Mogen zijn wie je bent I Bevestigingsleer I Anna Terruwe

Een van de mooiste gedichtjes die wij kennen luidt:

Je mag zijn wie je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn.

En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.

Met dank aan Paul Engel (Organisatieadviseur | Projectmanager | Netwerkbouwer | Sociaal Ondernemer) weten we nu wie de auteur is. Anna Terruwe, schrijfster en grondlegster van de Bevestigingsleer. Zij studeerde geneeskunde en psychiatrie in Utrecht. In 1945 vestigde zij zich als specialist in ‘zenuw- en zielsziekten’ in Nijmegen. Al in het begin van haar carrière als psychiater werd Terruwe geraakt door zowel de kwetsbaarheid van haar patiënten als door het vertrouwen dat zij in haar stelden. Onder de kwetsbaarheid zag zij schoonheid en goedheid, die onder haar aandacht langzaam meer ruimte kregen. Therapie is dan ook geen eenrichtingsverkeer dat effectief moet zijn, zo merkte zij, maar een affectieve relatie tussen een hulpzoekende en de hulpbiedende mens. Op grond van deze ontdekkingen bouwde zij aan haar bevestigingstherapie, waarin mensen hun eigen waarde ontdekken in de ontmoeting.

Het origineel luidt:

‘Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden die je bent,
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw wijze en op jouw uur.’
(Anna Terruwe)

De bevestigingsleer van Terruwe vloeide voort uit haar publicatie De frustratieneurose uit 1962. Daarin stelde zij dat, wanneer een kind wordt gefrustreerd in zijn natuurlijke verlangen naar bescherming en tederheid, naar ‘bevestiging van zijn bestaan’, er in het gevoelsleven fundamentele onrust, onzekerheid en onbevredigdheid kunnen ontstaan. Therapie is dan gericht op het herstellen van de bevestiging. In 1972 publiceerde Terruwe Geef mij je hand…, waarin ze fundamentele kritiek leverde op de westerse consumptiemaatschappij. Ze vond dat de westerse cultuur te veel in het teken van onmiddellijke behoeftebevrediging stond. Mensen werden verwend geraakt en bleven daardoor psychisch gesloten voor anderen. Terruwe kreeg nationaal en internationaal veel aandacht. Ze trok volle zalen met haar lezingen, die ook op grammofoonplaat en geluidscassettes te verkrijgen waren. In de Verenigde Staten werd het House of Affirmation opgericht.

De Dr. Anna Terruwestichting, opgericht op 6 mei 1981, stelt zich ten doel het werk en het gedachtegoed  van dr. Anna Terruwe waarin de bevestigingsleer centraal staat, te bewaren, door te geven, verder te ontwikkelen en de inzichten te vertalen naar de praktijk van alledag in de huidige tijd.

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]