Leiderschap in luisteren I Boekbespreking

Leiderschap in luisteren I Boekbespreking – Recentelijk bracht collega luistertrainer Victor Pierau zijn zeer interessante en prettig leesbare boek Leiderschap in luisteren uit. “He beat me to it!” En het stelde me gerust dat hij er óók jaren over had gedaan om tot zijn synthese te komen. Uit ons gesprek bleek dat we geloven in hetzelfde: namelijk dat beter luisteren je werk en je leven op alle fronten kan verbeteren. Dat luisteren zorgt voor een open verbinding, meer energie, heldere belangen, afgestemde doelen, verdiept contact, meer aandacht en vernieuwde creatiekracht. In dit artikel vatten we de 7 luisterniveaus die hij in zijn boek beschrijft, kort samen.

boekbespreking door Petra Hiemstra, 21 april 2020

Leiderschap in luisteren – wat betekent luisteren voor jou?

Victor: “Mijn hele leven lang ben ik meer een luisteraar dan een spreker geweest. Hoewel we in onze westerse cultuur meer de nadruk op spreken ligt, ervaar ik steeds meer de nadelen van spreken ten opzichte van luisteren. Spreken is een van jezelf afgaande beweging. De verbinding met jezelf en de ander kan daardoor verminderen. Luisteren is daarentegen een meer inkomende beweging. Met dat wat binnenkomt, kunt je contact maken. En dat is belangrijk voor leiders, want, zoals Woodrow Wilson al zei: The ear of the leader, must ring with the voices of the people.

Op welk niveau luister jij zelf het liefst?

Victor: Leuke vraag! Op ieder van de zeven luisterniveaus kun je luisteren vanuit drie gerichtheden, vanuit je ego, vanuit je persoonlijkheid en vanuit de essentie. Ik heb mijn bedrijf Connessence genoemd. Dat betekent verbinden met de essentie en dat is waar ik voor sta. Ik heb me gespecialiseerd in het versterken van de luistercultuur in organisaties. En bied daartoe coaching en trainingen aan. Door de luistercapaciteit te versterken, richten mensen zich op wat echt nodig is. Ik merk dat de belangstelling voor luisteren in organisatie groeit, omdat opdrachtgevers merken dat door het trainen van luistervaardigheden de onderlinge samenwerking , het creatievermogen en het contact met alle stakeholders enorm versterkt wordt”.

Hoe kijk jij naar luisteren in het digitale (Corona) tijdperk?

Victor: “De contactmomenten tussen mensen zijn aan het veranderen door de digitale revolutie. Zo hebben we gemakkelijker contact met veel meer mensen. De wijze van contact in die digitale wereld laat echter te wensen over. Omdat er veelal geen face-to-facecontact is, ontbreken de non-verbale signalen, waardoor we niet kunnen zien wat iemand niet zegt. Ik pleit voor het behoud van directe menselijke communicatie, waarin we echt naar elkaar luisteren. Daarmee kom je verder dan de facade die iemand je gewoonlijk laat zien, omdat je via luisteren dieper door kunt dringen met wat er echt speelt. Luisteren helpt je zo bij het maken van wezenlijk contact met de ander. De huidige tijd dwingt ons echter ook wel om meer digitaal te communiceren. Ik was dus blij verrast dat de Erasmus Universiteit mij pas belde om voor hen een online programma luisteren te ontwikkelen. Die training zal ook gebaseerd zijn op de 7 luisterniveaus die ik in mijn boek beschrijf

Leiderschap in luisteren, vraagt om het luisteren op 7 niveaus:

  1. Zelfgericht– Op dit niveau luister je naar jouw energiehuishouding. In hoeverre bewaak je je grenzen en tracht je zelfkennis te verkrijgen? Heb je, om met Nina Brown te spreken, bijvoorbeeld: zachte, flexibele, sponzige of rigide grenzen? Deze vorm van luisteren levert je energie op.
  2. Dubbelgericht– Op dit niveau ben je alert op jouw gerichtheid: waar heb je aandacht voor tijdens het luisteren? Hoe aandachtig luister jij? Luister je kwantitatief en/of kwalitatief? We verwerken naar schatting 40 stukjes informatie per seconde bewust, maar onze hersenen ontvangen alleen al via onze ogen miljoenen signalen per seconde (Wilson). Het overgrote deel van die binnenkomende informatie verloopt via ons onbewuste. En ons onbewuste filtert voor ons veel informatie uit als we luisteren? Een manier om dit niveau te trainen is, je bewuster te worden wanneer je úit het contact met de ander gaat. Wat is daar de oorzaak van? Wat doet dit met het contact? Deze vorm van luisteren levert je meer aandacht op.
  3. Selectief– Op dit niveau luister je naar ieders behoeftes, intenties en wensen. Dit levert je inzichten op in de belangen en verlangens van alle betrokken partijen.
  4. Empathisch– Op dit niveau luister je naar alle emoties, zowel naar die van jezelf als naar die van de ander. Je luistert met betrokkenheid naar waar de ander blij mee/boos over/bang voor/verdrietig over is. Dit verdiept het contact.
  5. Cognitief– Op dit niveau luister je naar ieders gedachtes – welke oordelen, overtuigingen of inspiratie hoor je in je eigen verhalen en die van de ander? Door zo te luisteren lukt het je om de doelen op één lijn te krijgen.
  6. Synergetisch– Op dit niveau luister je naar het onbekende. Dat wil zeggen: als je je egoïsme en eigen belangen even kunt parkeren: welke talenten van jezelf en de ander(en) komen dan bovendrijven? Hoe beïnvloedt dat het samenwerken? Het levert je co-creatie op.
  7. Stil– En tenslotte kun je luisteren naar de stilte. Als je luistert zonder ruis, vanuit verbinding met de stilte in jezelf: wat hoor je dan? Sta je open voor alles wat zich voordoet/aandient? Welke intuïtieve ingevingen krijg je? Welke inzichten en verbindingen levert dat op?

Victor: “Ik zal één voorbeeld uit mijn boek toelichten, zodat jouw lezers een indruk krijgen wat ze kunnen verwachten:

Koppeling van emoties en lichamelijke gewaarwordingen – Nummenmaa

Een interessant onderzoek op het gebied van emotiegericht luisteren, niveau 4, is gedaan door Nummenmaa en anderen. Zij onderzochten waar we welke emoties fysiek gewaar worden, in onszelf en bij de ander. Dit blijkt universeel hetzelfde te zijn. De gemiddelde onderzoeksresultaten gaven zij in hun bevindingen weer in dit topografische zelf-rapportage instrument:”

Haagse Hoogvliegers

Meer weten over Leiderschap in Luisteren?

Je kunt hier klikken voor meer informatie Victor Pierau en zijn bedrijf Connessence. Neem gerust contact met hem op. Hij zal zeker naar je luisteren.

En natuurlijk kun je het boek via alle kanalen verkrijgen. Kies als het even kan voor je lokale boekhandel of klik hier!

De winnaars van het boek Leiderschap in luisteren zijn: Mieke Duindam en Catherine Koster. Van harte gefeliciteerd! Het boek komt deze week naar jullie toe! Niet gewonnen? Niet getreurd. Hieronder vind je een korte samenvatting van het boek.

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]