ZorgSparen Zoomsessie – 4 juli – Individueel en collectief sparen voor goede (zelf)zorg (gratis)

Systeemopstelling Heel de Mens I Zorgsparen I Holistische Zorg I Haagse Hoogvliegers

ZorgSparen Zoomsessie (gratis) – welkom! – Op 4 juli ben je van 10.30-12 uur van harte welkom bij onze online zoombijeenkomst over een nieuw project-in-ontwikkeling rond ZorgSparen – een spaarsysteem waarin we individueel én collectief sparen voor holistische (zelf)zorg zoals wij die onszelf gunnen – nu en straks. Het is een project dat organisch groeit met dank aan input van slimme, zorgzame, kundige, leuke en lieve mensen, zoals JIJ!

De bijeenkomst is gratis. Hier is de zoomlink:

https://us02web.zoom.us/j/3257755214?pwd=K2pwWGY0aWduczdOTm5ITGcySkx3Zz09

Dit is het tweede project dat we vanuit Haagse Hoogvliegers organiseren vanuit ons eigen Ministerie voor Holistische Zorg. In 2018 organiseerden we vanuit dit Ministerie-voor-de-Nieuwe-Tijd ons congres Heel de Mens. Dit congres bracht 55 holistische zorgpioniers uit heel Nederland bij elkaar. Samen onderzochten systemisch en in workshops waar het zorgsysteem-op-dat-moment naar toe wilde bewegen als het de vrije ruimte had. Onze bevindingen hebben we samengevat in een zorgsignatuur die we deelden met o.a. ZonMw, Alles is Gezondheid en VWS. De inzichten die we opdeden zijn op vele plekken gedeeld en in de praktijk gebracht.

Het is nu tijd voor een concreet vervolg! Hieronder lees je meer over wat we met ons project ZorgSparen voor ogen hebben en wat er voor nodig is om dat te realiseren.

ZorgSparen is een individueel én collectief spaarsysteem

Met ZorgSparen willen we een nieuw individueel spaarsysteem introduceren – we willen het onszelf veel makkelijker maken om budget bij elkaar te sparen voor zorg die wij onszelf wensen. Toekomstige deelnemers aan ZorgSparen kunnen aanvullend zorgbudget voor de korte en/of lange termijn bij elkaar sparen. Simpelweg door het doen van boodschappen bij verschillende supermarkten en retailers zoals de AH, Jumbo, Hema, Crisp, Flikr, Getir en bol.com. De Jumbo biedt nu ook al ‘jumbopunten’ op bepaalde producten. Onze wens is dat je het geld dat je met bijvoorbeeld je Jumbopunten spaart óók automatisch kunt laten overboeken naar je eigen individuele ZorgSpaarRekening.

ZorgSparen wil tegelijkertijd een collectief spaarsysteem zijn, dat tot doel heeft om binnen enkele jaren voldoende geld bij elkaar te sparen in een nationaal ZorgSpaarInvesteringsFonds – vanwaaruit we tenminste 12 heelhuizen en 12 centra voor gezin en geluk willen financieren (in iedere provincie één). En op termijn wellicht een heelhuis, holoshuis, leefstijlkliniek, betaalbare hofjesappartmenten of “blue zones” in iedere gemeente of zelfs in iedere wijk!

Jan Rotmans zou ZorgSparen vermoedelijk een doorbraakproject noemen. Daarmee bedoelt hij een project dat ontstaat ‘in de tussentijd’ tussen het oude- en het nieuwe systeem in. Een project dat de potentie heeft om de actuele maatschappelijke transitie van curatieve naar preventie- en viventiezorg (= zorg en welzijnsactiviteiten die je levensvreugde doen toenemen) enorm kan versnellen.

ZorgSparen heeft 3 concrete doelstellingen:
1) 1 miljoen individuele zorgspaarrekeningen
2) een collectief ZorgSpaarFonds voor onder andere:
3) 12 heelhuizen en 12 centra voor Gezin en Geluk 

Met dit project willen we ervoor zorgen dat:

 • Tenminste 1 miljoen mensen een eigen zorgspaarrekening krijgen, waarop zij via het doen van boodschappen bij b.v. de AH, Jumbo, Hema en Bol.com ongemerkt sparen voor de holistische welzijnszorg die zij zichzelf gunnen. Mensen zijn volstrekt vrij in waar zij hun zorgbudget aan besteden en wanneer. #powertothepeople. Idealiter zal dit een belastingvrij spaarbedrag zijn.;
 • We in enkele jaren tenminste 26 miljoen Euro bij elkaar sparen (of een veelvoud daarvan) in een collectief ZorgSpaarFonds – Vanuit dit budget willen we in eerste instantie tenminste 12 heelhuizen en 12 centra voor gezin en geluk (mede) kunnen financieren (in iedere provincie één). Idealiter mag iedere rekeninghouder stemmen over de projectvoorstellen en besluiten we ook samen over de randvoorwaarden waaraan projecten of zorgondernemers moeten voldoen, om geld geschonken te krijgen. Als dit project succesvol is en door vele partijen omarmd wordt, kan dit betekenen dat we voldoende geld bijeen sparen om in iedere gemeente grond vrij te kopen, waarop betaalbare zorg- en dienstverlening kan worden geboden.

Wie worden er beter van ZorgSparen?

1. Burgers – De verwachting is dat de zorgkosten door allerlei oorzaken sterk zullen toenemen de komende decennia. Dan is het fijn als je zélf budget hebt om de zorg in te kopen waarvan jij gelukkig wordt, of dat nu een sauna bezoek, een bril, een rollator/traplift, een schoonmaakster, een bezoek aan een personal trainer of een cosmetische operatie is. Het zelf voldoende budget hebben om in kunnen kopen voor wat je nodig hebt, scheelt potentieel ongelooflijk veel ‘overhead’ en dus kosten.
2. Jonge ouders – zij zullen in de te bouwen Centra voor Gezin en Geluk laagdrempelig en positief ondersteund worden bij ontspannen ouderschap en optimale hechting met hun kind(eren).
3. Deelnemende bank(en) – zij krijgen er wellicht een miljoen klanten of meer bij – dit levert hen aanzienlijke bedragen op waarmee zij op grootse wijze invulling kunnen geven aan hun MVO beleid.
4. Zorgondernemers – Zorgondernemers (artsen, therapeuten, coaches, sportscholen, zorghotels, sauna centra, etc.) zijn énerzijds gebaat bij burgers die zélf willen investeren in duurzame gezondheid en welzijn (en daar dus ook het geld voor hebben) en anderzijds bij investeringen die het hen mogelijk maken om ‘liefst zonder schuld’ vanuit heelhuizen/leefstijlklinieken de zorg- en dienstverlening te kunnen bieden zoals zij dat willen, waardoor zorg geven én ontvangen betaalbaar blijft.
5. Gemeentes – Dit project wil samen met gemeentes duurzaam in zorgzame gemeenschappen investeren. Waar nodig kopen we (samen?) grond vrij zodat het een eeuwigdurende zorgbestemming kan krijgen, zodat daar tegen betaalbare tarieven zorg- en dienstverlening kan worden geboden.
6. AngelInvestors – Wij vermoeden dat er voldoende mensen of organisaties zijn die graag willen dat de transitie van curatieve naar preventieve/viventie gerichte zorg een (enorme) impuls krijgt. We kunnen naast donaties en bijdragen vanuit familie of bedrijfsfondsen ons partnerschappen voorstellen met b.v. 100% circulaire duurzame bouwers die nú investeren in de opstartfase en in ruil daarvoor straks de beoogde projecten ook echt mede mogen realiseren als we klaar zijn voor de uitvoering.
7. Liefhebbers van schoonheid – We willen graag dat de te bouwen heelhuizen, holoshuizen, beterhuizen, COPD Huizen, burn-out hotels of hofjeswoningen voor starters/ouderen een design hebben die zowel omwonenden als bezoekers ongelooflijk blij maakt door de schoonheid van het design en het feit dat zij gebouwd zijn conform universele principes van schoonheid, waarheid en heelheid. Uiteraard zijn deze panden 100% circulair zijn en dragen zij bij aan een rijke biodiversiteit aan planten en dieren bovendien.

Waarom ZorgSparen? Een persoonlijke ‘drive’

De aanleiding om dit project te starten is heel persoonlijk. Ik schreef er hier al meer over. Lang verhaal kort: toen ik geboren werd, wist men nog niet zoveel over ‘hechtingstrauma’s’ als nu. Ook nu nog is er een wereld te winnen als het om het faciliteren en stimuleren van ontspannen geboortes en goede hechting tussen ouders en kinderen gaat. Niet voor niets pleitte Tessa Roseboom in mijn 1e boek Ministeries voor de Nieuwe Tijd voor een ministerie voor Gezonde Generaties en Gendergelijkheid incl. 18 maanden riant betaald ouderschapsverlof.

Zelf zou ik als zorgverlener het liefste een werkruimte huren voor een heel betaalbaar bedrag in een schitterend holistisch centrum / heelhuis / holoshuis waar allerlei collega professionals op het hoogste niveau hun helende werk verrichten. Ik zie zorgzame gemeenschappen voor me waar zorgprofessionals elkaar steunen bij de uitvoering van hun werk (door bijvoorbeeld combi-pakketten aan te bieden en intervisie te houden) en in hun werk optimaal ondersteund worden door uitmuntende koks en facilitaire medewerkers. Zo kunnen de kosten voor onze dienstverlening betaalbaar blijven.

Om het beste van mezelf te kunnen blijven geven aan mijn cliënten, zou ik periodiek willen kunnen afreizen naar een fijn ‘kuuroord’ in Nederland, waar ik kan wandelen, sauneren en kan kiezen voor behandelingen die ik makkelijk uit eigen budget kan betalen, zoals massages, een bezoek aan een mesoloog, een gezondheidscheck waarvan ik binnen 24 uur de uitslag heb, het weghalen van moedervlekken, etc. Zulke kuuroorden zijn er in ons land nog niet. In ieder geval niet zoals ik ze voor me zie.

Achteraf bezien had ik het bedrag dat ik jarenlang besteed heb aan een aanvullende zorgverzekering en dat ik toen niet nodig had, liever gespaard in een eigen persoonlijk ZorgSpaarPotje. Toen ik kón sparen had ik het bedrag niet nodig. Juist toen ik er – bijvoorbeeld financieel pittige tijden – wél gebruik van had willen maken voor extra goede zelfzorg, was het geld … foetsie!. Ook merkte ik dat mijn zorgverzekeraar de afgelopen jaren ongemerkt alle bedragen voor aanvullende of preventieve (zelf)zorg minimaliseerde. Als klant krijgt je nu bijvoorbeeld veel minder vergoed vanuit je aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld een nieuwe bril, beugel of aanvullende preventiezorg dan b.v. 10 jaar geleden.

Met dit ZorgSpaar-project-in-wording hoop ik in mijn eigen behoeftes te voorzien. Daarnaast denk ik, op basis van alle gevoerde gesprekken, rustig te kunnen stellen dat er (meer dan) voldoende animo is bij zorggevers en zorgontvangers om van ‘we’ te kunnen spreken.

Voor het bouwen van deze schitterend vormgegeven en 100% circulair gebouwde heelhuizen, kuuroorden, holistische geboorte centra, leefstijlklinieken, burn-out hotels, COPD huizen en ouderenhuizen is geld nodig.

ZorgSparen: burgers en zorgprofessionals zijn vóór – bestaande zorgpartijen zien vooral beren op de weg

De afgelopen maanden heb ik dit ZorgSpaarConcept aan verschillende (zorg) partijen ter toetsing voorgelegd: burgers, collega zorgprofessionals, zorgondernemers, Alles is Gezondheid, de Rabobank, VGZ en de REOS. De reacties zijn als volgt samen te vatten:

 • Burgers zouden het best heel fijn vinden automatisch budget voor holistische (welzijns)zorg te kunnen sparen via bijvoorbeeld de Albert Heijn of de Jumbo. Burgers zouden in een ideaal scenario tot wel 100.000 Euro belastingvrij willen kunnen ZorgSparen – het zal nog wat uitzoekwerk vergen met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën om te kijken of dit mogelijk is … ;
 • Burgers wensen zich zorgprofessionals die hen grootluisteren. Die hen als hele mens kunnen zien, begeleiden en behandelen vanuit hun hele context. Die oprecht benieuwd zijn naar: hoe is het om JOU te zijn? Waar kom je vandaan? Wat breng je mee? Wat zijn je dromen, wensen, talenten, behoeftes, verlangens? Burgers wensen zich zorgverleners en zorgorganisaties die net als in de Netflix serie New Amsterdam steeds de vraag stellen: ‘how may I help you’? Burgers wensen zich zorgorganisaties waar ze zich thuisvoelen en die in positieve zin bijdragen aan een duurzaam klimaat.
 • Leefstijlartsen en zorgondernemers worden BLIJ van de gedachte aan burgers die actief in hun eigen gezondheid en welzijn willen en kunnen investeren en daar dus ook voldoende vermogen voor hebben dat zij ook willen uitgeven – dit scheelt veel administratief gedoe en ‘systeem op systeem stapeling’;
 • Leefstijlartsen en zorgondernemers worden BLIJ van de gedachte aan een collectief ZorgSpaarFonds waar zij aanvragen kunnen doen voor bijvoorbeeld de financiering van (nu nog onrendabele) uren voor start van hun project, voor het vrijkopen van grond, accountantskosten en/of het neerzetten van duurzaam fraaie heelhuizen/leefstijlklinieken/gezondheidscentra – nu hebben fantastische projecten als Previwell en Monarch Beterhuis moeite om van de grond te komen.
 • LeefstijlArtsen en zorgondernemers beseffen zich: om vrij de gewenste zorg te kunnen verleners is het belangrijk om te kunnen ‘starten zonder schuld’ – dan is het fijn als de grond waarop heelhuizen staan ‘vrij’ is, als een investeringspartij/fonds geen ‘winstoogmerk’ heeft, zodat huren of hypotheken duurzaam laag kunnen blijven en daarmee ook de prijzen van dienstverlening.
 • Bestaande zorgpartijen vinden dit ‘compassion-in-action-initiatief’ reuze spannend. Gesprekspartners uit reguliere zorgsystemen verzanden snel in wollige beleidstaal en ingewikkeldheden én zien overal beren op de weg 🙂 Dat is natuurlijk ook logisch. De gevolgen van dit voorstel voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars zijn groot. Daar hoeven we niet naïef in te zijn. Mogelijk zal een grote groep burgers die nu nog aanvullend verzekerd zijn, overstappen naar ZorgSparen. Het goede nieuws is: zorgverzekeraars kunnen gewoon blijven focussen op waar goed in zijn: het bieden van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige ziekenzorg. Dan doen wij de heelkunde. In onze perceptie kunnen deze twee systemen de komende 20 jaar prima naast elkaar bestaan. In het allerallerallergunstigste geval leiden onze investeringen uiteindelijk tot een veel gezondere bevolking, waardoor de instroom in ziekenhuizen afneemt.
 • Het woord ‘holisme’ wakkert bij een aantal respondenten acute angst voor de Stichting tegen Kwakzalverij aan. Waarom? Bij Haagse Hoogvliegers denken we graag inclusief. Juist deze stichting zal eraan bijdragen dat we zorgen voor heldere ethische kaders. En dat we investeren in projecten die ons helpen om de waarde van zorg die nog niet wetenschappelijk bewezen is, wetenschappelijk bewezen te krijgen.
 • Supermarkten – heb ik nog niet kunnen spreken. Warme lijntjes zeer welkom!
 • Organisaties als Airmiles waar nu wel 40 mensen werken moeten wellicht voor de baanzekerheid van hun mensen vrezen. Maar niet getreurd – deze medewerkers zijn bij ZorgSparen méér dan welkom.

Is ZorgSparen uitvoerbaar? Jazeker

In Nederland hebben we een hele lange traditie van sparen via loyaliteitssystemen. Denk aan de ouderwetse spaarzegelboekjes die je moeder en oma al volplakten van de Albert Heijn (een hogere rente krijg je niet, kind!). Of denk aan Airmiles en de JumboPunten. Het sparen voor ‘spaarpotjes’ zit diep in onze genen verankerd. Dit project sluit daarbij aan. Inmiddels hebben we allemaal voldoende bestek, pannen en opbergbakjes in huis. We kunnen nu investeren in kwaliteit van leven.

Ook bestaan er in diverse landen al lang sociale spaarsystemen. Zowel in Duitsland als in Zuid Afrika kennen ze bijvoorbeeld een ‘aufrunden bitte‘ systeem. Als je in Duitsland bij bepaalde winkels voor 48 Euro inkoopt, kun je dit bedrag laten afronden naar 50. De 2 Euro verschil gaat daar dan automatisch naar een stichting voor armoedebestrijding. In Zuid Afrika kon je 15 jaar geleden al zelf kiezen naar welk Goede Doel jouw surplus gaat.

Dat kunnen wij dus ook.

ZorgSparen levert private én collectieve vermogens voor zelf- én samenredzaamheid op – een rekenvoorbeeld

Stel: het lukt ons om 1.000.000 mensen een zorgspaarrekening te laten openen bij, zeg, de Rabobank/de Triodos/de KNAB bank. En, stel, deze miljoen mensen doen wekelijks boodschappen bij de AH of Jumbo. Natúúrlijk mag je blijven sparen voor korting op je boodschappen, voor pannen of bakjes of uitjes die je leuk vindt. Wij zorgen gewoon simpelweg voor een nieuwe optie.

Ons voorstel geeft je de mogelijkheid om het bedrag van je emballagebon én je spaarpunten op je EIGEN zorgspaarrekening te laten bijschrijven (en als je het geld niet nodig hebt mag je het bedrag natuurlijk ook sparen voor iemand anders of direct doneren aan ons collectieve ZorgSpaarFonds).

Het is logisch dat van iedere overschrijving ook 5 cent naar de supermarkt en 5 cent naar de bank gaat. Zij moeten immers allerlei technische aanpassingen doen aan en investeringen doen in bijvoorbeeld aangepaste kassa’s en flesseninname punten. In ons ideale scenario gaat van iedere overboeking ook 5 cent naar een nog op te richten collectieve stichting/vereniging of coöperatie. Bijvoorbeeld Stichting ZorgSparen. Over de titel en juridische structuur kunnen we het uiteraard hebben.

In dit rekenvoorbeeld zou:

 • De Bank die deelneemt in 52 weken x 5 cent x 1.000.000 mensen = 2.600.000 per jaar kunnen verdienen om dit project ook duurzaam te faciliteren. Daarvoor kunnen ze zeker 26 mensen op dit project inzetten.
 • Retailers en supermarkten zullen eveneens: 52 weken x 5 cent x 1.000.000 mensen = 2.600.000 per jaar verdienen om dit project duurzaam te kunnen faciliteren.
 • Het nog op te richten ZorgSpaarInvesteringsFonds (stichting/coöperatie/vereniging) ontvangt eveneens: 52 weken x 5 cent x 1.000.000 mensen = 2.600.000 per jaar om te kunnen investeren in de beoogde projecten.

En als we even doorrekenen … Dan zou in 10 jaar tijd ons collectief besteedbare ZorgSpaarBudget tenminste 26.000.000 Euro kunnen bedragen! En als we 5 miljoen mensen zover krijgen om mee te doen, gaat het om om potentieel 130.000.000 Euro (of een veelvoud daarvan als we allemaal écht enthousiast gaan ZorgSparen!).

Stel je eens voor hoeveel fantastische holistische zorgprojecten, heelhuizen en centra voor gezin en geluk we van dit geld kunnen financieren!!!

Hoe gaan we ons collectieve ZorgSpaargeld straks besteden?

Dat is inderdaad een héle goede vraag, die we graag in de zoomsessies bespreken. Net als deze vragen:

 • In welk project, welke zorgondernemer of welk doel zou JIJ collectief zorgspaargeld willen investeren, als je het vrij mocht besteden?
 • Hoe zorgen we ervoor dat mensen het geld ook daadwerkelijk aan zorg- en welzijn uitgeven? Willen we hier toezicht op houden? Of willen we mensen juist vertrouwen geven?
 • Hoe zou dit zorgspaargeld ten goede kunnen komen aan / bijdragen aan de realisatie van zorgzame gemeenschappen?
 • Onder welke voorwaarden of condities zou de Stichting ZorgSparen ‘gul geld’ kunnen verstrekken?
 • Wie zouden projectvoorstellen mogen indienen?
 • Waarvoor zou gul geld aangevraagd mogen worden?
 • Wie zouden idealiter over de projectvoorstellen mogen besluiten/stemmen? Ieder rekeninghouder één stem?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geld dat we collectief bij elkaar sparen ook goed besteed wordt? Dat het niet ergens aan een strijkstok blijft kleven?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de investeringen die we doen vele generaties na ons ten goede komen?
 • Hoe kunnen we er, net als het Land van Ons, bijvoorbeeld voor zorgen dat we met dit geld ‘land vrijkopen’ zodat het voor de betreffende gemeenschap eeuwigdurend vrij beschikbaar is voor zorg- en dienstverlening? Ik ben op dit gebied zeer geïnspireerd door het prachtige boek Vrij, Gelijk, Samenleven dat Damaris Matthijssen hierover schreef en zou graag met haar en haar collega Economy Hervormers onderzoeken hoe we haar ideeën op een zorgsysteem als dit kunnen toepassen.
 • Wat doen we met mensen die nu zijn aangewezen op de voedselbank? Zij hebben wellicht juist vrij besteedbaar zorgbudget nodig?
 • Hoe brengen we samen het geld bij elkaar dat dit project nodig heeft om van de grond te komen?
 • Ken je ‘angel investors’ die graag geld in dit project zouden willen investeren?
 • Welke kansen en bedreigingen zie je voor dit project? Welke SWOT analyse zou je maken?
 • Welke zorgen heb je? Hoe kunnen we die wegnemen?
 • Ken je mensen in de top van de Albert Heijn, de Jumbo of b.v. de HEMA die je op dit project zou willen wijzen? Of wie zijn binnen deze organisatie de secret influencers?
 • Welke spindoctors binnen de belastingdienst zouden willen meedenken hoe we het voor elkaar kunnen krijgen dat burgers belastingvrij zorggeld mogen sparen? Wat is een reëel belastingvrij bedrag?
 • Stel het Ministerie voor Holistische Zorg zou een congres rond ZorgSparen organiseren – wie zou je daar dan willen ontmoeten? Wat zouden we er samen kunnen onderzoeken?

Welke vragen heb JIJ?

Stel ze gerust vooraf op: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl

Wil je ZorgSparen mede mogelijk maken / doneren?

Superfijn! Om dit project te realiseren zal de komende 3 jaar naar schatting ongeveer een miljoen Euro aan voorinvesteringen nodig zijn voor projectdirecteuren, projectmedewerkers, een eigen website, oprichtingskosten van de Stichting/Coöperatie/Vereniging, juridisch/financieel advies, congressen etc..

Hoe dat bedrag bij elkaar te sprokkelen? Nog geen idee. Het is een persoonlijke uitdaging om voor dit project te willen vertrouwen op gul geld, en vrolijk stromende liefde en energie. Daarom is iedere positieve bijdrage, in welke vorm ook, zeer welkom.

Wellicht wil je notuleren, zingen, een ‘heilige veilige luisterruimte’ bieden? Alles is fijn! 🙂

Wil je doneren? Maak dan een bedrag naar keuze over onder vermelding van Donatie ZorgSparen op Haagse Hoogvliegers NL61RABO 0147841119

Als je liever een factuur wilt, kan dat natuurlijk ook. Mijn DANK is groot!

Je kunt je hieronder voor de bijeenkomst aanmelden – het is gratis

Fijn om te weten wie allemaal samen willen komen. Het lijkt me/ons fantastisch dit project met jou te realiseren!

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.


Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 04/07/2023
10:30 - 12:00

Categorieën

Beschikbare plaatsen:
145

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]