Gewoon zorg door Luc Pluijmen

Zinnige zorg, persoonsgerichte zorg, waardegedreven zorg, passende zorg, liefdevolle zorg. Allemaal termen die veel partijen in en rondom de zorg bezigen. Termen die lekker bekken en het ongetwijfeld goed doen voor wat betreft campagnes, marketing, beleidsplannen, projectvoorstellen, subsidieaanvragen en het vullen van congressen en bijscholingen.

Waar in deze ‘zorgpraktijk’ nog vaak en makkelijk aan voorbij gegaan wordt is dat zorg altíjd zinnig, persoonsgericht, waardegedreven, passend en liefdevol is. Is het dat niet, dan is überhaupt geen sprake van zórg. Eerder -slechts- van een opeenstapeling van interventie(s).
Juist zorg is iets wat dit soort bijvoeglijk naamwoorden niet behoeft. De ‘zorg’ communicatief aantrekkelijke jasjes aantrekken, leidt dan ook af van waar het echt over moet gaan: gewoon, zórg.

Zorg kun je niet comprimeren
Zorg is te veelomvattend, te complex en te belangrijk om te reduceren tot iets wat slechts een kenmerk is van zorg. Het is tijd de complexiteit en aard van zorg veel breder dan nu te onderkennen en te respecteren. Daar echt recht aan te doen en dus ruimte te geven en te nemen voor kijken, duiden, doen en verantwoorden vanuit zórg. In woord en daad. In beleid en praktijk.

Zorg is pas zorg als het bijdraagt aan wat ertoe doet voor een mens. In die unieke situatie, in dat leven, op dat moment. Dat is al hartstikke ingewikkeld en vrijwel nooit af. Ondanks dat nog steeds veel mensen zorg, om welke reden dan ook, vooral denken te kunnen vangen in meetsystemen, Excel sheets, ranglijstjes en zo meer.

Voor leiderschap geldt dezelfde redenering als voor zorg
Moreel leiderschap, dienend leiderschap, waardegedreven leiderschap, lerend leiderschap. Eveneens allemaal mooie woorden, maar ook wat leiderschap betreft geldt: als het niet moreel, dienend, waardegedreven en lerend is, is überhaupt geen sprake van leiderschap, maar slechts van leiding.

Echt leiderschap zit in mensen zelf

Het is een keuze, geen positie. En het is iets waar juist bij partijen in en rondom de zorg, meer dan ooit, behoefte aan bestaat, wil de zorg langzaamaan over de gehele breedte echt zinniger, persoonsgerichter, meer waardegedreven, passender en liefdevoller worden.

Luc Pluijmen I Eigenaar van www.demenszien.nu
advies en ondersteuning bij verbetering van zorg

Luc: “Vanuit mijn compassie voor mensen en goede en veilige zorg help ik mensen, teams en organisaties in de zorg die de behoefte hebben om te belichten wat helpt en belemmert om tot goede zorg te komen, om van daaruit verder te leren en te verbeteren. Zorg die steeds beter aansluit bij wat er toe doet voor mensen die zorg krijgen, daarmee het werkplezier vergroot van mensen die zorg geven en de zorg juist daardoor ook beter betaalbaar maakt. Dit doe ik via het bieden van advies en begeleiding bij inbedding van reflectie, leren en verbeteren, zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk en met betrokkenheid van zorgvragers en hun naasten.”

In 2017 schreef Luc in samenwerking met Carin Hoogstraten het boek ‘Eend en konijn laten zien wat zorg is‘.

Dit artikel verscheen eerder dit jaar op: www.beroepseer.nl (7 maart 2017)

Wil je je verder verdiepen in Holistische Zorg?

Kijk dan in onze agenda naar de mogelijkheden in 2018. We bieden een 8 daagse leergang aan voor zorgstrategen én een proeverij van complementaire geneeswijzen voor zorgprofessionals die ‘aan den lijve’ andere vormen van heling willen ervaren.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *