Energiemanagement voor veel-voelers I Leer je sensitieve intelligentie succesvol inzetten

Energiemanagement voor veel-voelers – Er zijn leiders van wie de blik van nature gericht is op de ander. Leiders die voelen wanneer een project klem loopt, wat er aan schort in een organisatie, waar het aan ontbreekt bij de directie en wanneer een situatie compleet uit de hand zal lopen. Ze voelen het aan hun water of proeven het in de lucht, maar kunnen niet altijd in woorden uitdrukken wat zij ervaren en waarom.

door Janine Koppers, 26 februari 2020

Energiemanagement voor veel-voelers

Veel-voelers, empaten, extra ontvankelijken of (hoog)sensitieven nemen meer waar dan er bewust met hen wordt gedeeld. Ze maken als vanzelf diep contact met een ander en gaan er soms vanuit dat anderen dat ook (zouden willen) doen. Zij zijn de mensen die met een voet in de onderbewuste onderstroom staan van een relatie, de organisatie of van een samenleving in groter verband. En juist die onderstroom maakt dat ze af en toe kopje onder gaan, met burn-out of overspannenheid als mogelijk gevolg. De grote uitdaging is om te voelen wat er te voelen is, te vertrouwen op innerlijk weten, de sensitieve informatie te vertalen naar een passende actie en intussen zelf fier overeind te blijven lopen.

Veel-voelers aan het roer

Veel-voelers hebben een antenne voor alles dat nep is: woorden en gedrag die niet rijmen met de onderliggende intenties. Ze zijn allergisch voor onethisch handelen en onrechtvaardigheid. Ze zijn in staat om voorbij de eigen agenda te denken, zorgzaam te zijn, te verbinden, in te voelen, behoeften te peilen, af te stemmen, creatieve oplossingen te bedenken en om keuzes te maken vanuit hun hart.

Volg deze lijn, en stel jezelf de vraag: “Hoe zou het zijn als zij (jij?) aan het roer staan?”

We hebben de veel-voelers nodig op plekken waar zij een verschil kunnen maken. Om weer samen te kunnen leven, ook in een super diverse stad. Om organisaties te verbinden op terreinen waar samenwerking met andere partijen noodzakelijk is. Om daar te leiden waar de rede alleen niet voldoende is om een groter gezamenlijk doel te bereiken.

Veel-voelers nemen veel waar – wat doe je met je voorgevoelens?

Maar wat gebeurt er als een veel-voeler wel voelt, maar niet op de plek staat waarvan hij (denkt) te kunnen handelen? Veel-voelers nemen waar wat er tussen mensen gebeurt. Als een team geen team is, maar los zand. De veel-voeler neemt waar, voelt de onzekerheid van de teamleden, verwart deze onzekerheid misschien wel met eigen onzekerheden en raakt vertwijfeld. “Het gaat niet goed, maar ik ben niet de persoon om dat bespreekbaar te maken.” Of “Ik zie dat het niet goed gaat, maar mijn baas zal niet begrijpen waar ik mijn standpunt op baseer, dus ik kies ervoor om nog af te wachten.” Waarschijnlijk zal de situatie inderdaad zo lopen als de veel-voeler heeft voorvoelt. En deze zal zich misschien voornemen om voortaan wél te luisteren naar die innerlijke stem of dat voorgevoel.

Pre analytische informatie – ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Volgens Elaine Aron, pionier in onderzoek naar hoogsensitiviteit, is 1 op de 5 mensen gevoeliger voor prikkels dan anderen. Zij nemen meer details waar: geuren, kleuren, temperatuur, pijn, geluiden, sferen en ook emoties. Mijn ervaring is echter dat niet alle hoogsensitieven even veel voelen van wat een ander voelt. Dat komt doordat niet alle mensen met een lagere prikkeldrempel even gevoelig zijn voor alle soorten prikkels: iemand die enorm goed kleuren kan onderscheiden is niet perse meer empathisch dan een ander. Het zijn vooral degenen die voelend waarnemen die zich spontaan inleven in situaties en gevoelens. Zij hebben snel toegang tot pre-analytische informatie: informatie die wordt waargenomen, vóórdat zij erover na hebben gedacht. De kunst is om die intuïtieve informatie vervolgens oordeelloos te interpreteren. Waar komt dat veel-voelen vandaan? En hoe ga je er mee om?

Energiemanagement voor veel-voeler: verbinden zonder in de ander op te gaan

Mensen die uit een gezin komen waarin ze zich niet veilig hebben gevoeld hebben een grotere kans om zich te ontwikkelen tot veel-voeler. Om in hun vroege jeugd te kunnen navigeren in een gezin waarin het gedrag van een of beide ouders of andere gezinsleden niet voorspelbaar was, door bijvoorbeeld scheiding, psychische problemen of verslaving, was het van levensbelang om te kunnen voelen wat er speelt. Hoe staat de pet vandaag? Wat hangt me boven het hoofd, hoe kan ik erger voorkomen? Niet iedere veel-voeler heeft zo’n jeugd, maar veel mensen met zo’n jeugd worden wel een veel-voeler. Hun verhaal klinkt door in de gedragspatronen die meegenomen worden naar de volwassenheid. De bijzondere talenten die deze kinderen ontwikkelen vormen de basis voor sterk ontwikkelde psychologische vaardigheden – invoelen en afstemmen. En tegelijk staat daarmee de volwassene voor de uitdaging om te kunnen verbinden zonder helemaal in de ander op te gaan.

Diep(te) werk(en)

Hoogsensitieven hebben het nodig om betekenisvol werk te doen. Werk dat aansluit bij hun diepste kernwaarden en waarin zij een positief verschil kunnen maken. Ze combineren het vermogen om diep in personen, relaties of materie te duiken én met een holistische blik te kijken naar de wereld om hen heen. Ze kijken verder dan hun eigen belangen en verder dan de eigen organisatie. Ze willen handelen op een manier die alle betrokkenen recht doet. Door die holistische visie kan het gebeuren dat een veel-voeler in zijn werk zich betrokken voelt bij meer zaken dan waar hij invloed op kan uitoefenen. Hoe mooi zou het zijn als deze sensitieve leiders hun sfeer van invloed kunnen vergroten en tegelijkertijd stevig in hun schoenen blijven staan?

Diep werken betekent ook dat er voldoende ruimte is om subtiele signalen, die van waarde zijn voor het uitstippelen van een nieuwe koers op organisatie- of maatschappelijk niveau, op te vangen en mee te nemen in besluitvorming. Aanvoelen wat er nodig is voor een klant, een organisatie of een stad om een volgende stap te maken. En die stap durven te zetten, omdat je durft te vertrouwen op de toekomst die je hebt gedroomd.

 Energiemanagement voor veel-voelers – 4 stappen plan

Voor wie veel voelt en diep wil werken is het belangrijk om:

  1. Te bouwen aan stevig fundament en voedende basis voor jezelf  – Door diep te wortelen, je eigen grenzen te  voelen, kennen en kunnen aangeven en je eigen ruimte in acht te nemen. Elke. Dag. Weer.
  2. Te breken met overtuigingen die het vertrouwen op het innerlijk weten in de weg staan.
  3. Een bewustzijn te ontwikkelen van waar je op leegloopt, van oplaadt en waar je zoveel van hebt dat je ervan overloopt. Om te kunnen voelen wanneer je in je kracht staat en waardoor. Veel-voelers en hun omgeving hebben er baat bij om te leren herkennen wat van henzelf is en wat van een ander.
  4. Te leven en werken vanuit bezieling. Je hoeft dit diepe pad niet alleen te bewandelen. Er zijn collega-veel-voelers, muziekstukken, prachtige wolkenluchten en geweldige (huis)dieren om je mee te verbinden. Die als krachtbron kunnen dienen om je op te laden om weer geïnspireerd en met een vol hart aan het werk te gaan.

Baas worden in eigen energie is geen eenmalige actie of proces. Het is geen stappenplan dat een keer doorlopen kan worden en daarna vergeten. Voor veel-voelers is het van belang zichzelf energetisch goed te onderhouden. Noem het energetische hygiëne. Douchen, tandenpoetsen, flossen… voeg energiebeheer toe aan het rijtje en je houdt jezelf fris van indrukken en emoties die je in de loop van de dag hebt opgedaan. Word je gewaar van gedachten die jouw intuïtie ondermijnen en ontwikkel vaardigheden om je eigen ruimte te beheren en je werk te bezielen. Dát is baas zijn in eigen energie.

Contra intuïtief handelen is voor veel voelers funest

Het kan gevaarlijk zijn om eigen koers te varen. Baanonzekerheid zorgt ervoor dat je bepaalde risico’s niet durft te nemen of dat het vereist is om in een bepaalde positie “zakelijk” (lees: hard) gedrag te laten zien. Die overweging is begrijpelijk. Toch is het geen duurzame oplossing om jezelf en je gevoelige constitutie geweld aan te doen. Door je eigen grenzen te negeren en dwars door je nee-gevoel heen te handelen, zet je als veel-voeler je gezondheid op het spel. Je lichaam is er simpelweg niet op gebouwd om contra-intuïtief te handelen. Integendeel, je sensitiviteit is je belangrijkste instrument om wezenlijke zaken te (voor)voelen en daar iets mee te doen!

Zet je sensitieve intelligentie slim in en geef haar stem

Ik ben ervan overtuigd dat hoog-sensitieven en veel-voelers met hun sensitieve waarneming en intelligentie, een waardevolle ‘antenne’ functie hebben binnen sociale gemeenschappen. Zij zijn degenen die een vijand voelen naderen en alarm slaan. Zij zijn degenen die met een zachte fluistering kenbaar kunnen maken dat er problemen zijn in de groep. Zij ruiken het als een dier ziek is. Zij zijn degenen die voelen dat het weer omslaat en dat er dekking gezocht moet worden. Zij hebben een alarmfunctie die het waard is om gehoord te worden, terwijl ik vaak zie dat hun omgeving én zijzelf de signalen niet oppikken.

Door veel-voelers een stem te geven of om als veel-voeler van je te laten horen geef je jouw omgeving de kans om sterker te worden en te groeien. Ook al komen de woorden er niet direct in een volzin uit, jouw waarneming is van waarde.

Goede zelfzorg – blik op jezelf, oog voor een ander

Het vergt enorme kracht om diep geraakt te kunnen worden. Mee te voelen met een ander. Empathisch te zijn. Zorg er dan ook voor dat die kracht de tijd krijgt om weer aangevuld te worden en zeg nee als de koek eigenlijk op is. In het vliegtuig worden instructies gegeven om éérst het eigen zuurstofmasker op te doen en dan pas die van een ander. Dat is lastig voor veel-voelers. Zij kunnen gemakkelijk door externe prikkels met hun aandacht buiten hun lichaam terecht komen en zodanig vergeten dat ze er zelf ook nog zijn, dat zij alleen maar oog hebben voor de behoeften van een ander. Door te ontdekken hoe pre-analytische informatie bij jou binnenkomt en meer bewust te worden van interne sensaties word je als voeler sterker.

Als de fijnbesnaarde veel-voelers hun klankkast volledig leren kennen én van daaruit afstemmen op anderen, kunnen we samen nieuwe, betekenisvolle stukken componeren.

“To enjoy the symphony you must be responsive to every instrument in the orchestra. To be in the state called love, you must be sensitive to the uniqueness and beauty of every single thing and person around you. You can hardly be said to love what you do not notice; and if you notice only a few beings to the exclusion of others. Love embraces the whole of life; it listens to the symphony as a whole, not to just one or the other of the musical instruments. Bron: Iesum Haemus Socium

 

Janine Kopppers- Energietherapeute I Healing & Reading I Spreekster I Teamcoach energiek samenwerken vanuit afstemming

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]