Optimaliseren van leerrendement – De (aangepaste) taxonomie van Bloom

Hoe creëer je een rijke leeromgeving? De onderwijspsycholoog Bloom gaat er vanuit dat je iets kunt (leren) begrijpen op verschillende niveaus. Zijn 'taxonomie' werd in 1956 gepubliceerd. Hij onderscheidt 6 leerniveaus en heeft die geordend in een model met opklimmende moeilijkheidsgraad. Iedere volgende begripsfase is ingewikkelder en omvat steeds fases. Voor we iets kunnen begrijpen moeten we het ons herinneren, voor we het toe kunnen passen moeten we het begrijpen, enzovoort. De 6 niveaus zijn:
  • kennis reproductie
  • inzicht
  • toepassing
  • analyse
  • creatie/synthese
  • evaluatie

Waarde van de taxonomie voor trainers
De taxonomie is een handig hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen voor je cursisten. En voor het vaststellen van het gewenste beheersingsniveau van de stof die je aanbiedt. Door de taxonomie kun je bepalen welk eindgedrag je wilt bereiken. Moeten de deelnemers aan je training enkel kennis kunnen reproduceren of ook kunnen toepassen? Wil je hen leren analyseren of creëren? Als je dat helder hebt, dan kun je bepalen welke vragen je moet stellen en welke opdrachten je moet geven om dat te bereiken.

De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie worden ook wel lage denkvaardigheden genoemd. Vragen van de moeilijkste drie niveaus heten hoge denkvaardigheden.

In dit filmpje van Don Zuiderman wordt de theorie van Bloom heel aanschouwelijk uitgelegd. Het filmpje legt ook duidelijk uit dat er ná deze theorie ook aanpassingen gedaan zijn door andere wetenschappers. Na het filmpje volgen ook enkele Engelstalige filmpjes die het bekijken waard zijn.

In gezamenlijkheid het leerrendement van jouw (beoogde) training optimaliseren?

In maart starten we een training voor trainers die nieuw werk in de markt willen zetten. In deze training richten we ons op trainingen met hoog meervoudig rendement voor hoogvliegers. Wij zoeken docenten die kunnen doceren, faciliteren en verbinden. En het uiterste uit hun deelnemers willen leren halen. Kijk bij de agenda voor de exacte data. Je bent van harte welkom.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *