Motiverende gespreksvoering in 2017 met Bert Bakker – aankondiging!

Uit onderzoek van Losada en Heaphy blijkt dat de manier waarop we naar elkaar luisteren en op elkaar reageren bepalend is voor de successen die we behalen. In het onderzoek dat zij hebben gedaan naar succesvolle relaties en teams blijkt dat er een directe correlatie, de zogenaamde Losada Ratio, is tussen het aantal positieve of negatieve expressies en bedrijfsresultaat, mentale en sociale gezondheid! Er is dus een directe relatie tussen positieve, motiverende gespreksvoering en je bedrijfsresultaat.

Motiverende gespreksvoering

is een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands motivatie en bereidheid tot verandering ontlokt en versterkt. Je kunt immers pas grootse resultaten bereiken als je eerst aandacht hebt besteed aan het bouwen en onderhouden van je relaties, focus hebt, weet wat je wilt veranderen en in staat bent om de wil van de ander leven in te blazen om mét jou enthousiast plannen te maken voor realisatie ervan.

Voor wie en waarom

Als ondernemer, mens, burger, medewerker en als manager ben je voortdurend aan verandering onderhevig. Je werk, organisatie en onze samenleving zijn, om met Asslander en Witteveen, te spreken immers ‘Nooit af‘. De komende 10 jaar zien ondernemers, Liefdevolle Leiders en Zelfsturende Burgers onder ons hun kans schoon. Meer dan ooit is er ruimte om ‘van onder op’ en mét elkaar de samenleving zachtjes de kant op te duwen zoals wij dat zelf graag zien. Motiverende Gespreksvoering is één van de 10 vaardigheden die je als Liefdevol en Sprekend Leider daarbij altijd paraat hebt.

2017 trainingen met Bert Bakker!

In onze training Motiverende Gespreksvoering die we in 2017 binnen organisaties gaan aanbieden (en bij voldoende animo ook als open training!) met expert Bert Bakker, trainer en schrijver van Motiverende Gespreksvoering en Anderen tevoorschijn luisteren, oefenen we in twee dagen de volgende 5 vaardigheden:

  1. Open vragen stellen;
  2. Reflectief luisteren;
  3. Bevestigen/bekrachtigen;
  4. Samenvatten;
  5. Informatie delen.

In de training maken we je alert op verandertaal. Dit is elke uitspraak van de ander die pleit voor verandering of tegen huidig gedrag. We leren je hoe je die verandertaal ook kunt ontlokken en hoe je kunt reageren op behoudtaal. Je wilt immers betrokkenheid en creatieve inzet versterken voor de door jou beoogde persoonlijke, organisatorische of zelfs systemische/maatschappelijke verandering! Geheel in lijn met de principes van MGv ligt de nadruk in deze training op het stimuleren van mogelijkheden, doelen en groei in plaats van op problemen. Het verleden, problemen, belemmerende overtuigingen en diep ingesleten patronen worden niet gebagatelliseerd maar gezien als bron van kracht en ‘geleerde lessen’.

Interesse? Stuur een bericht en we bellen terug!

De twee-daagse training Motiverende Gespreksvoering bieden we in 2017 binnen organisaties aan voor groepen van maximaal 12 deelnemers bij jullie of bij ons op locatie in Den Haag (Willemspark). Bij voldoende belangstelling bieden we deze training ook als open training aan. Interesse? Laat het weten, dan zetten we je op de lijst en plannen we de training in zodra we voldoende deelnemers hebben. Je investering bedraagt, uitgaande van 8 personen, ongeveer: 1.500 Excl. BTW per persoon.

Mail je belangstelling naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl of bel: 06-33803867

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *