Zet je sensitieve intelligentie slim in en leer verschillende bewustzijnsniveaus lezen door Janine Koppers

Sensitieve intelligentie. Als hoogvlieger voel je vaak veel. Ben je een veelvoeler zogezegd. Heb je minimaal 1000 fysieke antennes die je de hele dag door informatie verschaffen. Die ervoor zorgen dat je strak afgestelde zenuwstelsel veel informatie te verwerken krijgt over de organisatie waarin je werkt en de mensen om je heen. Daar loop je makkelijk op leeg. Hoe zorg je ervoor dat je deze sensitieve intelligentie zodanig leert inzetten dat ze vóór je gaat werken?

Janine Koppers, sociaal agoog, energetisch therapeut, ‘healer en reader’, legt in dit artikel uit welke lagen er onder de oppervlakte van onze dagelijks bewustzijn liggen. Inzicht in deze lagen kan het makkelijker maken om je als veelvoeler energetisch goed te beschermen én zo makkelijker te leven en werken vanuit bezieling. Ze laat je in dit artikel als ‘reader’ ‘door haar ogen meekijken’.

(Veel)voelen als kunst

Janine: Veelvoelers kunnen van nature relatief makkelijk toegang krijgen tot de onderbewuste onderstroom van een relatie, de organisatie of van een samenleving in groter verband. Dat is een rijke bron van informatie én kracht. De andere kant kunnen veelvoelers zoveel prikkels ontvangen, dat het voelt als ruis. Door die veelheid aan indrukken kan het voor veelvoelers moeilijk zijn om zichzelf en hun eigen lichaam te blijven voelen.

Hoe kun je  als veelvoeler nu enerzijds je zelfgevoel versterken en je zelfbewustzijn te vergroten en anderzijds de prikkels en indrukken beter leren begrijpen? Leren onderscheiden: Wat voel je, waar komt het vandaan, van wie is het? En, (hoe) wil je ernaar handelen? Door jezelf in relatie tot anderen oordeelloos te leren observeren krijg je op den duur toegang tot een dieper innerlijk weten en waarnemen. En kun je actief gebruik gaan maken van de sensitieve informatie in je leven en in je werk.

Soorten prikkels

Een deel van de prikkels die je als veelvoeler ontvangt, zijn zintuiglijk. Denk aan: geluiden, geuren, beelden, kriebelige etiketjes aan de binnenkant van je kleding, een zoemende beamer… Die prikkels kun je actief verminderen door je omgeving aan te passen. Een ander deel van de prikkels laat zich minder makkelijk beheersen. Dat zijn o.a. de prikkels of indrukken die een veelvoeler ervaart van de mensen om zich heen. Hoe de indrukken van de emotionele gesteldheid van anderen of van sferen om ons heen binnen komen, is deels wetenschappelijk te verklaren door het bestaan van bijvoorbeeld spiegelneuronen. Deze neuronen stellen ons in staat om via onze eigen hersenen mee te leven en voelen met een ander.  Maar er is ook een weten en voelen dat zich (nog) niet wetenschappelijk laat verklaren. Dan bedoel ik het voelen van sferen, ook als er geen mensen aanwezig zijn. Of het voorvoelen van iets dat gaat gebeuren.  Om daarover te kunnen praten verlaten we het gebied van de rationele verklaringen en geef ik geef je een blik in hoe ik de wereld waarneem als ik energie lees.

Een ander ‘lezen’ is als navigeren op de landkaart van bewustzijn met een open hart, open geest en open wil 

Als ik als energetisch therapeut de ‘energie’ van mijn cliënt lees, dan luister ik hem of haar als het ware met mijn hele wezen groot. Allereerst stem ik me af op degene die voor mij zit. Ik doe dit door mijn hart open te stellen en vooral helemaal niks te vinden of willen van de ander. Ik geef woorden aan wat de ander mij laat zien. Daarvoor gebruik ik mijn intuïtie, mijn innerlijk weten. Zo kan ik de ander spiegelen wat hij of zij eigenlijk diep vanbinnen al weet.

Sommige veelvoelers hebben per ongeluk hun ontvangstation open staan en krijgen ongewild indrukken waarvan ze niet weten waar ze vandaan komen. Dat kan verwarrend zijn.

Ik teken de landkaart die ik gebruik voor het interpreteren van sensitieve informatie voor mijn gesprekspartners uit. Elke veelvoeler kan dit (leren). Je kunt sensitieve informatie oppikken uit verschillende bewustzijnslagen. Afhankelijk van hoe je ontvangststation is ingesteld, ontvang je informatie uit:

 1. De Intrapersoonlijke laag
 2. De Interpersoonlijke ruimte
 3. Gemeenschappen en maatschappelijke verbanden
 4. Leven op aarde
 5. Het gebied van universele levensenergie – spirit

Deze lagen zijn een schematische weergave van verschillende niveaus van waarneming. De grenzen ertussen zijn in mijn beleving minder scherp.

 1. De Intrapersoonlijke laag

Als ik kijk naar de persoon voor mij, met de blik van een reader, dan zie ik zijn of haar energie. Dat wil zeggen, ik neem die waar, voel en weet hoe diegene er op dit moment in zijn leven voor staat. Daarbij kunnen thema’s als intimiteit, werk, (psychische) gezondheid en persoonlijke relaties uitgelicht worden.  Door op dit niveau naar een individu te kijken, kan ik vaststellen hoe de situatie is, maar niet zozeer hoe het komt dat iemand is geworden zoals hij nu is. Daarvoor moet ik een stukje uitzoomen.

Als je als veelvoeler bewust of onbewust informatie oppikt uit deze laag, dan kun je bijvoorbeeld lichamelijke of emotionele sensaties van een ander waarnemen of overnemen: je gesprekspartner heeft hoofdpijn en die voel jij ineens ook. Dit is informatie die zich ‘in’ iemand bevind. Ook de ruimte tussen jou en de ander geeft informatie. Dit is de:

 1. Interpersoonlijke ruimte

Deze ruimte tussen mensen is gevuld met (soms onuitgesproken) verwachtingen, wensen en verlangens maar ook met beschadigingen en (familie)patronen. Wanneer we met elkaar in contact zijn, dan communiceren we niet alleen op het bewust verbale niveau. Op energetisch niveau worden er tussen mensen connecties gemaakt. We kunnen elkaars energie versterken in kwaliteit en intensiteit. We resoneren mee op elkaars trilling en worden daar steviger of juist wiebelig van. Hoe iemand is geworden zoals hij is en waarom, is te zien als we kijken in wat voor omgeving iemand is grootgebracht en nu leeft. Door ook op deze manier, dus contextueel te kijken, dus naar de interactie en balans tussen mensen neem je méér informatie mee in de interactie en doe je meer recht aan je gesprekpartner.

Het gezin van herkomst vertelt veel over hoe iemand is geworteld en ontkiemd. De basis voor het leven wordt er gelegd en er worden levenslessen van ouders naar kinderen overgedragen. Ook latere systemen, zoals het huidige kerngezin, de werkomgeving en ingrijpende levensgebeurtenissen hebben invloed op het gedrag en de energiepatronen van een individu. We dragen allemaal een pakketje met ons mee met daarin onze context en levensverhaal.

Het kan zijn dat je als veelvoeler ineens informatie krijgt uit deze laag, terwijl je met iemand in gesprek bent. Dat je ineens snapt waar bepaalt gedrag vandaan komt en dat je misschien wel pijn kunt voelen van de ander die ten grondslag ligt aan een bepaalde houding en gedrag dat iemand heeft ontwikkeld. Van deze informatie die je in de ’tussenruimte’ kunt ‘lezen’, gaan we nog een stap verder.

 1. Gemeenschappen en maatschappelijke verbanden

Hoe een gezin of ander systeem, zoals de organisatie waar iemand werkt, functioneert en is ingericht wordt mede bepaald door de samenleving waarin het zich bevindt. Op dit niveau zijn de energetische bewegingen van normen, waarden en leefregels van een land en zijn bewoners en (politieke)systemen te lezen en het effect dat zij hebben op de kleinere verbanden en gemeenschappen. In het dagelijks leven kun je indrukken uit deze laag meekrijgen als je bijvoorbeeld werkt aan grote projecten waarin er meerdere partijen samenwerken. Je kunt dan voelen waar het proces stagneert en misschien ook wel waardoor. Je krijgt inzicht in de kwaliteit en achtergrond van grotere processen en mechanismen, ook al kun je misschien moeilijk uitleggen wat je precies voelt en waar je je indruk op baseert. Dit zou je het ‘meso’ niveau kunnen noemen. Het niveau waartoe individuen zich in organisaties, landen, maatschappelijke systemen verhouden. Als we van micro, naar macroniveau gaan, zoomen onze waarnemingstelescoop we nog een stuk verder uit.

 1. Leven op aarde

Hoe samenlevingen en collectieve systemen zich verhouden tot de planeet en het leven op deze aarde is op dit niveau te zien. Ik ervaar dat de grondhouding van een individu ten aanzien van zijn directe leefomgeving terug te zien op collectief niveau in de houding en benadering van de aarde als geheel. Veelvoelers kunnen, afgestemd op dit bewustzijnsniveau, overmand worden door een gevoel van verbondenheid, maar ook door een intens verdriet van al het leed op aarde. Als ze (per ongeluk) afstemmen op dit veld, dan is het soms moeilijk om weer terug te keren naar het ‘normale’ perspectief en de zaken op te pakken binnen de eigen sfeer van invloed.

Goed om te weten: in onze leergangen Liefdevol Leiderschap nodigen wij de deelnemers expliciet uit om het veel- en voorvoelen op dit niveau juist op positieve wijze te beïnvloeden, door als schaaldrager wezenlijke positieve transformaties binnen deze velden te bewerkstelligen.

 1. Het gebied van universele levensenergie – spirit

Op een heel andere ‘as’ dan de hiervoor beschreven niveaus, ligt een laag waarin we voorbijgaan aan de grenzen van het dagelijkse en tastbare leven. Hier zijn zielenplannen en –verlangens terug te zien die bepalen welk leven iemand voor zichzelf in grote lijnen heeft bedacht. Als we deze laag met bewustzijn betreden, merken we dat tijd en ruimte minder relevant worden. Dit is het gebied van eenheidservaring en het besef mede schepper te zijn van de wereld die je zelf bent. In dat gebied kun je op een abstracter niveau tappen van de universele levensenergie die altijd en overal beschikbaar is. Dit is het gebied waarin een veelvoeler zichzelf kan opladen. Hij komt er terecht door mindfulness oefeningen, via de kunsten, de natuur, diepe vriendschappen of andere inspiratiebronnen. Ook via dromen kan er informatie uit dit gebied beschikbaar komen.

Een prachtig boek over dit thema is: ‘De reis van de ziel’, geschreven door Willem Claudemans.

Het wetende veld betreden met een open hart, geest en open wil

Door af te stemmen op bovengenoemde lagen heb je toegang tot een ‘weten’ uit de systemen of niveaus waar je deel van uit maakt: het wetende veld. Door oefening kun je erbinnen leren navigeren tussen de verschillende lagen of deelvelden. Om het wetende veld bewust en open te betreden maken wij in het energiewerk gebruik van “een groot hallo”. Waarbij het “hallo” gaat over het zonder oordeel kunnen begroeten van jezelf of iets buiten jezelf. Het is een grondhouding van openheid waarin er ruimte is voor jezelf, de ander, moeilijke emoties en onderwerpen, voor groei en voor de toekomst. Je zet de deur open voor hetgeen dat er nu is en de mogelijkheden die er nu zijn. Daarbij kun je leren om af te stemmen op de verschillende deelvelden.

Eigen kleur behouden in het geheel

Soms hebben veelvoelers per ongeluk toegang tot informatie uit het wetende veld. Met uitgeklapte antennes krijgen zij dan indrukken, dromen of een ander soort weten uit een van de lagen van het wetende veld. Dat kan prettig zijn, maar soms ook verwarrend. Door te leren om je energie en waarneming meer naar binnen toe te richten kun je jezelf beter centreren en binnen het grote geheel jouw eigen perspectief behouden. Dan kun je effectiever sturen en zo, vanuit stevigheid, de wereld actief vormgeven.

Door Janine Koppers, 17 mei 2017

Deze lagen ervaren? Schrijf je in voor de dagtraining: Baas in eigen energie voor veelvoelers – leer je sensitieve intelligentie strategisch inzetten – 26 juni 2017

Janine geeft bij Haagse Hoogvliegers de dagtraining Baas in eigen energie voor veelvoelers – Leer je sensitiviteit strategisch inzetten. De volgende training is op 26 juni. In deze training leer je ervaringsgericht:

 1. Bouwen aan een stevig fundament en voedende basis voor jezelf;
 2. Breken met de overtuigingen die je innerlijk weten in de weg staan;
 3. Een energetisch bewustzijn ontwikkelen;
 4. Leven en werken vanuit Bezieling.

Je bent van harte welkom. We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Een bloeiend mens – oprecht, krachtig, mooi – is het mooiste gebed. We zijn ervoor gemaakt. Voor altijd.
Niks geen gekromde geest, niks geen gekromde lichamen, maar fier en krachtig en in volle schoonheid.
Daar gaat het om. Dat is waar grote Hemel – anderen noemen dat God – in voorzien heeft.
Voor hem rechten we onze rug. Voor hem gaan we fier en krachtig door het leven. Voor hem worden we mooi.
Voor hem bloeien we. Net als de planten, als de dieren, als de stenen.

 – Angaangaq –

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]