YYGDRASIL – Noorse wonderboom met hoogvliegers

Het afgelopen jaar ben ik regelmatig verrast door de hoge mate van intuïtie en bewustzijn waarover sommige van mijn gesprekspartners beschikken. Soms afkomstig uit generaties zieners en healers, lijken zij met hun sensitieve gaven toegang te hebben tot werelden, tijden en kennis die voor anderen, en ook mijzelf, onzichtbaar, onhoorbaar en onvoelbaar zijn. Hun vertrouwen en openheid over dromen, (trance)reizen en associaties tot aan de hemel en weer terug, raken me. Iedere dag opnieuw maken ze me nieuwsgierig naar de rol die hoogvliegers spelen in werelden waarmee wij (nog) niet (meer) vertrouwd zijn. Eén van hen kreeg vanuit de 360-graden reflectie het beeld van de yygdrasil aangereikt. Dat beeld raakte ook bij mij een snaar. Ik kende het verhaal nog niet en deel het hier graag met je.

door Petra Hiemstra, 13 februari 2019 (column nieuwsbrief 14 februari 2019)

Yygdrasil – Noorse wonderboom met hoogvliegers

In de Noordse kosmogonie staat de yygdrasil voor ‘levensboom en wereldboom’, die 9 werelden verbindt. Naaldbomen, en in het bijzonder de Naald Es, werden vroeger gezien als heilig, omdat ze wel 2000 jaar oud kunnen worden en nooit hun groen verliezen. Letterlijk laat het Yggdrasil zich vertalen als ‘paard van Yggr’, oftewel ‘paard van Odin‘. Dit archetypische symbool gaf, volgens Jung, de natuurlijke aldoordringende drift aan, die zich quasi eindeloos vertakt in de uiting van vele werelden.

In sommige voorstellingen van deze mythe troffen lezers in de boom een wakkere haan aan en de havik Vedrfolnir. Hij hield een oogje in het zeil en waarschuwde de goden bij onraad. Hoog in de kruin zat de tweekoppige adelaar Viðofnir. Hij was het symbool van licht en alom helder zien. Met zijn vleugels zorgde hij voor wind over de werelden. Waren dit mogelijk hoogvliegers avant la lettre?

Verbeterdrang (of dwang)

De intensiteit in dit verhaal, verbeeld door de eindeloze drift die in deze mythe het einde van heersende machten overleeft én zorgt voor een nieuw begin, is mijzelf als ondernemer en initiator in ieder geval heel vertrouwd. Al leidt die innerlijke intensiteit, zo moet ik mij met schaamrood op de kaken bekennen, soms tot ook tot onhebbelijke verbeterdrang (of dwang)

Hoogvliegers zijn als paradijsvogels ‘in disguise’…

Het is geen wonder dat wij hoogvliegers, door onszelf en anderen soms ervaren worden als vreemde vogels. In luttele seconden kunnen we situaties overzien, doorgronden en analyseren. We combineren in een razend tempo informatie uit verschillende bronnen of velden en komen dan tot briljante adviezen.

Echter, zoals velen van ons langs de harde weg leren, is gelijk hebben, nog niet gelijk krijgen…. Voor sommigen van ons betekent dat dat we onze rijke kleuren pallet maar gaan verhullen. Begrijpelijk. En zonde!

Een hele nuchtere en aardse workshop Gedoe-Management kan dan vrolijke verlichting brengen. Ook de komende maanden bieden we regelmatig workshops en trainingen aan, die je Meesterschap en Liefdevol Leiderschap vergroten. In sommige gevallen kun je deze met subsidie van 50 tot 100% inkopen!

En tenslotte zie je dat alle artikelen in deze nieuwsbrief voorzien zijn van prachtige prenten van kunstenaar Paul Faassen. In zijn nieuwste boek ‘Eh‘ weet hij die stoïcijnse blik, die wij hoogvliegers soms kunnen hebben als we ons (nog) niet gezien, gehoord en erkend weten, treffend weer te geven. Spreken zijn beelden je aan? We mogen twee exemplaren verloten. Iets voor jou?

Veel leesplezier en graag tot ziens!

Warme groet,

Petra Hiemstra
06-33803867

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *