Liefdevol Leiderschap Kwaliteiten kenmerken en kernwaarden

Liefdevol Leiderschap Kwaliteiten kenmerken en kernwaarden- Liefdevol Leiderschap. Klinkt goed. Maaruh…. wat bedoelen jullie daar eigenlijk mee? – Als wij goed luisteren naar de toekomst die zich aandient, dan ontstaat er de komende decennia ruimte voor liefdevolle leiders die in staat zijn zichzelf en anderen groot te luisteren. Grootluisteren is het vermogen om je eigen potentieel én dat van anderen volledig tot ontvouwing te laten komen, op persoonlijk, organisatorisch en zelfs systemisch niveau.

Liefdevol leiderschap is waarde gedreven, durft utopisch te denken, is gericht op verbinding van binnenuit en werkt vandaaruit gestaag en concreet aan het beantwoorden van de vraag: hoe willen we (samen)leven over pakweg vijftig jaar? Deze inclusieve vorm van persoonlijk leiderschap kan door iedereen worden beoefend en vanuit iedere positie worden vormgegeven. Daarmee is het een zachte kracht die onze samenleving de richting opduwt zoals we dat zelf graag zien.

Gaat het dan niet goed genoeg? Nee. We leven in één van de meest rijke landen ter wereld. Tegelijkertijd leven we in een tijd van onbehagen. Intuïtief voelen veel van ons dat onze rijkdom niet tot uitdrukking komt in de manier waarop we met elkaar samenleven. Carl Bernstein, onderzoeksjournalist en schrijver, stelt: “Zeer weinig politici voelen aan hoe groot de moedeloosheid bij de bevolking is, en hoe erg het is gesteld met onze instellingen: onderwijs, infrastructuur, ziekteverzekering, het politieke systeem”.

Nu kunnen we hartgrondig gaan mopperen en ons aansluiten bij het groeiende legioen ‘Boze en apathische Burgers’. Liever benutten we de ruimte die aan het ontstaan is om de Liefdevolle Leiders (veelal te vinden onder voorhoede van Zelfsturende Burgers) te vinden, verbinden en te verrijken. We blazen hen wind onder de vleugels zodat ze energiek en enthousiast blijven stralen en excelleren.

Liefdevol Leiderschap Kwaliteiten kenmerken en kernwaarden

Een liefdevol leider:

 1. Staat dicht bij zichzelf, kent de rode draad in de eigen biografie, heeft een helder beeld van eigen waarden, normen en vaardigheden, kan persoonlijke (voor)oordelen identificeren en opzij zetten en zet de eigen intuïtie instrumenteel en zonder schroom in;
 2. Weet zich snel met anderen te verbinden door oprecht geloof en vertrouwen in zowel zichzelf als de ander;
 3. Werkt vanuit de wens zichzelf en anderen tot volledige ontplooiing te laten komen en kan zichzelf, anderen, de organisatie en zelfs het grotere geheel ‘grootluisteren’;
 4. Heeft een positieve maatschappelijke toekomstvisie en een intrinsieke aanwezige innerlijke wens om deze samen met anderen te realiseren;
 5. Heeft het lef en de ambitie om als drager van veranderingen en een goed rentmeester de door hem/haar beoogde transformatie(s) op persoonlijk, organisatorisch én systemisch niveau te verwezenlijken;
 6. Geniet geloofwaardigheid door de eigen echtheid en oprechtheid, die voortkomt uit een innerlijke wens tot voortdurende zelfreflectie;
 7. Stelt zaken niet mooier voor dan ze zijn. Weet helder grenzen aan te geven en vanuit die positie kansen te creëren;
 8. Spreekt vanuit het hoofd, het hart én de buik. Heeft overtuigingskracht en integriteit door de wijze waarop hij of zij spreekt, en weet vanuit iedere positie de ambitie en betrokkenheid in het team, bij de doelgroep, binnen de organisatie en van het publiek aan te wakkeren.
 9. Weet het beste uit mensen te halen: aanwezige creativiteit en loyaliteit optimaal aan te boren, te laten groeien zo en samen op creatieve wijze breed gedragen resultaten te behalen.

Hij/zij leeft en werkt vanuit het motto:

Je mag zijn wie je bent
om te worden wie je bent.
En je het mag worden,
op jouw manier
en in jouw tijd.

vrij naar Dr. Anna Terruwe

en hanteert de volgende kernwaarden:

Kernwaarden van Liefdevol Leiderschap

 1. waardengedrevenheid in plaats van regelgedrevenheid;
 2. overvloed in plaats van schaarste;
 3. inhoud in plaats van ego;
 4. delen en ontvangen in plaats van afschermen en zenden – luisteren naar waar de diepste behoeftes en verlangens liggen;
 5. openheid en transparantie: informatie delen in plaats van afschermen;
 6. vertrouwen en gezag in plaats van positiemacht;
 7. de toekomst die zich aandient – oplossingen uit het verleden zijn geen garantie meer voor de kansen en bedreigingen in de toekomst;
 8. gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid (oplossingen op maat);
 9. van “ja, én…”, in plaats van “ja, maar…” Het helder aangeven van grenzen door: “Nee, want…” en liever nog: “Interessant! Vertel me meer!!!” (sterk geloof in een utopische maakbaarheid der dingen)
 10. verbinding in plaats van binding;
 11. inclusiviteit in plaats van uitsluiting;
 12. het creëren van banen, in plaats van sanering.

Haagse Hoogvliegers gelooft dat alle medewerkers vanaf salarisschaal 11 in staat zijn dit transformationele, liefdevolle leiderschap te omarmen en daar zelf, samen met anderen invulling aan te geven. In tegenstelling tot de meer hiërarchische leiderschapsstijlen uit het verleden, is dit liefdevolle leiderschap positie-onafhankelijk en persoonsgebonden en rust daarbij meer op gezag en invloed dan op formele positiemacht.

Bij Haagse Hoogvliegers begeleiden wij deze liefdevolle leiders en bieden hen een vrolijke leerladder aan.

Interesse?
Neem gerust contact op en we kijken samen naar de mogelijkheden voor jou en/of voor je organisatie.

Petra Hiemstra
petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl
06-33803867

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]