Holistische Zorg Netwerk Nederland – hét waarde creërende netwerk voor HZ professionals in wording

Systeemopstelling Heel de Mens I Zorgsparen I Holistische Zorg I Haagse Hoogvliegers

Holistische Zorg Netwerk Nederlandhét leer/doe/deel/waarde creërende netwerk voor holistische zorgprofessionals en heelhuis-initiatiefnemers.

Lieve mensen, de komende jaren wil ik me ervoor inzetten dat Nederland in 2030 tenminste:

* 12 heelhuizen/leefstijlklinieken/gezondheidshuizen telt, inclusief;
* 12 Centra voor Gezin & Geluk – die zich richten op optimale hechting tussen ouders en kinderen mogelijk mét 18 maanden riant betaald verlof voor ouders die zich dat wensen.

Het HZNN is een overkoepelend netwerk in-wording dat alle voorlopers op dit gebied met elkaar wil verbinden voor meer gezamenlijke realisatiekracht. Doel: samen leren, doen en ontwikkelen, bijvoorbeeld:
* leren van goede voorbeelden in binnen- en buitenland;
* leren van elkaar – zodat alle aanwezigen hun cliënten binnen een jaar naar tenminste 50 collega’s kunnen doorverwijzen;
* het samen ontwikkelen van een ‘proof of concept’ – een werkend mechanisme voor preventieve en holistische gezondheidszorg in Nederland gericht op viventie – vreugdevolle intelligente levenskracht;
* het ontwikkelen of verstevigen van (nieuwe) waarde- en financieringsmodellen en structuren die mensen in staat stellen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid en welzijn op de (hele) lange termijn (en daar hebben we zelf ook concrete en haalbare ideeën over!)
* langdurig fundamenteel wetenschappelijk onderzoek (20 jaar) naar de effectiviteit van de aanpak van de heelhuizen en naar bepaalde vormen van holistische zorg, waarvan de waarde en effectiviteit op dit moment nog niet voldoende bewezen is.

Heelhuizen realiseren náást ziekenhuizen? Een persoonlijke motivatie

De achtergrond van mijn wens om me voor dit thema op nationaal niveau in te zetten, is heel persoonlijk. Hoe ongelooflijk blij en dankbaar ik ook ben voor de hoge kwaliteit van ons zorgstelsel, het is (nog) niet zo holistisch als ik me wens. Een mooi voorbeeld daarvan is dat mijn Lief (hij is veel ouder dan ik: 83) vorig jaar tijdens onze vakantie vorig jaar werd opgenomen in het ziekenhuis. De ambulancebroeder had goed ingeschat dat hij onwel was geworden ten gevolge van een ontsteking. Het lichamelijk onderzoek echter leverde niets op en de medicatie leidde vooral tot diarree. Toen ik mijn Lief onder de douche wilde helpen en hem hielp om zijn sokken uit te doen, bleek het euvel dáár te zitten. De arts werd wat wit om de neus toen we hem de oorzaak aanwezen, zodat nu wél de juiste medicatie kon worden toegediend. Bij alle ziekenhuisopnames van de afgelopen jaren, merken we dat de ziekenhuis omgeving door het zakelijke ontwerp en steriliteit vaak niet direct bijdraagt aan ons welbevinden. We merken dat artsen vooral met elkaar over zijn situatie spreken en hem vervolgens de uitkomsten kort en zakelijk mededelen. Terwijl ook iemand als Dirk de Wachter in deze Buitenhof uitzending aangeeft, hoe belangrijk het is dat je als patiënt op de meest moeilijke en spannende tijden in je leven, juist liefdevol en menselijk grootgeluisterd wordt door artsen, verpleegkundigen of andere professionals die daar ook écht tijd, rust, ruimte en aandacht voor hebben. Tegelijkertijd wil je als cliënt ook niet 20 keer je levensverhaal moeten houden ten overstaan van steeds nieuwe zorgprofessionals.

Toen ik zelf (gelukkig alweer jaren geleden) hulp nodig had bij het herstel van een burn-out/depressie, was het model van Machteld Huber nog geen gemeengoed. Het verbaast me altijd dat ik dit bij bezoek aan mijn huisartsenpraktijk niet standaard aangereikt krijg, zodat mijn huisarts in één oogopslag kan zien hoe het er op dit moment voorstaat op al mijn leefgebieden. Mijn overigens heel fijne en zeer bekwame huisarts kon me gelukkig wel naar een goede psycholoog doorverwijzen (blij mee!) maar kon me tot mijn verbazing niet toe leiden naar een fijne, bekwame sportinstructeur, mesoloog of systeemspecialist. Die actieve doorgeleiding heb ik gemist, waardoor mijn herstel mogelijk (veel) langer heeft geduurd dan nodig was geweest. Ook verbaasde me dat mijn huisartsenpraktijk blijkbaar geen deel uitmaakt van een sterk holistisch netwerk, omdat ik als coach zelf wél naar zeker 50 verschillende zorgprofessionals kan doorverwijzen (in heel Nederland) en dat ook heel regelmatig doe.

In mijn praktijk ontmoet ik veel coachees bij wie door allerlei oorzaken het hechtingsproces is verstoord. Uit al hun verhalen wordt duidelijk tot hoeveel leed onderbroken hechting en emotionele tekorten later in het leven kunnen leiden. Inmiddels weten we uit onderzoek van onder andere Tessa Roseboom hoe ongelooflijk belangrijk de eerste 1000 dagen in een mensenleven zijn. Heel veel gemeenten zijn al bezig om te kijken hoe ze deze eerste 1000 dagen beter kunnen faciliteren. Fantastisch! Met Tessa geloof ik dat een goede levensstart inclusief ouders die in staat zijn om hun kinderen groot te luisteren, de beste basis biedt voor gezonde generaties. Ik denk ook dat we jonge ouders al voor het concipiëren van hun kind beter kunnen bijstaan en faciliteren. B.v. door 18 maanden (riant) betaald ouderschapsverlof. Zo’n systeem-omwenteling acht ik zeker mogelijk (zie Scandinavië) én dat vraagt wel om vereende krachten en collectief beleid dat gezondheid en heelheid in brede zin bekijkt, stimuleert en faciliteert.

Heelhuizen zijn in opkomst én een wens van veel holistisch werkende professionals

In 2018 heb ik samen met Estelle Smits en Mieke Verhagen het congres Heel de Mens georganiseerd. Samen met 55 collega zorgprofessionals onderzochten we systemisch waar het zorgsysteem ‘vast zat’ én waar het naar toe wilde, als het de vrije ruimte kreeg. Ontzettend boeiend! De uitkomsten van de opstelling en de workshops verwerkten we in een zorgsignatuur die we deelden met o.a. VWS, ZonMW en Alles is gezondheid.

Toeval of niet, maar in mijn praktijk ontvang ik vele coachees die zich direct of indirect (willen) inzetten voor een (aanvullend) liefdevol, ontspannen en menselijk zorgsysteem van nog voor de geboorte tot de dood. Een systeem dat is ingebed in maatschappelijke structuren die gezondheid bevorderen (stilte, schone lucht, schoon water, leefbare uitkeringen etc.). Een systeem dat het mensen makkelijk mogelijk maakt om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid op de korte en de lange termijn. Een systeem dat in staat is om ieder kind een warm welkom te heten in onze wereld én ieder mens een waardig levenseinde bezorgd.

Op allerlei plekken zijn zorgprofessionals bezig met het vormgeven van (al dan niet gespecialiseerde) heelhuizen, gezondheidscentra of leefstijlklinieken. Deze blijken prima náást de huidige ziekenhuizen te kunnen functioneren, omdat de focus in deze heelhuizen ligt op preventie en herstel. Toch merk ik dat initiatiefnemers worstelen. Vooral zelf heel hard werken aan hun eigen concept. Daardoor (mogelijk) het wiel opnieuw uitvinden. Zoekende zijn naar het vormgeven van nieuwe concepten die passen bij de huidige tijd, waarbij het niet primair om winst maar om duurzame waarde creatie gaat. Mogelijk kunnen we deze beweging, waar zoveel mensen naar verlangen, versnellen door SAMEN de schouders eronder te zetten. En samen te onderzoeken welk financieringsmodel / welke financieringsmodellen passen bij de nieuwe tijd en holistische zorg die wij idealiter voor ons zien.

Náást ziekenhuizen ook héélhuizen – Mijn droombeeld

Zelf zou ik graag 1 of 2 x per jaar een paar dagen naar een heelhuis afreizen. Een plek waar ik gewoon (onproductief) mag ZIJN. Waar ik zelf de verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid, heelheid en welbevinden kan nemen (en daar waarschijnlijk ook zelf voor betaal). Ik stel me daar een parkachtig complex bij voor (zie het voorbeeld van Previwell) dat door de schitterende vormgeving instant bijdraagt aan mijn gevoel van welbevinden en levensgeluk. Door het gebruik van fijne, zachte stoffen bijvoorbeeld en het hartelijke welkom van al het personeel. Wellicht streef ik wel naar het ‘Goede Moeder’ gevoel. Een plek waar ik thuis mag zijn. Waar ik helemaal mezelf mag zijn om tot mezelf te komen.

Ik stel me voor dat ik er net zo welkom ben voor een korte- als ook voor een wat langere retraite (of een ‘kur’ zoals ze dat in Duitsland noemen). In de meest eenvoudige vorm geniet ik van een hotelkamer, wellness faciliteiten en een activiteitenprogramma rond holistische (zelf)zorg. In uitgebreide(re) vorm kan ik er gezondheidschecks laten doen (waarbij ik binnen 1 of 2 dagen de uitslag heb) – zodat ik mijn eigen gezondheid ook goed kan monitoren. Kan ik inschrijven op aanbod van holistische artsen, trainers en coaches en kan ik er  terecht voor kleine cosmetische of chirurgische ingrepen die ik zelf betaal.

Wellicht ben ik voor mijn komst al gebeld door een zorg professional die samen met mij, passend binnen mijn budget, een programma op maat heeft gemaakt, dat aansluit bij mijn specifieke wensen op dat moment. Door haar verhalen, verheug ik me al op het vitale voedsel dat er geserveerd wordt. Al het voedsel is biologisch, komt uit de directe omgeving en schijnt in één woord verrukkelijk te smaken. Koks laten ter plekke zien en ervaren hoe makkelijk lekker gezond eten kan zijn. Meehelpen in de keuken mag. Desgewenst worden maaltijden geheel op maat samengesteld en klaargemaakt.

Deze heelhuizen, leefstijlklinieken of gezondheidscentra zullen in de toekomst de spil blijken te zijn van nieuwe ‘blauwe zones’. Zodat heel Nederland kan uitgroeien tot één grote ‘blauwe zone’. Doordat deze centra bruisen van positieve en vrolijke levensenergie, werkt dit positief door in de hele omgeving. Medewerkers komen uit de directe omgeving en kunnen er vanuit liefde hun werk verrichten. In alle centra is het gebruikelijk dat zorgmedewerkers 10% van hun tijd  besteden aan het samen verwerken van bijzondere of moeilijke gebeurtenissen. Indien passend kunnen deze ‘healing sites’ naast plekken voor individuele heling ook een plek worden waar collectieve heling van bepaalde traumatische gebeurtenissen mogelijk is. Bij deze rituelen worden deelnemers actief uitgenodigd om hun verhaal te  delen in ‘voice pavilions’ zodat er gehoor aan gegeven kan worden. Zo kunnen relaties hersteld worden en nieuwe perspectieven voor de toekomst ontstaan.

Hoe worden de heelhuizen van de toekomst gefinancierd?
Goed vraag! In mijn eerste boek Ministeries voor de Nieuwe Tijd, beschrijf ik bij het Ministerie voor Financiële Eenvoud en Rijkdom voor iedereen een systeem voor waarbij iedere werkende automatisch een vast percentage van het inkomen bijdraagt aan collectieve curatieve zorg (ziekenhuiszorg) en waarbij een vast percentage automatisch gespaard wordt op een eigen zorgrekening, van waaruit aanvullende holistische en preventieve zorg betaald kan worden. Dit laatste budget kan worden aangevuld met systemen als pinsparen. In plaats van airmiles zouden grote supermarkten ons kunnen helpen om gezonde keuzes te maken die er ook toe bijdragen dat onze persoonlijke zorgrekening goed gevuld raakt. Ik zou hierover graag met je van gedachten wisselen. Feedforward zeer welkom en nog betere voorstellen al helemaal!

Ruud Veltenaar stelt bijvoorbeeld voor dat iedere Nederlander bij geboorte 500.000 Euro krijgt waar je je hele leven zorg voor kunt inkopen die je nodig hebt. Op = op. Ook een interessante gedachte die een debat waard is!

Kernwaarden Heelhuizen

  • Vakkundig, open & leergierig
  • Liefdevol, aandachtig, vriendelijk, menselijk
  • Cliënten & medewerkers luisteren elkaar groot
  • Begeleiding van voor de geboorte tot de dood gericht op heelheid
  • Regeneratieve ecologie, planetair welzijn & wederkerigheid (biodiversiteit positief).

Waar staat het initiatief nu?

Eerlijk? Ik heb het nét in de wereld gezet . En als ik afga op de eerste reacties, kan dit initiatief op veel animo en betrokkenheid rekenen. Fijn! Idealiter zou ik dit initiatief graag samen met 2 zorgprofessionals trekken. Misschien wel met jou? Samen hebben we immers een veel groter netwerk en kunnen we dus sneller méér bereiken. Idealiter verwerven we hiertoe een opdracht vanuit b.v. VWS, Alles is Gezondheid, Lijn 1 of een particulier fonds. Dat betekent namelijk dat we je gratis kunnen uitnodigen. Uiteraard is ook een betaald (verenigings)model of een Stichting een optie.

Op de hoogte blijven, van betekenis zijn en/of Mecenas worden? Kan allemaal!

  • Wil je op de hoogte blijven van dit initiatief. Dat kan, is gratis en kost niets. Ik zet je naam op de lijst. Zodra er volgende stappen zijn, krijg je hiervan als eerste bericht.
  • Op dit moment leg ik een lijst aan van de meest boeiende artikelen, boeken, TED-talks, podcasts, voorlopers en initiatieven op dit gebied. Heb je tips? Geef die graag door, dan zet ik ze erop.
  • Doneer! Het in de wereld zetten van een initiatief als dit kost veel liefdewerk, tijd en energie. Ieder bedrag, hoe klein of groot ook, is welkom. Ik kan je een factuur of tikkie sturen voor het gewenste bedrag. Je mag uiteraard ook in natura doneren, bijvoorbeeld in de vorm van een aantal uren. Je tijd en expertise, b.v. op het gebied van onderzoek, communicatie, notariaat, ontwerp, bouwen van een website, juridisch advies, is zeer welkom.

Op de hoogte blijven van HZNN? 
Volg de berichtgeving op deze website en/of stuur een mail naar: petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl – dan zet ik je op de HZNN-mailinglijst.

 

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

DONEER een CoachKwartiertje – 15/30/45/60 minuten volledige aandacht voor iemand die het nodig heeft

Doneer een CoachKwartiertje – Heel regelmatig melden zich veelal zeer talentvolle jonge hoogvliegers bij ons, die graag gecoacht willen worden omdat ze ergens in hun studie of vroege loopbaan vastlopen. Zij hebben behoefte aan gerichte aandacht, iemand die hen helemaal kan zien en accepteren voor wie ze helemaal zijn en een stukje begeleiding in het […]

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor politici

APPA coachtraject en begeleiding voor wethouders, burgemeesters, gedeputeerden en politici – Een aantal jaren geleden heb je bewust de keuze gemaakt voor de politiek. Veelal vanuit diepe waarden en overtuigingen heb je je samen met anderen ingezet voor dat wat jij belangrijk vindt voor mensen, organisaties en onze samenleving als geheel – op stedelijk, provinciaal, […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]