. Chapeau!”

Burgemeester Marcouch van gemeente Arnhem – “Petra Hiemstra van harte gelukgewenst met het verschijnen van dit boek” (via mevr. F. Haagsman)

Robbert Coops op Platform O (2 febr. 2021) – “Bestuurlijke vernieuwing verdient liefdevol leiderschap. De totstandkoming van ‘Ministeries voor de Nieuwe Tijd’ is gewetensvol gedaan, resulterend in heldere beschrijvingen van nieuwe taken van gewenste minister(ie)s, de vergelijking met huidige departementen en vooral ook een opsomming van ideeën voor de “Nieuwe Tijd”, inclusief een duiding wie dat zoal zou moeten gaan uitvoeren. Die originele benadering lijkt – zo op het eerste gezicht – in de uitwerking redelijk kansloos, want waar halen de diverse auteurs hun wijsheid vandaan? Het zijn immers geen bekende bestuurskundigen, politicologen of futurologen. Maar uit hun bijdragen blijkt dat ze ideologisch geïnspireerde personen zijn met elk een andere expertise die midden in de samenleving van nu staan. Het zijn waarlijk vrije denkers die in staat zijn concrete beleidsdoelen en maatregelen op te sommen. Zoals: “zorg voor betere salarissen in vitale beroepen waarin veel vrouwen zijn”, een toekomstige taak voor de departementen voor Gender Gelijkheid en van Gezonde Generaties. Of: “laat ieder beleidsvoorstel op toekomstbestendigheid checken en accorderen door de jongeren van de Raad van de Toekomst”, echt een uitdaging voor het ministerie voor de Lange Termijn. Het zou helemaal niet gek zijn wanneer (in)formateurs voor het nieuwe kabinet hun oor te luisteren leggen bij de verschillende auteurs. Het zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de huidige ministeries moeten plaatsmaken voor het Ministerie voor Nuance, voor Toegankelijkheid of voor Alternatieven en Natuurlijke Steden, om er maar een paar van de 17 beschreven voorbeelden uit te halen. Er zouden er overigens nog best een paar bij kunnen, zoals het Ministerie voor Biodiversiteit of voor Vrede & Digitale veiligheid, zo kondigt samensteller en hoofdauteur Petra Hiemstra in het slothoofdstuk laconiek aan. Nu is de naamgeving en indeling van toekomstige departementen zeker niet het belangrijkste. Het gaat om nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe ambities op terreinen als een eenvoudig en eerlijk belastingstelsel, organische groei leidend tot een (agro)ecologische economie of emissievrije steden. Om dat te bereiken zijn “verbindende politici, bestuurders en Chief Future Officers die zichzelf en anderen kunnen grootluisteren” nodig, aldus Petra Hiemstra, die zelf European Studies in Den Haag en bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden studeerde en als carrière coach, luistertrainer en opleider werkt.”

€ 25,-

Bestel direct!

De eerste druk van ons boek is inmiddels geheel UITVERKOCHT!
De 2e druk bieden we je aan via Printing On Demand. Jouw exemplaar wordt dus hoogst persoonlijk voor je gedrukt. Zo kunnen we je nog steeds een prachtig boek aanbieden, is het aanhouden van een voorraad niet nodig en gaan we zorgvuldig om met het milieu. Je kunt jouw exemplaar direct bestellen via je lokale boekhandel, of via de links naar Bol.com of Managementboek.nl hieronder. Hou rekening met een druktijd van 7-10 dagen. Indien je een grote oplage van tenminste 500 stuks wil bestellen, is een gepersonaliseerde versie mogelijk.
Softcover, 170 x 240 mm, 216 pagina’s

Als e-book

 

Inmiddels is ons boek ook als e-book verkrijgbaar (bij Managementboek en binnenkort ook via Bol)! Bestel je ebook hier: