Navigating Conflict and Change I Boekbespreking

Navigating Conflict and Change – Coaches, trainers, ondernemers, politici en en (project)leiders staan steeds opnieuw voor de vraag: hoe leiden we onze mensen goed door (versnelde) veranderingsprocessen die nodig zijn of die we beogen? Welke weerstanden komen we daarbij tegen? En hoe gaan we daar goed mee om? Met andere woorden: hoe kunnen we goed inspelen op de (potentiële) conflicten tussen onszelf, onze cliënten, in onze teams of zelfs tussen landen en volken? En hoe kunnen we onze vermogens praktisch en effectief  inzetten, om te komen tot constructief en coöperatief gedrag?

Voor diegenen die specifiek geïnteresseerd zijn in hoe conflicten ontstaan, hoe je ze kunt voorkomen of hoe je ze met mediation technieken kunt helpen oplossen, hebben Dialogue for Peaceful Change specialisten Jaap van der Sar en Colin Craig begin dit jaar het handboek ‘Navigating Conflict and Change – DPC Handbook Part 1’ – uitgebracht. Beide heren hebben tientallen jaren ervaring als dialoogbegeleider en trainer en zijn werkzaam over de hele wereld.

boekbespreking door Petra Hiemstra, 6 oktober 2019

Navigating Conflict and Change

Vanuit Haagse Hoogvliegers geloven wij dat iedere leider die zijn of haar mensen succesvol en plezierig door gewenste of noodzakelijke verandering wil leiden, in de plan-fase van projecten of beleidsbeslissingen de volgende Luister-D’s goed dient te beheersen: Diep Luisteren, Dromen, Discussiëren, Dialoog – begeleiding (ja, én), Debatteren (ja, maar), Deep Democracy (incl. Deep State & Deep Learning). Als al deze ‘D’s’ goed doorlopen zijn, kun je Decideren met Draagvlak. En dat komt voorspoedige uitvoering ten goede.

Het boek van Van der Sar en Craig biedt leiders die meer willen weten over het inzetten van Dialoog als middel voor het oplossen van conflicten veel waardevolle en theoretisch goed onderbouwde inzichten.

Dialoog voor duurzame en vredevolle verandering

Neurologische, praktische, interculturele en psychologische kennis over het ontstaan, de overdacht en zelfs het nut van onvermijdelijke conflicten bij verandering, is voor iedere leider en manager van onschatbare waarde. Inzicht geeft immers overzicht. Gedegen kennis van de ‘Dialoog voor vreedzame verandering’ helpt om als een ‘zich van zijn eigen waarden en oordelen bewuste bemiddelaar’, mensen zélf tot creatieve oplossingen te laten komen voor hun eigen problemen.

Als mensen zélf besluiten welke eerste stappen ze richting elkaar willen zetten, dan zijn ze daar vaak ook trouw aan en trots op. Het begeleiden van een mediatieve dialoog is een formeel en gestructureerd proces, waarbij gerichte open vragen worden gesteld aan alle betrokken partijen.

Navigating Conflict and Change – De 6 stappen van formele mediation

In het boek werken Van der Sar en Craig o.a. de 6 stappen van formele mediation uit:

  1. Vertellen van het individuele verhaal in afzonderlijke sessies met elk van de conflictpartners
  2. Verhalen vertellen in aanwezigheid van de ander(en)
  3. Gemeenschappelijk ordenen van het verhaal en de thema’s die spelen
  4. Transitie naar creatieve oplossingen voor het probleem faciliteren
  5. Formaliseren van conclusies en besluiten
  6. Verbreden van draagvlak voor de besluiten

Deze stappen worden voorafgegaan door een aantal kort en goed uitgewerkte en visueel aantrekkelijk weergegeven theoretische modellen. Deze gaan over de aanjagers van spanningen en conflicten, over de patronen die bij conflicten eigenlijk steeds zichtbaar zijn, en over de waarden die van belang zijn om conflicten te transformeren.

Is dit DPC handboek echt iets voor jou? 

Wil je het boek direct bestellen (Euro 25 plus verzendkosten), stuur dan een mail naar: info@dialogueforpeacefulchange.org

Wil je meer informatie, ben je op zoek naar een excellente training in Dialogue for Peaceful Change of wil je het boek direct in huis hebben?

Kijk dan hier voor de website. 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]