Grootluisteren in 8 simpele stappen

De meest doeltreffende manier om uit te groeien tot grootluisteraar, en in het verlengde daarvan tot Liefdevol Leider, laat zich samenvatten in deze acht simpele stappen:

 1. Word stil en centreer – open je hoofd, hart, buik en al je chakra’s en check: heb ik voldoende tijd en luisterruimte in mij om het verhaal van de ander te kunnen opvangen en downloaden? Zo ja, ga goed geaard zitten of staan, en:
 2. Creëer een prettige, ‘heilige veilige luisterruimte’ voor jezelf en de ander. Nodig je gesprekspartner uit zijn verhaal te delen met één liefdevolle vraag: ‘Vertel?!’ en laat je verrassen en verwonderen door wat je hoort;

 3. Luister met alle liefdevolle aandacht en je hele lichaam naar jezelf (100%), de ander (100%) én het grotere geheel (100%), vanuit het vertrouwen;
  Je mag zijn wie je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn.
  En je mag het worden, op jouw manier en in jouw tijd – Dr. Anna Terruwe;

 4. Erken en herken je eigen oordelen en angsten en stel ze, indien mogelijk, uit. Zo blijf je luisteren met een open geest, open hart en open wil en creëer je de maximale ruimte voor de ander om zijn verhaal te doen en zijn eigen creatieve oplossingen te verzinnen. Daar is hij immers het meest loyaal aan en trots op. En het levert jou meer ruimte op om naar signalen, trends en patronen in het grotere geheel te luisteren.
 5. Zet je zwarte bril en je roze luisterbril op. Een zwarte bril helpt je bij het luisteren kritisch te blijven en je af te vragen: is het wáár en logisch wat de ander zegt (logos)? Zijn er nog andere waarheden? Wat is het échte probleem? Deze zwarte bril helpt je om je eigen of andermans mythes (mythos) te onderkennen om vervolgens zo vrij en volledig mogelijk waar te nemen.De roze bril helpt je gericht te blijven op de hoogste waarheid, waarachtigheid en waardigheid in de ander (Ethos/Telos). Of zoals de Deense filosoof Soren Kierkegaard het formuleert: “If I were to wish for anything, I should not wish for wealth and power, but for the passionate sense of the potential, for the eye which, ever young and ardent, sees the possible.”

 6. Geef grootmoedig ERKENNING (Thymos) voor de gevoelens (Pathos) en verlangens (Voluntas) die aan het probleem of de wens van de ander ten grondslag liggen;
 7. Stel steevast twee oprecht geïnteresseerde open vragen (Hoe, wat, waar, welke, wanneer, wie …) Stel rake vragen die de wil in de ander aanwakkeren om  beste uit zichzelf en anderen te halen zodat hij / zijn organisatie / zijn land kan uitroeien tot de beste versie van zichzelf (Telos), zijn bijvoorbeeld: “Waar heb jij behoefte aan? “, Welke éérste kleine stap kun/wil je zetten? of: “Waartoe nodigt deze situatie je uit?” en laat je verrassen door het antwoord.
 8. Ontlok de ander tenslotte tenminste tweemaal een diep ‘JA, dat is PRECIES wat ik bedoel!!!’ voor je verder schrijft aan het verhaal dat zich tussen jullie ontvouwt.

Veel grootluisterplezier!

door Petra Hiemstra, 10 april 2020

PS: Wil je jezelf bekwamen in het grootluisteren? Kijk dan in onze agenda naar de mogelijkheden. We bieden periodiek in huis Coachtrainingen-in-één-dag aan, waarin we gericht oefenen met luisteren op verschillende lagen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *