Leven in het huis van de ouders

“De problemen die we in ons leven tegenkomen, ontstaan door onze interpretatie van onszelf en onze omgeving. We beschouwen elke situatie vanuit onze ervaringen uit het verleden. Dit wordt genoemd ‘leven in het huis van de ouders’. Dit in tegenstelling tot het leven in het ‘huis van Zijn’,  waarin we elk moment als volkomen nieuw ervaren. Als volwassenen zijn wij vrij om voor dit ruimere perspectief te kiezen en een breuk te maken met ons verleden.”

In hun boek “Geïnspireerd leven en werken, over de vreugde en de vrijheid van zijn“, nodigen Paula van Lammeren en Rianne van Rijsewijk hun lezers uit zichzelf te herinneren aan hun levenslustige en stalende aard en dagen zij hen uit hun volledige potentie te leven.

Doffe plekken in de ‘plattegrond’ leveren leegtes op in de persoonlijkheid

Zij geven inzicht over de impact van de fundering die in onze kindertijd is gelegd. Zij schrijven: “Een kind leert de wereld kennen via zijn of haar ouders of opvoeders. Zij zijn degenen die de wereld aan het kind introduceren. zij zijn ook degenen waardoor het kind zichzelf leert kennen. daar waar zij aanwezig zijn, kan het kind zichzelf leren kennen. De ouders vormen een soort spiegel voor het kind. Door de reacties van de ouders leert het wat er wel mag zijn, wat er niet mag zijn, wat de ouders leuk vinden, waar ze boos om worden, waar ze misschien zelfs niet op reageren enzovoort. Zo zijn er gebieden waar het kind wel gezien wordt door de ouders en gebieden waar het niet gezien wordt. Het kind vormt zo een zelfbeeld: : Dit ben ik, dit voel ik, dit kan ik.’. en op deze manier vormt het zich ook een beeld van de wereld: ‘De ander zegt dit, gedraagt zich zo, en de regels zijn zus en zo…’. de beelden over zichzelf en over de wereld geven het kind houvast. Zij geven het leven een zekere voorspelbaarheid en veiligheid. Deze veiligheid is voor het kind essentieel, omdat het afhankelijk is van de ouders. zonder bijvoorbeeld liefde, voedsel, kleding en bescherming van de ouders zou het niet overleven. De zelf- en wereldbeelden geven het kind een soort plattegrond waardoor de kans op ‘verdwalen’ en dus sterven zo klein mogelijk is. De beelden stellen het kind gerust en geven het een basisveiligheid. Het geheel van zelfbeelden, wereldbeelden en de relaties daartussen vormen samen de psyche. Als we goed kijken, zien we in ieders plattegrond dat bepaalde plekken duidelijk uitgetekend zijn en dat ander stukken dof zijn gebleven of ontoegankelijk zijn geworden. Verstoringen in de plattegrond ontstaan in de gewone dagelijkse omgang tussen het kind en de opvoeders en zijn niet voorbehouden aan traumatische ervaringen. Het gaat hierbij om vragen als: hoeveel tijd en energie hebben de ouders voor hun kind? Wat vinden de ouders belangrijk en wat niet? Waar zijn de ouders goed in en waar voelen zij zich ongemakkelijk. Datgene waar de opvoeders weinig aandacht voor hebben of afkeurend naar zijn, kan ook in het kind niet worden ontwikkeld. Gevoelens waar zij zich ongemakkelijk mee voelen, kan het kind ook moeilijk in zichzelf herkennen. De plattegrond blijft op deze punten dus dof. Bepaalde levensgebieden kunnen ontoegankelijk worden door ervaringen van fysiek of psychisch geweld of verwaarlozing in de kindertijd. Wanneer een kind dit meemaakt, zal het zich terugtrekken en ontstaan er ontoegankelijke plekken in de plattegrond die omgeven zijn met intense emoties. Op doffe en ontoegankelijke plakken wordt geen zelfbeeld en geen wereldbeeld gevormd. Hier ontstaan blinde vlekken in de plattegrond die we van het leven maken. Dit worden ook wel ‘leegtes in de persoonlijkheid’ genoemd.”

Lelijk eendje vs stijlvolle zwaan

In het boek nodigen de auteurs hun lezers uit na te denken of zij zichzelf als ‘lelijk eendje’ willen blijven zien, of dat zij zichzelf willen herinneren dat zij om te beginnen een zwaan zijn die vanuit de vrijheid van het nu verliezen kunnen erkennen, leren vergeven en voluit vanuit vreugde leven.

Klik hier voor meer informatie over het trainingen van de auteurs op het gebied van Zijnsoriëntatie en over het vinden van buitengewoon geluk in het leven van alledag.

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]