Zelfgenezing en zelfheling voor mensen met kanker – Interview met Henk Fransen arts, initiator en oprichter

door Petra Hiemstra, 8 mei 2018

Het zelfhelende vermogen van mensen heeft vier aspecten

Zelfgenezing – In 1985 ben ik afgestudeerd als arts. Al tijdens mijn studie las ik alles wat los en vast zit rond het vermogen van mensen tot ‘zelfheling en zelfgenezing’. In de 30 jaar dat ik nu mensen met  kanker begeleid, heb ik het meest geleerd van mijn patiënten en van gebeurtenissen in mijn eigen leven. Bijvoorbeeld: als ik me schaaf en een wondje heb aan mijn huid, dan weet iedereen dat als het wondje niet te groot is het dan gewoon ‘aan de lucht helen’ moet helen. Dan groeit het goed aan elkaar. Als de wond groter is, is er een hechting nodig. Dan groeit de wond dicht, maar blijft er meestal wel een litteken over. Zo’n wond is goed te zien en te behandelen. Veel lastiger is die heling bij emotionele pijn, bij bijvoorbeeld relationele wonden van binnen, of spirituele littekens.

Door mijzelf en mijn patiënten te observeren, heb ik gaandeweg de factoren ontdekt die voor zelfgenezing van binnenuit belangrijk zijn. Deze factoren vind je terug in allerlei tradities en methodes. Of je nu Joe Dispenza leest, of The Secret, kies wat het beste bij JOU past om in totaliteit naar je eigen heelheid, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling te kijken. Vier aspecten komen in bijna alle helingsprocessen voor:

  1. Kijk naar binnen – We zoeken zo vaak de oorzaak en verklaringen waarom het niet goed gaat buiten onszelf. Je kunt beter naar binnen kijken. Als je kunt ontspannen, ontstaat er meer ruimte in jezelf en dan gebeuren er wonderen in de wereld om je heen. Je binnen- en buitenwereld zijn hetzelfde. Door oprecht zelfonderzoek kun je innerlijke beperkingen onderzoeken en positief transformeren, waardoor je meer heelheid, gezondheid, synchroniciteit en dankbaarheid gaat ervaren.
  2. Kies excellente mentoren – Voor het goed onderzoeken van de moeilijkheden en mogelijkheden die je in je leven tegenkomt, heb je iemand nodig om je te helpen. Ook ik heb altijd mensen die met me meekijken naar mijn blinde vlekken. Ik zoek daarbij altijd naar de beste mensen. Die vraag ik om hulp. Immers: als je goed wilt worden in tennis, kom je alleen met de beste coaches en begeleiders verder, en daar begin je al mee ver voordat je de top bereikt.
  3. Creëer je eigen hemelvoorstelling – de mooiste dingen die jij je kunt voorstellen, dat is hetgeen waarvoor jij gemaakt bent om die te creëren. Michael Angelo heeft van die gigantische beelden gemaakt. Als je zijn leven bekijkt, snap je niet hoe hij dat deed. Hij zei: ik zie de vorm, moet enkel wegslaan wat het niet is. Natuurlijk had hij mensen die hem hielpen. En, ook niet onbelangrijk: hij nam de tijd. Hij was wel 5 tot 6 jaar bezig met wat hij in één opslag zag. Het leven van een patiënt is als een ruw stuk marmer. Als ik 5 minuten met hem/haar spreek, zie ik die contouren. Teveel mensen stoppen hun tijd en energie in wat het niet is, in plaats van dat zij aandacht schenken aan hun innerlijke vorm. Iedereen die naar binnen kijkt, zal ontdekken waar hij werkelijk warm voor loopt. En als je dat vastpakt, zelf het goede voorbeeld geeft en anderen betrekt wat jij mooi vindt, dan kunnen mensen samen veel bereiken.
  4. Zie de wereld als een spiegel. Als jij je eigen pad gaat, weet wie je bent, weet wat je wilt én de beste hulp accepteert die je kunt herkennen, dan ontwikkel je je ‘als vanzelf’. Het begin, de eerste stappen zetten, is het moeilijkste. Daarna raak je vanzelf in je flow en leer je erop vertrouwen dat je zult ontvangen wat bij je past. Je ontdekt dat jouw weg zich ontvouwt als je bereid bent om zaken te erkennen, herkennen en zaken te herzien. Dat als je je aandacht uit laat gaan naar wat je ter harte gaat, dat wat je te doen hebt vanzelf een praktische vorm krijgt in het hier en nu. En dat je voortdurend zaken krijgt aangereikt, die soms precies goed zijn, en soms niet. Ik krijg wel eens een boek aangereikt en dan resoneert het bij  mijn niet. Dan kan ik aan de inhoud zien dat het een goed boek is, maar helpt een ander boek me beter. Je hebt een klik nodig wil het echt kunnen werken.

Is jouw centrum voor zelfgenezing hetzelfde als een ‘medicijnloos’ ziekenhuis?

In 2015 ontmoette ik de Chinese Zhineng-leraar Xie Chuan. Hij werkte in de jaren negentig in het eerste medicijnloze ziekenhuis van China. Nadat wij enkele jaren intensief hadden samengewerkt, stelde hij mij voor ook in Nederland een ‘medicijnloos’ ziekenhuis vorm te geven. Ik heb dit idee via mijn nieuwsbrieven en Youtube-video’s verspreid en al snel bleek dat heel veel mensen graag willen dat zoiets er komt. De titel klinkt mooi, maar dekt voor mijn gevoel niet helemaal de lading.

Wat maakt een centrum voor zelfgenezing nodig?

In Nederland gebeurt gelukkig ontzettend veel goeds in de medische wereld. Toch missen cliënten vaak het ‘hele plaatje’. Krijgen ze naar eigen zeggen te weinig informatie over alle aspecten die bij genezing van binnenuit en van buitenaf een rol kunnen spelen bij het ontstaan van hun ziekte en bij de genezing of heling ervan. Ook is het voor velen lastig om de juiste professionals te vinden, in hun eigen regio, die hen hierbij behulpzaam kunnen zijn.

Een deel van de artsen vindt alternatieve of complementaire zorg snel ‘kwakzalverij’. Dat leidt ertoe dat mensen maar mondjesmaat verwezen worden naar andere professionals die in een deel van de behandeling ook van toegevoegde waarde kunnen zijn. Als mensen zich door hun arts onvoldoende gezien, gehoord, erkend en geholpen voelen, gaan sommigen van hen zelf dokteren met alle mogelijke gevolgen van dien. Zo verliezen mensen veel waardevolle tijd of raken ontmoedigd doordat ze op het internet de weg kwijtraken

Een derde punt dat mij zorgen baart is de ongelijkheid. In Nederland zijn het de kapitaalkrachtig mensen en de mensen die over voldoende kennis, kennissen, mondigheid en/of financiële middelen beschikken, die hun weg weten te vinden naar alternatieve of complementaire geneeswijzen.

En tenslotte denk ik dat we momenteel in een overgangstijd leven van curatieve naar meer preventieve zorg. Op elk niveau in de samenleving neemt het bewustzijn toe dat de systemen die we in het verleden voor onszelf gecreëerd hebben, niet meer passend zijn voor onze huidige en toekomstige behoeften. We leven nu in een wereld waarin de focus ligt op onszelf. We doen gekke dingen: we eten ongezond, maken ruzie met onze partner, we vervuilen onze omgeving en we putten onze aarde uit. Zo geven we onze energie weg en raakt ons individuele en collectieve lichaam in een overlevingsstand.

Focus bij zelfheling en zelfgenezing op je eigen cirkel van invloed

Het liefst stimuleer ik mijzelf en mijn cliënten om maatregelen ten nemen waar we zelf direct invloed op hebben: zo kunnen we direct stoppen met het gebruik van plastic zakken voor een beter milieu bijvoorbeeld, kunnen we zelf de woorden kiezen die van invloed zijn op de kwaliteit van onze relaties, en kunnen we zelf bepalen welk voedsel we in onze mond stoppen en daarmee ook ons eigen energieniveau.

Toch zijn er zeker ook zaken waar we als geheel, als collectief naar kunnen kijken. Wat zou er bijvoorbeeld gebeuren als we geen kredieten meer zouden verstrekken? Collectief leven we nu op krediet. We maken reserves op die we niet hebben. Zo raakt ook een (ons) land, een collectief lichaam, in een burn-out. Ik geloof dat dat ook anders kan en dat wil ik graag laten zien en ervaren.

6 Pijlers binnen het centrum voor zelfgenezing

Het Centrum voor zelfgenezing dat ik voor ogen heb, zal zich in eerste instantie vooral richten op mensen met kanker, en in een later stadium ook op mensen met andere complexe aandoeningen. De behandeling zal de zes preventieve én curatieve pijlers omvatten die ik doorgaans communiceer:
1. goede voeding;
2. ondersteunende supplementen;
3. ontgifting van het lichaam;
4. stressvermindering;
5. het gezond maken van de leefomgeving, en:
6. een mindset die herstel bevordert.

Een algemene aanpak van deze zes pijlers kan al veel goeds brengen, maar ik denk dat er nog veel meer mogelijk is wanneer behandelingen op maat worden aangeboden. Daarvoor zijn twee dingen van belang:

  1. een intake, waarin de belangrijkste individuele knelpunten in kaart worden gebracht;
  2. intensieve begeleiding door een team van deskundigen.

Zelfheling en genezing vraagt een reset van lichaam en geest

Een goede behandeling van mensen met kanker begint naar mijn mening met een intensieve, maar tegelijkertijd zachte en persoonlijk afgestemde ontgiftingskuur, iets wat veel mensen met kanker nu nog overslaan. Een goede ontgiftingskuur beperkt zich bovendien niet tot het lichaam, maar omvat ook een reset op het vlak van emoties en denken. Dan kun je denken aan onverwerkte emoties en beperkende overtuigingen.

Wat mij betreft zijn de westerse vormen van vasten in die zin te hard en te plat. Ik ben veel enthousiaster over de oosterse manier van ontgiften; met name de ayurvedische of panchakarma-kuur.

Wij leren onze deelnemers eerst om weer open te staan voor zichzelf en voor de ander. Immers: pas als je open staat kun je ook feedback of feedforward ontvangen, kun je iets (nieuws) leren. Wij begeleiden onze deelnemers bij het weer beter slapen zodat hun lichaam ’s nachts kan regenereren, kan opladen. Dan kunnen zij ook overdag optimaal gebruik maken van hun bronnen van energie en intelligentie.

Geneeskunde in de toekomst

Zoals ik al eerder zei, zoek ik actief naar mensen om mee te spiegelen. Zo ben ik met enkele nationale en internationale sparringpartners aan het nadenken over hoe de geneeskunde er in de toekomst uit gaat zien. Zodat we op basis van die trendanalyse en visie, actief iets neer kunnen zetten. Naast de reguliere en alternatieve zorg die er nu is. Immers: iedereen moet de route kunnen kiezen, die voor hem of haar het beste werkt. Waar hij of zij het meeste vertrouwen in heeft. Dat biedt de beste voorwaarden voor diepe, duurzame genezing en heling.

Ik ben actief bezig om de juiste behandelingen te selecteren, een team te formeren, haalbare en betaalbare programma’s te ontwikkelen en in Nederland een inbedding te creëren die mensen helpt om na de intensieve beginfase van het programma goed op koers te blijven.

Idealiter zie ik over enkele jaren in iedere provincie zo’n centrum voor heelheid voor mensen met kanker. Waar we veel impact kunnen maken als we het goed doen. Waar we kunnen laten zien wat we doen en waar we de effecten van onze behandelingen kunnen onderbouwen met goede metingen. Uiteraard ontvangen mensen die medicijnen nodig hebben deze ook. In ons centrum zullen we werken met medicijnen op natuurlijke basis, die de innerlijke herstelkracht van het lichaam faciliteren en stimuleren. Uiteraard staat het mensen in onze programma’s volstrekt vrij om onze behandelingen te combineren met programma’s die zij in reguliere ziekenhuizen volgen.

In China werken mensen 16 uur per dag aan hun herstel. Dat lijkt me in Nederland (nog) niet haalbaar. Wij ontwikkelen programma’s die mensen ondersteunen bij het optimaliseren van hun fysieke en mentale innerlijke heelheid en gezondheid. Op dit moment worden deze programma’s door mensen zelf betaald.

De huidige systemen die wij kennen en hanteren in de gezondheidszorg zijn, in honderden jaren gevormd. En nu zijn ze te log geworden. Zij zijn door mensen gemaakt, maar kunnen nauwelijks door mensen veranderd worden. Stel dat we nu willen starten met het holistische leren denken, voelen, ervaren en handelen van artsen-in-opleiding. Dan zijn we 15 jaar verder voordat we de eerste nieuwe lichting artsen hebben opgeleid! In onze huidige tijd gaan zaken echter veel sneller. Ik voorzie een grote markt voor universiteiten op internet, die 1-op-1 meegroeien met ontwikkelingen. Zelf stop ik geen energie in het transformeren van grote systemen. Ik laat liever in het klein, in satelliet organisaties, zien en ervaren, hoe het ook en hoe het anders kan. Zo draag ik op mijn manier, in het klein, bij aan de transformatie van het grotere geheel én blijf ik, doordat ik vooral blijf doen wat ik leuk vind, goed in mijn energie.

Het enige wat ik nodig heb is een beetje tijd

Mijn motto is: welke plannen of voorstellingen je ook hebt, je kunt ze altijd uitvoeren zonder geld. Het gekke is dat ik altijd die instelling heb gehad en ook altijd alles krijg wat ik nodig heb. Ook nu. Zaken lopen ontzettend goed. Ik ben aan het onderzoeken, probeer zaken uit. Ben een team aan het vormen. Mijn Stichting heeft nu voldoende financiën om te kunnen starten. We gebruiken het nog niet. We willen dat onze programma’s voor iedereen betaalbaar zijn. In het buitenland zie je dat kankercentra alleen toegankelijk zijn voor de happy few. Het enige wat ik nodig heb is een beetje tijd.

Wil je meer weten of lezen over het Centrum voor Zelfgenezing? Kijk dan op:

Henk Fransen I versterk je genezende vermogens
Genezend vermogen

Dit interview is gehouden in het kader van ons jaarthema Holistische Zorg. Haagse Hoogvliegers wil graag een bijdrage leveren richting mensgerichte, liefdevolle holistische zorg door te laten zien welke pioniers in binnen- en buitenland in het veld bezig zijn met waardevolle initiatieven die aantonen dat het ook anders kan. In mei organiseren we twee trainingen voor zorgverleners en zorgstrategen en in november dragen wij bij aan een congres over holistische zorg en leefstijlgeneeskunde. 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]