ZorgSparen - een nieuw project!

ZorgSparen is het nieuwste project van Haagse Hoogvliegers. We willen dat tenminste 1 miljoen mensen actief gaan sparen voor (en investeren in) de zorg zoals wij die zélf nodig hebben om duurzaam gezond en gelukkig te zijn. Met ons project ZorgSparen willen we bijdragen aan de transitie van leefstijlgeneeskunde naar leefstijlgezondheidkunde en aan het vormgeven van vitale, zorgzame gemeenschappen.

ZorgSparen – wat is het?

ZorgSparen is een individueel én collectief financieel spaarprogramma – je spaart op je EIGEN bankspaarrekening geld voor je eigen preventieve, holistische (welzijns)zorg. Kortom: voor ondersteuning en activiteiten die jou helpen om duurzaam gezond en gelukkig te worden en te blijven.

SAMEN sparen we voor de realisatie van holistische kuuroorden en voor geboortecentra waar ouders optimaal ondersteund worden bij het ontspannen en gezond zwanger worden, bevallen en optimale hechting met hun kind(eren).

Het allerliefst sparen we zoveel geld bij elkaar dat we eerst in iedere provincie en vervolgens in iedere stad of dorp een ‘blue- of bloeizone’ kunnen realiseren. Deze wens voor ‘de buurt als ecosysteem’ wordt ook door de reguliere zorg omarmd. Onder leiding van Jos de Blok van Buurtzorg en de Alliantie Wijkverpleging is begin september 2023 een eerste plan ingediend voor 100 zorgzame buurten. Het zou geweldig zijn als hiervoor geld kan worden vrijgemaakt vanuit de 2,8 miljard euro die beschikbaar zijn vanuit het Integraal Zorg Akkoord.

Over hoe ZorgSparen precies werkt, lees je hieronder meer. Lang verhaal kort: Via ZorgSparen spaar je geld voor de korte en/of voor de (hele) lange termijn voor de zorg zoals jij die jezelf gunt. Het geld dat je spaart is en blijft geheel van jou. Je kunt je zorgspaargeld inzetten voor aanvullende zorg, voor preventieve zorg of voor gelukkig makende welzijnsactiviteiten.

ZorgSparen is uitdrukkelijk een aanvulling op je basiszorgverzekering. De collectieve zorgverzekering die we in Nederland kennen, is een heel groot goed.  Deze is gebaseerd op solidariteit. Je gaat alleen naar een arts als het echt nodig is en dan krijg je ook de zorg die nodig is. Dit systeem houden we!

Met ZorgSparen zetten we een nieuw systeem naast het huidige. Het geld dat je anders zou besteden aan je aanvullende zorgverzekering, kun je nu op je eigen rekening zetten. Zo helpt ZorgSparen je om te sparen voor zorg die jij jezelf gunt. In jou geval spaar je wellicht graag voor een (luxe) sportschool abonnement of een cosmetische ingreep. Wellicht breng je, net als wij, het liefste je iedere maand een bezoek aan de sauna inclusief massage(s). Of schat je in dat je over een paar jaar een doula in wilt huren voor tijdens je bevalling of gun je jezelf dan geen 4 dagen maar 4 weken thuiszorg na je bevalling. Of vind je het een fijn idee dat je in je laatste levensfase voldoende budget hebt om een fulltime verpleegkundige in te kunnen schakelen.

Wat je wens ook is, ZorgSparen helpt je daarbij.

Goed te weten: ZorgSparen functioneert héél anders dan het prachtige initiatief van Purusha van de Graaf en Robbert Geelen. Zij zijn gestart met Het GezondheidsCoöperatief Nederland (GCN) – zij nodigen mensen uit om lid te worden van Schenk-Kringen, waarbij iedere deelnemer per maand 30 Euro inlegt en een beroep doet op het collectieve spaarvermogen en solidariteit indien nodig. Bij GCN spaar je 360 Euro op jaarbasis en kun je voor maximaal € 750 een beroep doen op aanvullende, natuurlijke zorg.

Waarom ZorgSparen?

De cijfers liegen er niet om. In 2023 stijgt de zorgpremie al met 10 Euro per maand. Als we kijken naar de cijfers van het CBS en het ZorgInstituut, dan vertellen zij ons dat de zorgpremie die we betalen ook de komende jaren zal blijven stijgen, o.a. door de vergrijzing, verhoogde zorgvraag, duurdere technologische mogelijkheden, inflatie en loonstijgingen. Tegelijkertijd bezuinigt ons huidige kabinet (2023) op de uitgaven voor preventieve zorg. En zal de druk op mantelzorgers de komende jaren alleen maar toenemen, waardoor er risico op overbelasting bestaat bij mensen die (zware) zorgtaken met werk (moeten) combineren.

ZorgSparen doen we SAMEN

Behalve dat je spaart op je eigen spaarrekening, is ZorgSparen uitdrukkelijk ook een collectieve droom die we samen energetisch, praktisch en systemisch willen waarmaken. Met ZorgSparen willen we bijdragen aan de samenleving ‘in matura’ die we voor ogen hebben. Een samenleving waarin de ouder-kind relatie, onderlinge verbondenheid en wederkerige samenwerkingen centraal staan.

Van iedere inleg die je doet, gaat er 6 cent automatisch naar een nog op te richten stichting / coöperatie of vereniging ZorgSparen van waaruit we samen de heelhuizen en geboortecentra bekostigen, die we voor ogen hebben.

Door grond en gebouwen duurzaam ‘vrij’ te kopen, kunnen de zorg- en welzijnsactiviteiten op deze plekken ook duurzaam betaalbaar worden aangeboden.

Mogelijk zullen ook supermarkten en banken per transactie een paar cent transactiekosten in rekening brengen. Ook zij maken immers kosten om je hierin optimaal te faciliteren. Als we iedereen een gratis ZorgSpaarRekening willen aanbieden, is onze verwachting dat iedere spaartransactie zo’n 16 cent kost: 6 cent voor ZorgSparen en 5 cent voor de supermarkt en 5 cent voor de bank = 16 cent totaal.

Hoe kun je individueel ZorgSparen?

Op dit moment zien wij drie mogelijkheden:
1. Je spaart zelf – door bijvoorbeeld het geld dat je anders aan een aanvullende zorgverzekering zou besteden – op je eigen rekening te storten. ZZP’ers kunnen maandelijks een bepaald bedrag inleggen;
2. Je werkgever stort maandelijks of jaarlijks een vast bedrag van je salaris op je ZorgSpaarRekening – wij denken aan 7,5% van je salaris;
3. Supermarkten en andere winkeliers helpen je met ZorgSparen – Met ZorgSpaarPunten bijvoorbeeld. Of door in plaats van 50% korting op een product 25% korting te bieden én 25% van de korting te storten op je zorgspaarrekening.

Er bestaan al automaten die het mogelijk maken om het bedrag van je emballage bon direct op een eigen rekening te storten –  via deze automaten kun je straks je statiegeld op je ZorgSpaarRekening storten.

Hoe kunnen we collectief ZorgSparen?

Van iedere overboeking op je ZorgSpaarRekening (of dat nu via een eigen storting, een storting via je werkgever of een storting via een supermarkt of retailer is) gaat 6 cent automatisch naar de Stichting/Coöperatie/Vereniging ZorgSparen – de exacte juridische vorm wordt nog uitgedacht – advies welkom! Van deze 6 cent gaat 5 cent direct naar de stichting én 1 cent naar het ZorgSpaarSolidariteitsFonds.

Vanuit deze Stichting/Coöperatie/Vereniging ZorgSparen worden de volgende zaken gefinancierd:

 • 12 Heelhuizen / Holistische zorgcentra – eerst in iedere provincie één. En als alles goed gaat in iedere stad en dorp één! Wij wensen ons schitterend vormgegeven, 100% circulaire en biodiversiteit positieve kuuroorden. Welzijnscentra waar je terecht kunt voor allerlei vormen van holistische en preventieve leefstijlzorg. Deze kuuroorden en welzijnscentra vormen het hart van de zogenaamde blue- of bloeizones. Ze zijn omringd door duurzaam fraai groen en maken zoveel mogelijk gebruik van mensen, middelen en materialen uit de directe omgeving.
 • 12 Centra voor Gezin & Geluk – wij zien wederom schitterend vormgegeven geboorte- en kraamcentra/hotels. Want is het eigenlijk logisch dat we onze kinderen geboren laten worden in ziekenhuizen? Hoe anders zou het zijn als ze in heelhuizen ter wereld komen, waar zij én hun ouders zich warm welkom en gesteund voelen? In deze heelhuizen/geboorthuizen worden ouders optimaal begeleid bij het zwanger worden, zwanger zijn, een ontspannen bevalling en vooral ook optimale hechting én 24-uur-bereikbare-eerste-hulp-bij-opvoeding.

Samen ZorgSparen levert miljoenen én duurzaam betaalbare zorg op!

ZorgSparen levert ons als samenleving als geheel ook veel op – zie hieronder enkele rekenvoorbeelden:

 1. Als 1 miljoen mensen wekelijks 5 cent automatisch spaart – levert dat op jaarbasis 2,6 miljoen Euro op. In 10 jaar tijd gaat het om 26 miljoen.
 2. Als 5 miljoen mensen wekelijks 5 cent sparen – levert dat op jaarbasis 13 miljoen Euro op en in 10 jaar 130.000.000 Euro.
 3. Als 1 miljoen mensen wekelijks 30 cent automatisch spaart – levert dat op jaarbasis 15,6 miljoen Euro op – in 10 jaar gaat het dan om een bedrag van 156.000.000 Euro.
 4. Als 5 miljoen mensen 30 cent per week sparen gaat het om 78 miljoen en in 10 jaar tijd om 780 miljoen. Voor deze bedragen kunnen we samen héél veel mooie holistische heelhuizen en geboortehuizen bouwen!

Op dit moment zijn we in gesprek met o.a. de Rabobank en Van Lanschot Kempen om te onderzoeken of zij een miljoen spaarrekeningen willen openen onder het motto – iedereen verdient GUL GELD voor een goed, gezond en rijk leven!

Komt er ook een ZorgSpaarSolidariteitsFonds?

Ja. Van iedere 6 cent die wordt overgeboekt gaat 1 naar het ZorgSpaarSolidariteitsFonds. Bij 1 miljoen deelnemers per jaar, die wekelijks 1 cent extra afdragen, levert dit op jaarbasis 520.000 Euro op!

Immers: zo lang er mensen zijn die zijn aangewezen op de Voedselbank is er een deel van onze bevolking die simpelweg niet kán zorgsparen. Het ZorgSpaarSolidariteitsFonds is er voor hen. De komende tijd zullen we een besluit nemen over wie, wanneer en hoe vaak aanvragen voor dit Fonds kunnen indienen – individuen en/of zorgverleners.

Waar wordt het collectieve vermogen van ZorgSparen aan besteed?

In ons ideaalbeeld financieren we deze heelhuizen, geboortecentra en kuuroorden collectief en besteden we het vermogen van ZorgSparen via gul geld aan vier dingen:

1. het vrijkopen van grond voor de lokale gemeenschap – we kijken met interesse naar het Land van Ons hoe zij dit aanpakken en zullen ons ook door hen laten inspireren;
2. het bouwen van 100% schitterende circulaire heelhuizen / leefstijlklinieken / zorghotels / kuuroorden – die ontwikkeld worden door en duurzaam ter beschikking staan aan de lokale gemeenschap waar ze gevestigd zijn;
3. Voorfinanciering van projecten door ZorgOndernemers. Wij snappen dat niet iedere zorgondernemer projecten volledig uit eigen zak kan voorfinancieren en dat veel holistisch werkende zorgprofessionals het liefst schuldenvrij starten;
4. Accountantskosten die nodig zijn voor het verkrijgen van bepaalde verklaringen om zorg- en dienstverlening te mogen leveren.

Als we erin slagen om in goed overleg met de gemeenschap schitterende panden te financieren op ‘gratis grond’, dan blijven huurkosten voor zorgverleners en zorgondernemers beperkt, waardoor ook de tarieven duurzaam betaalbaar blijven.

We laten ons hierbij inspireren door het nieuwe-economie-gedachtengoed van Damaris Matthijssen – dat zij beschreef in haar boek Vrij Gelijk Samenleven en Stichting Sleipnir.

Waarom investeert ZorgSparen in schitterende gebouwen? Schrikt dit potentiële cliënten niet af?

Zelf worden we van de meeste ziekenhuizen simpelweg niet gelukkig. De meesten zijn functioneel gebouwd.  Met onze heelhuizen willen we laten zien en ervaren dat het ook anders kan. Wij geloven dat een verblijf in een schitterende omgeving op meerdere manieren helend en zelfs verheffend is voor de ziel. Plato zei al: “Schoonheid is een verlangen, een verlangen naar harmonie.”  Eleanor Roosevelt stelde:”De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.”

Wij merken dat het simpelweg makkelijker is om voluit te dromen en aandacht te besteden aan onze innerlijke groei en heelwording, als we onszelf regelmatig onderdompelen in een omgeving die ons daartoe uitnodigt en inspireert.

Kost een project als ZorgSparen ook geld?

Natuurlijk. 20% van alle inkomsten is nodig om projectleiders, juristen, fiscalisten, ICT’ers, toezichthoduers en reclamecampagnes van te betalen. Uiteraard ontvangen deze mensen een fatsoenlijke bijdrage voor hun werk, conform de standaarden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Waarvoor kun je ZorgSparen?

Je kunt ZorgSparen voor alle behandelingen die niet (meer – of niet meer volledig) vanuit je huidige zorgverzekering worden vergoed. Denk aan bekende medische behandelingen zoals: behandelingen bij de tandarts, beugels, brillen en fysiotherapie. Je kunt ook het bedrag dat je anders zou uitgeven aan een aanvullende verzekering storten op je eigen ZorgSpaarRekening. Dan spaar je je eigen budget voor uitgaven die JIJ belangrijk vindt voor je gezondheid en welzijn.

Denk aan: een tijdelijk verblijf in een burn-out of zorghotel, coaching, cosmetische chirurgie, een diëtist, een doula die je helpt voor, tijdens en na je bevalling, EMDR, gehoorbescherming of gehoorapparaten, gepersonaliseerde inlegzolen, inentingen, krukken, kuuroorden, massage, mesologie, oudercoaching, psychotherapie, personal training, pre- en postnatale geboorteondersteuning, retraites, een rollator, sport, sauna, slaaponderzoek, een schoonmaker, sessies bij een leefstijlarts, trauma herstel, vitamines-mineralen- natuurlijke medicijnen, wellness-programma’s, yoga, etc.

In het buitenland kan het geld dat je stort op een zorgspaarekening alleen worden gebruikt voor gekwalificeerde medische kosten. Als zorgspaarders hun geld voor andere doeleinden gebruiken, leidt dat in sommige gevallen tot boetes en belastingheffingen.

We kunnen ons voorstellen dat als ZorgSparen in Nederland een vlucht neemt, het belangrijk is om goed te administreren waaraan je je eigen zorgbudget uitgeeft. Waarom? Het is voor ons een realistisch scenario dat als je in de toekomst een beroep wilt doen op schaarse collectieve zorgmiddelen, je in toenemende mate zult moeten kunnen aantonen hoe je tot dan toe zelf aan je gezondheid hebt gewerkt en op welke manieren je in je eigen gezondheid en welzijn hebt geïnvesteerd.

Welke professionals werken er in een heelhuis, leefstijlkliniek of holistisch geboorte- en gezinscentrum?

Dit zal in ieder individueel concept anders zijn. In een burn-out of zorghotel werken andere zorg- en welzijnsprofessionals, dan bijvoorbeeld in een herstelhuis dat zich specifiek richt op mensen met COPD, migraine of bijvoorbeeld een verslaving. Wij juichen een grote diversiteit aan verschillende heelhuizen, leefstijlklinieken en gezins- en geboortehuizen toe.

Waarom zou je willen ZorgSparen?

Naar verwachting zullen de zorgkosten de komende jaren enorm stijgen als gevolg van o.a. de vergrijzing, gevolgen van landbouwgif, inflatie, hogere lonen voor zorgpersoneel, langdurige stress door armoede en mogelijke nieuwe ziektes of stress als gevolg van de klimaatveranderingen. Daardoor zullen de bestaande zorgbudgetten alleen maar verder onder druk komen te staan.

De komende decennia zullen harde keuzes gemaakt moeten worden in wat wel en wat niet betaald wordt vanuit het solidaire zorgsysteem zoals we dat nu kennen. Zo staat op dit moment de toegankelijkheid en betaalbaarheid van hospicezorg bijvoorbeeld onder druk. De RVS heeft opgetekend in haar recente rapport Met de stroom mee dat 2 miljoen mensen nu al niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en spreekt over de ‘onvermijdelijkheid van een stelselwijziging’ dat uiteraard past bij het in de Nederlandse Grondwet verankerde recht op gezondheidszorg (artikel 22 lid 1 Gw).

Wij willen daarom zelf op tijd beginnen met ZorgSparen. Zo kunnen we zelf kunnen investeren in de zorg die wij onszelf gunnen. Zou houden we zelf de regie over ons eigen geluk, onze gezondheid, ons welzijn én ons zorgbudget. Direct zelf zorg inkopen scheelt ook (onnodige) ‘overhead’ – wat de zorgverlening sneller, efficiënter en dus goedkoper maakt.

In de toekomst zal het via zoek-en-vind platforms als holistic health en starfish health ook makkelijk zijn om de juiste zorgprofessional te vinden in het reguliere of aanvullende circuit.

Welke landen bieden al vormen van ZorgSparen aan?

Er zijn verschillende landen die vormen van ZorgSparen aanbieden. In deze landen wordt ZorgSparen ook wel een medisch spaarplan, medische spaarrekening of gezondheidsspaarrekening genoemd.

 • In de VS is bijvoorbeeld het Health Savings Account (HSA) een bekende vorm van ZorgSparen. Het stelt in aanmerking komende individuen in staat om belastingvrij geld opzij te zetten voor gekwalificeerde medische kosten.
 • In Singapore kent men het Medisave-programma. Werknemers in Singapore dragen verplicht een percentage van hun salaris bij aan hun Medisave-rekening, die wordt beheerd door de Centrale Provident Fund (CPF). Het geld op de Medisave-rekening kan worden gebruikt voor medische kosten voor henzelf en hun gezin.
 • In Zwitserland kunnen individuen vrijwillig bijdragen aan hun zogenaamde “gesperrtes Sparkonto” (geblokkeerde spaarrekening) om te sparen voor medische kosten die niet volledig worden gedekt door de ziektekostenverzekering.

Is het mogelijk om belastingvrij te sparen op je ZorgSpaarRekening?

Dat is iets waarover we graag met de belastingdienst en de politiek in gesprek gaan. Wij zien graag dat iedereen tot een bedrag van 100.000 Euro en misschien zelfs wel 750.000 Euro) belastingvrij kan ZorgSparen, mits dit bedrag op een specifieke zorgspaarrekening staat en alle opnames kunnen worden onderbouwd met facturen.

Als er belastingvoordelen worden verbonden aan het zorgspaarsysteem, dan zal de bijbehorende technologie (een app bijvoorbeeld) in staat moeten zijn om de juiste fiscale informatie en rapportage te bieden aan de gebruikers én de fiscus.

Krijg je rente op je ZorgSpaarRekening?

Dat zou heel mooi zijn!

Komt er een ZorgSpaarApp?

Die kans is wel heel groot ja! We komen graag in contact met partijen die zo’n app kunnen bouwen en onderhouden. Uiteraard moet de app voldoen alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot financiële transacties, gegevensbescherming en privacy en toegankelijk zijn op alle relevante platforms, zoals verschillende platforms, zoals iOS, Android en het web. De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is de hoogste prioriteit.

De app zal heel intuïtieve en gebruiksvriendelijke registratie-, gebruik en verificatieprocedures moeten hebben. Dit zodat jij als gebruiker op een makkelijke manier je profiel en je gegevens kunt beheren, wachtwoorden kunt wijzigen, contactgegevens kunt bijwerken en voorkeuren kunt instellen. De app moet het je makkelijk mogelijk maken om geld naar je zorgspaarekening over te maken, betalingen te doen voor medische kosten en geld op te nemen wanneer dat nodig is.

Als er belastingvoordelen worden verbonden ons zorgspaarsysteem, moet de app in staat zijn om je de juiste fiscale informatie en rapportage te bieden.

Tenslotte is het van belang dat de ZorgSpaarApp het jou als gebruiker makkelijk mogelijk maakt om ons met jouw feedback of feedforward te helpen de app te verbeteren.

Willen werkgevers en supermarkten aan ZorgSparen  meedoen?

Werkgevers – Veel werkgevers hebben nu per werknemer al een bepaald vitaliteitsbudget beschikbaar. Het kan makkelijk, eerlijk én efficiënt zijn, dit budget maandelijks of jaarlijks op de ZorgSpaarRekening van de medewerker te storten. Aan dit budget kan het vertrouwen én de verwachting gekoppeld zijn dat medewerkers hierdoor ook zélf verantwoordelijk zijn en blijven om gezond en fit te blijven voor functie uitoefening.

Supermarkten – Supermarkten zullen zich realiseren dat de meeste mensen zo langzamerhand wel genoeg plastic bakjes, pannen en bestek bezitten en dat we collectief toe bewegen naar een samenleving die ‘meer met minder moet doen’.

AH helpt consumenten nu al met gezonder leven door hun Mijn Leefstijlcoach-App. In het ondersteunen van deze ‘degrowth’ beweging waarin het vooral over minder en béter consumeren gaat – kunnen zij een stap verder gaan door in plaats van 2-voor-de-prijs-van-1 aanbiedingen over te stappen op bijvoorbeeld 25% directe korting en 25% ZorgSpaarKorting.

Uit onze systeemopstelling kwam (heel eerlijk) naar voren dat supermarkten ZorgSparen vooral interessant vinden door de ‘winst’ die ze ermee kunnen maken EN dat ze uiteindelijk ook veel om het leven blijken te geven. Mooi! 🙂

Welke rol speelt ‘de overheid’ bij ZorgSparen?

ZorgSparen is een bottom-up project vanuit burgers en ondernemers samen. De overheid is voor ZorgSparen echter op allerlei manieren een zeer waardevolle en zelfs onmisbare partner. Immers: de overheid houdt toezicht op geldstromen en of er goede zorg verleend wordt. De overheid kan besluiten of burgers belastingvrij mogen zorgsparen. In een latere fase van het project kunnen lokale en provinciale overheden bijdragen door grond een duurzame zorgbestemming te geven en het bijvoorbeeld onverkoopbaar te verklaren.

Wie willen ZorgSparen?

Petra – Als zorgondernemer heb ik zelf periodiek behoefte om mezelf op te laden in fijne kuuroorden, waar ik kan wandelen, zwemmen en sauneren. In Nederland kennen we nog geen kuuroorden of kuurhotels die naast wellness en massages ook aanvullende dienstverlening aanbieden, zoals gezondheidsmetingen,  coaching of trainingen. Ook wil ik mijn cliënten graag in een heelhuis ontvangen. Ik zie een schitterend luxe pand voor me (ontworpen en gemaakt door ambachtslieden en designers uit de directe omgeving) dat haar cliënten een liefdevol, warm welkom biedt en waar je meer dan voortreffelijk kunt eten – als client en als zorgverlener. Plekken waar je thuiskomt bij jezelf. Heelhuizen zijn in mijn visie zorgzame gemeenschappen waar je terecht kunt voor integrale, holistische zorg. Heelhuizen zijn collectief publieke diensten zonder winstoogmerk – waardoor huren duurzaam laag blijven en ik dus ook mijn prijzen niet hoef te verhogen. Nu verwijs ik mijn cliënten voor aanvullende zorg- en dienstverlening door naar professionals in heel Nederland. Hoe fijn zou het zijn als dat op één plek samenkomt?

Ian – Als sociaal ondernemer vind ik het een fijn idee om mijn mensen ZorgSpaarBudget ter beschikking te stellen, zodat zij zelf kunnen investeren in zaken die hen fysiek en mentaal gezond en fit houden. Al is het geven van dat vertrouwen natuurlijk ook best spannend! Daarnaast vind ik juist het collectieve aspect aan ZorgSparen aantrekkelijk – dit is iets wat we samen doen. Fijn ook dat je als deelnemer weet waar je geld naar toe gaat en dat je daar zelf ook de vruchten van kunt plukken. Ik juich het toe als ZorgSparen ook mensen/gezinnen steunt die het minder hebben.

Jasper – Als Zorgondernemer wil ik een burn-out hotel starten. Daar is bij werkgevers behoefte aan en ook gemeenten staan daar voor open. Ik zou het geweldig vinden als ZorgSparen grond kan vrijkopen of mede investeert in het bouwen of opknappen van het pand dat hiervoor nodig is. Opstartfinanciering zou mij als ondernemer geweldig helpen om voldoende tijd en energie in dit project te steken. Dat zou het realiseren van het burn-out hotel versnellen. Ook in gesprekken met leefstijlartsen merk ik dat de meeste zorgprofessionals vooral met de inhoud van hun werk bezig willen zijn. Niet iedere zorgprofessional is ook ondernemer. De meesten van ons willen starten en ondernemen zonder zich in schulden te hoeven steken. Schuldvrij starten is ook systemisch belangrijk.

Welke kernwaarden staan bij ZorgSparen centraal?

Liefdevolle zorgzaamheid, kundige, holistische/integrale (zelf)zorg, circulariteit, betaalbaarheid, eigen regie en verantwoordelijkheid.

Voor de heelhuizen & geboortehuizen: stilte, schoonheid, circulariteit, biodiversiteit, duurzaamheid & duurzaam fraai groen

Zijn er ook nadelen verbonden aan ZorgSparen?

Ja. Wij kunnen ons voorstellen dat als ZorgSparen een enorm succes wordt (en daar gaan we gewoon maar even van uit) en tenminste 1 tot 5 miljoen mensen actief de verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn, dat dit op termijn zal zorgen voor een afnemende instroom binnen de reguliere zorg en mogelijk ook voor een afname aan medicijngebruik.

In positieve zin kunnen biologische boeren, sport- en welness centra, burn-out klinieken, kuuroorden, leefstijlartsen en andere holistische gezondheidsprofessionals juist meer omzet verwachten.

Economen kijken terecht kritisch naar ons plan (zijn we bij mee!) en stellen (terecht!) als je uitgaat van overvloed ís er al genoeg geld voor welzijn en preventie. Het punt is alleen: de aanwezige overvloed is niet structureel goed geregeld én bereikt pok niet iedereen die het nodig heeft. Ook wijzen economen ons op ‘deadweight loss’. Daarmee bedoelen ze dat ZorgSparen de ‘al wakkere consument’ (nog sneller) gezond maakt – terwijl die ook zonder ZorgSparen met zijn/haar/diens gezondheid aan de slag was gegaan – en gaat dat dit van invloed kan zijn op de solidariteitsgedachte in het reguliere zorg/ziekte systeem dat we nu kennen. Of dat écht het geval zal zijn, is natuurlijk koffiedik kijken. Wij geloven dat beide systemen de komende 20 jaar prima náást elkaar kunnen bestaan. En dat het interessant is om wetenschappelijk de (maatschappelijke) baten van Preventie en Vitaliteit te onderzoeken.

Interesse in ZorgSparen? Laat het weten!

Hoe groter de animo is voor ZorgSparen, hoe sterker ons verhaal richting banken, werkgevers en supermarkten. Je kunt je interesse doorgeven aan: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl. Dan zet ik je naam en woonplaats op een lijst. Geef het graag aan als je ook onze mailings over ZorgSparen wilt ontvangen. Dan houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, vragen en bijeenkomsten. Kost niets en je kunt je op ieder moment weer afmelden.

Onderzoeksopdrachten voor studenten of vrijwilligers

Op dit moment hebben we de volgende onderzoeksvragen:

 1. We willen graag een goed uitgewerkte businesscase die we aan banken en supermarkten kunnen voorleggen. Ben/ken je iemand die beleidsmedewerker wil worden, dat is, of geweest is? Of ben je student die voor een bepaald vak onderzoek moet doen? En die het leuk vindt om een goed leesbaar rapport te schrijven (wellicht met mooie modellen?) over de verwachte bevolkingsomvang, zorgkosten en andere zaken die voor dit ZorgSpaarProgramma relevant zijn?
 2. We willen graag advies van een financieel specialist – hoe kopen we grond ‘vrij’? Hoe zorgen we dat de grond én het pand waarin we collectief investeren ook van de lokale gemeenschap zelf blijft?  Hoe zorgen we ervoor dat de huren van zorgverleners duurzaam laag blijven? Hoe zien de nieuwe financieringsmodellen van gebouwen eruit – passend bij de Nieuwe Tijd? Schrijven we deze gebouwen in 40-60-80-of-100 jaar af?
 3. We willen graag een kwalitatief onderzoek naar de behoeftes van ZorgOndernemers. Wat zijn hun dromen? Waar hebben zij geld voor nodig?
 4. We willen graag een kwalitatief onderzoek naar de behoeftes van verloskundigen, doula’s en (aanstaande) ouders. Hoe en waar zouden zij het liefste begeleid worden bij hun zwangerschap en begeleiding? Hoe ziet een ideaal geboortehuis eruit? Welke (nieuwe?) diensten worden daar aangeboden door wie? Hoe kunnen we jonge/aanstaande ouders nóg beter faciliteren bij een goede hechting met hun kind(eren)?

Literatuur rond ZorgSparen (tips welkom!)