Gratis carrière coaching voor 45-plussers!

Gratis carrière coaching? Dat is een grapje zeker?! Nee hoor. Dat is het niet. Een persoonlijk coachtraject is duur. En… het geld groeit je niet op je rug! Maar soms… kan het je wel toevallen…! Als je al een poosje carrière coaching overweegt, lees dan verder of je in aanmerking komt voor subsidie van 3 gesprekken.

Gratis carrière coaching voor 45-plussers (3 gesprekken)

Ben je 45 jaar of ouder en heb je behoefte aan een aantal persoonlijke coachgesprekken over je carrière? Kijk dan of je voor subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in aanmerking komt! Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld vanuit het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Het ministerie schrijft op haar website: “Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om  zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Aanbod Carrière & Life coaching Haagse Hoogvliegers – ook voor ondernemers!

Voor 600 Euro krijg je bij Haagse Hoogvliegers 3 gesprekken, van 1,5 uur. In deze gesprekken staan we – in hoog tempo – stil bij de volgende zaken:

  • Je biografie – Wie ben je? Waar kom je vandaan? Waar sta je nu? Waar wil je naar toe?
  • Je waarden & vaardigheden – Wat vind jij belangrijk in je werk en leven?  Wat kun je goed en wat wil je blijven doen? Waarin wil je je verder ontwikkelen?In welke fase van meesterschap bevind je je nu? Wat betekent meesterschap voor jou? In hoeverre wil je andere mensen opleiden? Wat worden jouw 3 meesterstukken per jaar?
  • Je maakt een of twee moodboards en zet een 360-graden reflectie uit in je omgeving;
  • Alle bovenstaande informatie verwerk je in een concreet actieplan op 8 leefgebieden.

Als je meer wilt weten over mijn en onze werkwijze, klik dan hier.

Wat is het voordeel van deze subsidieregeling?

Logisch – je krijgt (een deel) van een persoonlijk coachtraject gratis! Het kan je nét dat zetje geven dat je nodig hebt om weer helder voor ogen te krijgen waar je je de komende tijd voor wilt inzetten. Dat geeft rust, overzicht en vertrouwen.

Wie kan gebruik maken van de regeling

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor vijfenveertigplussers (inclusief zzp-ers) die gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn. Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen. Werknemers kunnen met of zonder medeweten van hun werkgevers gebruikmaken van het Ontwikkeladvies.

Als je werkzaam bent in één van de volgende speciale beroepsgroepen is er goed nieuws: voor deze beroepsgroepen is namelijk een extra subsidieplafond beschikbaar:

 secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten en niet werkzaam in sector Zorg&Welzijn of sector Rijk;  werkend in de cateringbranche;  werkend in de sector detailhandel of fysieke winkels in de reisbranche;  gemeenteambtenaren, ;  buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;  schoonmakers en niet werkzaam in sector Zorg&Welzijn of sector Rijk;  werkenden in de sector primair onderwijs;  werkenden in de sector middelbaar beroepsonderwijs en  ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

Wat is het “nadeel” van deze subsidieregeling?

De subsidie gaat voor zowel jou als mij gepaard met ‘papieren rompslomp’. We moeten beiden een aantal formats invullen vooraf en achteraf. En deze formats moeten tenminste 7 jaar bewaard worden. Dat moet je er voor over hebben! Het ministerie wil begrijpelijkerwijs graag weten wat het ontwikkeladviestraject je heeft opgeleverd. Een onderzoeksbureau, Regioplan, gaat dit onderzoek uitvoeren. Het onderzoeksbureau zal je tweemaal vragen om een korte online enquête in te vullen. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over je contactgegevens. Je gegevens worden anoniem verwerkt.

Wil je meer weten over deze subsidieregeling? Klik dan hier.

Lijkt het je leuk om 3 coachgesprekken te ontvangen van Haagse Hoogvliegers?

Bel, mail 0f app dan met: Petra Hiemstra, petra.hiemstra@haagsehoogvliegers.nl / 06-33803867

Ben ik net even in gesprek als je belt? Laat dan graag je naam en telefoonnummer achter en ik bel je zo spoedig mogelijk terug. Dan kunnen we eerst even telefonisch kennismaken. Voelt dat goed? Dan gaan we van start!

“Gratis coaching” is mogelijk zolang er ‘geld in de pot zit’. Wie het eerst komt…

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]