Innerlijk leiderschap vraagt om kleur bekennen

, Innerlijk leiderschap vraagt om kleur bekennen – dat brengt het beste in je naar boven, stelt eco-pscychologe, schrijfster en kunstenares Jeanette Mennes in haar boek ‘Kleur bekennen‘. In dit boek nodigt ze vrouwen uit te be-tekenen, te be-kennen, te be-zielen en te be-leven om zo tot meer zelf-inzicht te komen.

Haar boek leest als één vrolijke, eloquente en muzikale ode aan de (multi)begaafde en veelal verborgen vrouw die niets liever wil dan dat de diepte van haar ziel gekend wordt. En die de transformatie van perfectionist naar iemand die geniet van progressie optimaal wil doorlopen. Ideaal voor hoogvliegers die hun wat grijs geworden verenkleed weer wat willen afstoffen en oppoetsen. Je wordt gegarandeerd vrolijk van alle kleuren die opnieuw zichtbaar worden.

boekbespreking door Petra Hiemstra, 14 januari 2023

Innerlijk leiderschap omarmt het totaal-vrouwelijke

In haar boek schrijft Jeanette dat haar boek “een uitingsvorm is van haar zielsmissie om het totaal-vrouwelijke in de mens te aarden”. Ik vroeg haar waarom deze missie voor haar zo belangrijk is en wat zij daaronder verstaat.

Jeanette: “Er is nog zoveel onbenoembaar in de vrouwelijke gevoelswereld waardoor het vrouwelijke in de mens zich niet veilig voelt en niet verschijnt. Ik plaats het vrouwelijke naast het mannelijke en geef het vrouwelijke haar gestalte en stem terug. Zodat die menselijke liefde-wijsheid geboren kan worden. Deze pure liefde ontstaat als we het leven rustig en nieuwgierig leren kennen ontvangen in haar eigen aard in plaats van het onze wil op te leggen en te veroveren. Deze menselijke liefde leeft in ons, voorbij tijd en ruimte als een oneindige energiebron en vertaalt zich moeiteloos in de aardse dimensie als wijsheid, co-creativiteit, heling, zelfspot en humor.

Om het leven te ontvangen, ’te weten’, innerlijk te ‘hoor-voelen’ moet je ‘niet-wetend’ durven zijn. Een nul. Ook las ik laatst in het boek ‘Wie kies je om te zijn‘ van Roek Lips dat vloeibare tijden om het ontwikkelen van zelfsturing en een vloeibaar bewustzijn vragen. Deze tijdsgeest vol  polarisatie vraagt om totaliteit: een ruimer blikveld waarin we individueel en collectief de kloven tussen denken/doen/iets worden en voelen/zijn/intuïtie overbruggen. Einstein zei immers al: “Je kunt een probleem niet oplossen op het niveau waar het ontstaat.”

Ik geloof dat als vrouwen het totaal-vrouwelijke in zichzelf en anderen omarmen, dit gevolgen zal hebben voor haar relatie met zichzelf, haar scheppende vermogens, haar communicatie, hoe zij onderneemt (steeds meer holocratisch – vanuit ‘vanzelf organisatie’) en op hoe zij met anderen en de aarde omgaat. Daarbij gaat het mij overigens niet om vrouwen alleen. Ik geloof in het aarden van het vrouwelijke in de mens, dus ook in mannen.

Met mijn boek wil ik vrouwen uitnodigen om van een reactief naar een creatief bewustzijn te transformeren. Ik vraag mijn lezeressen op vrijwel iedere pagina: Durf je het aan om al je kleuren te bekennen? Durf je jezelf helemaal tot uitdrukking te brengen? Kun je onder je frustraties je verlangens (h)erkennen? Ben je in staat om je eigen reactiviteit te reguleren en je eigen gevoelssnaren te trainen? Zodat je vrij kunt onderzoeken: wat bloeit er in jou als jij durft te rusten in wie jij totaal, in alle vrijheid bent, zonder schaamte?

Ik geloof dat als vrouwen tot bloei komen, de wereld met hen tot bloei komt. En wij allemaal de lichtheid van Zelf-zijn kunnen ervaren. Dat leidt weer tot wel-zijn. Het gevoel van: “ik ben er, ik voel mij fijn, aanwezig, overvloedig”.

In mijn boek bied ik vrouwen het ‘flow-kompas’ aan. Aan de hand van dit kompas, dat uit allerlei levensgebieden, kleuren en talenten bestaat, kunnen zij zelf verkennen op welke terreinen zij willen groeien.”

Innerlijk leiderschap vraagt om een autolistische persoonlijkheid

“Jung noemt de persoonlijkheid die je ontwikkelt als je enthousiast en betrokken in het leven staat de ‘autolistische persoonlijkheid’. Het woord autolistisch kun je in twee delen splitsen: auto, dit betekent zelf en in ’telos’ dit betekent doel. Een autolistische ervaring verricht je om de activiteit zelf, de optimale ervaring is het doel.

In hoeverre vrouwen in staat zijn hun autolistische zelf te leven, of dat ze zichzelf vermomd of vervormd hebben door allerlei misvormende invloeden in hun leven, wordt snel duidelijk aan de hand van de volgende oefening:

De oefening van de liefdeslijn – waar verdwijn en verschijn jij?

Jeanette: “Neem een A4. Zet er een liefdestijdslijn op. Als je jouw leven overziet, sta er dan eens bij stil waar jij verschijnt en verdwijnt (markeer als stijgende of dalende lijn), je je stilletjes terugtrekt (K) of je strategisch aanpassend (ST) gaat gedragen. Hoe dan? Waar ben jij, uit de liefde die je bent, weggeschrokken? waar blijf je? Waarom? Waar ben je juist verschenen? Ben je volop in je hart, in liefde aanwezig? (L).”

In programma’s vastlopen – in welke P herken jij je?

Jeanette: de vrouwen die ik begeleid of tegenkom herkennen zich vaak in één of meerdere ‘P’s -Persoonlijke of Professionele Patronen of Persoontjes, die je kunt zien als vervormingen van liefde. Wees gerust. De P-tjes hoeven de deur niet uit. Je mag ze bewust worden, er mee in gesprek gaan als een innerlijk deel in jou. Hoor, omarm en waardeer ze, zodat ze je blijven helpen (dienen) in het worden/zijn van een schittering van licht. Dus geef je persoontjes al die delen in jou, een schouderklopje – dan kunnen ze ook meer purpose, peace, perspectief, progressie of frustratieplezier opleveren!

 • PressiePrestatie – er moet wel iets gepresteerd, gedaan en opgelost worden. Natuurlijk. Ja, hoe snel? Meteen!
 • Pracht – het moet wel mooi, esthetisch zijn.
 • Poel van emoties, Plezier? Plan of Proces? – ik doe eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat. Ik er vaar dit en dat en … en PUNT zou ik roepen.
 • Prikkelgevoelig of Precair? – ik heb last van de mensen om mij heen. Lastig en ook mooi.
 • Picassa? – wil je graag beroemd worden? Of ben je een:
 • Pietje Precies? – ja, maar ik zie het en ik wil het zooooo en zoooo en zoooo. Komt je precisie voort uit liefde of uit angst?
 • Perfectie of Prestige? Het moet wel wat voorstellen, dan stel ik ook wat voor. Dat heeft toch geen body? De meest eenvoudige kunstwerken kunnen mij ten diepste beroeren. Ook het tere, dat wat ontluikt. Tegen een bloem die net uit de grond komt en rondkijkt, zeg je toch ook niet: ga jij maar weer naar beneden, onder de grond, je stelt nog niets voor?
 • Plaatjes? Hou je van mooie plaatjes? Ben je gehecht aan beeld, concepten?

Permissie

Als vrouwen hun (beperkende) programma’s bewust gaan verkennen, maken zij ruimte voor een vrije-re geest. Kunnen zij onderzoeken wat het woord ‘Permissie‘ voor hen betekent.  Hoe het voelt het woord ‘permissie’ fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel, wat betekent het voor jouw welzijn en zelf-liefde? Wat betekent ‘permissie’ als je beseft dat alles relatie is, in verbinding is, alles continue in gesprek is met elkaar. Als je onderdeel bent van een vloeibaar energetisch veld, of wat ‘praktischer’: kosmos, hemel en aarde?

Innerlijk leiderschap maakt levensstromen los

Vanuit aanwezigheid en Present Leren zijn, kun je makkelijker:

 • Los(jes) laten – je vol-ledig overgeven aan de levensstroom – als je je valse parels kunt loslaten – als je je beseft: ik ben in orde – als je je kunt laten leiden door Lessen of bijvoorbeeld de Liefdeswil in het hier en nu;
 • Luisteren – Lichaamstaal lezen – horen hoe je lichaam kleur bent. Zaken hoor-voelen. Gehoor geven aan je innerlijke heelmeester;
 • Ledigen – het niet weten (h)erkennen en bij deze ervaring aanwezig zijn. Illusies loslaten. Verbinding maken met je eigen innerlijke gids of geleide gestalte;
 • Lieven – het leven liefdevol, met wijsheid en humor aanvaarden en verwelkomen – ook dat wat daarin kwetsbaar of onverteerbaar is
 • Levensstroom zijn – beseffen dat alles zijn plek, waarde en tempo van verschijnen en verdwijnen heeft.
 • Levenskracht – ervaren hoe je leven stroomt en in expressie verschijnt – je als je ziel en geest vol-ledig in je lichaam geland zijn;
 • Loven – als je levenshouding in lichtheid schittert en tegelijkertijd een stabiel lichtpunt bent.

“Mij raakt het citaat van Tsjwang-tse: ‘De volmaakte mens is als een spiegel, hij grijpt niets vast, hij weigert niets, hij ontvangt, maar houdt niets.’ Juist dan ben je vrij. In je geest, ziel, lichaam, seksualiteit, intieme gedachten en gevoelens. Dan kun je verschijnen. Ervaren. Verwonderen. Vertragen. Voeden. Verzamelen. Versnellen. In al je vrouwelijkheid en vanzelfsprekendheid. Zo leven is een verrukkelijk geschenk van ongekende vervulling en voorspoed. Dat gun ik iedere vrouw – en natuurlijk ook ieder man en ieder mens.”

Het eerste hoofdstuk gratis lezen? Klik hier.

Over de schrijfster – wie is Jeanette Mennes

Jeanette Mennes (1966) heeft flow-kompas ontwikkeld en op diverse terreinen toegepast. Haar rollen die ze ontwikkeld heeft, zijn: onderzoekster, economisch- en dieptepsychologe, bewustzijnscoach, docenten (light-body-flow) bewustzijn en creativiteit, kunstenares, moeder en schrijfster. In haar boek neemt ze je mee op ontdekkingsreis van energie naar licht, naar kleur, naar klank, naar vorm-gebaar in ruimte.

Winnaars Januari 2023

In januari 2023 heb ik 3 exemplaren van dit boek verloot. De winnaars zijn: C. Libbrecht, F. Pols en Saskia Olgers. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige boek!

Uiteraard kun je het boek direct bij Jeanette zelf bestellen. Het boek kost 49,95 Euro – Stuur dan een bericht naar: Centrum van Licht, Jeanette Mennes Laan van Henegouwen 11 3703 TC Zeist mailjeanettemennes@icloud.com of bel haar op 06-10432231

 

 

Delen:

Neem contact met ons op
Laatste blogs
Evenementen
Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject voor 7,50 Euro (e-book)

Doe Het Zelf Coachtraject (e-book) – Heb je wel behoefte aan een coachtraject maar is dat op dit moment bijvoorbeeld te duur of wil je liever éérst een zelf aantal zaken op een rij zetten? Bestel dan dit e-book en ga (alvast) aan de slag! Een coachtraject kost tijd, aandacht en … geld! Zéker als […]

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

CoachKwartiertje – NIEUW! – 15 minuten volledige aandacht voor JOU (of meer)

Het CoachKwartiertje – Soms heb je NU behoefte aan een luisterend oor. Warme aandacht voor JOU. Een paar goede vragen die zaken verhelderen of in een ander licht zetten. Liefdevolle en heldere reflectie van een neutraal persoon. Intervisie over een lastige casus. Voor al die momenten is het Coachkwartiertje bedoeld. Het CoachKwartiertje is een kort […]

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken I Gratis CONCEPT test I Voor commissarissen

Zelfevaluatie grootluisteren & samenwerken – In samenwerking met Hemingway PG, opleider en trainer van commisarissen, is Haagse Hoogvliegers een zelfevaluatietest aan het ontwikkelen rond ‘grootluisteren en samenwerken’. Deze test wordt specifiek ontwikkeld voor commissarissen, bestuurders en politici (in spé). Immers, juist van commissarissen en bestuurders wordt gevraagd dat zij kunnen samenwerken op het allerhoogste niveau. […]

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek voor 7,50 Euro (e book) – NIEUW

Biografie en Traumaherstel werkboek – Hoe langer ik coach (nu zo’n 12 jaar) – hoe meer ik ben gaan inzien hoezeer de persoonlijke biografie van mijn coachees doorwerkt in het heden. In ieders biografische verhaal kun je veel aanwijzingen vinden die verklaren waarom mensen zich juist nu zich ‘niet zo senang voelen’ of waarom zich […]

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – 6 x 1,5 uur gratis loopbaanadvies voor Rijksambtenaren

Regeling Loopbaanadvies A&O Fonds Rijk – Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je bij het A+O fonds Rijk 1.500 Euro (plus BTW) aanvragen voor een loopbaanscan, loopbaanadvies of carrière coaching bij een CMI-gecertificeerde coach naar keuze! Je mag iedere 5 jaar zo’n traject doen. Wat je met je […]