Winnaars boek Hart voor Herstel van psychiater Remke van Staveren

De winnaars van het boek Hart voor Herstel - werken aan een menswaardige GGZ zijn: Merel Kotterer en Angela van Oudenaarde. Van harte gefeliciteerd en veel leesplezier gewenst. Het boek komt deze week naar jullie toe!

De winnaars van het boek Hart voor Herstel – werken aan een menswaardige GGZ zijn: Merel Kotterer en Angela van Oudenaarde. Van harte gefeliciteerd en veel leesplezier gewenst. Het boek komt deze week naar jullie toe!

Hart voor Herstel

In haar nieuwste boek ‘Hart voor Herstel‘ (2018) legt psychiater Remke van Staveren helder uit hoe het komt dat de GGZ is opgeknipt in efficiënte en beheersbare ‘functionele eenheden’. Zij legt uit dat de behoefte om de ‘productie’ in de GGZ  voorspelbaar en beheersbaar te houden, gebaseerd is op het gedachtegoed van onder andere Frederik Taylor (het Taylorisme). Alles om de kosten te drukken. Niet de achtergrond, het persoonlijke verhaal, de zorgvragen, wensen en/of behoeftes van de cliënt worden als uitgangspunt genomen, maar het zorgaanbod van de instelling. En daar gaat het mis. Voor zorgvragers betekent dit gedachtegoed, gechargeerd gezegd, dat van hen verwacht wordt dat zij een rechtlijnig herstel proces volgen, veelal met lang- en veelvuldig voorgeschreven medicatie, alsof zij met wat ‘smeerolie’ makkelijk opnieuw in elkaar te zetten onderdelen van de bekende T-Ford zijn, in plaats van een mens met zeer persoonlijke en complexe problematiek. De consequenties van dit gedachtegoed voor zorgverleners zijn dat zij als ‘deeltjeswerker’ slechts nog verantwoordelijk voor een deel van het ‘herstelproces’, waardoor zij overzicht missen en geen verantwoordelijkheid (en ook geen plezier) meer voelen voor het eindresultaat, te weten: heelheid voor de patiënt. Het ‘systeem’ is er niet op uit om met elkaar samen te werken of zorgen met elkaar te delen.

Voor herstelbevorderend werken is luisteren belangrijker dan praten

Van Staveren: “Als we de tijd nemen om te luisteren naar de (levens)verhalen van onze cliënten, doorbreken we de eenzaamheid die zij voelen wanneer ze met hun verhaal bij niemand terecht kunnen. Als de cliënt zijn ervaringen met ons deelt, kan hij een begin maken met verwerking en herstel.”

Hart voor Herstel – Werken aan een menswaardige GGZ

In haar zeer prettig leesbare boek gaat Van Staveren in op onder andere:

  • Dat je als zorgprofessional allereerst goed voor jezelf moet zorgen, zodat je er ook liefdevol voor anderen kunt zijn (dus hoe je ‘compassie moeheid’ voorkomt);
  • Hoe je als zorgprofessional de zelfredzaamheid van je cliënt versterkt door bijvoorbeeld samenspraak, open-dialogue en vreedzame communicatie;
  • Hoe je als organisatie goed kunt omgaan met de toenemende complexiteit van de cliënt door de oprechte nieuwsgierigheid, luistervaardigheid, herstelondersteunende taal, betrokkenheid en het vakmanschap van personeel te vergroten en versterken en waar mogelijk ‘aandachtsfunctionarissen aan te stellen’;
  • Wat de GGZ als sector kan leren door ‘over de grens’ te kijken, bijvoorbeeld naar Triëst waar het aantal gedwongen ziekenhuisopnamen, draaiduur ‘Utenti’ (gebruikers van voorzieningen) fors zijn afgenomen en de levenskwaliteit van de patiënten zijn toegenomen door te gaan werken met gespecialiseerde wijkteams en het oprichten van sociale ondernemingen die ex-GGZ ‘utenti’ zingevend werk bieden;
  • Hoe E-healt 1.0, 2.0 en 3.0 (waaronder Virtual Reality) de eigen regie en keuzevrijheid van de cliënt versterkt en vergroot.
  • Wat de GGZ samen met Gemeenten kunnen doen om ook mensen met een tijdelijke geestelijke gezondheidsproblemen een welkome woon en leefomgeving te bieden.

Niet gewonnen? Je kunt het boek hier bestellen:

Je het boek bij de Tijdstroom Uitgeverij bestellen

De Tijdstroom Uitgeverij is een medisch wetenschappelijk uitgeverij die zich met haar multimediale uitgaven richt op de professional (in opleiding) in de gezondheidszorg. Onze vakinformatie- en wetenschappelijke uitgaven worden gebruikt in de professionele markt en in het onderwijs door artsen, psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, verpleegkundigen en paramedici. In samenwerking met vakspecialisten ontwikkelen we diverse producten en diensten zoals boeken, tijdschriften, congressen, websites en mobiele applicaties. De Tijdstroom is een onafhankelijke uitgeverij opgericht in 1921. Het kantoor is gevestigd in de Janskerk in Utrecht.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *