Liefde kan de markt redden

Om te voorkomen dat de economische crisis opnieuw en heviger doorzet, is het nodig dat bestuurders elkaar vanaf nu andere vragen stellen bij het nemen van een besluit.

Onderschat het belang van menselijke waarden en relaties voor de economie niet, zo leerden topondernemers, politici en theologen tijdens een symposium op de clipper Stad Amsterdam.

MONIC SLINGERLAND – Trouw, donderdag 17 september 2015

Als een econoom over liefde begint, midden op de dag en heel serieus, let dan op. Niet gaan lachen bij de powerpointpresentatie met grafieken en schema’s. Blijf luisteren wanneer daarna ook een bankier en een bestuurder de lof zingen van liefde en geluk.

Op de balans en de jaarrekening zijn deze begrippen niet terug te vinden. Toch noemen ondernemers ze bepalend voor het succes van een bedrijf. Economie gaat over kiezen en samenwerken. Daarbij laten de meeste mensen zich eerder leiden door sympathieën dan door geld. Niet voor niets gaat huidig economisch onderzoek precies hierover.

Dat economie meer over mensen gaat dan over geld, mag een open deur lijken, het is wel een deur die af en toe hard nodig moet worden ingetrapt. Hoe dringend die noodzaak is, maakten vermogensbeheerders, bankiers, ondernemers en theologen elkaar duidelijk tijdens het Ergo-symposium. Voor de derde keer vond deze kruisbestuiving van meer dan 24 uur tussen economen, theologen, filosofen en bestuurders onlangs plaats, op de clipper Stad Amsterdam. Een driemaster waar tijdens Sail talloze bezoekers zich aan vergaapten. Met iets meer vrouwen dan de vorige bijeenkomsten, en iets minder theologen.

Hele artikel (0,25 ct) gratis lezen? Blendle doet nieuwe abonnees 2,50 Euro cadeau! www.blendle.com

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *