APPA coaching en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici

Appa begeleiding en coaching – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, landelijk, Europees en/of mondiaal niveau. Deze impactvolle rol binnen het openbaar bestuur was vast net zo leuk als dat het veel (soms té veel?) van jezelf en anderen heeft gevraagd. Nu wil je diezelfde passie, betrokkenheid, kennis en expertise op een andere manier inzetten. Maar waar en hoe?

Als aan je periode als politicus een einde komt om welke reden dan ook, kun je als voormalig ambtsdrager een beroep doen op begeleiding in het kader van de APPA-regeling (regeling Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers). Dat is een fantastische regeling voor ‘in de tussentijd’.
En dat is geen overbodige luxe. Binnenlands Bestuur schreef in januari 2023 dat een recordaantal van 55 procent van de wethouders in de collegeperiode 2018-2022 hun ambtsperiode voortijdig beëindigde.

APPA is de afkorting voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers – Deze wet regelt het pensioen en de sociale zekerheid van ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden bij provincies, commissarissen van de Koning, leden en (parttime) voorzitter van het dagelijkse bestuur van een waterschap. Deze wet wordt uitgevoerd door pensioenorganisatie APG. APG is verantwoordelijk voor je re-integratie. Drie maanden na je aftreden, krijg je verplicht ondersteuning van een re-integratiebureau. Gelukkig mag je vanuit de regeling voor de re-integratie zelf een (gecertificeerde) partner kiezen waar jij een goed gevoel bij hebt. Je kunt je keuze (voor bijvoorbeeld Haagse Hoogvliegers) per e-mail aan APG laten weten via: appa@apg.nl APG zorgt er dan voor dat je een uitnodiging krijgt voor een intakegesprek.

De APPA regeling is ontworpen om jou als (ex)politicus begeleiding te bieden tijdens de fase van heroriëntatie. Voor de fase waarin je opnieuw mag stilstaan bij de vragen: wie ben ik nu? Wat wil ik nu? Hoe kan ik al mijn talenten, kennis en ervaring op een andere manier ten goede laten komen aan de samenleving? Hoe neem ik mijn dierbaren mee in dit transformatieproces? Waarvan mag en wil ik afscheid nemen? Wat wil ik graag vinden, ontvangen, omarmen en bereiken in een nieuwe rol of functie? Wat waren en worden mijn drijfveren? Hoe bereid ik me innerlijk en praktisch voor op de volgende stappen die ik wil zetten? Hoe zet ik mij eigen netwerk daar nu strategisch en handig voor in?

Haagse Hoogvliegers biedt oud-politici begeleiding, executive coaching en commissariaat op het hoogste niveau en stelt met alle plezier een traject met je samen, dat jou in het juiste tempo begeleidt naar je nieuwe werk- en/of levensbestemming.

Succesfactoren APPA begeleiding en coaching Haagse Hoogvliegers

  • alle tijd, aandacht, een warm hart, luisterend oor en diepe reflectievragen voor JOU;
  • ruimte voor reflectie op de periode die achter je ligt en de uitnodiging om vanuit (hernieuwd) zelfvertrouwen vooruit te kijken en nieuwe vormen te vinden voor het realiseren van jouw visie samen met anderen;
  • professionele begeleiding door holistisch werkende coaches met politiek bestuurlijke kennis van zaken;
  • toegang tot het uitgebreide en relevante netwerk van Haagse Hoogvliegers, incl. diverse headhunters (RvB, RvC, RvT);
  • Praktische en effectieve ondersteuning bij succesvolle hernieuwde positionering in de samenleving, sollicitaties, assessments etc.

Een coachtraject bij Haagse Hoogvliegers bestaat gemiddeld uit 6-8 gesprekken met Petra Hiemstra, aangevuld met sessies of dag trainingen bij gespecialiseerde collega coaches (energie management, systemisch werk, hapnotherapie, sprekend leiderschap, dag voorzitterschap, commissariaat, etc.)

Interesse in een APPA – traject bij Haagse Hoogvliegers?

Bel of mail met Petra Hiemstra – petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl of 06-33803867
Een korte telefonische kennismaking om te onderzoeken wat ik en wij voor je kunnen betekenen, is altijd geheel vrijblijvend.