De Tegenstrever – Julian May

Last van een of meerdere tegenstrevers of beproevingen op je levensweg? Wil je meer inzicht in het hoe en waarom? En leren hoe je die hobbels en hordes hoffelijk kunt nemen? Neem contact op en maak een afspraak. Dan begeleiden we je liefdevol door 'de reis van de held'.

Zoekend naar zijn werkelijke Bestemming,
ontmoet de mens de Tegenstrever.
Lichtvoetig en onnadenkend
zet hij zijn eerste schreden op het Pad
en in argeloosheid verwacht hij
onbelemmerd te kunnen gaan, snel en doeltreffend
als een zwaluw in een hoge vlucht.
Maar al gauw, en veel eerder dan hij denkt,
dwaalt hij af, verliest het Pad naar zijn Bestemming,
zoekt er in feite al niet eens meer naar,
maar doet alsof en misleidt zichzelf,
gevangen in verbeelding van waan.

En wanneer hij deze beproeving overwint,
komt er een volgende, subtieler en onherkenbaarder
dan de vorige, en zo gaat het door
en alleen de zeer moedige, de sterke,
overwint ze alle.

Julian May

Last van een of meerdere tegenstrevers of beproevingen op je levensweg?
Wil je meer inzicht in het hoe en waarom? En leren hoe je die hobbels en hordes hoffelijk kunt nemen of hoe ze te omarmen als waren het verhulde zegeningen? Neem contact op en maak een afspraak. Dan begeleiden we je liefdevol door ‘de reis van de held’. Niet makkelijk wel duurzaam waardevol en verrijkend. Petra Hiemstra – 06-33803867 Je bent van harte welkom.

 

 

Tegenstrever:- antagonist, bestrijder, opposant, tegenpartij, tegenstander, vijand, opponent

 

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *