Leiders van toekomst luisteren voordat ze oordelen

De hedendaagse leider – in publieke en private organisaties – moet in staat zijn een dialoog te voeren, als het gaat over de fundamentele problemen (wicked issues) waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Dat betoogt prof. dr. Rens van Loon in zijn oratie, getiteld ‘Dialogical Leadership – Over grenzen’, waarmee hij op 9 oktober aan Tilburg University zijn leerstoel Dialogical Leadership aanvaart. De leerstoel richt zich erop leiders door onderzoek naar de eigen praktijk verder te brengen in hun effectieve, authentieke en ethische handelen.

Om een dialoog te kunnen voeren is datgene vereist, waar veel leiders moeite mee hebben en waar ze niet goed in getraind zijn: echt luisteren en je oordeel opschorten, voordat je je eigen oplossingsrichting geeft. Van Loon illustreert dit aan de hand van voorbeelden uit zijn praktijk waarin hij – bij Deloitte Consulting – werkt met organisaties en haar leiders: de affaire Vestia, cultuurverandering bij KPMG, radicalisering in godsdienstig opzicht en tunnelvisie in de financiële wereld.

Doelbewust sturen en ongericht zoeken
Om anders te handelen is het noodzakelijk dat leiders van vandaag en van de toekomst getraind worden in het creëren van ruimte in hun denken, handelen en voelen. Van Loon noemt dit: Dialogue as condition zero. Een leider van de toekomst schakelt bewust tussen doelgericht sturen en ongericht zoeken. Als zowel leiders uit de bestuurskamer, toppolitici en religieuze leiders deze vaardigheid onder de knie zouden hebben, wordt de kans op ander leiderschap, waar de wereld naar snakt, groter.

“Het vermogen een dialoog te voeren is geen luxe voor leiders. Nieuwe betekenis genereren met een groep mensen is onmisbaar voor het oplossen van de problemen waarmee het huidige publieke en private leiderschap wordt geconfronteerd”, aldus Rens van Loon.

Prof. dr. Rens van Loon (1955) is hoogleraar Dialogical Leadership bij de Tilburg School of Humanities. Hij studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit (cum laude), promoveerde in de sociale wetenschappen aan dezelfde universiteit met het proefschrift Symbolen in het zelfverhaal (1996). Hij is psycholoog NIP, geregistreerd A&O psycholoog en ZKM-consultant®. Tot 1996 was hij opleider in de Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode. Hij heeft – na de Radboud Universiteit – gewerkt als partner bij het psychologisch adviesbureau ADC, later Right Management. Sinds 2009 werkt hij als director bij Deloitte Consulting Nederland als Leadership Expert. Tevens is hij lid van de Deloitte Global Leadership Services Group. Daarnaast is hij Boardmember van de International Leadership Association en associate member van TAOS.

Bron: Tilburg University

Ook leren luisteren en je oordeel uitstellen? Meld je aan voor onze Ik Luister Je Groot trainingen, waarin we diverse manieren van oordeelloos luisteren en motiverende gesprekstechnieken oefenen. Welkom! Kijk onder evenementen wanneer de volgende training is.

 

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *