Curiosità voor ouders – Stimuleer de creativiteit van je kind

Curiosità voor ouders – Stimuleer de creativiteit van je kind – Hoe kun je de aangeboren DaVinciaanse nieuwsgierigheid van je kinderen levend houden? Begin ermee jezelf als een leerling te zien; laat je kind je tot voorbeeld zijn bij het opnieuw wakker toepen van je eigen openheid en vragende instelling. Wanneer je je inleeft in de zuiverheid en het enthousiasme waarmee je kind het leren benadert, zul je daar beter aan tegemoet kunnen komen. Het hardnekkig gevraag van kinderen kan je geduld natuurlijk wel eens op de proef stellen, maar als je je hart openhoudt, zul je het benodigde uithoudingsvermogen vinden. Behalve dat je zelf permanent aan het leren bent, kun je ook een ‘Curiosita-coach’ voor je kinderen zijn. Leer hun de ‘wat, wanneer, wie, hoe waar en waarom-benadering’ voor creatief probleem oplossen te gebruiken. Kies een Genie van de Maand en praat samen over het soort vragen dat door de eeuwen heen door grote geesten is gesteld. Moedig je kinderen aan vragen te stellen en dat te blijven doen. Vraag aan je kinderen wanneer ze thuiskomen van school: ‘wat heb je vandaag op school gevraagd?’

Goede vragen stellen is de basis voor het creatief kunnen oplossen van problemen
De meesten van ons hebben, toen we eenmaal op school zaten, geleerd dat antwoorden belangrijker zijn dan vragen. In de meeste gevallen is de school niet bevorderlijk voor het ontwikkelen van nieuwsgierigheid, plezier in onduidelijkheid en vaardigheid in het stellen van vragen. De mentale vaardigheid die beloond wordt is eerder het uitvogelen van het ‘goede antwoord’ – dat wil zeggen: het antwoord dat de onderwijzer of leraar of onderwijzer, de autoriteit, al weet. Dit patroon blijft van kracht tijdens de verder opleiding tot en met de universiteit, vooral bij een cursus waar het boek van de professor wordt gebruikt. Bij een klassiek onderzoek aan een topuniversiteit werd studenten die summa cum laude waren afgestudeerd, een maand na hun afstuderen hetzelfde examen afgenomen. Ze zakten allemaal. Onderzoeker Leslie Hart vatte het resultaat bondig samen: ‘het eindexamen is werkelijk het einde!’. Deze benadering van het onderwijs waarbij autoriteiten naar de mond wordt gepraat, vragen worden onderdrukt en regels moeten worden opgevolgd, heeft de maatschappij misschien wel lopende-bandwerkers en bureaucraten opgeleverd, maar doet weinig om ons voor te bereiden op een nieuwe renaissance.

Je kunt je vaardigheid in het oplossen van problemen thuis en op het werk vergroten door je vermogen tot vragen stellen te scherpen. In plaats van te zoeken naar ‘het goede antwoord’. Moeten ze vragen ‘Is dit de goede vraag?’ en ‘Wat zijn andere manieren om dit probleem te bekijken?

Uit: Denken als Leonardo da Vinci – De 7 stappen naar dagelijkse genialiteit door Michael J. Gelb, hoofdstuk over Curiosità.

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]