Winnaar boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken

 

De winnaar van het door Ingeberte Uitslag beschikbaar gestelde boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken door Bart Brandsma is vandaag gewonnen door Hans Leeflang. Het boek komt deze week naar je toe. Van harte gefeliciteerd en veel leefplezier gewenst!

Boek Polarisatie – Inzicht in de dynamiek van het wij-zij denken van Bart Brandsma

In dit basisboek Polarisatie, beschrijft filosoof Bart Brandsma de dynamiek van polarisatie en de rollen die in dat proces te onderscheiden zijn. Hij legt uit hoe je als bruggenbouwer – met je beste bedoelingen – al snel brandstof levert voor precies datgene wat je wilt bestrijden. Hij geeft ook vier heldere ‘game changers’, die een handvat bieden bij depolarisatie. Zijn model biedt een denkkader dat inmiddels zijn gang heeft gevonden naar onder meer de politie, de (internationale) overheid, het onderwijs en justitiële instellingen. Allemaal plekken waar een beroep wordt gedaan op ‘een professionele houding in het midden’. Deze professionals gebruiken het model in hun dagelijkse praktijk en komen daardoor tot verrassende aanpassingen in hun strategie.

Maak een helder onderscheid tussen conflict en polarisatie

Een conflict kent conflicteigenaren en betreft kwesties en relaties. Er kan grote verdeeldheid ontstaan rondom de kwestie en relaties kunnen daaronder leiden. Mensen en hele samenlevingen kunnen tegenover elkaar komen te staan (met daartussen zeker mensen die het graag anders zouden zien).

Wij-zij denken

Polarisatie gaat over wij-zij denken en staat of valt met de brandstof die geleverd wordt: de kenmerken die aan de identiteit van de ‘tegenpool’ wordt toegekend. Bijvoorbeeld: ‘Vluchtelingen zijn gelukszoekers’ en ‘PVV stemmers zijn domme Telegraaflezers’. Incidenten worden aangegrepen om het eigen gelijk te bevestigen en voorgesteld als een conflict tussen de identiteiten. Denk aan: ‘De oudjaarsnacht in Keulen laat zien dat we onze westerse waarden moeten beschermen tegen mensen uit ……’. Het incident in zichzelf is een conflict (met daders en slachtoffers), maar de ‘framing’ daarvan voedt de polarisatie in de samenleving.

Wees alert op framing

Zolang identiteiten gevoed worden, blijft het polarisatieframe bestaan. Let op: ook met positieve geluiden over ‘groeperingen’ voed je dus dit frame en lever je brandstof. Bijvoorbeeld: ‘Ik zal je een filmpje laten zien over hoe het er aan toe gaat daar waar deze vluchtelingen vandaan komen’ of ‘Nou, je moet wel even bedenken dat deze PVV stemmers ook mensen zijn en in wijken wonen waar ze continu gedoe over zich heen krijgen’.

Brandsma’s denkkader bevat een aantal waardevolle richtlijnen om uit dit wij-zij denken te blijven en om als professional en als persoon je strategie aan te passen.

Wil je jezelf bekwamen in de kunst van de bemiddelende dialoog, conflictmanagement en mediation?

Schrijf je dan in voor de DPC Training begin 2018.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *