Het L’Oréal-UNESCO Programma ‘For women in science’ kent jaarlijks twee beurzen van € 25.000 toe

Het L’Oréal-UNESCO Programma

 Jaarlijks worden twee Nederlandse beurzen van €25.000 toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die onderzoek verrichten in life sciences in brede zin

Het L’Oréal-UNESCO ‘For women in science’-programma is opgebouwd uit drie onderdelen: het Nationale/Regionale Beurzenprogramma, het International Rising Talents Programme en de Awards. Alle worden jaarlijks toegekend.

Het Nederlandse Beurzenprogramma

De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceerden in maart 2012 het nationale ‘For women in science’-beurzenprogramma in partnerschap met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) en met ondersteuning van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)

Jaarlijks worden twee Nederlandse beurzen van €25.000 toegekend aan vrouwelijke wetenschappers, die onderzoek verrichten in life sciences in brede zin. De beurzen worden toegewezen in de periode van drie tot tien jaar na de promotie. Ze zijn bestemd voor een verblijf aan NIAS-KNAW in Amsterdamen stellen vrouwen in staat zich te richten op wetenschappelijke verdieping, het schrijven van wetenschappelijke publicaties of subsidieaanvragen. Het ‘For Women in Science’-programma beoogt op deze manier vrouwen vooruit te helpen in hun wetenschappelijke loopbaan en daarmee op termijn bij te dragen aan de toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren.

International Rising Talents Programme

Dit programma, dat in 2014 werd gelanceerd als opvolger van het ‘International Fellowships’ programma, is bedoeld om jaarlijks de beste For Women In Science fellows wereldwijd te erkennen. De International Rising Talent Fellows worden gekozen uit de winnaars van de nationale en regionale beurzenprogramma’s en ontvangen een onderzoeksbeurs van €15.000. Jaarlijks worden vijftien fellows onderscheiden, drie per continent.

For Women In Science Awards

Daarnaast worden jaarlijks vijf ‘For Women In Science’-Awards toegekend aan vrouwelijke wetenschappers die leidend zijn in hun vakgebied en excellent wetenschappelijk onderzoek doen. Elke laureaat krijgt als onderdeel van de prijs een bedrag van US $100.000.

Het programma is zo opgezet dat de prijzen en beurzen in geografisch opzicht evenredig zijn verdeeld in de wereld en houdt zo rekening met het feit dat vrouwen onder sterk variërende omstandigheden hun wetenschappelijk werk uitvoeren.
Sinds de start van het programma in 1998 hebben meer dan 2250 vrouwen uit 110 landen profijt gehad van dit initiatief.

Aanvraag

De aanvraag staat open voor vrouwelijke wetenschappers 3 tot 10 jaar na hun promotie (niveau Veni/Vidi, zwangerschapsverloven en perioden van deeltijdwerk wegens gezinsomstandigheden mogen in mindering worden gebracht);

De aanvragers dienen een voorstel in op het gebied van Life Sciences; hieronder wordt verstaan: voorstellen waarin de nadruk ligt op natuurwetenschappelijke en engineering kennis die bijdraagt aan het begrijpen van de processen die ten grondslag liggen aan het (voort)bestaan van levende organismen. Dit betreft ook op interventie gerichte studies bij de zieke en gezonde mens. Dit impliceert een brede geïntegreerde benadering waarvan ook gamma-aspecten onderdeel zijn, maar waarin zeker recht gedaan wordt aan de natuurwetenschappelijke basis.

Omdat het programma de carrièreperspectieven van vrouwelijke onderzoekers wil verbeteren en het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland wil vergroten komen alleen aanvragers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een in Nederland gevestigd onderzoeksinstituut in aanmerking.

Ook een aanvraag indienen voor onderzoek?
Neem contact op met Marike Bontenbal mbontenbal@unesco.nl (Nationale UNESCO Commissie) om te vernemen wanneer de nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend (naar verwachting voor 8 mei 2018, voor onderzoek in 2019/2020).

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *