Halfwaardetijd – hoeveel tijd hebben fysieke-, loopbaantrajecten en organisatorische veranderingen nodig?

Tijdsdimensies gemiddeld persoonlijk ontwikkel- en loopbaantraject
Van-werk-naar-werk: ruim 300 dagen

Gemiddeld hebben mensen om de 3, 7 of 12 jaar behoefte aan relationele en/of organisatorische verandering of verdieping merk ik in mijn praktijk. Hoogvliegers doorlopen deze fases soms nog veel sneller en hebben een (veel) hogere ambitie en persoonlijke lat dan gemiddeld. Om optimaal te blijven presteren en bore-outs of depressies te voorkomen, is goede begeleiding door de HR adviseur, leidinggevende en/of personal coach vaak wenselijk.

In mijn loopbaantrajecten hebben mijn gesprekspartners een periode van 3 maanden nodig hebben om hun innerlijk weten weer te voelen en hun willen en verlangens te (re)activeren. In deze periode staan we samen stil hun biografie, waarden, normen, vaardigheden en gaan we op  zoek naar wat er al in hen besloten ligt, dat nu aan het licht wil komen. Deze fase wordt gevolgd door een periode van gemiddeld 6 weken waarin zowel mijn cliënt en ik het ‘niet weten’ en waarin de coachee antwoord geeft op de vragen: “wie ben ik? wat wil ik? en wat wil het leven van mij?” In de 3 tot 6 maanden daarna werken we actief a) aan het ombuigen van niet-helpende overtuigingen en het eigen maken van nieuw, gewenst gedrag en b) gaat de coachee op pad en spreekt tenminste 12 en maximaal 60 mensen om te onderzoeken hoe hij of zij kan bereiken wat hij/zij wil. Een ‘van werk-naar-werk’ traject duurt ongeveer 300 dagen, dat is iets korter dan een jaar. Daarin is inbegrepen de tijd voor hernieuwde positionering met een helder eigen verhaal. Het écht de tijd nemen voor dit in- en externe onderzoek en het ook mogen omarmen van het ‘niet weten’ wordt door coachees vaak ervaren als een cadeautje. Als de wil aanwezig is en cliënten het proces goed doorlopen, is het vinden van de nieuwe baan of levensuitdaging 95% gegarandeerd.

Kritische succesfactoren bij carrièrecoaching:

  • Groot geloof van coach in potentieel van coachee. Zelfvertrouwen dit potentieel te kunnen laten ontvouwen.
  • Innerlijke ja van coach en coachee om samen het proces aan te gaan en vorm te geven, innerlijk en extern. Samen te spiegelen en te ‘dansen’.
  • Bereidheid oud gedrag los te laten, willen en durven spelen met nieuw gedrag.
  • Acceptatie en actieve verhouding tot van perioden van ‘niet weten’
  • PLEZIER onderweg.
  • Actief reflectie ophalen uit de omgeving en tenminste 60 mensen willen spreken om te komen waar je wilt zijn.

En hoe zit dit in andere disicplines? Bijvoorbeeld in de psychologie, geneeskunde en organisatiekunde?

De dichter J.A. Emmens schreef: “Soms heb ik het gevoel dat als ik psychisch zou kunnen niezen, ik mijn angst kwijt zou zijn.”
Zo makkelijk is het echter niet om een angst- of bijvoorbeeld slaapstoornis te elimineren. Volgens professor Kleijn die de dichter al citeerde in 1984, zijn het begintijdstip, de duur en de intensiteit van het farmacologische effect afhankelijk van een groot aantal variabelen, zoals de wijze van toediening, de dosis en het doseringsinterval, de lengte van de behandeling en de afzonderlijke substanties.

Wat kun jij vertellen over veranderingen op fysiek niveau? Klopt de bewering dat fysieke transformatie 300 tot 500 dagen nodig heeft? Of dat nu vermeerdering of vermindering van stoffen is? Denk bijvoorbeeld bij een depressie aan het weer opbouwen van de gewenste neurologische receptoren en het herstellen van de flexibiliteit van de inwendige lichaamssappen en organen.

Heelwaardetijd – hoeveel tijd heeft een volledige diepgaande transformatie nodig?

En…, bestaat er naast het bovengenoemde halfwaardetijd ook zoiets als ‘heelwaardetijd‘ voor loopbaantrajecten, ziektes of organisatieprocessen. Hoeveel tijd heeft een positieve diepgaande fysieke transformatie nodig? En welke een organisatorische? Welke variabelen hebben daarbij de grootste impact?

Hoe is dit in jouw coachtrajecten? In jouw begeleiding bij fundamentele organisatieveranderingen?
Deel graag je ervaringen en interessante tijd- en transformatiedimensies hieronder. Leuk!

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]