Ministeries voor de Nieuwe Tijd

Een publiek pleidooi voor een stille, schone, sociale, solidaire en circulaire samenleving als basis voor gezonde generaties.

Het coronavirus heeft de wereld op zijn kop gezet, niemand die eraan ontkomt. Te midden van ontreddering hebben we kunnen ruiken aan schonere luchten en virtuele bijeenkomsten. Een weg terug is er niet, maar welk pad ligt nu voor ons? Dit boek geeft een verzameling van doordachte en speelse vooruitzichten, met een heldere rode draad: JIJ!

Deskundigen uit alle hoeken van de samenleving laten zien hoe we die vooruitzichten kunnen realiseren, met nieuwe ministeries die passen bij de behoeften van nu en verder gaan dan de wereld van overmorgen. Ministeries die op het eerste gezicht verschillend lijken, maar veel met elkaar gemeen hebben. Door oog en oor te hebben voor elkaar, door veel meer open te staan voor de menselijke maat en onze innerlijke waarden bewust te omarmen, zijn we in staat het samen te rooien.

De voorstellen in Ministeries voor de Nieuwe Tijd zijn concreet en haalbaar. Door te investeren in zaken die dichtbij onszelf liggen, verdwijnen schadeposten die anders ‘vanzelf’ zouden ontstaan. En de menselijke winst is onbetaalbaar! Dit boek biedt handelingsperspectief voor iedereen. Een must voor jou dus!

Over de auteur

Petra Hiemstra (1975) is loopbaan- en carrièrecoach van professionals die op zoek zijn naar verdere innerlijke groei, focus en reflectie. Petra is een verbinder van het eerste uur, zoals ze ook met de interviews in dit boek laat zien: ‘Ik geloof dat juist de mensen die veel geven, ook zelf regelmatig inspiratie en “voeding voor de ziel” verdienen.

Reviews

Mariëtte Hamer, Voorzitter Sociaal-Economische Raad: "Ik vind het altijd mooi als op een opbouwende manier als in "Ministeries voor de Nieuwe Tijd” de (Haagse) realiteit op zijn kop wordt gezet. Door de respectvolle en creatieve manier waarop het in dit boek wordt gedaan is het een indringende uitnodiging om onze dagelijkse logica onder de loep te nemen en opnieuw te bedenken hoe we álle mensen het beste kunnen dienen."
Jan van Zanen, Burgemeester van Den Haag: "Zeer relevant en herkenbaar."
Marjan Minnesma, Stichting Urgenda: "Nederland staat in de top 20% van alle landen wereldwijd, als het gaat om landen die de grootste bijdrage leveren aan (over)consumptie en de daarmee verbonden uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Ik denk dat het voor veel Nederlanders inmiddels duidelijk is, zoals jullie dat in je boek helder aangeven, dat het tijd is dat we de komende 10 jaar gezamenlijk heel veel pittige knopen gaan doorhakken, als we willen dat de temperatuurstijging binnen de perken blijft. We kunnen wel naar anderen blijven kijken, ik denk dat het de hoogste tijd is om onze eigen voor- en achtertuin versneld in orde te brengen. Daar kan een verbindend burgerberaad op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, waar Walter Dressher voor pleit, zeker een positieve bijdrage aan leveren. Net als een Ministerie voor Crisis, Klimaat en Biodiversiteit. Zo'n ministerie hebben we hard nodig!"
Paul 't Hart, Professor Bestuurskunde Universiteit van Utrecht: "Eerste indruk: creatief, inspirerend, buiten de gebaande paden, optimistisch, just what we need at a time like this. Ik ga het onder de kerstboom lezen."
Martine de Bas, Programmamanager Regionale Samenwerking WMO H4 gemeenten (Westland/Delft/Midden Delfland/Rijswijk): "Aan de hand van nieuwe ministeries nemen de schrijvers ons mee in slimmere manieren van samenwerken binnen het bestuur, anders kijken en vooral: veel meer werken vanuit de bedoeling van het bestuur en daarmee ook links/rechts overstijgend. Mijn favoriete hoofdstuk is ‘ministerie voor lokale gemeenschappen’: als er iets is wat we moeten onthouden van deze COVID tijd, is het dat daar de basis ligt van onze samenleving. Wat mij betreft is dit boek echt een aanrader om inspiratie op te doen!"


€ 25,-
Bestel direct!


Je kunt jouw exemplaar direct hieronder bij Bol of Managementboek bestellen. Dank je wel en alvast veel leesplezier gewenst!
Softcover, 170 x 240 mm, 216 pagina’s

Als e-book


Inmiddels is ons boek ook als e-book verkrijgbaar (bij Managementboek en binnenkort ook via Bol)! Bestel je ebook hier:

Deze boeken kun je vooruit bestellen!


Voorjaar 2021:
Liefdevolle Leiders Luisteren Groot

2022
Ik Luister Je Groot, theorieboek