Mogen zijn wie je bent I Bevestigingsleer I Anna Terruwe

Als we onvoldoende bevestigd worden in wie we zijn, ontstaat wat Anna Terruwe de ‘frustratieneurose’ noemde: kwellende gevoelens van angst, onzekerheid, eenzaamheid, uitmondend in vervreemding, depressie of zelfs suïcide.

Een van de mooiste gedichtjes die wij kennen luidt:

Je mag zijn wie je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn.

En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.

Met dank aan Paul Engel (Organisatieadviseur | Projectmanager | Netwerkbouwer | Sociaal Ondernemer) weten we nu wie de auteur is. Anna Terruwe, schrijfster en grondlegster van de Bevestigingsleer. Zij studeerde geneeskunde en psychiatrie in Utrecht. In 1945 vestigde zij zich als specialist in ‘zenuw- en zielsziekten’ in Nijmegen. Al in het begin van haar carrière als psychiater werd Terruwe geraakt door zowel de kwetsbaarheid van haar patiënten als door het vertrouwen dat zij in haar stelden. Onder de kwetsbaarheid zag zij schoonheid en goedheid, die onder haar aandacht langzaam meer ruimte kregen. Therapie is dan ook geen eenrichtingsverkeer dat effectief moet zijn, zo merkte zij, maar een affectieve relatie tussen een hulpzoekende en de hulpbiedende mens. Op grond van deze ontdekkingen bouwde zij aan haar bevestigingstherapie, waarin mensen hun eigen waarde ontdekken in de ontmoeting.

Het origineel luidt:

‘Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden die je bent,
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw wijze en op jouw uur.’
(Anna Terruwe)

De bevestigingsleer van Terruwe vloeide voort uit haar publicatie De frustratieneurose uit 1962. Daarin stelde zij dat, wanneer een kind wordt gefrustreerd in zijn natuurlijke verlangen naar bescherming en tederheid, naar ‘bevestiging van zijn bestaan’, er in het gevoelsleven fundamentele onrust, onzekerheid en onbevredigdheid kunnen ontstaan. Therapie is dan gericht op het herstellen van de bevestiging. In 1972 publiceerde Terruwe Geef mij je hand…, waarin ze fundamentele kritiek leverde op de westerse consumptiemaatschappij. Ze vond dat de westerse cultuur te veel in het teken van onmiddellijke behoeftebevrediging stond. Mensen werden verwend geraakt en bleven daardoor psychisch gesloten voor anderen. Terruwe kreeg nationaal en internationaal veel aandacht. Ze trok volle zalen met haar lezingen, die ook op grammofoonplaat en geluidscassettes te verkrijgen waren. In de Verenigde Staten werd het House of Affirmation opgericht.

De Dr. Anna Terruwestichting, opgericht op 6 mei 1981, stelt zich ten doel het werk en het gedachtegoed  van dr. Anna Terruwe waarin de bevestigingsleer centraal staat, te bewaren, door te geven, verder te ontwikkelen en de inzichten te vertalen naar de praktijk van alledag in de huidige tijd.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *