Op zoek naar een leuke luistertraining of Leergang LuisterKunst?

Voor bijna iedere professional vormt luisteren de basis van zijn / haar / diens vakmanschap.

Het vermogen jezelf en anderen te kunnen grootluisteren is de meest gewaardeerde kwaliteit in persoonlijke en zakelijke relaties, Het maakt dat je het verschil begrijpt tussen ‘de dingen goed doen’ en ‘het juiste doen’. Of partijen elkaar kunnen grootluisteren bepaalt het verschil tussen ‘heilige & magische samenwerkingen en transactionele verbintenissen’.

Uit mijn eigen ervaringen als assessor en uit het onderzoek voor mijn boek Mag ik je grootluisteren? Vertel! blijkt dat:
* artsen, coaches, trainers, psychologen en psychiaters die goed kunnen grootluisteren, al vragenderwijs het zelfhelende vermogen van hun patiënten kunnen activeren en stimuleren waardoor minder curatieve zorg nodig is;
* toezichthouders véél meer informatie krijgen van bestuurders, betrokkenen en belanghebbenden als zij in staat zijn om een ‘heilige veilige luisterruimte te scheppen’ en als zij bewust schakelen tussen hun rol als toezichthouder, werkgever en sparringpartner;
* het vermogen om te kunnen grootluisteren aannemers tot wel 15 jaar gegarandeerd werk kan opleveren, en:
* dat grootluisteren in één fabriek de koers van een heel land positief kan beïnvloeden.

Luisteren of grootluisteren is een vaardigheid en zijnskwaliteit waarin we (eigenlijk net als ademen en de liefde bedrijven) nauwelijks in getraind worden. Luisteren voelt voor veel mensen als ‘doe wat ik zeg zonder overleg’. Er is nog een wereld te winnen in het beter faciliteren van ouders, verzorgers en docenten, zodat zij onze kinderen beter kunnen begeleiden.

Alle leiders die ik interviewde staken grootmoedig de hand in eigen boezem door te erkennen dat ook zij sneller ‘klein’ luisteren dan gewenst. Zeker als we moe zijn of als we een hele volle agenda hebben, ligt het snel ‘downsizen of willen oplossen’ van een probleem of gevoel op de loer. Voor we het in de gaten hebben, communiceren we korter-door-de-bocht en gewelddadiger dan ons lief is.

Gelukkig krijgt (groot)luisteren steeds meer aandacht in leiderschapstrainingen. In de publieke sector wordt grootluisteren steeds meer gezien als kernkwaliteit van politiek-bestuurlijk-ambtelijk vakmanschap.

Ook in Raden van Toezicht, Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen beseft men dat het vermogen jezelf, de ander(en), de organisatie en onze samenleving groot te luisteren ervoor zorgt dat je tijdig de juiste informatie en signalen ontvangt en ook bij hoge agendadruk tijdswinst behaalt door ervoor te zorgen dat bestuurders en belanghebbenden zich écht helemaal gezien, gehoord en erkend voelen.

Grootluisteren is relationele topsport en een vaardigheid waar je er wel 75 jaar over mag doen om er meesterschap in te bereiken en te behouden. Dat maakt het ook zo boeiend!

We maken met alle liefde een luistertraining of Leergang LuisterKunst op maat voor jouw gezelschap, organisatie of team.

Luistertraining Ik Luister Je Groot – Basis

In onze basis Ik Luister Je Groot – luistertraining leer je op basis van een helder theoretisch kader:

1. Wat de Persoonlijke en Universele voorwaarden voor (groot)luister succes zijn;
2. Wat jouw luistervoorkeursstijl is;
3. Wat de meest gemaakte luisterfouten zijn (en hoe je die voorkomt);
3. Hoe je voor jezelf en de ander(en) een ‘heilige, veilige luisterruimte schept’ (Margareth Guenter);
4. Hoe je gericht kunt gidsen, volgen en sturen tijdens motiverende gespreksvoering – als basis voor Het Goede Gesprek;
5. Hoe je ervoor zorgt dat je gesprekspartners zich ook echt helemaal door jou gezien, gehoord en erkend v o e l e n;
6. Hoe je de ander(en) grootluistert vanuit de standaard Gesprekscyclus;
7. Hoe je de ander(en) grootluisteren vanuit de meest voorkomende Persoonlijke – Organisatorische en Maatschappelijke Ontwikkelingscyclus;
8. Welke vragen optimaal bijdragen aan de verhoogde innerlijke motivatie en zelfregie van je patiënten, cliënten, medewerkers en gesprekspartners, en;
9. Hoe je in korte tijd zelfs zeer sterke innerlijke overtuigingen liefdevol en effectief ombuigt, zodat de ander weer ruimte ervaart en kan gaan stralen en excelleren!

Luistertraining Ik Luister Je Groot – Voor gevorderden

In onze verdiepende modules leer je:

1. Vanuit al jouw luisterlichamen naar die van je ander luisteren (dit is relationele topsport);
2. Luisteren vanuit: Logo(s), Ethos, Pathos, Thymos, Kairos, Voluntas en Telos;
3. Draagvlak creëren bij je publiek vanuit verschillende Luister Dimensies (Debat, Dialoog, Discussie, Decideren etc.);
4. Je goed te verhouden tot de wijsheid van het ‘niet weten’ – en hoe je deze periode in alle veiligheid vóór je gesprekspartner kunt laten werken;
5. Sprekend luisteren en luisterend spreken.
6. Systemisch luisteren en ordeningen herstellen.
7. Tijdsensitief besturen – krijg inzicht in welke rol ’tijd’ speelt in persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingstrajecten en leer effectief luisteren onder (tijds)druk

Luistertrainingen & Leergangen LuisterKunst – Prijzen

De prijs die we rekenen voor onze trainingen en leergangen is uiteraard afhankelijk van je/jullie specifieke wensen. We kijken graag samen naar wat haalbaar én betaalbaar is! Desgewenst werken we samen met trainingsacteurs naar keuze om specifieke situaties goed te oefenen. Dit doen we uiteraard altijd in een positieve en veilige setting!

Ook een debattraining kan je leren hoe je veel gerichter en gelaagder kunt luisteren en en hoe je zo kunt spreken dat mensen ook graag naar je willen luisteren!

Wil je graag gehoord worden? Versterk dan je Magnetisch Charisma – iedereen kan het!