Als ik je vraag naar mij te luisteren Leo Buscaglia

Luistertrainingen & Leergangen LuisterKunst - Iets voor jouw organisatie?

Luistertrainingen voor professionals

Voor bijna iedere professional vormt luisteren de basis van zijn / haar / diens vakmanschap. Zowel onze koning Willem-Alexander als onze ombudsman Reinier van Zutphen roepen burgers en politici regelmatig op om meer of beter naar elkaar te luisteren. En dat is duidelijk makkelijker gezegd dan gedaan!

Zowel in persoonlijke relaties als in organisaties is voor veel mensen niet vanzelfsprekend om te zeggen wat ze vinden. Ongeschreven regels, machtsverhoudingen, een hoge tijdsdruk, onderlinge spanningen of simpelweg ‘niet weten hoe’ kunnen ervoor zorgen dat we onze woorden binnenhouden, onze briljante inzichten niet delen en onze naasten niet durven aanspreken op gedrag. En dat gebeurt vaker dan je misschien denkt.

Immers: zeker onder druk schieten we al gauw in de reactie modus die ons het meest bekend en vertrouwd is. Die we van huis uit hebben meegekregen. Het inslijpen van effectieve, constructieve en positieve gesprekstechnieken heeft tijd, aandacht en herhaling nodig. Op school leren we wel spreekbeurten houden, maar lijkt luisteren een ondergeschoven kindje. Gelukkig kun je je vakmanschap in het stellen van vragen heel goed ontwikkelen.

Wat is jouw voorkeursstijl als het om luisteren gaat?

Luister je bijvoorbeeld het liefst inhoudsgericht, relatiegericht, emotiegericht, oplossingsgericht, procesgericht, erkenningsgericht, tijdsgericht of toekomstgericht (generatief)?

In hoeverre pas je je spreek- of luisterstijl aan, aan je gesprekspartner(s)? Weet je wat diens voorkeursstijl is?

Hoe communiceer je in vergaderingen, in groepen of tijdens (chique) diners? In hoeverre let je erop dat de spreek- en luisterstijl eerlijk tussen de aanwezigen wordt verdeeld? Hanteer je het principe van ‘éénpuntige aandacht’? Hoe (snel) geef je het gespreksstokje door? En hoe beïnvloeden jouw reacties en reflecties de energie van het gesprek en het proces?

Hoe luister jij? Wat is jouw luisterstijl?
Vraag hier een gratis (groot)luistertest aan!

We hebben twee testen die we vaak voor trainingen gebruiken.

 1. Een korte test die inzicht geeft in wat je favoriete luisterstijl is (4 pagina’s), en;
 2. Een Grootluistertest van 100 vragen die specifiek gemaakt is voor professionals, leiders en bestuurders. Deze test kun je hier gratis aanvragen.

Goed te weten: deze grootluistertest is nog een CONCEPT test die we in 2024 willen uitwerken naar een makkelijk invulbare digitale versie op basis waarvan je ook een persoonlijke rapportage krijgt.

Een open, positief gespreksklimaat is niet vanzelfsprekend

Wil je echt horen wat je medewerkers, collega’s, klanten, burgers of stakeholders vinden? Dan vraagt dat om bewuste inspanning. Niet één keer, maar consequent elke dag. Zodat mensen steeds opnieuw kunnen ervaren dat het echt veilig is om zich te uiten, of het nou gaat om het delen van zorgen of creatieve ideeën. Als mensen merken dat je écht wilt luisteren, draagt dat bij aan een open, positief gespreksklimaat. Als je ook nog gehoor geeft aan wat je hoort (obediënt luisteren) dan zorgt dat voor vertrouwen.

Grootluisteren is de meest gewaardeerde kwaliteit in relaties en organisaties

Het vermogen jezelf en anderen te kunnen grootluisteren is de meest gewaardeerde kwaliteit in persoonlijke en zakelijke relaties, Het maakt dat je het verschil begrijpt tussen ‘de dingen goed doen’ en ‘het juiste doen’. Of partijen elkaar kunnen grootluisteren bepaalt het verschil tussen ‘heilige & magische samenwerkingen en transactionele verbintenissen’.

Grootluisteren in één fabriek kan de koers van een heel land positief beïnvloeden

Uit mijn eigen ervaringen als assessor en uit het onderzoek voor mijn boek Mag ik je grootluisteren? Vertel! blijkt dat:

 • Burgers het belangrijk vinden dat ambtenaren, bestuurders en politici niet alleen horen en luisteren naar wat er gezegd wordt, maar dat ze ook gehoor geven aan wat ze horen. Bestuurskundige Nikol Hopman noemt dat obediënt of gehoorgevend luisteren. Grootluisteren wordt in toenemende mate een als kernkwaliteit gezien van politiek-bestuurlijk-ambtelijk vakmanschap;
 • In de zorg – artsen, coaches, trainers, psychologen en psychiaters die goed kunnen grootluisteren, kunnen al vragenderwijs het zelfhelende vermogen van hun patiënten activeren en stimuleren waardoor minder curatieve zorg nodig is. Al grootluisterend begeleiden zij hun patiënten of cliënten van pijn naar welzijn;
 • Toezichthouders véél meer informatie krijgen van bestuurders, betrokkenen en belanghebbenden als zij in staat zijn om een ‘heilige veilige luisterruimte te scheppen’ en als zij bewust schakelen tussen hun rol als toezichthouder, werkgever en sparringpartner. Lees hier ook het artikel Grootluisteren in de boardroom is topsport;
 • Aannemers wel 8 tot 15 jaar gegarandeerd werk kunnen krijgen als zij aanbestedingen winnen waarbij ‘samenwerken en grootluisteren’ zwaarder wegen dan sec de prijsstelling van dienstverlening alleen;
 • dat grootluisteren in één fabriek de koers van een heel land positief kan beïnvloeden.

Grootluisteren is een kunst en een kunde

Luisteren of grootluisteren is een vaardigheid en zijnskwaliteit waarin we (eigenlijk net als ademen en de liefde bedrijven) nauwelijks in getraind worden. Luisteren voelt voor veel mensen als ‘doe wat ik zeg zonder overleg’. Er is nog een wereld te winnen in het beter faciliteren van ouders, verzorgers en docenten, zodat zij onze kinderen optimaal kunnen begeleiden.

Alle leiders die ik interviewde staken grootmoedig de hand in eigen boezem door te erkennen dat ook zij sneller ‘klein’ luisteren dan gewenst. Zeker als we moe zijn of als we een hele volle agenda hebben, ligt het snel ‘downsizen of willen oplossen’ van een probleem of gevoel op de loer. Voor we het in de gaten hebben, communiceren we korter-door-de-bocht en gewelddadiger dan ons lief is.

Gelukkig krijgt (groot)luisteren steeds meer aandacht in leiderschapstrainingen.

Grootluisteren is de basis van professioneel publiek-bestuurlijk-ambtelijk vakmanschap en voor toezichthouders

In de publieke sector wordt grootluisteren steeds meer gezien als kernkwaliteit van politiek-bestuurlijk-ambtelijk vakmanschap.

Ook in Raden van Toezicht, Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen beseft men dat het vermogen jezelf, de ander(en), de organisatie en onze samenleving groot te luisteren ervoor zorgt dat je tijdig de juiste informatie en signalen ontvangt en ook bij hoge agendadruk tijdswinst behaalt door ervoor te zorgen dat bestuurders en belanghebbenden zich écht helemaal gezien, gehoord en erkend voelen.

Grootluisteren is relationele topsport en een vaardigheid waar je er wel 75 jaar over mag doen om er meesterschap in te bereiken en te behouden. Dat maakt het ook zo boeiend!

We maken met alle liefde een luistertraining, training Het Goede Gesprek of Hogere Gesprekskunst theatervoorstelling of Leergang LuisterKunst op maat voor jouw gezelschap, organisatie of team.

Luistertrainingen, Leergangen LuisterKunst & Trainingen in Het Goede Gesprek – Basis

In onze basis Ik Luister Je Groot – luistertraining leer je op basis van een helder theoretisch kader:

 1. Wat de Persoonlijke en Universele voorwaarden voor (groot)luister succes zijn;
 2. Wat jouw luistervoorkeursstijl is;
 3. Wat de meest gemaakte luisterfouten zijn (en hoe je die voorkomt);
 4. Hoe je voor jezelf en de ander(en) een ‘heilige, veilige luisterruimte’ (Margareth Guenter) of een ‘brave space’ (Adrienne Maree Brown) creëert;
 5. Hoe je gericht kunt gidsen, volgen en sturen tijdens motiverende gespreksvoering – als basis voor Het Goede Gesprek en hoe je provocatieve gesprekstechnieken kunt inzetten, indien nodig als er doorbraken nodig zijn;
 6. Hoe je ervoor zorgt dat je gesprekspartners zich ook echt helemaal door jou gezien, gehoord en erkend v o e l e n;
 7.  Hoe je de ander(en) grootluistert vanuit de standaard Gesprekscyclus;
 8. Hoe je de ander(en) grootluisteren vanuit de meest voorkomende Persoonlijke – Organisatorische en Maatschappelijke Ontwikkelingscyclus;
 9. Welke vragen optimaal bijdragen aan de verhoogde innerlijke motivatie en zelfregie van je patiënten, cliënten, medewerkers en gesprekspartners;
 10. Hoe je in korte tijd zelfs zeer sterke innerlijke overtuigingen liefdevol en effectief ombuigt, zodat de ander weer ruimte ervaart en kan gaan stralen en excelleren!
 11. Hoe je anderen op een prettige en effectieve manier aanspreekt op gedrag.

Luistertrainingen, Leergangen LuisterKunst & Trainingen in Het Goede Gesprek – Voor gevorderden

In onze verdiepende modules leer je:

 1. Vanuit al jouw luisterlichamen naar die van je ander luisteren (dit is relationele topsport);
 2. Luisteren vanuit: Logo(s), Ethos, Pathos, Thymos, Kairos, Voluntas en Telos;
 3. Draagvlak creëren bij je publiek vanuit verschillende Luister Dimensies (Denken, Diagnostiseren, De-escalerend Luisteren, Drama’s ombuigen, Debatteren, Dialogeren, Discussiëren, Decideren, Deep Democracy, Discretie, Diplomatie etc.);
 4. Je goed te verhouden tot de wijsheid van het ‘niet weten’ – en hoe je deze periode van ‘chaorde’ in alle veiligheid vóór jezelf en je gesprekspartner(s) kunt laten werken;
 5. Sprekend luisteren en luisterend spreken;
 6. Systemisch luisteren en ordeningen herstellen;
 7. Tijdsensitief besturen – krijg inzicht in welke rol ’tijd’ speelt in persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingstrajecten en leer effectief luisteren onder (tijds)druk.

Prijs – Je investering

De prijs die we rekenen voor onze luistertrainingen, leergangen LuisterKunst en assessments grootluisteren en samenwerken is uiteraard afhankelijk van je/jullie specifieke wensen. Gemiddeld vragen we 1.250 Euro per trainer per dagdeel excl. BTW, catering en locatie. Voor dit bedrag kunnen we alle tijd nemen voor de juiste voor- en nabereiding én de hoogste kwaliteit bieden.

Uiteraard kijken we graag samen naar wat voor jullie of jouw organisatie haalbaar én betaalbaar is! Desgewenst werken we samen met trainingsacteurs naar keuze om specifieke situaties goed te oefenen. Dit doen we uiteraard altijd in een positieve en veilige setting!

Referenties

Ik heb onlangs de inspiratiesessie “Grootluisteren – de basis van ambtelijk en bestuurlijk vakmanschap” bijgewoond, geleid door Petra Hiemstra, en het is een absolute aanrader. Tijdens de Week van het Luisteren heeft Petra ons meegenomen in de kunst van het grootluisteren, een methodiek die veel verder gaat dan gewoon luisteren met je oren. Grootluisteren richt zich op het volledig benutten van ieders potentieel ten behoeve van het grotere geheel. Deze sessie was bedoeld voor iedereen die luistert en voor iedereen die meer grootluisteraars om zich heen wil hebben. Ik geloof in een werkomgeving waar actief luisteren centraal staat.
Deze workshop versterkt cultuur van openheid en samenwerking. Elke stem telt en elk gesprek doet ertoe.
Dank aan Petra voor de inspirerende sessie! – Susie Kalloe – Gemeente Den Haag

Dank Petra! De workshop vormde een heerlijke start van mijn week. Je hebt op meerdere lagen je kennis weten over te brengen. De theorie was helder weergegeven, je leefde voor hoe je innerlijk steeds uitgelijnd bleef en de bedding aan de groep gaf, je liet ons oefenen, ervaren én met lef deelde je over het grotere veld. – Lieneke Berkhout

Gekluisterd geluisterd met al mijn zintuigen naar Hoogvlieger Petra Hiemstra – Rob van der Vliet

 

Ook een debattraining leert je excellent luisteren

Horen, luisteren en grootluisteren – wat zijn de verschillen?

Ook een debattraining kan je leren hoe je veel gerichter en gelaagder kunt luisteren en en hoe je zo kunt spreken dat mensen ook graag naar je willen luisteren!

Wil je graag gehoord worden? Versterk dan je Magnetisch Charisma – iedereen kan het!