Van ramp naar renaissance – Hans Leewens

Van ramp naar renaissance – In de geschiedenis gebeurt niets toevallig. Uit nauwkeurige studie blijkt dat alle Renaissances in de westerse Beschaving werden voorafgegaan door grootscheepse rampen. In dit licht gezien biedt de Corona epidemie kansen naast haar bedreigingen en schade.

door Hans Leewens, 14 7 2020

Met dit artikel wil ik aantonen hoe wij allen nu de sleutels dragen die deuren kunnen ontsluiten naar de vele aspecten van een ware renaissance. Zoals in goede tijden, zo ook in slechte, is er geen plaats voor domheid. Domheid in de zin van het niet (willen) zien van de rol die wij, naar het woord van de Wijzen, ‘goedsmoeds’ moeten spelen.

Dit artikel beoogt ieder van ons aan te sporen om de Corona ramp ten volle te gebruiken om gestalte te geven aan het thema van zovele prachtige muziek composities: “per aspera ad astra”: via moeilijkheden naar de sterren. Dat is algemeen bekend. Veel goeds kan uit het slechte opbloeien. Op een voorwaarde. Dat wij de geest van eenheid en ‘Common Good’ in ons geboren laten worden. Herboren, want het is in feite ons ware menselijke erfgoed.

Van ramp naar renaissance – How the pandemic will shape the near future….

Bill Gates. Alvorens verder te gaan met het trachten lessen te leren uit vroegere renaissances in de laatste twintig eeuwen, hier eerst een ogenblik gewijd aan wat hedendaagse wijsheid. Bill Gates’ Ted talk. Hij voorspelde vijf jaar geleden een Corona-achtige pandemie. En gaf in details de te nemen maatregelen. Zoals: een medisch reserve corps; dat verbinden met het leger; simulaties uitvoeren; meer R&D. Hij schatte de kosten van de volgende pandemie op 1 triljoen dollar. En zei: “er is weinig tijd”. Wel die korte tijd verknoeiden we ook nog.

Zo is daar de eerste les: laten we geen tijd verknoeien
Tijd….is dat een puur mechanisch gegeven? Zonder duidelijke patronen? In een eerder boek ‘Oosterse Wijsheid, westerse Renaissance’ durfde ik het aan de Wijzen te volgen in het schetsen van duidelijke tijdspatronen. Een daarvan voor Renaissances. Die vertonen namelijk zo’n duidelijk tijds-patroon. Zo waren er in de westerse Beschaving sinds 1250 v.Chr. elke 900 jaar Grote Renaissances – in Lucht tijdperken. En daartussen kleinere per 300 jaar, de eerdere per 600 jaar spiegelend.

Een Renaissance? Sommige van mijn vroegere publicaties droegen inderdaad reeds in hun titel de, toegegeven uitdagende, uitdrukking ‘een 21ste eeuwse Renaissance’. Van die renaissance, die de Grote of Florentijnse Renaissance zou weerspiegelen werd dan gezegd, gehoopt, dat die de excessen van de Verlichting zou corrigeren: Van Hoofd naar Hart. Van alle nadruk op het drukke denken naar het onderscheidingsvermogen gezeteld in het hart. Zoals een bezonnen Nederlandse bank het uitdrukt: ”Volg je Hart, gebruik je Hoofd”.

Maar een kleine? Zoals reeds gezegd beginnen Cultuur-periodes van 900 jaar met een Grote Renaissance. Voor ons was dat Florence, 15 de eeuw. Daarna kwam de Verlichting, 18 de eeuw. In een Vuur-tijdperk, met de uitvinding van elektriciteit, de auto en de rest. Grote precisie. Dus nadruk op het hoofd, nauwkeurig ordenend en rekenend. Onze 21ste eeuwse Renaissance zal een reactie daarop vertonen. Tegelijk zal er een grote invloed zijn van het Aarde teken, predominant sinds het begin van deze eeuw. Weerspiegelend de kathedralenbouw van 600 jaar terug – zoals de Notre Dame. Zich tonend nu in de excessieve hoogbouw in Dubai, Peking en de rest. Positief in deze nadruk op het element aarde, en de kennis daarvan, is dan het groeiend bewustzijn van de behoefte alles te doen om de planeet Aarde te eren en te redden.

Fysieke achtergrond. Vanwaar stemmen die begrippen Lucht en Aarde periodes met hun invloed op leven en cultuur? Wel, dat komt uit de studie van de conjuncties van Saturnus en Jupiter. Die vertonen een vast patroon van telkens 300 jaar in Lucht, Water, Vuur en Aarde tekens. 4 x 300 is 1200 en niet 900; dus zijn er overlappingen. Wat nu blijkt is dat menselijke cultuur sterk beïnvloed wordt door het heersende teken. Zo waren het, na de Grote Renaissance onder Lucht tekens, de conjuncties onder Water tekens die Columbus, en de Hollanders, de zee op stuurden. En schilders als Vermeer zo slim verf lieten mengen dat de geavanceerde elektronica van de volgende Vuur periode er moeite mee had om ze te analyseren.

Leuke gedachte: toen Vuur en Aarde tekens overlapten in de tweede helft van de 20ste eeuw werd de chip ontwikkeld. En 900 jaar daarvoor? Gebrandschilderde ramen. Steeds de vrucht van verhoogde kennis van de overlappende elementen Aarde en Vuur.

Conclusie. Per aspera as astra

Het Corona virus confronteert ons niet alleen met een vraagstuk van fysieke gezondheid. Het toont ons ook hoe materialistisch we geworden waren. En hoe bedreigend onze levensstijl wereldwijd is geworden voor diezelfde wereld. Planeet Aarde kan de excessieve last van, laten wij het eenvoudig Kapitalisme noemen, niet meer dragen. Of dat nu de westerse variant is of de Communistische of die van diverse dictatoriale regimes.

Laat de planeten, in dit geval Jupiter en Saturnus, ons tot onze zinnen brengen. Ja, inderdaad tot Common Sense. In de dubbele zin die deze uitdrukking behelst. Allereerst door het herontdekken van onze ware natuur en natuurlijke deugden van goedheid en liefde. En dan door het ernstig zoeken naar wat het algemeen welzijn, the Common Good, van alle levende wezens uitmaakt.

Gelukkig tonen zich, onder de dreiging van de Corona virus, al de eerste tekenen van toegenomen gedeeld bewustzijn.

Drie nagedachtes 

1) Wellicht zal het ons helpen te reflecteren op nog drie verdere gegevens. 1) Allereerst op het feit dat Renaissances steeds plegen te worden voorafgegaan door grote crises. Zo die in Florence. Daar doodde de pest 50.000 van de 100.000 inwoners. Maar dan weer was het de dreiging van de pest in Ravenna die Cosimo dei Medici de kans gaf het lopende Concilie naar Florence te trekken. En daardoor Plato te ontdekken zoals die geciteerd werd door een zekere Plethoon, Plato kenner, in het gevolg van de Byzantijnse keizer. En dat werd de basis van een Grote Renaissance.

2) Een ramp zoals de Corona crisis heeft de neiging mensen tot hun zinnen te brengen. Zij gaan zich afvragen met welke maat te meten. Is het 1) Ikke, Ikke, Ikke; of 2) mijn Familie; of 3) een ruimere  kring van vrienden, collega’s, bedrijfstak of 4) het Vaderland; of 5) de gehele Mensheid; of 6) de Planeet of  7) wel, hoe die maat  te formuleren? Voor sommigen is het God, voor anderen het Absolute of Alles Omvattend Bewustzijn. Voor weer anderen, zeg het maar, Liefde?

Onbegrensde Liefde? Of Goedheid? Maar hoe je ook meet, bedenk die  waarheid: “Met de maat waarmee Gij meet, zult Gij gemeten worden”.

3) Over Godsdienst. Voor alle drie van de godsdiensten waarmee wij in het Westen vertrouwd zijn, Jodendom, Christendom en Islam werd de toon gezet in het IJzeren Tijdperk (700 v. Chr. – 1700 na Chr.). Die bewaarden niet altijd de klank van eenheid en liefde van den beginne. Ontwikkelden later in de onwetendheid van het IJzeren Tijdperk meer dogmatische vormen. Maar wij zijn nu in de voetheuvels van een geheel nieuw tijdperk, het stijgende Bronzen Tijdperk. Dat zal vragen om grote stappen van dogma naar nieuwe vormen van een bewust eigentijds beleven van de oorspronkelijke boodschappen. Een ware renaissance van eerbied, eenheid en liefde.

Over de schrijver

Hans Leewens (nu 87) studeerde rechten in Leiden. In 1982 was hij medeoprichter van Van Ede & Partners, waarbij zij arbeidsmobiliteit een positief en hoger doel wilden geven, door ruimte te creëren voor bewust (spiritueel) leiderschap. Over dat thema schreef hij meerdere boeken. Enkele jaren geleden richtte hij de Van Ede Academy of Liberal Arts, Natural Law and Ethics op. De komende jaren wil hij de (brede) spirituele elite die nu opstaat, steunen in hun dienende leiderschap. Zodat we samen een wereld creëren waarin het kapitalisme plaatsmaakt voor een “Common Good Economy”. Hij woont en leeft in Brussel.

NB – Dit artikel werd mij allervriendelijkst toegezonden door Hans Leewens, naar aanleiding van onze publicaties over de Ministeries voor de Nieuwe Tijd. Omdat het de huidige crisis vanuit een heel ander perspectief belicht, heb het artikel met zijn toestemming overgenomen zoals aangeleverd. PH

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]