Het Happy 2050 scenario I Boekbespreking

Het happy 2050 scenario – Hoe creëren we een veilige, stabiele wereld waarin we elkaar een welgemeend happy 2050 kunnen wensen? Dat is de vraag waarnaar Ir. Babette Porcelijn voor haar nieuwste boek onderzoek deed. Het happy 2050 scenario is het resultaat; een compleet plan van aanpak voor een veilige planeet, een geïnspireerde ‘crew’, een integer beleid, eco-positieve productie zonder verborgen impact, een gezonde economie en gelijke kansen op welzijn voor iedereen.

boekbespreking door Petra Hiemstra, 4 oktober 2021

Het Happy 2050 scenario – is er een ‘Magische knop’ waar we aan kunnen draaien?

Babette: “In mijn boek probeer ik een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de hele maatschappij, inclusief de verborgen economie, met alle soorten kapitaal en alles wat we buiten beschouwing laten. Daarom heb ik ook veel kleurrijke infographics gemaakt. Zo kunnen de lezers in één oogopslag zien hoe het gaat met de mens en met de planeet, hier en nu en daar en straks. Wat de belangrijkste oorzaken zijn van luchtvervuiling bijvoorbeeld. Als je die oorzaken ként, kun je daar als mens, ondernemer en bestuurder ook naar handelen binnen je eigen mogelijkheden. Al is het goed om te benoemen dat het voor ieder van ons gemakkelijker is om te ‘deugen’ en het ‘ juiste te doen’ in een deugdelijk systeem, dat het maken van die juiste keuzes ook steunt en bevordert.

Al onderzoekend en schrijvend werd me duidelijk: een prettige veilige planeet waarop we zorgvuldig omgaan met elkaar en alles wat we hebben, komt niet vanzelf. Zoals het spreekwoord zegt: voorkomen is beter dan genezen. Er is een breed scala aan verbeteringen nodig om te voorkomen dat de economie ergens in het midden van de 21ste eeuw implodeert, omdat de kosten van de schades aan natuur, klimaat en milieu hoger worden dan de economie kan opbrengen. Helaas bestaat er niet één grote magische knop, waar we aan kunnen draaien.

Grondstoffen – bron voor conflict of samenwerking?

Babette: “Een positieve ontwikkeling is dat in 2021 er een Europese wet in werking treedt die producenten verantwoordelijk stelt voor een verantwoorde herkomst van de materialen die zij gebruiken. Dit is belangrijk om lokale, nationale en internationale conflicten over grondstoffen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. En om mensenrechten te beschermen. Ik schrok ervan toen ik vernam dat wereldwijd 1 miljoen kinderen vanaf 7 jaar in de in de mijnbouw werken. Vrijwel altijd onder gevaarlijke omstandigheden. 93% van de mijnwerkers in Congo is bijvoorbeeld slachtoffer van uitbuiting. Mijnbouwbedrijven kunnen veel doen om de mijnbouw beter te laten verlopen. Denk aan: vloeibaar afval indrogen waardoor er minder gif weglekt naar het grondwater. Of waterzuiveringsinstallaties plaatsen om vervuild proces en grondwater ter plekke te zuiveren van zware metalen en gifstoffen. Overheden kunnen dat afdwingen met regels en controles.

Een derde van de wereldvoorraad aan zeldzame aardelementen (denk aan neodymium, praseodymium, telluur, indium, dysprosium en gallium – grondstoffen die we gebruiken voor b.v. batterijen, auto’s, lampen, katalysators, computerchips, glas, satellietcommunicatie etc.) bevinden zich in China. Bovendien heeft China ook veruit de meeste fabrieken waarin grondstoffen verder verwerkt kunnen worden. China domineert de grondstoffenmarkt. Het heeft goede kaarten voor de toekomst.

Als we willen zorgen dat de energietransitie geen vertraging oploopt, zouden we wereldwijd kunnen afspreken dat de materialen voor de energietransitie voorrang krijgen boven andere toepassingen, zoals automatisering.”

De 4 G’s – Gezondheid, Gemak, Geld en Genot

Babette: “Het fijne is, veranderingen die goed zijn voor het klimaat en onze samenleving hoeven helemaal niet per se vervelend te zijn, ook al lijken sommige mensen dat te denken. Integendeel. Ze kunnen ook in positieve zin bijdragen aan de 4 G’s waar we allemaal naar streven: Gezondheid, Gemak, Geld en Genot. Helemaal achter in mijn boek heb ik daarom ook een ‘top of flop’ barometer opgenomen. Hierop kun je aankruisen wat je doet en hoe dat bijdraagt aan je 4 G’s, zoals: alleen kopen wat je echt nodig hebt (en dan liefst een paar écht mooie kledingstukken), repareren in plaats van weggooien, (data)verkeer binnen de perken houden, etc. etc.”

Van BBP naar BWP

Babette: “Ik ben fan van het boek Replacing GDP by 2030, geschreven door milieueconoom en statisticus Rutger Hoekstra en de ontwikkeling naar de welzijnseconomie die bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Schotland en IJsland maken. Gelukkig hebben we in ons land sinds enkele jaren de Monitor Brede Welvaart om de regering een compleet beeld te geven van hoe we ervoor staan. Met mijn boek wil ik de lezer een handzaam overzicht bieden, variërend van de inzet die we kunnen plegen om tot vruchtbare bodems te komen tot het corrigeren van ons belastingstelsel, inclusief échte prijzen, waarin we alle vormen van (verborgen) impact verwerken. Belastingen zijn immers hét instrument voor herverdeling van kansen en met gecorrigeerde belastingen en impacttaks sturen we de economie een gezonde kant op en verzorgen we mens en planeet.”

Het Happy 2050 scenario – bestelinformatie

Hebben? Bestel het boek graag direct bij je lokale boekhandel. Of klik hier als je het boek wilt bestellen via bol.com of managementboek.nl – Wil je meer weten over Babette, over haar boeken en haar werk? Klik dan hier.

De winnaars van Het Happy 2050 scenario zijn Lotte van Lith en P. Kolthoff – van harte gefeliciteerd.

 

 

 

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]